Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

MUNKAVÉDELEM Állam munkavédelmi feladatai. F Munkavédelem irányítása, F Ágazati és hatósági tevékenység ellátása, F Munkavédelem megszervezése Munkavédelem.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "MUNKAVÉDELEM Állam munkavédelmi feladatai. F Munkavédelem irányítása, F Ágazati és hatósági tevékenység ellátása, F Munkavédelem megszervezése Munkavédelem."— Előadás másolata:

1 MUNKAVÉDELEM Állam munkavédelmi feladatai

2 F Munkavédelem irányítása, F Ágazati és hatósági tevékenység ellátása, F Munkavédelem megszervezése Munkavédelem irányításával, az ágazati és hatósági tevékenység ellátásával – szervei útján – a munkavédelem megszervezése.

3 Munkavédelem irányítása keretében állami feladat F MOP kidolgozása, F Követelmények, jogok és kötelezettségek meghatározása, F Munkavédelmi előírások végrehajtásának elősegítése (gazd-i szabályozás, érdekeltség megteremtése, kutatás, tájékoztatás, felvilágosítás) F Nevelés és oktatás, biztonságos életvitel ismeretanyaga F Nemzetgazdasági helyzet éves értékelése, információs rendszer működtetése, F Részvétel nemzetközi szervezetek munkájában F Együttműködés a munkavállalók és munkáltatók érdekképviseleti szerveivel

4 Állam feladata ágazati tevékenység keretében F Szabályzat kiadása (Hegesztési, Emelőgép, Gázpalack, Szerelési, Mezőgazdasági stb. Biztonsági Szabályzat, F Ágazati kutatásokban fejlesztésekben, tájékoztatásban közreműködés

5 Állam hatósági tevékenysége kerete F Hatósági ellenőrzés (2004. évi 140. tv. Ket.) F Munkavédelemre vonatkozó szabályok végrehajtásának elősegítése és ellenőrzése, F Ellátja a külön jogszabály szerinti engedélyeztetést és nyilvántartást (munkavédelmi szakértők működésének engedélyezése, nyilvántartás vezetése)

6 Végrehajtásáért felelős szervek F Foglalkoztatáspolitikáért, illetve bányászati ügyekért felelős miniszter és munkavédelmi hatóság saját jogkörében F Bányafelügyelet is ellát hatósági feladatokat F Munkavédelem ágazati feladatait a feladatkörében érintett miniszter látja el

7 Munkavédelem hatósági felügyelete Munkavédelemre vonatkozó szabályok megtartásának elősegítése és ellenőrzése: F OMMF, F Bányafelügyelet illetve területi szerveik

8 Felügyeletek tanácsadása, tájékoztatása F Munkáltatók, F Munkavállalók, F Munkavédelmi képviselők, F Érdekképviseletek

9 Felügyeletek ellenőrzésének hatóköre F Munkáltatók, munkavállalók munkavédelemmel kapcsolatos feladatainak és kötelezettségeinek teljesítésére, F Munkahelyek létesítésére, munkaeszközök üzemeltetésére, alkalmazott technológiára, anyagokra és egyéni védőeszközökre vonatkozó követelmények érvényesülésére, F Munkabalesetek bejelentésére, nyilvántartására, megelőzésre vonatkozó követelmények teljesítésére

10 Felügyelő jogosult F Munkáltatót kötelezni írásbeli tájékoztatásra, F Külön engedély nélkül ellenőrzést tartani, F Munkabalesetet kivizsgálni, súlyos balesetet köteles kivizsgálni, F Szignalizáció, határozat, F Felfüggesztés, eltiltás, szabálysértés,

11 Munkavédelmi bírság F 82. § (1) A munkavédelmi hatóság munkavédelmi bírságot alkalmaz az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzésre vonatkozó követelmények teljesítését elmulasztó, és ezzel a munkavállaló életét, testi épségét vagy egészségét súlyosan veszélyeztető munkáltatóval szemben. F (2) A munkavállaló életét, testi épségét vagy egészségét súlyosan veszélyezteti különösen F a) a 21. §-ban meghatározott feltételek szerinti munkavédelmi üzembe helyezés elmulasztása; F b) a 23. § (1) bekezdésében meghatározott időszakos biztonsági felülvizsgálat elmulasztása; F c) a 23. § (2) bekezdésében meghatározott soron kívüli ellenőrzés elmulasztása; F d) az 54. § (2) bekezdésében meghatározott kockázatértékelés elmulasztása: F da) a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter rendelete szerinti legmagasabb veszélyességi osztályba tartozó munkáltató esetében, valamint F db) az egyes veszélyforrások hatásának kitett munkavállalók védelméről szóló külön jogszabályokban előírt esetekben, amely megvalósul különösen a kockázatértékelés keretében szükséges expozícióbecslés/-mérés hiányában;

12 Munkavédelmi bírság F e) a szükséges biztonsági berendezések, egyéni védőeszközök működésképtelensége, illetve hiánya; F f) a munkavégzés 40. § (2) bekezdése szerinti összehangolási kötelezettségének elmulasztása; F g) a veszélyes munkahelyen, veszélyes munkaeszközzel, vagy veszélyes technológiai folyamatban végzett munka esetére - ideértve a külön jogszabályban meghatározott veszélyforrásokkal járó munkaköröket, sérülékeny csoportot - előírt munkaköri alkalmassági vizsgálatok, biológiai monitorozás elmulasztása; F h) a külön jogszabályok szerint előírt foglalkoztatási tilalom megszegése; F i) a megengedett értéket meghaladó expozícióban történő foglalkoztatás; továbbá F j) a rákkeltő expozícióval járó tevékenység esetére a külön jogszabály által előírt mérések elmulasztása.

13 Munkavédelmi bírság összege F 50 e Ft-tól 10 millió Ft-g terjed Ugyanazon vizsgálat során több telephelyen megállapított ugyanazon veszélyeztetés esetén telephelyenként szabják ki.


Letölteni ppt "MUNKAVÉDELEM Állam munkavédelmi feladatai. F Munkavédelem irányítása, F Ágazati és hatósági tevékenység ellátása, F Munkavédelem megszervezése Munkavédelem."

Hasonló előadás


Google Hirdetések