Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Levegőtisztaság-védelem 10. előadás Engedélyezési eljárások, eljáró hatóságok, eljárások menete, engedélykérelmek tartalmi követelményei.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Levegőtisztaság-védelem 10. előadás Engedélyezési eljárások, eljáró hatóságok, eljárások menete, engedélykérelmek tartalmi követelményei."— Előadás másolata:

1 Levegőtisztaság-védelem 10. előadás Engedélyezési eljárások, eljáró hatóságok, eljárások menete, engedélykérelmek tartalmi követelményei.

2 2010. november 8.2 Engedélyezési eljárások 21/2001 (II. 14.) Korm. rendelet 9§ (1) Levegőterhelést okozóhelyhez kötött légszennyező pontforrás (amelynél a légszennyező anyag kibocsátási jellemzői méréssel egyértelműen meghatározhatók) létesítéséhez, meglévő bővítéséhez, rekonstrukciójához, felújításához, korszerűsítéséhez, az alkalmazott technológia váltásához (a továbbiakban együtt: létesítéséhez), működésének megkezdéséhez, működtetéséhez más engedélyező hatóság hiányában a környezetvédelmi hatóság engedélye szükséges.

3 2010. november 8.3 Eljáró hatóságok 21/2001 (II. 14.) Korm. rendelet 23§ A levegővédelmi ügyekben eljáró hatóságok: környezetvédelmi felügyelőség; települési önkormányzat jegyzője környezetvédelmi hatósági hatáskörben jár el; települési önkormányzat jegyzője.

4 2010. november 8.4 Engedélyezési eljárások Az engedély(kérelem): vonatkozás szerint: egyedi (adott pontforrás(ok)ra vonatkozik; egységes (a telephely egyéb tevékenységeire is vonatkozik) beruházás fázisa szerint: létesítési (beruházás előtt, tervezési szakaszban) működési (beruházás után, próbaüzemi [használatba-vételi] szakaszban)

5 2010. november 8.5 Eljárások menete 1.Beruházás előtt: Ha a beruházás a 314/2005 (XII. 25.) Korm. rendelet (A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról) hatálya alá esik akkor egységes kérelem előzetes vagy a felügyelőség döntése alapján részletes dokumentációval. Ha nem engedélyező hatóság a környezetvédelmi felügyelőség és a beruházás nem tartozik a 314/2005 (XII. 25.) Korm. rendelet hatálya alá, akkor egyedi (létesítési) kérelem; a felügyelőség szakhatóságként működik közre az eljárásban. Ha a környezetvédelmi felügyelőség az engedélyező hatóság és a beruházás nem tartozik a 314/2005 (XII. 25.) Korm. rendelet hatálya alá, akkor egyedi (létesítési) kérelem.

6 2010. november 8.6 Eljárások menete Környezetvédelmi hatóság (esetleges hiánypótlások beérkezése után szakhatósági állásfoglalást), létesítési engedélyt ad. 2. Beruházás 3. Beruházás után (próbaüzem alatt) Akkreditált laboratórium által végzett szabványos mérésekkel igazolni kell a vonatkozó határértékek teljesülését. LAL jelentést kell tenni. Működési engedélykérelmet kell beadni. Hatósági eljárási díjakat meg kell fizetni. 4. Környezetvédelmi hatóság (szakhatósági hozzájárulást) működési engedélyt ad határozott időre.

7 2010. november 8.7 Tartalmi követelmények 21/2001 (II. 14.) Korm. rendelet 4.1 melléklet. A környezetvédelmi hatósághoz benyújtandó engedélykérelemnek a következőket mindenképpen tartalmaznia kell: 1. (megszüntették) 2.a létesítmény, illetve technológia telepítési helyének jellemzői, 3.helyszínrajz, a légszennyező források bejelölésével, 4.a tervezett tevékenység leírása, az épület, építmény, berendezés (a továbbiakban együttesen: létesítmény) légszennyező forrásainál alkalmazott technológia ismertetése,

8 2010. november 8.8 Tartalmi követelmények 5.a létesítményben, illetve a technológiában felhasznált nyersanyagok, segédanyagok és egyéb adalékanyagok, valamint az energiahordozók minőségi jellemzői és mennyiségi adatai, 6.a létesítményben, illetve a technológiában termelt energia, késztermékek minőségi jellemzői és mennyiségi adatai, 7.a létesítmény, illetve technológia légszennyező forrásai, 8.a létesítmény, illetve technológia várható kibocsátásai a környezeti elemekbe, a kibocsátások mennyiségi és minőségi jellemzői, a környezetre gyakorolt lényeges hatások,

9 2010. november 8.9 Tartalmi követelmények 9.a kibocsátások megelőzését, vagy ahol ez nem lehetséges, mérséklését szolgáló technológiai eljárások és egyéb műszaki megoldások, 10.ahol szükséges, a létesítményben, illetőleg a technológiában a hulladékok keletkezését megelőző, illetőleg csökkentő tervezett intézkedések, 11.további intézkedések, amelyek az energiahatékonyságot, a biztonságot, a szennyezések megelőzését szolgálják, különös tekintettel e rendelet 8. § (1) bekezdésében foglaltakra,

10 2010. november 8.10 Tartalmi követelmények 12.a kibocsátások folyamatos ellenőrzését biztosító intézkedések, 13.annak bemutatása, hogy az alkalmazott technológia, termelési eljárás megfelel az elérhető legjobb technikának, 14.az pontokban részletezettek közérthető összefoglalása.


Letölteni ppt "Levegőtisztaság-védelem 10. előadás Engedélyezési eljárások, eljáró hatóságok, eljárások menete, engedélykérelmek tartalmi követelményei."

Hasonló előadás


Google Hirdetések