Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A helyi önkormányzatok és a központi állami szervek kapcsolata

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A helyi önkormányzatok és a központi állami szervek kapcsolata"— Előadás másolata:

1 A helyi önkormányzatok és a központi állami szervek kapcsolata
2012. március 29. Előadó: Dr. Csonka Ernő Területi Közigazgatásért és Választásokért Felelős Helyettes Államtitkár, Államtitkári Kabinetfőnök Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

2 Elvi alapvetés Helyi önkormányzatok az állami szervek rendszerében
helyi önkormányzat a végrehajtó hatalom része (gyenge autonómia) helyi önkormányzat önálló hatalmi ág elméleti álláspontok autonómia hangsúlyos gyenge felügyelet ellenőrzés Helyi önkormányzatok a közigazgatás rendszerében államigazgatási szervek államigazgatás autonóm, államigazgatási szervek rendvédelmi szervek Osztott közigazgatás államigazgatás egységes közigazgatás szervezetben önkormányzati közigazgatás helyi önkormányzatok önkormányzati igazgatás jogalkotás jogalkalmazás finanszírozás törvényességi felügyelet Kapcsolódási pontok

3 Irányítás – felügyelet – ellenőrzés /a hierarchikus közigazgatás alapfogalmai/
meghatározó befolyás, alá- és fölérendeltséget feltételez szervezeten kívüli viszony helyi önkormányzat esetén államigazgatási hatáskör tekintetében - ellenőrzés és valamilyen jogi eszköz alkalmazása /például szankció/ Felügyelet civil szervek, autonóm szervek felett hierarchikus viszonyban - jogi kategória tevékenység hatósági felügyelete információszerzés javaslattétel helyi önkormányzatok esetén Ellenőrzés Kormányhivatal, Nemzeti Adó- és Vámhivatal, Állami Számvevőszék

4 Országgyűlés 1, Felhatalmazás rendelet alkotására
törvényben nem szabályozott helyi társadalmi viszonyok törvényi felhatalmazás alapján 2, Helyi önkormányzatok jogállásának szabályozása feladat és hatáskör kötelező feladatok kötelező szervei gazdálkodás szabályai 3, Helyi önkormányzati képviselők jogállása megválasztásának szabályai 4, Államigazgatási feladat- és hatáskör megállapítása polgármester részére kivételes törvény vagy törvény alapján kormányrendelet 5, Alaptörvény ellenesen működő képviselő-testület feloszlatása kormány indítványozza Alkotmánybíróság véleményez 6, Döntés állam területi tagozódásáról megyék: összevonása, szétválasztása, elnevezés, székhely fővárosi kerületek kialakítása

5 A köztársasági elnök 1, Dönt a városi cím adományozásáról, város elnevezéséről 2, Dönt község alapításáról, egyesítésről, elnevezéséről 3, Köztársasági biztos kinevezése január 1-től kormánymegbízott - képviselő-testület feloszlatása esetén polgármester hatásköreit ellátja képviselő-testület átruházható hatáskörében dönt halaszthatatlan esetben 4, Helyi önkormányzati képviselő-választások kitűzése

6 A kormány 1, Államigazgatási hatáskört állapít meg polgármester, jegyző, ügyintéző részére 2, Törvényességi felügyelet biztosítása kormányhivatal útján 3, Önkormányzati rendelet Alkotmánybírósági felülvizsgálatának indítványozása kezdeményezheti a rendelet Alaptörvénnyel való összhangjának vizsgálatát önkormányzati rendelet Alaptörvénybe ütközik – Kormányhivatal KIM kormány indítványoz 4, Indítványozza alaptörvény-ellenesen működő képviselő-testület feloszlatását - Kormányhivatal KIM Alkotmánybíróság véleménye Kormány indítványoz Országgyűlés dönt 5, Államigazgatási feladatok irányítása végrehajtási feltételekről gondoskodik 6, Dönt államigazgatási szerv és önkormányzat közötti vitában - ha nincs más eljárás 7, Konzultáció országos önkormányzati érdekszövetséggel /ÖNEF/ 8, Előzetes hozzájárulás kölcsönfelvételhez, kötelezettségvállaláshoz

