Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Egyes eljárásfajták: elvi engedélyezési eljárások, telekalakítás, építési engedélyezés, bontási engedélyezés, rendeltetés megváltoztatása, használatbavétel,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Egyes eljárásfajták: elvi engedélyezési eljárások, telekalakítás, építési engedélyezés, bontási engedélyezés, rendeltetés megváltoztatása, használatbavétel,"— Előadás másolata:

1 Egyes eljárásfajták: elvi engedélyezési eljárások, telekalakítás, építési engedélyezés, bontási engedélyezés, rendeltetés megváltoztatása, használatbavétel, fennmaradás, kötelezési és végrehajtási eljárás.

2 Elvi engedélyezési eljárások: elvi telekalakítási, elvi építési, (beépítés, építészeti kialakítás, műszaki követelmények stb. előzetes tisztázása) elvi rendeltetésváltoztatási engedélyezés Jellemzői: Étv. 35. § (1) szerinti esetekben kérhető, de jogszabály (pl. helyi rendelet) kötelezővé teheti. Egy telekre több elvi építési engedély is kérhető.

3 Elvi engedélyezés kötelező esetkörei: telekcsoport újraosztása, ill. 8-nál több új telek kialakulása mezőgazdasági birtokközpont vagy kiegészítő központ kialakítása elektronikai hírközlő hálózat felszíni építményeinek elhelyezése védett területen jogszabály előírja

4 Szükséges mellékletek: tervdokumentáció, tervezői nyilatkozat, tervtanácsi vélemény, (szükség esetén) telekalakításhoz: –ingatlan-nyilvántartási térkép 3 hónapnál nem régebbi hiteles másolata –esetlegesen szintvonalas térkép –földhivatali térképen feltüntetett tervezett változtatás telekcsoport újraosztása ill. 8-nál több telek kialakulása esetén: –telekalakítási dokumentáció rendelkezésre álló szakhatósági nyilatkozatok

5 ügyintézési határidő: 30 nap - építési engedélyhez kötött munkák esetén, 15 nap - bejelentéshez kötött munkák esetén. Elvi építési engedélyezés esetén elégséges ha a telek kialakítást jogerős és végrehajtható engedéllyel engedélyezték, nem feltétel a telekalakítás földhivatali bejegyzése.

6 Telekalakítási eljárás Engedélyhez kötött fajtái: telekcsoport újraosztása, telekfelosztás, telekegyesítés, telekhatár rendezés. Kérelem mellékletei: megegyeznek az elvi engedélynél leírtakkal, utat, vasútat érintő esetben az útkezelő vagy vasútkezelő előzetes nyilatkozata

7 Az engedély megadásának feltételei: szükséges és előírásoknak megfelelő mellékletek benyújtása, általános építésügyi jogszabályoknak és egyedi hatósági előírásoknak való megfelelőség, rendezési tervnek való megfelelőség, elvi engedélynek való megfelelőség, nincs elrendelt tilalom, szakhatóság hozzájárult Ügyintézési határidő: 30 nap

8 Építési engedélyezési és bejelentési eljárás A rendelet 1. melléklet I. fejezetben felsorolt esetekben építési engedély szükséges. Az 1. melléklet II. fejezetben felsorolt esetekben csak bejelentés szükséges. Jelentős különbség csak az üi. határidő és a benyújtandó terv tartalma között van.

9 Jellemzői: egy telekre több engedély is kérhető, az egy időben tervezett munkákra egyszerre kell megkérni, de lehetőség van a szakaszolásra is ügyintézési határidő: engedély esetén 60 nap, bejelentés esetén 15 nap!

10 Az engedély megadásának ill. a bejelentés tudomásul vételének feltételei: szükséges és előírásszerű mellékletek benyújtása, rendezési tervnek való megfelelőség, szakmai és tartalmi megfelelőség, Étv. 36. §-ban előírt általános feltételek teljesülése, a telek kialakult és rendezett legyen! környezetbe illeszkedés, nincs elrendelt tilalom, szakhatóság hozzájárult

11 A határozat tartalma: eseti előírások, esetleges későbbi bontási kötelezettség, járulékos építményekkel kapcsolatos rendelkezés, tervtanácsi vélemény, utalás a használatba vétellel kapcsolatos kötelezettségre, figyelmeztetés a hulladék nyilvántartásra, figyelmeztetés a beépített termékek megfelelősség igazolására

12 Az engedély kiadását követő feladatok: A hatóság visszaküldi a záradékolt terv 1 példányát. Építkezni csak ennek birtokában és ennek megfelelően lehet, az engedély érvényességének időtartama alatt. Ettől eltérni csak előzetes engedély alapján szabad, kivéve az engedélyhez sem és bejelentéshez sem kötött eltérést.

13 Bontási engedélyezési és bejelentési eljárás A rendelet 1. melléklet IV. fejezetben felsorolt esetekben engedély szükséges. Az 1. melléklet V. fejezetben felsorolt esetekben csak bejelentés szükséges. Jelentős különbség csak az üi. határidő (30 ill. 15 nap) és a benyújtandó terv tartalma között van.

