Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

MAGYAR SZABVÁNYÜGYI TESTÜLET

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "MAGYAR SZABVÁNYÜGYI TESTÜLET"— Előadás másolata:

1 MAGYAR SZABVÁNYÜGYI TESTÜLET

2 A TŰZVÉDELMI SZABÁLYOZÁS ÚJ KONCEPCIÓJA
Nemzetközi tűzvédelmi konferencia 2010. május 27. Hajdúszoboszló

3 A jelenlegi szabályozás:
Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról szóló 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet 2010. május 27.

4 A JELENLEGI SZABÁLYOZÁS KRITIKÁJA:
ÉRVÉNYES VAGY MÁR VISSZAVONT SZABVÁNYOKBÓL ÁTEMELT SZÖVEGEKET FOGLAL JOGSZABÁLYI FORMÁBA. A SZABVÁNYOK SZÖVEGÉNEK JOGSZABÁLYBA EMELÉSE, KÜLÖNÖSEN A VISSZAVONT, ELAVULT SZABVÁNYOK JOGSZABÁLLYAL VALÓ ÉLETBEN TARTÁSA AKADÁLYA A MŰSZAKI FEJLŐDÉSNEK. NEM FELEL MEG A KORSZERŰ, EURÓPAI, MŰSZAKI TARTALMÚ JOGALKOTÁSI MEGOLDÁSOKNAK, MERT A SZABVÁNYOK – JOGSZABÁLY ÁLTALI - KÖTELEZŐ ALKALMAZÁSI KÉNYSZERE A MŰSZAKI FEJLŐDÉST, AZ INNOVÁCIÓT AKADÁLYOZÓ TÉNYEZŐ, AMI GAZDASÁGI SZEMPONTBÓL IS HÁTRÁNYOS. 2010. május 27.

5 A JELENLEGI SZABÁLYOZÁS KRITIKÁJA:
OLYAN RÉSZLETES MŰSZAKI ELŐÍRÁSOKAT, KONKRÉT MEGOLDÁSOKAT, SZÁMÍTÁSI MÓDSZEREKET, VIZSGÁLATI ELJÁRÁSOKAT AD MEG, AMELYEKET ÉRVÉNYES SZABVÁNYOK TARTALMAZNAK, RÁADÁSUL HELYENKÉNT AZOKTÓL ELTÉRŐ MÓDON. EZEK EGY RÉSZE EURÓPAI SZABVÁNYT BEVEZETŐ SZABVÁNY, AMI AZÉRT OKOZ KÜLÖN GONDOT, MERT A TERVEZET KÖTELEZŐVÉ TESZ OLYAN ELŐÍRÁSOKAT, AMELYEK AZ EURÓPAI UNIÓ TÖBBI TAGORSZÁGÁBAN NEM KÖTELEZŐEK, EZZEL AZ EGYSÉGES EURÓPAI PIACON BELÜL MŰSZAKI AKADÁLYOKAT TÁMASZT. 2010. május 27.

6 A JELENLEGI SZABÁLYOZÁS KRITIKÁJA:
TOVÁBBI HÁTRÁNY, HOGY MIVEL A MŰSZAKI FEJLŐDÉST KÖVETVE AZ EURÓPAI SZABVÁNYOK IS VÁLTOZNAK, AZ ILYEN JELLEGŰ JOGI SZABÁLYOZÁS KÖTELEZŐEN BEMEREVÍTI A MÁR TÚLHALADOTT KÖVETELMÉNYEKET, AMELYEKET A TÖBBI EU-TAGORSZÁG MÁR NEM ALKALMAZ, EZZEL PIACKÉPESSÉGÜNKET IS RONTJA. 2010. május 27.

7 A JELENLEGI SZABÁLYOZÁS KRITIKÁJA:
OLYAN MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEKET TARTAL-MAZ, AMELYEKRE JELENLEG UGYAN NINCS ÉRVÉNYES SZABVÁNY, DE MELYEKNEK TARTALMUK, RÉSZLETEZETTSÉGÜK MIATT NEM JOGSZABÁLYBAN, HANEM SZABVÁNYBAN LENNE A HELYÜK. 2010. május 27.

8 A JELENLEGI SZABÁLYOZÁS KRITIKÁJA:
LEHETŐSÉGET AD A HATÓSÁGNAK, HOGY A KÖTELEZŐ JOGSZABÁLYI RENDELKEZÉSEK BETARTÁSA ALÓL MENTESÍTSEN – SZABAD MÉRLEGELÉSEN ALAPULÓ – ELTÉRÉSI ENGEDÉLYT ADJON. EZ JOGBIZONY-TALANSÁGOT EREDMÉNYEZ. A TERVEZŐ, KIVITELEZŐ, A JOGALKALMAZÓ SOHA NEM TUDHATJA MEG EGYÉRTELMŰ MÓDON, HOGY MELY SZEMPONTOK ALAPJÁN HOZ DÖNTÉST A – JOGSZABÁLY TARTALMÁTÓL ELTÉRÉST ENGEDÉLYEZŐ – HATÓSÁG. 2010. május 27.

9 A JAVASOLT MEGOLDÁS AZ ÚJ KONCEPCIÓ: AZ ÚJ MEGKÖZELÍTÉS ELVE:
A JOGSZABÁLY CSAK AZ ALAPVETŐ, LÉNYEGES KÖVETELMÉNYEKET TARTALMAZZA - A RÉSZLETEK TEKINTETÉBEN UTALJON AZ ADOTT (HARMONIZÁLT) SZABVÁNY(OK)RA 2010. május 27.

