Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Jogszabályváltozások, amelyek mindenkit érintenek:  Építési termékek  Épületek energiahatékonysága Soltész Ilona 2013. január 15. 1.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Jogszabályváltozások, amelyek mindenkit érintenek:  Építési termékek  Épületek energiahatékonysága Soltész Ilona 2013. január 15. 1."— Előadás másolata:

1 Jogszabályváltozások, amelyek mindenkit érintenek:  Építési termékek  Épületek energiahatékonysága Soltész Ilona január 15. 1

2 Az idei évtől kell alkalmazni: Az épületek energiahatékonyságáról szóló, új 2010/31/EU parlamenti és tanácsi irányelv alapján módosuló rendeleteket: 7/2006. (V. 24.) TNM r. 176/2008 (VI. 30.) KR + a kapcsolódó Nyilvántartási, ellenőrzési és szankcionálási szabályokat Az építési termékek forgalomba hozatalának harmonizált feltételeiről szóló 305/2011/EU rendeletet és a hozzá kapcsolódó, a végrehajtást segítő hazai jogszabályokat Soltész Ilona január 15. 2

3 3 Az Európai Parlament és a Tanács 2010/31/EU irányelve az épületek energiahatékonyságáról (átdolgozás)  A 2002/91/EK irányelvet fogja felváltani a régi irányelv február 1-ig volt hatályban  Több hatálybalépési időpont van, a bevezető nemzeti jogszabályokat július 9-ig meg kell hozni.  Alkalmazni többségében január 9-től kell, néhány esetben július 9-től.

4 Legfontosabb újdonsága: Valamennyi épületfelújítás esetére minimumkövetelményeket kell előírni és betartani Jelentős felújítás előtt álló meglévő épületekre Külső térelhatárolók elemeire (csere vagy utólagos beépítés) Épületgépészeti rendszerekre (csere vagy korszerűsítés) Soltész Ilona január 15. 4

5 További jelentős változtatás: Be kell vezetni az energetikai tanúsítványok minőségellenőrzését, nyilvántartását, szankcionálását A tervezőknek minden új épület építésekor a tervezési program készítésekor vizsgálni kell, hogy a beruházásnál megújuló energia, távfűtés, vagy kapcsolt energiatermelés megvalósítható-e és ezt dokumentálni kell. Soltész Ilona január 15. 5

6 Milyen jogszabályok vezetik be az irányelvet? Az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet, amelyet a 40/2012. (VIII. 13.) BM rendelet módosított Az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendeletet, amelyet a 105/2012. (V. 30.) Korm. rendelet módosított A hőtermelő berendezések és légkondicionáló rendszerek energetikai felülvizsgálatáról szóló 264/2008. (XI. 6.) Korm. rendelet Az Építésügyi Dokumentációs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról szóló 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet Az egyes építésügyi szakmagyakorlási tevékenységről szóló 192/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (és korábban a 104/2006. (IV.28.) Korm. Rendelet, Továbbá az Étv. (tanúsítókra vonatkozó szabályok lényegében nem változtak) A lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésére vonatkozó egyes szabályokról szóló évi LXXVIII. törvény, amelyet a évi CCI. törvény módosított Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. Rendelet, amelyet a 211/2012. (VII.30.) Korm. rendelet módosított Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rend. Soltész Ilona november 15. 6

7 A tervezőket érintő legfontosabb jogszabályváltozások 1. Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rend. 8. melléklet szerint az építészeti-műszaki tervdokumentáció tartalmazza:  1.9. Alternatív energiaellátás megvalósíthatósági elemzését a 7/2006. (V. 24.) TNM rendeletben meghatározott esetekben és annak 4. melléklete szerint.  4.5. Épületenergetikai számítást Különbség: engedélyezési vagy kiviteli tervdokumentció Soltész Ilona január 15. 7

8  A használatba vételi engedély határozatban a 312/2012. (XI. 8.) Korm. rend. 40. § d) szerint – eljárási bírság kiszabásának kilátásba helyezése mellett – kötelezést kell tartalmaznia „db) arról, hogy az építtetőnek az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló kormányrendeletben foglaltak szerint az engedély közlését követő, de legkésőbb a döntésben előírt munkálatok teljesítésétől számított 90 napon belül az épületről az energetikai tanúsítványt el kell készíttetnie és gondoskodnia kell annak az OÉNY-be történő feltöltéséről,” Soltész Ilona január A tervezőket érintő legfontosabb jogszabályváltozások 2.

9 Az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról szóló 313/2012. (XI. 8.) Korm. rend. és a 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet 9/A §-a határozza meg az elektronikus nyilvántartás és az ellenőrzés szabályait. „e-tanúsítás: olyan elektronikus alkalmazás, amely kizárólagosan biztosítja az energetikai tanúsító személyek és szervezetek számára a hiteles energetikai tanúsítvány elektronikus formában történő előállítását és annak a Nyilvántartásba vételét” hitelesiteni-is-kell Soltész Ilona január A tervezőket érintő legfontosabb jogszabályváltozások 3.

10 Az építési termékekre vonatkozó EU rendelethez kapcsolódó, a tervezőket érintő lényeges szabályok  Már hatályba lépett, de alkalmazni minden részében csak július 1-től kell.  Új szabályok már január 1-től a tervdokumentációra,  A kivitelezésben részt vevők feladatai is változnak.  További részletszabályok egy július 1-jéig megjelenő kormányrendeletben Soltész Ilona január

11 Alapvető szemléletbeli változás!  Az új építési termék rendelet alapján a gyártó nem megfelelőségi igazolást (tanúsítványt vagy nyilatkozatot ad), hanem a termék képességéről legfontosabb termékjellemzőiről kell nyilatkozzon.  A tervező feladata, hogy az adott építési célra szükséges számszerűsített műszaki követelményeket a tervdokumentációban meghatározza.  Engedélyezési dokumentációban az elvárt termékjellemzőket, kivitelei tervben a konkrét terméket.  Be kell tartani a tervező utasítását a kivitelezésnél!  Ha nincs meghatározva, vagy helyettesíteni kell, tervezőt be kell vonni. Soltész Ilona január

12 Mire kell figyelni?  Tudni kell, milyen termékre van szükségem az adott építési feladathoz.  Milyen műszaki előírásnak és követelménynek kell megfelelni az épület adott helyén az adott tervezett felhasználás szempontjából (pl. tűzvédelmi követelmény)  Ellenőrizni kell, milyen terméktulajdonságról nyilatkozott a gyártó  Nem szabad „zsákba macskát” beépíteni! Soltész Ilona január

13 13 Köszönöm figyelmüket ! Várom javaslataikat, észrevételeiket az alábbi címen: Soltész Ilona január 15.


Letölteni ppt "Jogszabályváltozások, amelyek mindenkit érintenek:  Építési termékek  Épületek energiahatékonysága Soltész Ilona 2013. január 15. 1."

Hasonló előadás


Google Hirdetések