Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Közigazgatási alapismeretek

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Közigazgatási alapismeretek"— Előadás másolata:

1 Közigazgatási alapismeretek
9. előadás

2 Az Ötv. önkormányzat fogalma
5. § A helyi önkormányzati jogok a településen választójoggal rendelkező lakosok (továb-biakban: választópolgárok) közösségét illetik meg. A választópolgárok az önkormányzati testületbe választott képviselőik útján, és a helyi népszavazáson való részvételükkel gyakorolják az önkormányzáshoz való közösségi jogaikat.

3 A helyi önkormányzat szervei
Részben vagy teljesen választott Képviselő-testület Bizottság Részönkormányzat Polgármester Szakmai (kinevezett) Jegyző Képviselő-testület hivatalának ügyintézője

4 A képviselő-testület Tagjai: közvetlenül választott települési képviselők Jogaik és kötelességeik azonosak Felelősségük a település egészére vonatkozik Szavazati jog a képviselő-testületi ülésen Tájékoztatáshoz való jog Bizottsági munkában való részvételhez való jog

5 A képviselő-testület Hatásköre: elsődlegesen ez a testület az önkormányzati hatáskörök címzettje Át nem ruházható hatáskörök: a rendeletalkotás; szervezetének kialakítása és működésének meghatározása, a törvény által hatáskörébe utalt választás, kinevezés, megbízás; a helyi népszavazás kiírása, az önkormányzati jelképek, kitüntetések és elismerő címek meghatározása, használatuk szabályozása, díszpolgári cím adományozása;

6 A képviselő-testület Át nem ruházható hatáskörök (folytatás):
a gazdasági program, a költségvetés megállapítása, döntés a végrehajtásukról szóló beszámoló elfogadásáról, a helyi adó megállapítása, a településrendezési terv jóváhagyása, a képviselő-testület által meghatározott értékhatár feletti hitelfelvétel, a kötvénykibocsátás, közösségi célú alapítvány és alapítványi forrás átvétele, és átadása; önkormányzati társulás létrehozása, társuláshoz, érdekképviseleti szervezethez való csatlakozás;

7 A képviselő-testület Át nem ruházható hatáskörök (folytatás):
megállapodás külföldi önkormányzattal való együttműködésről, nemzetközi önkormányzati szervezethez való csatlakozás; intézmény alapítása; közterület elnevezése, emlékmű állítás; eljárás kezdeményezése az Alkotmánybíróságnál; a bíróságok népi ülnökeinek a megválasztása;

8 A képviselő-testület Át nem ruházható hatáskörök (folytatás):
állásfoglalás megyei önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti; véleménynyilvánítás olyan ügyben, amelyben törvény az érdekelt önkormányzat álláspontjának a kikérését írja elő; a települési képviselő összeférhetetlenségi ügyében való döntés, a polgármester összeférhetetlenségi ügyében való döntés; hozzájárulással kapcsolatos döntés; a vagyonnyilatkozati eljárással kapcsolatos döntés; amit törvény a képviselő-testület át nem ruházható hatáskörébe utal.

9 A képviselő-testület Működése: Évente minimum 6 ülés
Az ülések nyilvánosak Az üléseket a polgármester vezeti Határozatképesség: a települési képviselők több, mint fele jelen van Egyszerű többség: határozatképes számban jelenlévő képviselők több, mint fele Minősített többség: összes települési képviselő több, mint fele

10 Bizottság Jelentős szervezeti autonómia, kevés kötöttséggel:
a 2000-nél több lakosú településen pénzügyi bizottság a kisebbségi képviselők kezdeményezésére kisebbségek ügyeivel foglalkozó bizottság a vagyonnyilatkozatok vizsgálatát a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott bizottság végzi törvény más bizottság megalakítását is elrendelheti

11 Bizottság Elnöke: Tagjai: Települési képviselő
Több, mint fele települési képviselő Indokolt beválasztani: települési kisebbségi önkormányzat tagját, a feladatköre szerinti területi szolgáltatást nyújtó jelentősebb szervezet képviselőjét, társadalmi szervezet küldöttjét, a szolgáltatást igénybe vevő más választópolgárt. a feladatköre szerinti területi szolgáltatást nyújtó jelentősebb szervezet képviselőjét, társadalmi szervezet küldöttjét, a szolgáltatást igénybe vevő más választópolgárt.

12 Bizottság Nem lehet elnök vagy tag: a polgármester, az alpolgármester,
a települési kisebbségi önkormányzat elnöke, a képviselő-testület hivatalának dolgozója.

13 Bizottság Feladatai: előkészíti a képviselő-testület döntéseit,
szervezi és ellenőrzi a döntések végrehajtását a képviselő-testület határozza meg azokat az előterjesztéseket, amelyeket bizottság nyújt be, továbbá amely előterjesztések a bizottság állásfoglalásával nyújthatók be a képviselő-testületnek. a képviselő-testület döntési jogot adhat bizottságainak és a bizottság döntését felülvizsgálhatja, a képviselő-testület önkormányzati rendeletben hatósági hatáskört állapíthat meg bizottságának

14 Részönkormányzat A képviselő-testület a településrész lakóhelyi közösségének - kezdeményezésére - kizárólag a településrészt érintő ügyekben önkormányzati jogokat adhat. Nem tagadhatja meg a kizárólag a településrészt érintő hatáskör átruházását: az egyesítéssel létrejött településrésztől, a külterületi lakott helytől, az olyan üdülőterülettől, amelynek népessége eléri a település állandó lakosságának egynegyedét.

15 Részönkormányzat Vezetője: Tagjai: Települési képviselő
Települési képviselők Más választópolgárok

16 Részönkormányzat Feladatai: Településrészt érintő ügyek
Akár önkormányzati hatósági ügyek is


Letölteni ppt "Közigazgatási alapismeretek"

Hasonló előadás


Google Hirdetések