7 Miniszterek 1, Belügyminiszter
helyi önkormányzatot érintő jogszabályok tervezetének előkészítésében közreműködik közreműködik kormányzati hozzájárulás megállapításáról /kötelezettségvállalás, kölcsönfelvétel/ koordinálja a fejlesztési pályázatokat önkormányzati adatok gyűjtésében, rendszerezésében közreműködik Magyar Államkincstár helyszíni vizsgálatát rendelheti el közös önkormányzati hivatal létrehozásának jóváhagyása /nemzetiségi kedvezmény/ 2, Közigazgatási és igazságügyi miniszter törvényességi felügyelet irányítása kormánynál kezdeményezi a képviselő-testület feloszlatását előkészíti a köztársasági elnök hatáskörébe tartozó területszervezési döntéseket /pl. várossá nyilvánítás/ 3, Miniszterek államigazgatási feladatok szakmai irányítása fenntartott intézmények működésének szabályozása, ellenőrzése pénzügyi támogatás nyújtása költségvetési törvény alapján

8 A fővárosi, megyei kormányhivatal /törvényességi felügyelet eszközeinek alkalmazása/
1, Törvényességi felhívás jogszabálysértés esetén 30 napos határidő köteles az érintett megvizsgálni és írásban válaszolni 2, Kezdeményezi önkormányzati rendelet bírósági felülvizsgálatát jogszabálysértő rendelet Kúria 3, Jogalkotási kötelezettség elmulasztása esetén megállapítást kezdeményez rendelet megalkotása 4, Kezdeményezi Alaptörvény ellenes rendelet Alkotmánybírósági felülvizsgálatát 5, Információt, adatot kérhet, konzultációt kezdeményezhet köteles eleget tenni felügyeleti bírságot szabhat ki 6, Javaslattétel önkormányzat működésére, szervezetére, döntéshozatali eljárására érintett köteles megtárgyalni, dönteni 7, Képviselő-testület összehívása kezdeményezi a polgármesternél összehívja ha nem tesz eleget a polgármester

9 8, Önkormányzati határozat bírósági felülvizsgálatának kezdeményezése
törvényszéknél határozat felfüggeszthető nem hoz határozatot feladatot nem lát el 9, Helyi önkormányzat mulasztása Kormányhivatal kezdeményezi a mulasztás megállapítását és kötelezést (törvényszék) mulasztást kormányhivatal pótolhatja az önkormányzat költségére 10, Törvényességi felügyeleti bírság jegyzőkönyv megküldését elmulasztja információkérésnek nem tesz eleget mulasztást nem pótolja fegyelmi eljárást nem folytatják le időben

10 Ügyészség és Bíróság 1. Ügyészi felhívás 2. Bíróság
- ügyész ellenőrzi a közigazgatási hatóságok egyedi döntést intézkedés törvényességét 1 éven belül a felügyeleti szervhez fordul végrehajtás felfüggesztése ha a felhívás eredménytelen bírósághoz fordul 2. Bíróság önkormányzati határozatot felülvizsgálja (Polgári perrendtartás) önkormányzati határozatot kormányhivatal indítványára felülvizsgálja (végrehajtást felfüggeszthet) önkormányzati rendelet felülvizsgálata jogszabályba ütközés esetén (megsemmisít) kormányhivatal kezdeményezi Kúria jogalkotási kötelezettség elmulasztását megállapítja, elrendeli a képviselő-testület általi rendeletalkotást

11 Az Alkotmánybíróság 1, Rendelet felülvizsgálata
egyedi normakontroll (bírói kezdeményezés) alkotmányjogi panasz alapján (Alaptörvény-ellenes jogszabályt alkalmaztak) utólagos normakontroll (kormány, képviselők negyede, alapvető jogok biztosa) Alaptörvénnyel való összhang vizsgálata 2, Elvi véleménynyilvánítás képviselő-testület feloszlatása eljárásban 3, Döntés hatásköri vita esetén megjelöli az eljárásra jogosult szervet állami szervek egymás közti önkormányzati és állami szervek közti hatásköri vitát dönt el

12 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "A helyi önkormányzatok és a központi állami szervek kapcsolata"

Hasonló előadás


Google Hirdetések