Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az új épületenergetikai szabályozás

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az új épületenergetikai szabályozás"— Előadás másolata:

1 Az új épületenergetikai szabályozás
Soltész Ilona ÖTM Építésügyi és Építészeti Főosztály

2 Az Európai Unió energiapolitikai célkitűzései
Fenntarthatóság megújuló energiaforrások arányának növelése szénszegény technológiák technológiai fejlesztés és jobb üzemeltetés alternatív üzemanyagok a közlekedésben az energia iránti kereslet megfékezése Versenyképesség Az ellátás biztonsága Soltész Ilona ÖTM Építésügyi és Építészeti Főosztály

3 2002/91/EK irányelv az épületek energiafelhasználásának hatékonyságáról
célkitűzés: az épületek energiafogyasztása csökkenjen megfelelő komfort és egészséges épülethasználat megvalósítás: hőszigetelés, épületgépészet, megújuló energiaforrások keretjellegű: alapelvek és minimumszabályozás részletes szabályozás kidolgozása: tagállamok Soltész Ilona ÖTM Építésügyi és Építészeti Főosztály

4 Az irányelv öt területen ad feladatot a tagállamoknak:
Dolgozzanak ki módszert vagy módszereket az épületek integrált energiafelhasználási hatékonyságának kiszámításához. Állapítsanak meg minimumkövetelményeket új épületek energiafelhasználási hatékonyságára. Állapítsanak meg minimumkövetelményeket meglévő nagyméretű épületek energiafelhasználási hatékonyságával kapcsolatban, azok komolyabb felújítása esetén. Dolgozzák ki az épületek energia-felhasználásának tanúsítási módszerét. Írják elő az épületekben felszerelt kazánok és légkondicionáló rendszerek rendszeres ellenőrzését, valamint a 15 évnél régebben felszerelt kazánok és fűtőberendezések rendszeres állapotfelmérését.  Soltész Ilona ÖTM Építésügyi és Építészeti Főosztály

5 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról
tartalmazza: nemzeti számítási módszer energetikai követelmények új épületekre energetikai követelmények meglévő, nagyméretű épületekre, jelentős felújítás esetén nem tartalmazza (más jogszabályokban lesz): az épületek energetikai teljesítőképességének tanúsítása kazánok, boilerek, légkondicionáló berendezések ellenőrzése

6 Az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V
Az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet helye az építésügyi szabályozásban Soltész Ilona ÖTM Építésügyi és Építészeti Főosztály

7 Alap: az építési törvény
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. Törvény 31. § (2) felsorolja az építményekkel szemben támasztott alapvető követelményeket (6 db) h) energiatakarékosság és hővédelem Soltész Ilona ÖTM Építésügyi és Építészeti Főosztály

8 Építési követelmények
Az országos településrendezési és építési követel-ményekről szóló 253/1997.(XII. 20.)Korm.rendelet (OTÉK) 56. § „Az építményt és részeit úgy kell megvalósítani, ehhez az építési anyagot, az épületszerkezetet és a beépített berendezést megválasztani és beépíteni, hogy a rendeltetésszerű használathoz szükséges energiafelhasználás viszonylag a legkisebb legyen. Továbbá az építmény térelhatároló szerkezetei és épületgépészeti berendezései – az energetikai, a hőtechnikai előírásoknak megfelelően – együttesen legyenek alkalmasak a helyiségek rendeltetésének megfelelő, előírt légállapot biztosítására.” Soltész Ilona ÖTM Építésügyi és Építészeti Főosztály

9 Hogyan lehet ennek eleget tenni?
Az építményeket tervezési program (üzemelési technológia) alapján kell megtervezni és megvalósítani (OTÉK 50. §), ebben kell meghatározni a az épület belső környezetének minőségére vonatkozó igényeket. A műszaki megoldás legyen legalább a nemzeti szabványokban szereplőkkel egyenértékű. Az eddig szabványban megadott hőtechnikai követelmény és számítás helyett lépett be az új rendelet (7/2006. (V. 24.) TNM Soltész Ilona ÖTM Építésügyi és Építészeti Főosztály

10 Engedélyezési tervdokumentáció
Az építészeti-műszaki tervdokumentációk tartalmi követelményeiről szóló 45/1997. (XII. 29.) KTM rendelet 5. § 14. a) pontja szerint az építési engedélyezési tervdokumentáció része az energetikai számítás. Az engedélyező hatósághoz kötelezően benyújtandó munkarész. Soltész Ilona ÖTM Építésügyi és Építészeti Főosztály

11 Az energetikai követelmények szintjei
az egyes épületszerkezetek hőszigetelő képessége: hőátbocsátási tényező U [W/(m2·K)] (18 szerkezettípusra) külső fal: U <= 0,45 W/(m2·K) fa, PVC ablak: U <= 1,60 W/(m2·K) az épület egészének hőszigetelő képessége: fajlagos hőveszteség-tényező qm [W/(m3·K)] az épület egészének energiafogyasztása: összesített energetikai jellemző Ep [kWh/m2, a] az épület nyári túlmelegedése elleni védelem

12 Ellenőrzés A hőtechnikai és energetikai követelményeknek való megfelelést az építési engedélyezési eljárásban az építésügyi hatóságok ellenőrzik, az egyes építményekkel, építési munkákkal és építési tevékenységekkel kapcsolatos építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 46/1997. (XII. 29.) KTM rendelet 18. § b) pontjának értelmében. Az igazi ellenőrzés a használatba vételkor az energetikai tanúsítvány lesz. Soltész Ilona ÖTM Építésügyi és Építészeti Főosztály


Letölteni ppt "Az új épületenergetikai szabályozás"

Hasonló előadás


Google Hirdetések