Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A Fővárosi Törvényszék

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A Fővárosi Törvényszék"— Előadás másolata:

1 A Fővárosi Törvényszék
PPKE ÁJK 2014 Marosi Ildikó

2 Alaptörvény - szervezet
25. cikk (4) bekezdés és (8) bekezdés „A bírósági szervezet többszintű.” „A bíróságok szervezetének (…) szabályait (…) sarkalatos törvény határozza meg.”

3 Bszi. A bíróságok szervezetéről és igazgatásárról szóló
2011. évi CLXI. törvény I. a bíróságok működésének alapelvei és a bírósági szervezet; II. egységes és időszerű jogalkalmazás, önkormányzati normakontroll eljárás szabályai; III. a bíróságok központi igazgatása; IV. az egyes bíróságok vezetése és igazgatása; V. vegyes rendelkezések.

4 Bírósági igazgatás Bírósági igazgatás Bíróságok Egyes bíróságok
központi igazgatása vezetése, igazgatása

5 Bíróság (törvényszék) vezetése
A (bíróság) törvényszék vezetése, igazgatása Egyszemélyi felelős Testületek vezetők

6 Egyszemélyi felelős vezetők
Csak határozatlan időre kinevezett bíró válhat vezetővé - felmentés; Pályázat - eredménytelen; 6 év – kivéve az OBH és a Kúria elnöke, a tanácselnök; A mandátum megújíthatósága, véleményezés, vizsgálata; A megszűnés esetei. A (bíróság) törvényszék elnöke; A (bíróság) törvényszék elnökhelyettese; A kollégiumvezető; A kollégiumvezető-helyettes; A tanácselnök.

7 A törvényszéki (bírósági) testületek
- Összbírói értekezlet; - Bírói tanács; - Kollégium.

8 Az elnök Hatásköre, feladatai:
működteti a bíróságot személyi és tárgyi feltételek biztosítása; szervezeti és működési szabályzatot alkot; munkarend, munkaterv; gazdálkodik pénzügyi, gazdasági tevékenység; irányít és ellenőriz alacsonyabb beosztású bírósági vezetők SzMSz megtartását beszámol OBH elnökének, összbírói értekezletnek, a bíróság más dolgozóinak + A törvényszék elnöke – járásbíróságok kapcsolata

9 Elnökhelyettes Ellátja a szervezeti és működési szabályzatban hatáskörébe utalt feladatokat; Teljes jogkörrel helyettesíti az elnököt akadályoztatása ha a tisztség nincs betöltve.

10 Kollégiumvezető Igazgatási feladatai: Szervezi a kollégium munkáját;
Évente beszámol; Egyéb, jogszabályban, az OBH elnökének határozatában, a szervezeti és működési szabályzatban hatáskörébe utalt igazgatási feladat (pl. szignálás az ügykiosztási rend alapján). Ítélkezéssel kapcsolatban: Az ítélkezési gyakorlat folyamatos figyelemmel kísérése; A magasabb szintű fórumok tájékoztatása a divergáló gyakorlatról (Kúria elnöke vagy kollégiumvezetője, táblabíróság kollégiumvezetője); Jogegységi eljárás kezdeményezése;

11 Kollégiumvezető-helyettes, tanácselnök
Helyettesíti a kollégiumvezetőt, ha a tisztség nincs betöltve; a kollégiumvezető akadályoztatása esetén. Tanácselnök: Vezeti az ítélkező tanácsot és szervezi annak munkáját; Elsődlegesen szakmai vezető.

12 Ki kit Az OBH elnöke A törvényszék elnöke
az ítélőtábla, a törvényszék elnöke, és elnökhelyettese, az ítélőtábla, a törvényszék kollégiumvezetője, A törvényszék elnöke A törvényszék kollégiumvezető-helyettese, tanácselnökei, járásbíróság elnöke, elnökhelyettes, csoportvezető, csoportvezető-helyettes

13 Testületek Igazgatásban közreműködik: Összbírói értekezlet
összetétele, feladata (konzultatív, de OBT!). Bírói tanács feladata (konzultatív, de költségvetési terv, ügykiosztási terv!). Kollégium feladatat (konzultatív). Ítélkezésben közreműködik: Kollégium feladata – alapvetően szakmai: rendszeresen értékeli a kollégiumban folyó ítélkező tevékenységet, tájékoztat, kezdeményez,

14

15 A törvényszék A Bszi. 21. §-a szerint: - hatásköre; - az elnök vezeti;
- jogi személy; - szervezeti egységei: kollégiumok (büntető, polgári, gazdaság, közigazgatási-munkaügyi), tanácsok, csoportok.

16 A Fővárosi Törvényszék I.

17 A Fővárosi Törvényszék II.
Ügyelosztási rend (ügykiosztás, szignálás rendje) Elvei: „A törvényes bíróhoz való jog”; A törvényszék elnöke határozza meg; A tárgyévet megelőző év december 10. napjáig; Szolgálati érdekből, más fontos okból igazgatási úton módosítható, el lehet térni; Ügyelosztási rend (ügykiosztás, szignálás rendje) Tartalma: Az ítélkező tanácsok összetétele; Az ítélkező tanácsok száma; A bírósági titkárok ügyei; A helyettesítés rendje; Ki jogosult szignálni; Bírósági vezetők által tárgyalt ügyek; Kiemelt ügyek elosztása;

18 Fővárosi Törvényszék III.

19 Fővárosi Törvényszék – elsőfok - 2012

20 Fővárosi Törvényszék – másodfok - 2012

21 2012-ben érkezett ügyek összesen - FT

22 Fővárosi Törvényszék VII.

23


Letölteni ppt "A Fővárosi Törvényszék"

Hasonló előadás


Google Hirdetések