Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Tatabánya, EHÖSZ konferencia 2012. október 24.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Tatabánya, EHÖSZ konferencia 2012. október 24."— Előadás másolata:

1 Önkormányzatok feladatai a távhőtörvény módosításának hatálybalépését követően
Tatabánya, EHÖSZ konferencia 2012. október 24. Gonczlik Tamás energetikus Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal

2 A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII
A távhőszolgáltatásról szóló évi XVIII. törvény (továbbiakban: Tszt.) Önkormányzatokat érintő változásai 1. a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás (fűtés és használati melegvíz) díját az energiapolitikáért felelős miniszter állapítja meg; a miniszter nemcsak a távhőszolgáltatók által alkalmazott árakat, hanem a távhőtermelő által a távhőszolgáltatónak értékesített hő árát is meghatározza; a Magyar Energia Hivatal (továbbiakban: MEH) a távhő árára vonatkozó javaslatát a miniszternek minden év augusztus 31-ig küldi meg; a MEH az árelőkészítő munkája során kikéri az érintett önkormányzatok képviselő testületeinek ármegállapítással, árváltoztatással kapcsolatos állásfoglalását. A képviselőtestület a MEH által megjelölt, 30 napnál nem rövidebb határidőn belül adja meg állásfoglalását;

3 A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII
A távhőszolgáltatásról szóló évi XVIII. törvény (továbbiakban: Tszt.) Önkormányzatokat érintő változásai 2. a távhőszolgáltatásra vonatkozó engedélyeket a továbbiakban nem az önkormányzat jegyzője (a fővárosban a főjegyző), hanem a MEH adja ki; az önkormányzat képviselő-testülete – a távhő csatlakozási díjára vonatkozóan – árhatóság maradt, de az ár megállapítását a MEH előzetes jóváhagyó határozatához köti.

4 A távhőszolgáltatást reguláló hatóságok
Energetikáért felelős miniszter Magyar Energia Hivatal Önkormányzat képviselő testülete Jegyző (a fővárosban a főjegyző) Fogyasztóvédelmi Hatóság

5 Önkormányzati Képviselő Testület hatásköre 1.
rendeletben határozza meg: a távhőszolgáltató és a felhasználó közötti jogviszony részletes szabályait, valamint a hőmennyiségmérés helyét (ideértve a mérés technológiai helyét is); a távhő csatlakozási díját és díjfizetési feltételeket, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatásra vonatkozó, távhődíj miniszteri rendeletben nem szabályozott díjfizetési feltételeket; az új vagy növekvő távhőigénnyel jelentkező felhasználási hely tulajdonosától kérhető csatlakozási díjat; a szolgáltatói hőközpontok e törvényben előírt megszüntetésének, illetve a szolgáltatói hőközpontot kiváltó berendezések létesítésének forrását, határidejét és egyéb feltételeit;

6 Önkormányzati Képviselő Testület hatásköre 2.
rendeletben kijelöli azokat a területeket, ahol területfejlesztési, környezetvédelmi és levegő-tisztaságvédelmi szempontok alapján célszerű a távhőszolgáltatás fejlesztése; rendeletben megállapítja a távhőszolgáltatás szüneteltetésének és a felhasználók korlátozásának feltételeit, a korlátozás szabályait és sorrendjét, valamint a távhőszolgáltató azzal kapcsolatos jogait és kötelezettségeit;

7 Önkormányzati Képviselő Testület hatásköre 3.
rendeletben határozhatja meg a szolgáltatói hőközponti, a felhasználói hőközponti, valamint hőfogadó állomási mérés közötti eltérésekre való tekintettel az e mérésekre vonatkozó külön díjalkalmazási feltételeket; a további részletes szabályokat a Távhőszolgáltatási Közüzemi Szabályzatban foglaltakkal összefüggésben; a távhőszolgáltatásra vonatkozó szerződés felmondása esetében az épület tulajdonosa vagy a tulajdonosi közösség, épületrészre vonatkozó felmondás esetén az épületrész tulajdonosa a távhőszolgáltatási közüzemi szerződés megszűnését követő ötödik naptári év utolsó napjáig a más hőellátás igénybevétele és a távhőszolgáltatás igénybevétele közötti, pozitív előjelű széndioxidkibocsátás-különbözet után díjat fizessen; amely azonban nem lehet magasabb kilogrammonként 15 forintnál;

8 Önkormányzati Képviselő Testület hatásköre 4.
rendeletben határozza meg az előző pontban szereplő díj mértékét, esedékességét, a különbözet számításának, valamint a díj kivetéséhez szükséges adatszolgáltatásnak a részletes szabályait.

9 Önkormányzati jegyzőjének hatásköre
megküldi véleményezésre a távhőszolgáltató üzletszabályzatát a fogyasztóvédelmi hatóságnak; jóváhagyja a távhőszolgáltató által kidolgozott üzletszabályzatot; ellenőrzi a távhőszolgáltató tevékenységét az üzletszabályzatában foglaltak betartása szempontjából elrendelheti a távhőszolgáltató bejutását a felhasználási helyre, ha a felhasználó, illetve díjfizető nem teszi lehetővé: a távhő-elszámolási vagy költségmegosztó mérőeszköz leolvasását, ellenőrzését, szerződésszegés vagy szabálytalan vételezés esetén a távhőszolgáltatás felfüggesztését, illetve a felhasználói berendezés ellenőrzését.

10 Kérdések dilemmák Nem minden típusú panasz ügyben van kijelölt eljáró hatóság (pl.: hideg van, de hiába szóltam). A Tszt. több kérdésben az önkormányzatokat hatalmazza fel rendeletalkotásra. Lehet-e ezek közül egyes kérdéseket az önkormányzati rendeletben az üzletszabályzatba utalni? A Tszt-ben egyértelműen definiálni kell, hogy minden ügyfél-szolgáltató kapcsolatot jogszabálynak, vagy üzletszabályzatnak kell szabályoznia. (Pl.: vezérigazgatói utasítás nem alkalmazható) Hogyan lehet szabályozni a leválás miatti többlet CO2 kibocsátás többlet díj számlázását, és az ezzel kapcsolatos egyéb eljárást


Letölteni ppt "Tatabánya, EHÖSZ konferencia 2012. október 24."

Hasonló előadás


Google Hirdetések