Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A helyi önkormányzatok és a központi állami szervek kapcsolata 2012. március 29. Előadó: Dr. Csonka Ernő Területi Közigazgatásért és Választásokért Felelős.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A helyi önkormányzatok és a központi állami szervek kapcsolata 2012. március 29. Előadó: Dr. Csonka Ernő Területi Közigazgatásért és Választásokért Felelős."— Előadás másolata:

1 A helyi önkormányzatok és a központi állami szervek kapcsolata 2012. március 29. Előadó: Dr. Csonka Ernő Területi Közigazgatásért és Választásokért Felelős Helyettes Államtitkár, Államtitkári Kabinetfőnök Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

2 Elvi alapvetés Helyi önkormányzatok az állami szervek rendszerében helyi önkormányzat a végrehajtó hatalom része (gyenge autonómia) helyi önkormányzat önálló hatalmi ág - autonómia hangsúlyos - gyenge felügyelet ellenőrzés elméleti álláspontok Helyi önkormányzatok a közigazgatás rendszerében Osztott közigazgatás államigazgatás önkormányzati közigazgatás államigazgatási szervek autonóm, államigazgatási szervek rendvédelmi szervek helyi önkormányzatok államigazgatás önkormányzati igazgatás egységes közigazgatás egységes szervezetben Kapcsolódási pontok - jogalkotás - jogalkalmazás - finanszírozás - törvényességi felügyelet 2

3 Irányítás – felügyelet – ellenőrzés /a hierarchikus közigazgatás alapfogalmai/ Irányítás- meghatározó befolyás, alá- és fölérendeltséget feltételez - szervezeten kívüli viszony - helyi önkormányzat esetén államigazgatási hatáskör tekintetében Felügyelet - ellenőrzés és valamilyen jogi eszköz alkalmazása /például szankció/ - jogi kategória civil szervek, autonóm szervek felett hierarchikus viszonyban tevékenység hatósági felügyelete Ellenőrzés - információszerzés - javaslattétel - helyi önkormányzatok esetén Kormányhivatal, Nemzeti Adó- és Vámhivatal, Állami Számvevőszék 3

4 Országgyűlés 1, Felhatalmazás rendelet alkotására - törvényben nem szabályozott helyi társadalmi viszonyok - törvényi felhatalmazás alapján 2, Helyi önkormányzatok jogállásának szabályozása- feladat és hatáskör - kötelező feladatok - kötelező szervei - gazdálkodás szabályai 3, Helyi önkormányzati képviselők- jogállása - megválasztásának szabályai 4, Államigazgatási feladat- és hatáskör megállapítása polgármester részére - kivételes - törvény vagy törvény alapján kormányrendelet 5, Alaptörvény ellenesen működő képviselő-testület feloszlatása - kormány indítványozza - Alkotmánybíróság véleményez 6, Döntés állam területi tagozódásáról - megyék: összevonása, szétválasztása, elnevezés, székhely - fővárosi kerületek kialakítása 4

5 A köztársasági elnök 1, Dönt a városi cím adományozásáról, város elnevezéséről 2, Dönt község alapításáról, egyesítésről, elnevezéséről 3, Köztársasági biztos kinevezése 2013. január 1-től kormánymegbízott - képviselő-testület feloszlatása esetén polgármester hatásköreit ellátja képviselő-testület átruházható hatáskörében dönt halaszthatatlan esetben 4, Helyi önkormányzati képviselő-választások kitűzése 5

6 A kormány 1, Államigazgatási hatáskört állapít meg polgármester, jegyző, ügyintéző részére 2, Törvényességi felügyelet biztosítása kormányhivatal útján 3, Önkormányzati rendelet Alkotmánybírósági felülvizsgálatának indítványozása - kezdeményezheti a rendelet Alaptörvénnyel való összhangjának vizsgálatát - önkormányzati rendelet Alaptörvénybe ütközik – Kormányhivatal KIM kormány indítványoz 4, Indítványozza alaptörvény-ellenesen működő képviselő-testület feloszlatását - Kormányhivatal KIM Alkotmánybíróság véleménye Kormány indítványoz Országgyűlés dönt 5, Államigazgatási feladatok- irányítása - végrehajtási feltételekről gondoskodik 6, Dönt államigazgatási szerv és önkormányzat közötti vitában - ha nincs más eljárás 7, Konzultáció országos önkormányzati érdekszövetséggel /ÖNEF/ 8, Előzetes hozzájárulás kölcsönfelvételhez, kötelezettségvállaláshoz 6

