Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Harmadik országbeli állampolgárok a magyarországi munkaerőpiacon Dr. Kelemen Hajnalka Jogász Nemzeti Munkaügyi Hivatal 2013. november 27. Debrecen.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Harmadik országbeli állampolgárok a magyarországi munkaerőpiacon Dr. Kelemen Hajnalka Jogász Nemzeti Munkaügyi Hivatal 2013. november 27. Debrecen."— Előadás másolata:

1 Harmadik országbeli állampolgárok a magyarországi munkaerőpiacon Dr. Kelemen Hajnalka Jogász Nemzeti Munkaügyi Hivatal 2013. november 27. Debrecen

2 - A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. tv. (Flt.) - 355/2007. (XII.23.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság által a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek tekintetében alkalmazott, a munkaerő szabad áramlásával összefüggő átmeneti szabályokról, - 355/2009. (XII.30.) Korm. rendelet a harmadik országbeli állampolgárok Magyar Köztársaság területén történő engedélymentes foglalkoztatásának szabályairól - 16/2010. (V.13.) SZMM rendelet a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának engedélyezéséről (2010.V. 28.) - 30/2000. (IX. 15.) GM rendelet a munkaerő-piaci szolgáltatásokról, valamint az azokhoz kapcsolódóan nyújtható támogatásokról Jogszabályok

3  Harmadik országbeli állampolgár: Főszabály: engedély kötelezettség munkaszerződés csak az engedély beszerzését követően! Felhatalmazások: Kormány: mentességi esetek – 355/2009. (XII.30.) Kormányrendelet Miniszter: engedélyezés részletes eljárási szabályai – 16/2010. (V.13.) SZMM rendelet Flt.

4  Kit tekintünk engedélyezés szempontjából harmadik országbeli állampolgárnak?  Kit tekintünk szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezőnek?  Milyen foglalkoztatási formákban végezhet munkát? 16/2010. (V.13.) SZMM rendelet

5 Eljárási szabályok: Hatáskör, illetékesség Munkaerőigény bejelentés, Munkavállalási engedély iránti kérelem, mellékletei Határozat: 15 munkanap, kulcsszemélyzet esetén 5 munkanap Foglalkoztató az ügyfél/Ket. 16/2010. (V.13.) SZMM rendelet

6  Az engedély típusai: - Egyéni engedély (az általános szabályok szerint, a munkaerőpiaci helyzet vizsgálata nélkül, mezőgazdasági szezonális, családegyesítő személy családtagja) - Csoportos keretengedélyen alapuló egyéni engedély 16/2010. (V.13.) SZMM rendelet

7 Az egyéni engedélyt akkor kell kiadni, ha  a foglalkoztató a kérelem benyújtását megelőzően, a harmadik országbeli állampolgár által ellátandó tevékenységre vonatkozóan érvényes munkaerőigénnyel rendelkezett, és  a munkaerőigény benyújtásától kezdődően nem közvetítettek ki részére olyan kiközvetíthető munkaerőt, akit az Flt. és végrehajtási rendeletei alapján álláskeresőként tartanak nyilván, és aki rendelkezik a jogszabályban előírt, illetve a foglalkoztató munkaerőigényében megjelölt alkalmazási feltételekkel, és  a harmadik országbeli állampolgár megfelel a jogszabályban előírt, valamint a foglalkoztató munkaerőigényében megjelölt alkalmazási feltételeknek. 16/2010. (V.13.) SZMM rendelet

8  Mezőgazdasági szezonális munkavállalási engedély Növénytermesztés, erdőgazdálkodás, állattenyésztés, halászat - Naptári éven belül 180 nap - foglalkoztatás időtartama több részletben is meghatározható, - Munkaerő-piaci helyzetet vizsgálni kell, - Harmadik országbeli állampolgárnak nem kell megfelelnie az alkalmazási feltételnek. - Munkaerő-kölcsönzés keretében is lehet! 16/2010. (V.13.) SZMM rendelet

9  Engedély a munkaerő-piaci helyzet vizsgálata nélkül (automatikus vagy könnyített engedély) (17 eset) - Nem kell munkaerőigény, - Nem kell vizsgálni, hogy van-e kiközvetíthető munkaerő, - DE: a harmadik országbeli állampolgárnak kell a munkakör betöltéséhez szükséges feltételekkel rendelkeznie! 16/2010. (V.13.) SZMM rendelet

10  Családegyesítő családtagjának munkavégzése  - jogszerű magyarországi tartózkodástól számított 1 éven belül – általános szabályok  - 1 éven túl – családegyesítőre vonatkozó szabályok szerint  - engedély: legfeljebb 2 évre, de korlát a családi együttélés céljára kiadott tartózkodási engedély ideje  - Családi együttélés céljára kiadott tartózkodási engedély hiteles másolatának csatolása 16/2010. (V.13.) SZMM rendelet

11  Csoportos keretengedély Harmadik országban honos vállalkozással kötött magánjogi szerződés teljesítése érdekében, több harmadik országbeli állampolgár foglalkoztatása Kérelem a szerződés megkötése előtt is beadható, A keretengedély a magánjogi szerződés teljesítésének időtartamára adható ki! 16/2010. (V.13.) SZMM rendelet

12  Bejelentés: 5 napon belül a munkaügyi központnak - meghiúsulás, - foglalkoztatás megszűnése, - engedélymentessé válik. Munkaügyi ellenőrzés! 16/2010. (V.13.) SZMM rendelet

13 Bejelentési kötelezettség: - annak a harmadik országbeli állampolgárnak a foglalkoztatását, akinek engedélymentes a foglalkoztatása, - menekültként, oltalmazottként vagy menedékesként elismert, továbbá a bevándorolt vagy letelepedett jogállású személy foglalkoztatását. - Nem kell bejelenteni: EGT államban letelepedett munkáltató általi kirendelés, kiküldetés, kölcsönzés esetén 355/2009. (XII.30.) Korm. rendelet

14  A foglalkoztató köteles a foglalkoztatás helye szerint illetékes munkaügyi központnak bejelenteni a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy foglalkoztatását.  Nem kell bejelenteni: EGT államban letelepedett munkáltató általi kirendelés, kiküldetés, kölcsönzés esetén  A bejelentési kötelezettség teljesítése, illetőleg annak igazolása nem feltétele a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésének, illetőleg az annak alapján végzett tevékenység megkezdésének. (3 év megőrzés) 355/2007. (XII.23.) Korm. rendelet

15  2014. január 1-jétől hatályos változások  Összevont engedélyezés: tartózkodás és munkavállalás egy engedélyezési eljárásban, egy engedély kiadásával. Kiadó: BÁH  Munkaügyi szervezet feladata: szakhatóságként történő közreműködés, szakhatósági állásfoglalás kiadása: adott munkakör vonatkozásában támogatja-e az engedély kiadását.  Állásfoglalás: munkaerőpiaci helyzet vizsgálatával, munkaerőpiaci helyzet vizsgálata nélkül, engedélymentes foglalkoztatásról. Új szabályok

16 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Harmadik országbeli állampolgárok a magyarországi munkaerőpiacon Dr. Kelemen Hajnalka Jogász Nemzeti Munkaügyi Hivatal 2013. november 27. Debrecen."

Hasonló előadás


Google Hirdetések