Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Soltész Ilona ÖTM Építésügyi és Építészeti Főosztály 1 Az új épületenergetikai szabályozás.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Soltész Ilona ÖTM Építésügyi és Építészeti Főosztály 1 Az új épületenergetikai szabályozás."— Előadás másolata:

1 Soltész Ilona ÖTM Építésügyi és Építészeti Főosztály 1 Az új épületenergetikai szabályozás

2 Soltész Ilona ÖTM Építésügyi és Építészeti Főosztály 2 Az Európai Unió energiapolitikai célkitűzései  Fenntarthatóság –megújuló energiaforrások arányának növelése –szénszegény technológiák –technológiai fejlesztés és jobb üzemeltetés –alternatív üzemanyagok a közlekedésben –az energia iránti kereslet megfékezése  Versenyképesség  Az ellátás biztonsága

3 Soltész Ilona ÖTM Építésügyi és Építészeti Főosztály 3 2002/91/EK irányelv az épületek energiafelhasználásának hatékonyságáról  célkitűzés: az épületek energiafogyasztása csökkenjen  megfelelő komfort és egészséges épülethasználat  megvalósítás: hőszigetelés, épületgépészet, megújuló energiaforrások  keretjellegű: alapelvek és minimumszabályozás  részletes szabályozás kidolgozása: tagállamok

4 Soltész Ilona ÖTM Építésügyi és Építészeti Főosztály 4 Az irányelv öt területen ad feladatot a tagállamoknak:  Dolgozzanak ki módszert vagy módszereket az épületek integrált energiafelhasználási hatékonyságának kiszámításához.  Állapítsanak meg minimumkövetelményeket új épületek energiafelhasználási hatékonyságára.  Állapítsanak meg minimumkövetelményeket meglévő nagyméretű épületek energiafelhasználási hatékonyságával kapcsolatban, azok komolyabb felújítása esetén.  Dolgozzák ki az épületek energia-felhasználásának tanúsítási módszerét.  Írják elő az épületekben felszerelt kazánok és légkondicionáló rendszerek rendszeres ellenőrzését, valamint a 15 évnél régebben felszerelt kazánok és fűtőberendezések rendszeres állapotfelmérését.

5 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról  tartalmazza: –nemzeti számítási módszer –energetikai követelmények új épületekre –energetikai követelmények meglévő, nagyméretű épületekre, jelentős felújítás esetén  nem tartalmazza (más jogszabályokban lesz): –az épületek energetikai teljesítőképességének tanúsítása –kazánok, boilerek, légkondicionáló berendezések ellenőrzése

6 Soltész Ilona ÖTM Építésügyi és Építészeti Főosztály 6 Az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet helye az építésügyi szabályozásban

7 Soltész Ilona ÖTM Építésügyi és Építészeti Főosztály 7 Alap: az építési törvény Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. Törvény 31. § (2) felsorolja az építményekkel szemben támasztott alapvető követelményeket (6 db) ↓ h) energiatakarékosság és hővédelem ↓

8 Soltész Ilona ÖTM Építésügyi és Építészeti Főosztály 8 Építési követelmények Az országos településrendezési és építési követel- ményekről szóló 253/1997.(XII. 20.)Korm.rendelet (OTÉK) 56. § „Az építményt és részeit úgy kell megvalósítani, ehhez az építési anyagot, az épületszerkezetet és a beépített berendezést megválasztani és beépíteni, hogy a rendeltetésszerű használathoz szükséges energiafelhasználás viszonylag a legkisebb legyen. Továbbá az építmény térelhatároló szerkezetei és épületgépészeti berendezései – az energetikai, a hőtechnikai előírásoknak megfelelően – együttesen legyenek alkalmasak a helyiségek rendeltetésének megfelelő, előírt légállapot biztosítására.”

9 Soltész Ilona ÖTM Építésügyi és Építészeti Főosztály 9 Hogyan lehet ennek eleget tenni?  Az építményeket tervezési program (üzemelési technológia) alapján kell megtervezni és megvalósítani (OTÉK 50. §), ebben kell meghatározni a az épület belső környezetének minőségére vonatkozó igényeket.  A műszaki megoldás legyen legalább a nemzeti szabványokban szereplőkkel egyenértékű.  Az eddig szabványban megadott hőtechnikai követelmény és számítás helyett lépett be az új rendelet (7/2006. (V. 24.) TNM

10 Soltész Ilona ÖTM Építésügyi és Építészeti Főosztály 10 Engedélyezési tervdokumentáció  Az építészeti-műszaki tervdokumentációk tartalmi követelményeiről szóló 45/1997. (XII. 29.) KTM rendelet 5. § 14. a) pontja szerint az építési engedélyezési tervdokumentáció része az energetikai számítás.  Az engedélyező hatósághoz kötelezően benyújtandó munkarész.

11 Az energetikai követelmények szintjei  az egyes épületszerkezetek hőszigetelő képessége: hőátbocsátási tényező U [W/(m 2 ·K)] (18 szerkezettípusra) –külső fal: U <= 0,45 W/(m 2 ·K) –fa, PVC ablak: U <= 1,60 W/(m 2 ·K)  az épület egészének hőszigetelő képessége: fajlagos hőveszteség-tényező q m [W/(m 3 ·K)]  az épület egészének energiafogyasztása: összesített energetikai jellemző E p [kWh/m 2, a]  az épület nyári túlmelegedése elleni védelem

12 Soltész Ilona ÖTM Építésügyi és Építészeti Főosztály 12 Ellenőrzés  A hőtechnikai és energetikai követelményeknek való megfelelést az építési engedélyezési eljárásban az építésügyi hatóságok ellenőrzik, az egyes építményekkel, építési munkákkal és építési tevékenységekkel kapcsolatos építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 46/1997. (XII. 29.) KTM rendelet 18. § b) pontjának értelmében.  Az igazi ellenőrzés a használatba vételkor az energetikai tanúsítvány lesz.


Letölteni ppt "Soltész Ilona ÖTM Építésügyi és Építészeti Főosztály 1 Az új épületenergetikai szabályozás."

Hasonló előadás


Google Hirdetések