Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A kormány 290/2007 (X. 31.) Korm. rendelete „Kivitelezési Kódex” Készítették: Nyugat-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal munkatársai Henslerné Fódi.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A kormány 290/2007 (X. 31.) Korm. rendelete „Kivitelezési Kódex” Készítették: Nyugat-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal munkatársai Henslerné Fódi."— Előadás másolata:

1 A kormány 290/2007 (X. 31.) Korm. rendelete „Kivitelezési Kódex” Készítették: Nyugat-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal munkatársai Henslerné Fódi Ágnes, Koreny Gábor, Varga Csaba

2 Mikor kell alkalmazni?  2008. január 1-jén lép hatályba  a) a hatálybalépését követően kiadott építésügyi hatósági engedély (bejelentés) alapján megvalósuló építőipari kivitelezési tevékenységre,  b) a hatálybalépése előtt kiadott építésügyi hatósági engedély (bejelentés) alapján megvalósuló építőipari kivitelezési tevékenység esetén a 2008. június 30. után  ba) megkötött tervezési és kivitelezési szerződésekre,  bb) tervezett kivitelezési dokumentációkra,  bc) kezdődő építőipari kivitelezési tevékenységekre,  bd) megnyitott építési napló vezetésére

3 Általános rendelkezések A rendelet hatálya kiterjed:  kivitelezési tevékenység folytatása  az abban résztvevők  építési napló, felmérési napló  kivitelezési dokumentáció  tervellenőrzés  bejelentési adatszolgáltatás  befejezést követő eljárások

4 Értelmező rendelkezések  kivitelezési tevékenység  építési munkaterület  építési szakmunka  jókarbantartási tevékenység

5 Építőipari kivitelezési tevékenység Építési szerződés tartalma:  tárgya  teljesítési határidők  vállalkozói díj összege  alvállalkozók részvétele  kiviteli dokumentáció szolgáltatása  Ptk. szerinti egyéb kérdések

6 Kivitelezési tevékenység folytatásának általános szabályai Ép. eng.-hez kötött:  Étv 39 § (1) bekezdésben felsoroltak Ép. eng.-hez nem kötött:  hész, szabályozási terv egyéb építésügyi szabály  OTÉK  más hatóság előírásai

7 Az építési munkaterület  egyidejűleg vagy egymást követően több vállalkozó kivitelező is építhet  a vállalkozó alvállalkozót vehet igénybe  megkezdéskor az építtető átadja a vállalkozónak  vállalkozó átadja az alvállalkozónak  építési napló megnyitása  tájékoztató tábla elhelyezése

8 A kivitelezési tevékenység résztvevői  építtető  beruházáslebonyolító  tervező (szakági tervezők)  tervellenőr  vállalkozó kivitelező  alvállalkozó  felelős műszaki vezető  tervezői művezető  műszaki ellenőr  biztonsági és egészségvédelmi koordinátor

9 A tervező teendői, főbb dokumentumok 1997. évi LXXVIII. tv. (Étv.) 290/2007.(X. 31.) Korm. r. és egyéb építésügyi jogszabályok szerint.

10 A tervező (kivitelezési tervek készítője) Ki bízhatja meg:  építtető  vállalkozó kivitelelző  beruházáslebonyolító

11 Tervezési szerződés Az eng.hez kötött munkák esetén írásba kell foglalni. tartalma:  a tervezési tevékenység megnevezése és a mennyiségi minőségi vállalás  teljesítési határidők  vállalkozási díj összege, elszámolás módja, fizetés módja és határideje  egyebekben a Ptk.

12 A tervező feladatai:  építési engedély és engedélyezett tervek alapján szakszerű műszaki tartalmú kivitelezési tervdokumentáció készítése  tervezői nyilatkozat megadása  jogosultsága igazolása (névjegyzéki szám feltüntetése a nyilatkozaton)  biztosítja a tervellenőr részére a terveket (legalább szakaszosan)

13 Építésfelügyeleti bírság kiszabása a tervezővel szemben I.  Nem megfelelő jogosultsággal rendelkező tervező megbízása, megbízás elfogadása. (mértéke: az építményérték 0,1 %-a, legfeljebb 1 millió Ft)  Tervezői nyilatkozat ellenére a kivitelezési terv nincs összhangban az építési engedélyezési tervvel (mértéke: az építményérték 0,1 %-a, legfeljebb 500 e Ft)  Írásbeli tervezési szerződés hiányában elkészített és felhasználásra került kiviteli dokumentáció (mértéke 100-150 e Ft)

14 A tervezői művezető  Az Étv 33 § (4) alapján, megbízás szerint végezheti (szakági tervezők is) Megbízhatja:  építtető  beruházás lebonyolító

15 Tervezői művezető feladata  építészeti-műszaki tervek maradéktalan megvalósítása érdekében közreműködik a kivitelezés során  elősegíti a tervekkel kapcsolatban felmerült szakkérdések megoldását

16 A tervellenőr Ellenőrzés köteles tervfajták:  tömegtartózkodásra szolgáló építmények  tömegtartózkodásra szolgáló helyiségek  1999 évi LXXIV. tv szerint legalább 300 főt veszélyeztető építmények  honvédelmi és katonai célú építmények kiviteli tervei

17 A feladat ellátásának feltételei  építtetői megbízás  szakmagyakorlási jogosultság  összeférhetetlenségi szabályok

18 Feladata:  A rendeletben felsorolt építmények kiviteli terveinek ellenőrzése  tervellenőri nyilatkozat megtétele Ha a tervellenőr azt állapítja meg, hogy az ellenőrzött terv nem megfelelő, a kivitelezés nem kezdhető meg!

19 A kivitelezési dokumentáció  Minden hatósági engedélyhez kötött építés csak kiviteli terv alapján végezhető.  Tartalmát a rendelet melléklete sorolja fel.  Műemlék estén egyedi tartalmú terv követelhető meg.

20 Mikor nem kell készíteni? (Elég az építési eng. terv)  legfeljebb 3 szintes max 250 m2-es lakóépület és ami ezekkel összefügg.  a csak bejelentéshez kötött építmények  polgári lőtér  hírközlési építmény  nem közhaszn. park, játszótér, sportpálya  kerítés  max 1,5 m-es támfal  műemléki épület homlokzatát érintő munkák

21 Az ép.eng. terven túl mégis szükséges kiviteli tervek tartószerkezeti:  monolit vasbeton elemek esetén  5,4 m-nél nagyobb fal vagy oszlopköz kiváltás  6,6 m-nél nagyobb egy. födém fesztáv  6,0 m-nél nagyobb tetőszerkezet támasz

22  épületgépészeti: a 30 KW-nál nagyobb hőtermelő berendezés esetén  épületvillamossági: a 7 KW-nél nagyobb elektromos áram felvétel  energetikai számítás: külön jogszabály szerint

23 Mikor kell teljeskörű kiviteli terv?  A fentieken túl egyéb építmények  250 m2-nél nagyobb lakó és kiegészítő  közhasználatú épületek  Közbeszerzési Törvény hatálya alá tartozó épületek

24 Általános követelmények  A kiviteli terv tartalma nem térhet el az engedélyezési tervtől (kivéve azt ami egyébként sem engedélyköteles)  Az építési munkaterületen kell tartani  Átadás –átvétel után kivitelező az építtetőnek átadja  Magyar nyelven, kötelező formai előírások betartásával kell elkészíteni

25 A kivitelezési dokumentáció tartalma  minden építési munkarészre kiterjedő  minden szükséges információ  megértéshez szükséges lépték (kamarai szabvány)  egyértelmű jelkulcs alkalmazása

26 Munkarészei  építészeti  tartószerkezeti  épületgépészeti  épületvillamossági  tűzvédelmi (külön jogszabály szerinti esetekben)  építésszervezési  környezetrendezési  energetikai számítás


Letölteni ppt "A kormány 290/2007 (X. 31.) Korm. rendelete „Kivitelezési Kódex” Készítették: Nyugat-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal munkatársai Henslerné Fódi."

Hasonló előadás


Google Hirdetések