10 AZ ÚJ MEGKÖZELÍTÉS ELVE
AZ ÖNKÉNTES – KÖZMEGEGYEZÉSSEL, MINDENKI RÉSZÉRŐL ELFOGADOTT – SZABVÁNY EGY MEGFELELŐ, DE NEM KÖTELEZŐ MŰSZAKI MEGOLDÁST KÍNÁL. 2010. május 27.

11 HARMONIZÁLT SZABVÁNY A JOGSZABÁLYHOZ KAPCSOLÓDÓ (HAR-MONIZÁLT) SZABVÁNY SZERINTI TERMÉK MEGFELEL A JOGSZABÁLY KÖVETELMÉNYEINEK  2010. május 27.

12 A SZABVÁNY „HATÁLYA” A SZABVÁNY ALKALMAZÁSA ÖNKÉNTES.
MŰSZAKI TARTALMÚ JOGSZABÁLY HIVAT-KOZHAT OLYAN NEMZETI SZABVÁNYRA, AMELYNEK ALKALMAZÁSÁT ÚGY KELL TEKINTENI, HOGY AZZAL AZ ADOTT JOGSZABÁLY VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEI IS TELJESÜLNEK. (1995. évi XXVIII. és az ezt módosító évi CXII. tv. a szabványosításról) 2010. május 27.

13 AZ ÖNKÉNTES SZABVÁNYOK ALKALMAZÁSA
JOGSZABÁLYBAN A NEMZETI SZABVÁ-NYOKRA VALÓ HIVATKOZÁS A KÖZÖS-SÉGI IRÁNYELVEKBEN ALKALMAZOTT MÓDON TÖRTÉNJÉK. (2283/2001. (X. 5.) Korm. határozat, 2.) 2010. május 27.

14 MEGFELELŐSÉGI VÉLELEM
A (HARMONIZÁLT) SZABVÁNYOKNAK VALÓ MEGFELELÉS ESETÉN VÉLELMEZNI KELL, HOGY A TERMÉK (SZOLGÁLTATÁS) KIELÉGÍTI A JOGSZABÁLYBAN MEGHA-TÁROZOTT KÖVETELMÉNYEKET. (7001/2005. (IK 8.) IM irányelv a jogharmonizációs célú jogalkotásról) 2010. május 27.

15 MÉRLEGEL: ELFOGAD VAGY ELUTASÍT
A SZABVÁNY(OK)TÓL VALÓ ELTÉRÉS (A NEM SZABVÁNYOS MEGOLDÁS) ESETÉN BIZONYÍTANI KELL A JOGSZABÁLYI KÖVETELMÉNYEKNEK VALÓ MEGFELE-LÉST. A HATÓSÁG SZEREPE: MÉRLEGEL: ELFOGAD VAGY ELUTASÍT 2010. május 27.

16 SZABVÁNY SZERINTI (MSZ) IGAZOLÁSI ELJÁRÁS (VIZSGÁLAT, TANÚSÍTÁS)
MEGFELELŐSÉGI VÉLELEM ÉRVÉNYESÜLÉSE TERMÉK VAGY SZOLGÁLTATÁS MEGFELELŐSÉGÉNEK IGAZOLÁSAKOR NEM SZABVÁNY SZERINTI SZABVÁNY SZERINTI (MSZ) IGAZOLÁSI ELJÁRÁS (VIZSGÁLAT, TANÚSÍTÁS) MEGFELEL RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLATRA ALKALMAS (JOGSZABÁLYI KÖVETELMÉNY IS TELJESÜL!) NEM FELEL MEG NEM ALKALMAZHATÓ MÓDOSÍTÁS, FEJLESZTÉS 2010. május 27.

17 AZ ÚJ KONCEPCIÓ VÁRHATÓ EREDMÉNYEI
ÁTLÁTHATÓBB, KÖVETHETŐBB SZABÁLYOZÁS, A MŰSZAKI SZABÁLYOZÁSSAL KAPCSOLATOS, ÁLLAMI FELADATOK CSÖKKENÉSE, AZ ADMINISZTRÁCIÓ ÉS A KÖLTSÉGEK CSÖKKENÉSE, A JOGKÖVETŐ MAGATARTÁS JAVULÁSA, AZ ÖNSZABÁLYOZÁS SZEREPÉNEK NÖVELÉSE, (folytatódik) 2010. május 27.

18 AZ ÚJ KONCEPCIÓ VÁRHATÓ EREDMÉNYEI
(folytatás) A SZEREPLŐK MOZGÁSTERÉNEK ÉS VERSENYKÉPESSÉGÉNEK NÖVEKEDÉSE, A KERESKEDELEM MŰSZAKI AKADÁLYAINAK CSÖKKENÉSE. AZ EREDMÉNYEK KÖZVETLENÜL VAGY KÖZVETVE HATÁSSAL VANNAK A TÁRSADALOM MINDEN RÉTEGÉRE. 2010. május 27.

19 Haba József j.haba@mszt.hu
Köszönöm a figyelmet! Haba József 2010. május 27.


Letölteni ppt "MAGYAR SZABVÁNYÜGYI TESTÜLET"

Hasonló előadás


Google Hirdetések