Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Levegőtisztaság-védelem 10. előadás Engedélyezési eljárások, eljáró hatóságok, eljárások menete, engedélykérelmek tartalmi követelményei.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Levegőtisztaság-védelem 10. előadás Engedélyezési eljárások, eljáró hatóságok, eljárások menete, engedélykérelmek tartalmi követelményei."— Előadás másolata:

1 Levegőtisztaság-védelem 10. előadás Engedélyezési eljárások, eljáró hatóságok, eljárások menete, engedélykérelmek tartalmi követelményei.

2 2010. november 8.2 Engedélyezési eljárások 21/2001 (II. 14.) Korm. rendelet 9§ (1) Levegőterhelést okozóhelyhez kötött légszennyező pontforrás (amelynél a légszennyező anyag kibocsátási jellemzői méréssel egyértelműen meghatározhatók) létesítéséhez, meglévő bővítéséhez, rekonstrukciójához, felújításához, korszerűsítéséhez, az alkalmazott technológia váltásához (a továbbiakban együtt: létesítéséhez), működésének megkezdéséhez, működtetéséhez más engedélyező hatóság hiányában a környezetvédelmi hatóság engedélye szükséges.

3 2010. november 8.3 Eljáró hatóságok 21/2001 (II. 14.) Korm. rendelet 23§ A levegővédelmi ügyekben eljáró hatóságok: környezetvédelmi felügyelőség; települési önkormányzat jegyzője környezetvédelmi hatósági hatáskörben jár el; települési önkormányzat jegyzője.

4 2010. november 8.4 Engedélyezési eljárások Az engedély(kérelem): vonatkozás szerint: egyedi (adott pontforrás(ok)ra vonatkozik; egységes (a telephely egyéb tevékenységeire is vonatkozik) beruházás fázisa szerint: létesítési (beruházás előtt, tervezési szakaszban) működési (beruházás után, próbaüzemi [használatba-vételi] szakaszban)

5 2010. november 8.5 Eljárások menete 1.Beruházás előtt: Ha a beruházás a 314/2005 (XII. 25.) Korm. rendelet (A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról) hatálya alá esik akkor egységes kérelem előzetes vagy a felügyelőség döntése alapján részletes dokumentációval. Ha nem engedélyező hatóság a környezetvédelmi felügyelőség és a beruházás nem tartozik a 314/2005 (XII. 25.) Korm. rendelet hatálya alá, akkor egyedi (létesítési) kérelem; a felügyelőség szakhatóságként működik közre az eljárásban. Ha a környezetvédelmi felügyelőség az engedélyező hatóság és a beruházás nem tartozik a 314/2005 (XII. 25.) Korm. rendelet hatálya alá, akkor egyedi (létesítési) kérelem.

6 2010. november 8.6 Eljárások menete Környezetvédelmi hatóság (esetleges hiánypótlások beérkezése után szakhatósági állásfoglalást), létesítési engedélyt ad. 2. Beruházás 3. Beruházás után (próbaüzem alatt) Akkreditált laboratórium által végzett szabványos mérésekkel igazolni kell a vonatkozó határértékek teljesülését. LAL jelentést kell tenni. Működési engedélykérelmet kell beadni. Hatósági eljárási díjakat meg kell fizetni. 4. Környezetvédelmi hatóság (szakhatósági hozzájárulást) működési engedélyt ad határozott időre.

7 2010. november 8.7 Tartalmi követelmények 21/2001 (II. 14.) Korm. rendelet 4.1 melléklet. A környezetvédelmi hatósághoz benyújtandó engedélykérelemnek a következőket mindenképpen tartalmaznia kell: 1. (megszüntették) 2.a létesítmény, illetve technológia telepítési helyének jellemzői, 3.helyszínrajz, a légszennyező források bejelölésével, 4.a tervezett tevékenység leírása, az épület, építmény, berendezés (a továbbiakban együttesen: létesítmény) légszennyező forrásainál alkalmazott technológia ismertetése,

8 2010. november 8.8 Tartalmi követelmények 5.a létesítményben, illetve a technológiában felhasznált nyersanyagok, segédanyagok és egyéb adalékanyagok, valamint az energiahordozók minőségi jellemzői és mennyiségi adatai, 6.a létesítményben, illetve a technológiában termelt energia, késztermékek minőségi jellemzői és mennyiségi adatai, 7.a létesítmény, illetve technológia légszennyező forrásai, 8.a létesítmény, illetve technológia várható kibocsátásai a környezeti elemekbe, a kibocsátások mennyiségi és minőségi jellemzői, a környezetre gyakorolt lényeges hatások,

9 2010. november 8.9 Tartalmi követelmények 9.a kibocsátások megelőzését, vagy ahol ez nem lehetséges, mérséklését szolgáló technológiai eljárások és egyéb műszaki megoldások, 10.ahol szükséges, a létesítményben, illetőleg a technológiában a hulladékok keletkezését megelőző, illetőleg csökkentő tervezett intézkedések, 11.további intézkedések, amelyek az energiahatékonyságot, a biztonságot, a szennyezések megelőzését szolgálják, különös tekintettel e rendelet 8. § (1) bekezdésében foglaltakra,

10 2010. november 8.10 Tartalmi követelmények 12.a kibocsátások folyamatos ellenőrzését biztosító intézkedések, 13.annak bemutatása, hogy az alkalmazott technológia, termelési eljárás megfelel az elérhető legjobb technikának, 14.az 1-13. pontokban részletezettek közérthető összefoglalása.


Letölteni ppt "Levegőtisztaság-védelem 10. előadás Engedélyezési eljárások, eljáró hatóságok, eljárások menete, engedélykérelmek tartalmi követelményei."

Hasonló előadás


Google Hirdetések