7 Miniszterek 1, Belügyminiszter - helyi önkormányzatot érintő jogszabályok tervezetének előkészítésében közreműködik - közreműködik kormányzati hozzájárulás megállapításáról /kötelezettségvállalás, kölcsönfelvétel/ - koordinálja a fejlesztési pályázatokat - önkormányzati adatok gyűjtésében, rendszerezésében közreműködik - Magyar Államkincstár helyszíni vizsgálatát rendelheti el - közös önkormányzati hivatal létrehozásának jóváhagyása /nemzetiségi kedvezmény/ 2, Közigazgatási és igazságügyi miniszter - törvényességi felügyelet irányítása - kormánynál kezdeményezi a képviselő-testület feloszlatását - előkészíti a köztársasági elnök hatáskörébe tartozó területszervezési döntéseket /pl. várossá nyilvánítás/ 3, Miniszterek - államigazgatási feladatok szakmai irányítása - fenntartott intézmények működésének szabályozása, ellenőrzése - pénzügyi támogatás nyújtása költségvetési törvény alapján 7

8 A fővárosi, megyei kormányhivatal /törvényességi felügyelet eszközeinek alkalmazása/ 1, Törvényességi felhívás- jogszabálysértés esetén - 30 napos határidő - köteles az érintett megvizsgálni és írásban válaszolni 2, Kezdeményezi önkormányzati rendelet bírósági felülvizsgálatát- jogszabálysértő rendelet - Kúria 3, Jogalkotási kötelezettség elmulasztása esetén- megállapítást kezdeményez - rendelet megalkotása 4, Kezdeményezi Alaptörvény ellenes rendelet Alkotmánybírósági felülvizsgálatát 5, Információt, adatot kérhet, konzultációt kezdeményezhet- köteles eleget tenni - felügyeleti bírságot szabhat ki 6, Javaslattétel- önkormányzat működésére, szervezetére, döntéshozatali eljárására - érintett köteles megtárgyalni, dönteni 7, Képviselő-testület összehívása- kezdeményezi a polgármesternél - összehívja ha nem tesz eleget a polgármester 8

9 8, Önkormányzati határozat bírósági felülvizsgálatának kezdeményezése - törvényszéknél - határozat felfüggeszthető 9, Helyi önkormányzat mulasztása - nem hoz határozatot - feladatot nem lát el - Kormányhivatal kezdeményezi a mulasztás megállapítását és kötelezést (törvényszék) - mulasztást kormányhivatal pótolhatja az önkormányzat költségére 10, Törvényességi felügyeleti bírság - jegyzőkönyv megküldését elmulasztja - információkérésnek nem tesz eleget - mulasztást nem pótolja - fegyelmi eljárást nem folytatják le időben 9

10 Ügyészség és Bíróság 1. Ügyészi felhívás - ügyész ellenőrzi a közigazgatási hatóságok- egyedi döntést - intézkedés törvényességét - 1 éven belül a felügyeleti szervhez fordul végrehajtás felfüggesztése - ha a felhívás eredménytelen bírósághoz fordul 2. Bíróság - önkormányzati határozatot felülvizsgálja (Polgári perrendtartás) - önkormányzati határozatot kormányhivatal indítványára felülvizsgálja (végrehajtást felfüggeszthet) - önkormányzati rendelet felülvizsgálata - jogszabályba ütközés esetén (megsemmisít) - kormányhivatal kezdeményezi - jogalkotási kötelezettség elmulasztását megállapítja, elrendeli a képviselő-testület általi rendeletalkotást Kúria 10

11 Az Alkotmánybíróság 1, Rendelet felülvizsgálata - egyedi normakontroll (bírói kezdeményezés) - alkotmányjogi panasz alapján (Alaptörvény-ellenes jogszabályt alkalmaztak) - utólagos normakontroll (kormány, képviselők negyede, alapvető jogok biztosa) Alaptörvénnyel való összhang vizsgálata 2, Elvi véleménynyilvánítás képviselő-testület feloszlatása eljárásban 3, Döntés hatásköri vita esetén - megjelöli az eljárásra jogosult szervet - állami szervek egymás közti - önkormányzati és állami szervek közti hatásköri vitát dönt el 11

12 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "A helyi önkormányzatok és a központi állami szervek kapcsolata 2012. március 29. Előadó: Dr. Csonka Ernő Területi Közigazgatásért és Választásokért Felelős."

Hasonló előadás


Google Hirdetések