Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Állam munkavédelmi feladatai

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Állam munkavédelmi feladatai"— Előadás másolata:

1 Állam munkavédelmi feladatai
MUNKAVÉDELEM Állam munkavédelmi feladatai

2 Állam munkavédelmi feladatai
Munkavédelem irányítása, Ágazati és hatósági tevékenység ellátása, Munkavédelem megszervezése Munkavédelem irányításával, az ágazati és hatósági tevékenység ellátásával – szervei útján – a munkavédelem megszervezése.

3 Munkavédelem irányítása keretében állami feladat
MOP kidolgozása, Követelmények, jogok és kötelezettségek meghatározása, Munkavédelmi előírások végrehajtásának elősegítése (gazd-i szabályozás, érdekeltség megteremtése, kutatás, tájékoztatás, felvilágosítás) Nevelés és oktatás, biztonságos életvitel ismeretanyaga Nemzetgazdasági helyzet éves értékelése, információs rendszer működtetése, Részvétel nemzetközi szervezetek munkájában Együttműködés a munkavállalók és munkáltatók érdekképviseleti szerveivel

4 Állam feladata ágazati tevékenység keretében
Szabályzat kiadása (Hegesztési, Emelőgép, Gázpalack, Szerelési, Mezőgazdasági stb. Biztonsági Szabályzat, Ágazati kutatásokban fejlesztésekben, tájékoztatásban közreműködés

5 Állam hatósági tevékenysége kerete
Hatósági ellenőrzés (2004. évi 140. tv. Ket.) Munkavédelemre vonatkozó szabályok végrehajtásának elősegítése és ellenőrzése, Ellátja a külön jogszabály szerinti engedélyeztetést és nyilvántartást (munkavédelmi szakértők működésének engedélyezése, nyilvántartás vezetése)

6 Végrehajtásáért felelős szervek
Foglalkoztatáspolitikáért, illetve bányászati ügyekért felelős miniszter és munkavédelmi hatóság saját jogkörében Bányafelügyelet is ellát hatósági feladatokat Munkavédelem ágazati feladatait a feladatkörében érintett miniszter látja el

7 Munkavédelem hatósági felügyelete
Munkavédelemre vonatkozó szabályok megtartásának elősegítése és ellenőrzése: OMMF, Bányafelügyelet illetve területi szerveik

8 Felügyeletek tanácsadása, tájékoztatása
Munkáltatók, Munkavállalók, Munkavédelmi képviselők, Érdekképviseletek

9 Felügyeletek ellenőrzésének hatóköre
Munkáltatók, munkavállalók munkavédelemmel kapcsolatos feladatainak és kötelezettségeinek teljesítésére, Munkahelyek létesítésére, munkaeszközök üzemeltetésére, alkalmazott technológiára, anyagokra és egyéni védőeszközökre vonatkozó követelmények érvényesülésére, Munkabalesetek bejelentésére, nyilvántartására, megelőzésre vonatkozó követelmények teljesítésére

10 Felügyelő jogosult Munkáltatót kötelezni írásbeli tájékoztatásra,
Külön engedély nélkül ellenőrzést tartani, Munkabalesetet kivizsgálni, súlyos balesetet köteles kivizsgálni, Szignalizáció, határozat, Felfüggesztés, eltiltás, szabálysértés,

11 Munkavédelmi bírság 82. § (1) A munkavédelmi hatóság munkavédelmi bírságot alkalmaz az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzésre vonatkozó követelmények teljesítését elmulasztó, és ezzel a munkavállaló életét, testi épségét vagy egészségét súlyosan veszélyeztető munkáltatóval szemben. (2) A munkavállaló életét, testi épségét vagy egészségét súlyosan veszélyezteti különösen a) a 21. §-ban meghatározott feltételek szerinti munkavédelmi üzembe helyezés elmulasztása; b) a 23. § (1) bekezdésében meghatározott időszakos biztonsági felülvizsgálat elmulasztása; c) a 23. § (2) bekezdésében meghatározott soron kívüli ellenőrzés elmulasztása; d) az 54. § (2) bekezdésében meghatározott kockázatértékelés elmulasztása: da) a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter rendelete szerinti legmagasabb veszélyességi osztályba tartozó munkáltató esetében, valamint db) az egyes veszélyforrások hatásának kitett munkavállalók védelméről szóló külön jogszabályokban előírt esetekben, amely megvalósul különösen a kockázatértékelés keretében szükséges expozícióbecslés/-mérés hiányában;

12 Munkavédelmi bírság e) a szükséges biztonsági berendezések, egyéni védőeszközök működésképtelensége, illetve hiánya; f) a munkavégzés 40. § (2) bekezdése szerinti összehangolási kötelezettségének elmulasztása; g) a veszélyes munkahelyen, veszélyes munkaeszközzel, vagy veszélyes technológiai folyamatban végzett munka esetére - ideértve a külön jogszabályban meghatározott veszélyforrásokkal járó munkaköröket, sérülékeny csoportot - előírt munkaköri alkalmassági vizsgálatok, biológiai monitorozás elmulasztása; h) a külön jogszabályok szerint előírt foglalkoztatási tilalom megszegése; i) a megengedett értéket meghaladó expozícióban történő foglalkoztatás; továbbá j) a rákkeltő expozícióval járó tevékenység esetére a külön jogszabály által előírt mérések elmulasztása.

13 Munkavédelmi bírság összege
50 e Ft-tól 10 millió Ft-g terjed Ugyanazon vizsgálat során több telephelyen megállapított ugyanazon veszélyeztetés esetén telephelyenként szabják ki.


Letölteni ppt "Állam munkavédelmi feladatai"

Hasonló előadás


Google Hirdetések