Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet változásai Nyíregyháza, 2009. október 2.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet változásai Nyíregyháza, 2009. október 2."— Előadás másolata:

1 A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet változásai Nyíregyháza, 2009. október 2.

2 A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet módosításai 151/2009. (VII. 23.) Korm. rendelet 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet

3 Előzetes konzultáció Célja: hogy a környezeti hatástanulmány, illetve az egységes környezethasználati engedély iránti kérelem tartalmi követelményeiről a felügyelőség véleményt, a 12. számú mellékletben meghatározott közigazgatási szervek és a nyilvánosság észrevételt adjon. Mikor lehet kezdeményezni:

4 Előzetes konzultáció Igazgatási, szolgáltatási díja: Díjmentes Tartalmi követelmény: 4. számú melléklet Kifüggesztendő közlemény tartalma: a) a felügyelőség megnevezését, székhelyét, elérhetőségét; b) a konzultációs kérelem tárgyát, valamint rövid ismertetését; c) a közlemény közzétételének időpontját; d) a közvetlen hatásterület vélelmezett határait az érintett települések megnevezésével; e) felhívást arra, hogy a telepítés helyével kapcsolatos kizáró okokra, illetve a környezeti hatástanulmány, valamint az egységes környezethasználati engedélyezési dokumentáció tartalmára vonatkozóan a felügyelőség közleményének megjelenését követő huszonegy napon belül közvetlenül a felügyelőséghez észrevételt lehet tenni;

5 Előzetes konzultáció Közigazgatási szervek (12. számú melléklet) Mindig bevonandó: ÁNTSZ regionális intézete Bevonandó, ha hatáskörét érinti: Országos Tisztifőorvosi Hivatal (OGyGyH) Kulturális Örökségvédelmi Hivatal érintett önkormányzat jegyzője Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal körzeti/megyei földhivatal Bányakapitányság Országos Atomenergia Hivatal Állami Főépítész

6 Előzetes konzultáció Eljárás lezárása: Vélemény, amely tartalmazza: a környezeti hatástanulmány és/vagy egységes környezethasználati engedély tartalmi követelményeit, az esetleges változatokat, amelyre vonatkozóan a létesítés lehetséges a további engedélyezés kizáró okaira való figyelemfelhívást Ha Natura 2000 területre jelentős hatást várható, akkor a hatásbecslés tartalmi követelményeit Határidő: 45 nap, melybe a közigazgatási szervek észrevételezési határideje beszámít Egyéb jogok és kötelezettségek: A környezethasználó a vélemény megadását követően két éven belül nyújthat be kérelmet környezetvédelmi, vagy az egységes környezethasználati engedély iránt A környezethasználó, ha a felügyelőség határidőben véleményt nem ad, ennek hiányában is benyújthatja a kérelmét a környezetvédelmi, vagy az egységes környezethasználati engedély iránt

7 Felügyelőség döntésétől függően hatásvizsgálat köteles tevékenységek 3. számú melléklet 109. pont a) szennyvíztisztító telep 2 ezer lakosegyenérték kapacitástól (ha nem tartozik az 1. mellékletbe); felszín alatti vízbázis hidrogeológiai védőövezetén, védett természeti területen vagy annak védőövezetén, Natura 2000 területen méretmegkötés nélkül b) szennyvíz gyűjtőhálózat 2 ezer lakosegyenérték kapacitástól, felszín alatti vízbázis hidrogeológiai védőövezetén, védett természeti területen vagy annak védőövezetén, Natura 2000 területen méretmegkötés nélkül

8 Összevont és összekapcsolt eljárások 1.§ (4) bekezdése alapján a felügyelőség környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárást a környezethasználó kérelme szerint összevontan vagy összekapcsoltan folytatja le ha: a tevékenység az 1. és a 2. számú mellékletben egyaránt szerepel, a 2. és 3. számú mellékletben egyaránt szerepel, és a tevékenység várható környezeti hatásai jelentősek,

9 Szakértői jogosultság Az előzetes vizsgálati dokumentációt, a környezeti hatástanulmányt és az egységes környezethasználati engedélyezéshez szükséges dokumentációt, annak egyes részeit a tartalmi követelményeknek megfelelő részszakterületeken - a környezetvédelmi, természetvédelmi és tájvédelmi szakértői tevékenységről szóló jogszabály alapján - szakértői jogosultsággal rendelkező szakértő készíti el. Az előzetes konzultációhoz szükséges tervdokumentációt szakértői jogosultsággal rendelkező szakértő is elkészíthet. 378/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi és tájvédelmi szakértői tevékenységről

10 Dokumentációk példányszáma Minden egyes eljárásban kötelezően a kérelemmel együtt a mellékleteket 8 nyomtatott példányban, illetve + 1 példányban elektronikus adathordozón is be kell nyújtani

11 Eljárási határidők Előzetes vizsgálat: 33 munkanap, közmeghallgatás tartása esetén 45 munkanap (ktv. 67. § (6) bek.) Előzetes konzultáció: 45 nap (5/A. § (4) bek.) Környezetvédelmi hatásvizsgálat: 3 hónap (ktv. 91. (1) § bek.) Egységes környezethasználati engedélyezés: 3 hónap (20. § (10) bek.) Összevont eljárás: 4 hónap (24. § (13) bek.) Összekapcsolt eljárás: szakaszonként 3-3 hónap (25. § (11) bek.) Környezetvédelmi felülvizsgálat: két hónap (20. § (10) bek.)

12 Egyéb határidők Eljárás megindítása, közzététel: 3 munkanap, 3 munkanapon belül a jegyző tájékoztatást köteles adni a közhírré tételről (kivétel az előzetes konzultáció) Közmeghallgatás: közzététel 22 munkanappal korábban, jegyzőkönyv megküldése 10 munkanap Döntés közzététele: A felügyelőség a közzétételre a határozat megküldésétől számított ötödik munkanapnál korábbi időpontot nem határozhat meg

13 Egyéb változások Előzetes vizsgálat: nem kell tárgyalást tartani, megállapítja, hogy a tevékenység milyen engedélyek birtokában kezdhető meg Nemzetközi hatásvizsgálati eljárás: A Minisztérium által megszervezett (felügyelőség és a szakhatóságok bevonásával) egyeztetés lezárásáig nem kell felfüggeszteni az előzetes vizsgálatot, illetve előzetes konzultációt, de az eljárás időtartama az ügyintézési határidőbe nem számít bele Teljesítményértékelés: a felügyelőség a felmérés jóváhagyásakor egyszerűsített határozatot hoz Létesítmény megvalósítása: A létesítési (építési), illetve működési (használatbavételi) engedély a környezetvédelmi, illetve egységes környezethasználati engedélyben foglaltaktól nem térhet el

14 Köszönöm szíves figyelmüket! Rozinka Zsolt Illés Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség


Letölteni ppt "A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet változásai Nyíregyháza, 2009. október 2."

Hasonló előadás


Google Hirdetések