Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Jogszabályváltozások, amelyek mindenkit érintenek:  Építési termékek  Épületek energiahatékonysága Soltész Ilona 2013. január 15. 1.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Jogszabályváltozások, amelyek mindenkit érintenek:  Építési termékek  Épületek energiahatékonysága Soltész Ilona 2013. január 15. 1."— Előadás másolata:

1 Jogszabályváltozások, amelyek mindenkit érintenek:  Építési termékek  Épületek energiahatékonysága Soltész Ilona 2013. január 15. 1

2 Az idei évtől kell alkalmazni: Az épületek energiahatékonyságáról szóló, új 2010/31/EU parlamenti és tanácsi irányelv alapján módosuló rendeleteket: 7/2006. (V. 24.) TNM r. 176/2008 (VI. 30.) KR + a kapcsolódó Nyilvántartási, ellenőrzési és szankcionálási szabályokat Az építési termékek forgalomba hozatalának harmonizált feltételeiről szóló 305/2011/EU rendeletet és a hozzá kapcsolódó, a végrehajtást segítő hazai jogszabályokat Soltész Ilona 2013. január 15. 2

3 3 Az Európai Parlament és a Tanács 2010/31/EU irányelve az épületek energiahatékonyságáról (átdolgozás)  A 2002/91/EK irányelvet fogja felváltani a régi irányelv 2012. február 1-ig volt hatályban  Több hatálybalépési időpont van, a bevezető nemzeti jogszabályokat 2012. július 9-ig meg kell hozni.  Alkalmazni többségében 2013. január 9-től kell, néhány esetben 2013. július 9-től.

4 Legfontosabb újdonsága: Valamennyi épületfelújítás esetére minimumkövetelményeket kell előírni és betartani Jelentős felújítás előtt álló meglévő épületekre Külső térelhatárolók elemeire (csere vagy utólagos beépítés) Épületgépészeti rendszerekre (csere vagy korszerűsítés) Soltész Ilona 2013. január 15. 4

5 További jelentős változtatás: Be kell vezetni az energetikai tanúsítványok minőségellenőrzését, nyilvántartását, szankcionálását A tervezőknek minden új épület építésekor a tervezési program készítésekor vizsgálni kell, hogy a beruházásnál megújuló energia, távfűtés, vagy kapcsolt energiatermelés megvalósítható-e és ezt dokumentálni kell. Soltész Ilona 2013. január 15. 5

6 Milyen jogszabályok vezetik be az irányelvet? Az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet, amelyet a 40/2012. (VIII. 13.) BM rendelet módosított Az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendeletet, amelyet a 105/2012. (V. 30.) Korm. rendelet módosított A hőtermelő berendezések és légkondicionáló rendszerek energetikai felülvizsgálatáról szóló 264/2008. (XI. 6.) Korm. rendelet Az Építésügyi Dokumentációs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról szóló 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet Az egyes építésügyi szakmagyakorlási tevékenységről szóló 192/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (és korábban a 104/2006. (IV.28.) Korm. Rendelet, Továbbá az Étv. (tanúsítókra vonatkozó szabályok lényegében nem változtak) A lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésére vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény, amelyet a 2011. évi CCI. törvény módosított Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. Rendelet, amelyet a 211/2012. (VII.30.) Korm. rendelet módosított Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rend. Soltész Ilona 2012. november 15. 6

7 A tervezőket érintő legfontosabb jogszabályváltozások 1. Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rend. 8. melléklet szerint az építészeti-műszaki tervdokumentáció tartalmazza:  1.9. Alternatív energiaellátás megvalósíthatósági elemzését a 7/2006. (V. 24.) TNM rendeletben meghatározott esetekben és annak 4. melléklete szerint.  4.5. Épületenergetikai számítást Különbség: engedélyezési vagy kiviteli tervdokumentció Soltész Ilona 2013. január 15. 7

8  A használatba vételi engedély határozatban a 312/2012. (XI. 8.) Korm. rend. 40. § d) szerint – eljárási bírság kiszabásának kilátásba helyezése mellett – kötelezést kell tartalmaznia „db) arról, hogy az építtetőnek az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló kormányrendeletben foglaltak szerint az engedély közlését követő, de legkésőbb a döntésben előírt munkálatok teljesítésétől számított 90 napon belül az épületről az energetikai tanúsítványt el kell készíttetnie és gondoskodnia kell annak az OÉNY-be történő feltöltéséről,” Soltész Ilona 2013. január 15. 8 A tervezőket érintő legfontosabb jogszabályváltozások 2.

9 Az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról szóló 313/2012. (XI. 8.) Korm. rend. és a 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet 9/A §-a határozza meg az elektronikus nyilvántartás és az ellenőrzés szabályait. „e-tanúsítás: olyan elektronikus alkalmazás, amely kizárólagosan biztosítja az energetikai tanúsító személyek és szervezetek számára a hiteles energetikai tanúsítvány elektronikus formában történő előállítását és annak a Nyilvántartásba vételét” http://www.e-epites.hu/hirek/2013-januar-1-jetol-az-energetikai-tanusitvanyokat- hitelesiteni-is-kell Soltész Ilona 2013. január 15. 9 A tervezőket érintő legfontosabb jogszabályváltozások 3.

10 Az építési termékekre vonatkozó EU rendelethez kapcsolódó, a tervezőket érintő lényeges szabályok  Már hatályba lépett, de alkalmazni minden részében csak 2013. július 1-től kell.  Új szabályok már 2013. január 1-től a tervdokumentációra,  A kivitelezésben részt vevők feladatai is változnak.  További részletszabályok egy július 1-jéig megjelenő kormányrendeletben Soltész Ilona 2013. január 15. 10

11 Alapvető szemléletbeli változás!  Az új építési termék rendelet alapján a gyártó nem megfelelőségi igazolást (tanúsítványt vagy nyilatkozatot ad), hanem a termék képességéről legfontosabb termékjellemzőiről kell nyilatkozzon.  A tervező feladata, hogy az adott építési célra szükséges számszerűsített műszaki követelményeket a tervdokumentációban meghatározza.  Engedélyezési dokumentációban az elvárt termékjellemzőket, kivitelei tervben a konkrét terméket.  Be kell tartani a tervező utasítását a kivitelezésnél!  Ha nincs meghatározva, vagy helyettesíteni kell, tervezőt be kell vonni. Soltész Ilona 2013. január 15. 11

12 Mire kell figyelni?  Tudni kell, milyen termékre van szükségem az adott építési feladathoz.  Milyen műszaki előírásnak és követelménynek kell megfelelni az épület adott helyén az adott tervezett felhasználás szempontjából (pl. tűzvédelmi követelmény)  Ellenőrizni kell, milyen terméktulajdonságról nyilatkozott a gyártó  Nem szabad „zsákba macskát” beépíteni! Soltész Ilona 2013. január 15. 12

13 13 Köszönöm figyelmüket ! Várom javaslataikat, észrevételeiket az alábbi e-mailcímen: Ilona.soltesz@bm.gov.hu Soltész Ilona 2013. január 15.


Letölteni ppt "Jogszabályváltozások, amelyek mindenkit érintenek:  Építési termékek  Épületek energiahatékonysága Soltész Ilona 2013. január 15. 1."

Hasonló előadás


Google Hirdetések