Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Közigazgatási alapismeretek 9. előadás. Az Ötv. önkormányzat fogalma 5. § A helyi önkormányzati jogok a településen választójoggal rendelkező lakosok.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Közigazgatási alapismeretek 9. előadás. Az Ötv. önkormányzat fogalma 5. § A helyi önkormányzati jogok a településen választójoggal rendelkező lakosok."— Előadás másolata:

1 Közigazgatási alapismeretek 9. előadás

2 Az Ötv. önkormányzat fogalma 5. § A helyi önkormányzati jogok a településen választójoggal rendelkező lakosok (továb- biakban: választópolgárok) közösségét illetik meg. A választópolgárok az önkormányzati testületbe választott képviselőik útján, és a helyi népszavazáson való részvételükkel gyakorolják az önkormányzáshoz való közösségi jogaikat.

3 A helyi önkormányzat szervei Részben vagy teljesen választott Képviselő-testület Bizottság Részönkormányzat Polgármester Szakmai (kinevezett) Jegyző Képviselő-testület hivatalának ügyintézője

4 A képviselő-testület Tagjai: közvetlenül választott települési képviselők  Jogaik és kötelességeik azonosak  Felelősségük a település egészére vonatkozik  Szavazati jog a képviselő-testületi ülésen  Tájékoztatáshoz való jog  Bizottsági munkában való részvételhez való jog

5 A képviselő-testület Hatásköre: elsődlegesen ez a testület az önkormányzati hatáskörök címzettje  Át nem ruházható hatáskörök: a rendeletalkotás; szervezetének kialakítása és működésének meghatározása, a törvény által hatáskörébe utalt választás, kinevezés, megbízás; a helyi népszavazás kiírása, az önkormányzati jelképek, kitüntetések és elismerő címek meghatározása, használatuk szabályozása, díszpolgári cím adományozása;

6 A képviselő-testület  Át nem ruházható hatáskörök (folytatás): a gazdasági program, a költségvetés megállapítása, döntés a végrehajtásukról szóló beszámoló elfogadásáról, a helyi adó megállapítása, a településrendezési terv jóváhagyása, a képviselő-testület által meghatározott értékhatár feletti hitelfelvétel, a kötvénykibocsátás, közösségi célú alapítvány és alapítványi forrás átvétele, és átadása; önkormányzati társulás létrehozása, társuláshoz, érdekképviseleti szervezethez való csatlakozás;

7 A képviselő-testület  Át nem ruházható hatáskörök (folytatás): megállapodás külföldi önkormányzattal való együttműködésről, nemzetközi önkormányzati szervezethez való csatlakozás; intézmény alapítása; közterület elnevezése, emlékmű állítás; eljárás kezdeményezése az Alkotmánybíróságnál; a bíróságok népi ülnökeinek a megválasztása;

8 A képviselő-testület  Át nem ruházható hatáskörök (folytatás): állásfoglalás megyei önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti; véleménynyilvánítás olyan ügyben, amelyben törvény az érdekelt önkormányzat álláspontjának a kikérését írja elő; a települési képviselő összeférhetetlenségi ügyében való döntés, a polgármester összeférhetetlenségi ügyében való döntés; hozzájárulással kapcsolatos döntés; a vagyonnyilatkozati eljárással kapcsolatos döntés; amit törvény a képviselő-testület át nem ruházható hatáskörébe utal.

9 A képviselő-testület Működése:  Évente minimum 6 ülés  Az ülések nyilvánosak  Az üléseket a polgármester vezeti  Határozatképesség: a települési képviselők több, mint fele jelen van  Egyszerű többség: határozatképes számban jelenlévő képviselők több, mint fele  Minősített többség: összes települési képviselő több, mint fele

10 Bizottság Jelentős szervezeti autonómia, kevés kötöttséggel:  a 2000-nél több lakosú településen pénzügyi bizottság  a kisebbségi képviselők kezdeményezésére kisebbségek ügyeivel foglalkozó bizottság  a vagyonnyilatkozatok vizsgálatát a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott bizottság végzi  törvény más bizottság megalakítását is elrendelheti

11 Bizottság Elnöke:  Települési képviselő Tagjai:  Több, mint fele települési képviselő  Indokolt beválasztani: települési kisebbségi önkormányzat tagját, a feladatköre szerinti területi szolgáltatást nyújtó jelentősebb szervezet képviselőjét, társadalmi szervezet küldöttjét, a szolgáltatást igénybe vevő más választópolgárt. a feladatköre szerinti területi szolgáltatást nyújtó jelentősebb szervezet képviselőjét, társadalmi szervezet küldöttjét, a szolgáltatást igénybe vevő más választópolgárt.

12 Bizottság Nem lehet elnök vagy tag:  a polgármester,  az alpolgármester,  a települési kisebbségi önkormányzat elnöke,  a képviselő-testület hivatalának dolgozója.

13 Bizottság Feladatai: előkészíti a képviselő-testület döntéseit, szervezi és ellenőrzi a döntések végrehajtását a képviselő-testület határozza meg azokat az előterjesztéseket, amelyeket bizottság nyújt be, továbbá amely előterjesztések a bizottság állásfoglalásával nyújthatók be a képviselő- testületnek. a képviselő-testület döntési jogot adhat bizottságainak és a bizottság döntését felülvizsgálhatja, a képviselő-testület önkormányzati rendeletben hatósági hatáskört állapíthat meg bizottságának

14 Részönkormányzat A képviselő-testület a településrész lakóhelyi közösségének - kezdeményezésére - kizárólag a településrészt érintő ügyekben önkormányzati jogokat adhat. Nem tagadhatja meg a kizárólag a településrészt érintő hatáskör átruházását:  az egyesítéssel létrejött településrésztől,  a külterületi lakott helytől,  az olyan üdülőterülettől, amelynek népessége eléri a település állandó lakosságának egynegyedét.

15 Részönkormányzat Vezetője:  Települési képviselő Tagjai:  Települési képviselők  Más választópolgárok

16 Részönkormányzat Feladatai:  Településrészt érintő ügyek  Akár önkormányzati hatósági ügyek is


Letölteni ppt "Közigazgatási alapismeretek 9. előadás. Az Ötv. önkormányzat fogalma 5. § A helyi önkormányzati jogok a településen választójoggal rendelkező lakosok."

Hasonló előadás


Google Hirdetések