14 A bontási engedély megadásának ill. a bejelentés tudomásul vételének feltételei: szükséges és előírásoknak megfelelő mellékletek benyújtása, biztonsági, környezetvédelmi, kulturális örökségvédelmi, műszaki és egyéb követelmények teljesülnek, nincs elrendelt tilalom vagy védettség, szakhatóság hozzájárult

15 A határozat tartalma: utalás a tevékenység elvégzésének bejelentési kötelezettségére, járulékos építményekkel, környezetrendezés szükségességével kapcsolatos rendelkezés, ingatlan nyilvántartási átvezetés (pl. változási vázrajz) kötelezettsége, figyelmeztetés a hulladék-nyilvántartásra, bejelentésre

16 Rendeltetés megváltoztatása Az egyébként is építési engedélyhez kötött munkával járó rendeltetés változtatáshoz építési engedély kell. Az építési engedélyt megadó határozat rendelkezik a funkcióváltásról is. Ami nem ilyen munkával jár, ahhoz kell a rendeltetés változtatási szándék bejelentése. Az építési munkával nem járó rendeltetés változtatást nem kell bejelenteni sem. (kivéve a lakás és gk. tároló)

17 Milyen funkciókhoz köthető lakó szállás iroda vendéglátó eü. huzamos tartózkodásra szolgáló: –sport –ipari –kereskedelmi –ellátó, szolgáltató –közösségi –nevelési, oktatási

18 Az engedély megadásának ill. a bejelentés tudomásul vételének feltételei: szükséges mellékletek benyújtása, településrendezési tervnek való megfelelőség, építésügyi, környezetvédelmi, műemlékvédelmi és egyéb követelmények teljesülnek, szakhatóság hozzájárult, rendeltetésszerű, biztonságos használatra való alkalmasság

19 A határozat tartalma: Az általános tartalmon túlmenően: eseti hatósági előírások, járulékos építmények, építménybontás, környezetrendezés engedélyezésére, ill. kötelezettségére vonatkozó rendelkezés Üi. határidő: 60 nap illetve 15 nap.

20 Használatbavételi eljárás A rendelet 1. melléklet 1. fejezetben felsorolt építmények esetén engedély szükséges (ép. engedélyhez kötöttek) A bejelentés alapján épült illetve engedély vagy bejelentés alapján elbontott épületek esetén csak bejelentés kell. (utólagos) Jelentős különbség csak az üi. határidőben van, 60 illetve 15 nap.

21 Az engedély megadásának feltételei: szükséges, jogszabályoknak megfelelő mellékletek benyújtása, helyszíni szemlén meg kell győződni: –a kivitelezés az engedélynek megfelelően történt, –rendeltetésszerű, biztonságos használatra alkalmas, –járulékos építmények, környezetrendezés elkészült szakhatóság hozzájárult

22 A határozat tartalma: Az általános tartalmon túlmenően: építési eng. száma, kelte a használatbavételi eng. jellege hiányzó munkák elvégzése és annak határideje hulladék nyilvántartás bejelentési kötelezettség energia-tanusítvány kiállítás ingatlan-nyilvántartás átvezetése (épület- feltüntetési vázrajz)

23 Hiányosság esetén a hatóság: megtagadja az engedélyt, feltétellel adja meg (Csak abban az esetben ha ez nincs kihatással a rendeltetésszerű biztonságos használatra.)

24 Fennmaradási engedélyezési eljárás Irányadó szabályozás az Étv. 48. § (1) - (13) Üi. határidő: 60 nap ill. 30 nap

25 alkalmazni kell a rendelet használatbavételre vonatkozó szabályait és szükség szerint a kötelezési eljárásokra vonatkozó szabályokat, valamint az építésügyi bírságról szóló külön jogszabály előírásait is.

26 Az engedély megadásának feltételei: szükséges mellékletek benyújtása (ami az építési engedélyhez és a használatbavételhez kellett volna.) Étv. 48. § teljesülése

27 A határozat tartalma: Az általános tartalmon túlmenően: eseti hatósági előírások, esetleges későbbi bontási kötelezettség, járulékos építmények, környezetrendezés szükségessége, a fennmaradási engedély jellege, továbbépítés esetén a megkezdés bejelentésének kötelezettsége, utalás a használatbavételre, hiányzó munkák elvégzésének határidejét, hulladék nyilvántartás bejelentési kötelezettség, energia-tanusítvány kiállítás kötelezettsége, ingatlan-nyilvántartás átvezetése (épület-feltüntetési vázrajz)

28 A fennmaradási engedély megadásával egy időben rendelkezni kell: továbbépítésről, építésügyi bírság kiszabásáról. A teljes befejezés után használatbavételi eljárást kell lefolytatni. A bírság befizetéséig csak határozott idejű engedély adható ki. ha kifizették véglegesíti, ha nem végrehajtatja a bontást.


Letölteni ppt "Egyes eljárásfajták: elvi engedélyezési eljárások, telekalakítás, építési engedélyezés, bontási engedélyezés, rendeltetés megváltoztatása, használatbavétel,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések