Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A MŰSZAKI TERVDOKUMENTÁCI ÓK TARTALMI KÖVETELMÉNYEI (KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ) Összeállította: Cserpes Imre S ZERKEZETÉPÍTÉSI PROJEKT II. 2013/2014 I.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A MŰSZAKI TERVDOKUMENTÁCI ÓK TARTALMI KÖVETELMÉNYEI (KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ) Összeállította: Cserpes Imre S ZERKEZETÉPÍTÉSI PROJEKT II. 2013/2014 I."— Előadás másolata:

1 A MŰSZAKI TERVDOKUMENTÁCI ÓK TARTALMI KÖVETELMÉNYEI (KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ) Összeállította: Cserpes Imre S ZERKEZETÉPÍTÉSI PROJEKT II. 2013/2014 I.

2 T ARTÓSZERKEZET FONTOSSÁGA ÉPÍTMÉNYTÍPUSONKÉNT

3 É PÍTÉSI FOLYAMAT SZEREPLŐI

4 É PÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ ÁLTALÁNOS TARTALMA I. Hivatalos helyszínrajz (földhivatal által hitelesített ingatlan-nyilvántartási térkép másolat) Tervek, tervdokumentáció Műszaki leírások (ismerteti az építményre vonatkozó, tervlapokat kiegészítő információkat) E MLÉKEZTETŐ ( ELŐZŐ FÉLÉV )

5 É PÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ ÁLTALÁNOS TARTALMA II. Műszaki számítások Tűzvédelmi dokumentáció (jogszabályban rögzített esetekben) Költségbecslés a megtervezett építmény várható megvalósítási költségei a kamarák által kiadott, átlagos árszintű költségmutatók alapján

6 E SETENKÉNT KÉSZÍTENDŐ MUNKARÉSZEK I. Tereprendezési terv (1:500) a telek természetes terepszintjének nagymértékű megváltozása esetén az eredeti és a végleges terep szintmagasságának ábrázolásával Felvonó tervek felvonók és mozgólépcsők esetén Üzemeléstechnológiai terv A környezet, -természet, -tűz és egészségvédelmi követelmények szempontjából meghatározó esetekben Kertépítészeti tervek (1:200) A külön jogszabályban vagy a helyi önkormányzat által rendeletben meghatározott esetekben Támfalak, kerítések Alaprajzok min. 1:100 Nézetek min. 1:50 Metszetek min. 1:50

7 K IVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ Kötelező: A közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó építmény építése esetén Meghatározott jellemzőket meghaladó építmény építése esetén Minden munkarészre kiterjedő Az építők, szerelők, gyártók számára a megvalósításhoz szükséges és elégséges minden közvetlen információt és utasítást tartalmaz

8 Á LTALÁNOS TARTALMA Építészeti tervek Tartószerkezeti tervek Épületgépészeti tervek Épületvillamossági tervek Üzemelés-technológiai tervek Részlettervek Méretkimutatások, konszignációk Műszaki leírások szakáganként Igazoló számítások Részletes (minden szakágra kiterjedő) műszaki leírás

9 É PÍTÉSZETI DOKUMENTÁCIÓ I. Építész tervek (az eng. tervben meghatározottakon felüli tartalma) Helyszínrajz (kitűzési tervhez alkalmas adatokkal) (min.1:500) Alaprajzok (min. 1:50) Szerkezetek, szerkezetek anyagának megadásával, helyiségek részméreteivel Nyílászárók (helye, mérete, azonosító jele) Mindazon adatok, melyek a szakági tervek összevetésénél és az építés során szükségesek

10 É PÍTÉSZETI DOKUMENTÁCIÓ II. Építész tervek folyt. Metszetek (min. 1:50) A szerkezeti elemek bemutatásával (alapozás, lépcsők, áthidalók, tetőszerk…) Helyiség és szerkezetek magasságának, szintmagasságok részletezésével Szerkezetek rétegfelépítésének feltüntetése Anyagok minőségének ismertetése

11 É PÍTÉSZETI DOKUMENTÁCIÓ III. Építész tervek folyt. Homlokzatok Homlokzati elemek, nyílászárók, felületkezelés ábrázolása Magassági adatok Környező terepadottságok, tereptárgyak bejelölése Részlettervek Minden építészeti elemről, egyedi részletekről, nyílászárókról, lépcsőkről…

12 É PÍTÉSZETI DOKUMENTÁCIÓ IV. Építész tervek folyt. Konszignációk Asztalos szerkezetekről Lakatos szerkezetekről Beépített elemekről szükség szerint Méretkimutatások A költségvetéssel beazonosítható módon

13 É PÍTÉSZETI DOKUMENTÁCIÓ V. Építészeti műszaki leírás (hasonló mint az engedélyezési tervnél, részletesebb) Építészeti költségvetés

14 T ARTÓSZERKEZETI DOKUMENTÁCIÓ I. Tartószerkezeti tervek tartalma Tartószerkezeti tervek vb. (alapozási tervek, zsaluzási tervek, vasalási tervek…) Tartószerkezeti tervek acél (elemtervek, gyártmánytervek, összeállítási tervek) Részlettervek (M 1:2, 5, 10) Méretkimutatások, konszignációk

15 T ARTÓSZERKEZETI DOKUMENTÁCIÓ II. Tartószerkezeti tervek tartalma Az épület összes szerkezeti elemének, kapcsolatainak térbeli helyzetét és méreteit meghatározó kottákat, anyagminőségeit, mérettűréseit, valamint kivitelezésre vonatkozó utasításokat (pl. felületkezelés, szerelés, összeállítás) Tartószerkezeti műszaki leírás (hasonló mint az engedélyezési tervnél, részletesebb) Felhívja a figyelmet az érzékeny pontokra!

16 T ARTÓSZERKEZETI DOKUMENTÁCIÓ III. Statikai számítás (hasonló mint az engedélyezési tervnél, részletesebb) Tartószerkezeti költségvetés (a beépítésre kerülő összes szerkezeti elem, anyag,stb. - technológiai folyamatok és minőség szerinti- részletes, tételes kiírása, a mennyiségek tételenkénti megadásával)

17 É PÜLETGÉPÉSZETI DOKUMENTÁCIÓ I. Az épületgépészeti tervek tartalma Épületgépészeti tervek (víz, gáz, csatorna) (1:50) Részlettervek Méretkimutatások, konszignációk El kell készíteni az épület valamennyi épületgépészeti rendszerének kiviteli terveit, alaprajz, metszet, függőleges csőterv, kapcsolási vázlat szinten.

18 É PÜLETGÉPÉSZETI DOKUMENTÁCIÓ II. Épületgépészeti műszaki leírás Épületgépészeti számítások Épületgépészeti költségvetés

19 É PÜLETVILLAMOSSÁGI DOKUMENTÁCIÓ I. Épületvillamossági tervek (1:50) Elektromos tervek Részlettervek Méretkimutatások, konszignációk Épületvillamossági műszaki leírás Épületvillamossági költségvetés (a beépítésre kerülő összes szerkezeti elem, anyag,stb. -technológiai folyamatok és minőség szerinti- részletes, tételes kiírása, a mennyiségek tételenkénti megadásával)

20 A KÜLÖNÁLLÓ TERVLAPOKON SZEREPELTETNI KELL : Az építmény megnevezését Az ingatlan címét és helyrajzi számát Az adott tervrajz szabatos megnevezését és méretarányát önálló ábránként A tervezők nevét, eredeti aláírását, szakképesítését, jogosultsági számát A tervezés dátumát Az építtető nevét és címét

21 VÁLTOZTATÁSOK KÖVETÉSE Mi történik akkor, ha a tervezés során változtatni kell? Lehet-e változtatni? Ki mondhatja azt, hogy változtatni kell, lehet!?

22 R ENDELTETÉS MEGVÁLTOZTATÁS ENGEDÉLYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ I. Tartalma azonos az építési engedélyezési tervdokumentációra előírtakkal Ha építési munkával nem jár, vagy nem építési engedélyhez kötött építési munkával jár, akkor a tervdokumentációnak tartalmaznia kell: A helyi építési szabályzat és szabályozási terv előírásaiban meghatározott követelmények kielégítését bizonyító műszaki leírásokat (üzemeltetés-technológia, tűzrendészet…)

23 H ASZNÁLATBAVÉTELI ENGEDÉLYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ Csak az eltérést ábrázoló tervrajzokat valamint az azt ismertető munkarészeket (pl. műszaki leírást és számításokat) kell tartalmaznia A tervrajzok méretarányára és tartalmára vonatkozó követelmények azonosak az építési engedélyezési eljárásnál meghatározottakkal


Letölteni ppt "A MŰSZAKI TERVDOKUMENTÁCI ÓK TARTALMI KÖVETELMÉNYEI (KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ) Összeállította: Cserpes Imre S ZERKEZETÉPÍTÉSI PROJEKT II. 2013/2014 I."

Hasonló előadás


Google Hirdetések