Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A Fővárosi Törvényszék PPKE ÁJK 2014 Marosi Ildikó.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A Fővárosi Törvényszék PPKE ÁJK 2014 Marosi Ildikó."— Előadás másolata:

1 A Fővárosi Törvényszék PPKE ÁJK 2014 Marosi Ildikó

2 Alaptörvény - szervezet 25. cikk (4) bekezdés és (8) bekezdés „A bírósági szervezet többszintű.” „A bíróságok szervezetének (…) szabályait (…) sarkalatos törvény határozza meg.”

3 Bszi. A bíróságok szervezetéről és igazgatásárról szóló 2011. évi CLXI. törvény I. a bíróságok működésének alapelvei és a bírósági szervezet; II. egységes és időszerű jogalkalmazás, önkormányzati normakontroll eljárás szabályai; III. a bíróságok központi igazgatása; IV. az egyes bíróságok vezetése és igazgatása; V. vegyes rendelkezések.

4 Bírósági igazgatás Bíróságok Egyes bíróságok központi igazgatása vezetése, igazgatása Bírósági igazgatás

5 A (bíróság) törvényszék vezetése, igazgatása Egyszemélyi felelős Testületek vezetők Bíróság ( törvényszék ) vezetése

6 Egyszemélyi felelős vezetők Csak határozatlan időre kinevezett bíró válhat vezetővé - felmentés; Pályázat - eredménytelen; 6 év – kivéve az OBH és a Kúria elnöke, a tanácselnök; A mandátum megújíthatósága, véleményezés, vizsgálata; A megszűnés esetei. A (bíróság) törvényszék elnöke; A (bíróság) törvényszék elnökhelyettese; A kollégiumvezető; A kollégiumvezető- helyettes; A tanácselnök.

7 A törvényszéki (bírósági) testületek - Összbírói értekezlet; - Bírói tanács; - Kollégium.

8 Az elnök Hatásköre, feladatai: –működteti a bíróságot személyi és tárgyi feltételek biztosítása; szervezeti és működési szabályzatot alkot; munkarend, munkaterv; –gazdálkodik pénzügyi, gazdasági tevékenység ; –irányít és ellenőriz alacsonyabb beosztású bírósági vezetők SzMSz megtartását –beszámol OBH elnökének, összbírói értekezletnek, a bíróság más dolgozóinak + A törvényszék elnöke – járásbíróságok kapcsolata

9 Elnökhelyettes Ellátja a szervezeti és működési szabályzatban hatáskörébe utalt feladatokat; Teljes jogkörrel helyettesíti az elnököt –akadályoztatása –ha a tisztség nincs betöltve.

10 Kollégiumvezető Igazgatási feladatai: Szervezi a kollégium munkáját; Évente beszámol; Egyéb, jogszabályban, az OBH elnökének határozatában, a szervezeti és működési szabályzatban hatáskörébe utalt igazgatási feladat (pl. szignálás az ügykiosztási rend alapján). Ítélkezéssel kapcsolatban: Az ítélkezési gyakorlat folyamatos figyelemmel kísérése; A magasabb szintű fórumok tájékoztatása a divergáló gyakorlatról (Kúria elnöke vagy kollégiumvezetője, táblabíróság kollégiumvezetője); Jogegységi eljárás kezdeményezése;

11 Kollégiumvezető-helyettes, tanácselnök Kollégiumvezető-helyettes Helyettesíti a kollégiumvezetőt, ha –a tisztség nincs betöltve; –a kollégiumvezető akadályoztatása esetén. Tanácselnök: Vezeti az ítélkező tanácsot és szervezi annak munkáját; Elsődlegesen szakmai vezető.

12 Ki kit Az OBH elnöke –az ítélőtábla, a törvényszék elnöke, és elnökhelyettese, –az ítélőtábla, a törvényszék kollégiumvezetője, A törvényszék elnöke –A törvényszék kollégiumvezető-helyettese, tanácselnökei, járásbíróság elnöke, elnökhelyettes, csoportvezető, csoportvezető-helyettes

13 Testületek Igazgatásban közreműködik: Összbírói értekezlet –összetétele, –feladata (konzultatív, de OBT!). Bírói tanács –összetétele, –feladata (konzultatív, de költségvetési terv, ügykiosztási terv!). Kollégium –összetétele, –feladatat (konzultatív). Ítélkezésben közreműködik: Kollégium –feladata – alapvetően szakmai: rendszeresen értékeli a kollégiumban folyó ítélkező tevékenységet, tájékoztat, kezdeményez,

14

15 A törvényszék A Bszi. 21. §-a szerint: - hatásköre; - az elnök vezeti; - jogi személy; - szervezeti egységei: kollégiumok (büntető, polgári, gazdaság, közigazgatási-munkaügyi), tanácsok, csoportok.

16 A Fővárosi Törvényszék I.

17 Ügyelosztási rend (ügykiosztás, szignálás rendje) Tartalma: –Az ítélkező tanácsok összetétele; –Az ítélkező tanácsok száma; –A bírósági titkárok ügyei; –A helyettesítés rendje; –Ki jogosult szignálni; –Bírósági vezetők által tárgyalt ügyek; –Kiemelt ügyek elosztása; A Fővárosi Törvényszék II. Ügyelosztási rend (ügykiosztás, szignálás rendje) Elvei: –„A törvényes bíróhoz való jog”; –A törvényszék elnöke határozza meg; –A tárgyévet megelőző év december 10. napjáig; –Szolgálati érdekből, más fontos okból igazgatási úton módosítható, el lehet térni;

18 Fővárosi Törvényszék III.

19 Fővárosi Törvényszék – elsőfok - 2012

20 Fővárosi Törvényszék – másodfok - 2012

21 2012-ben érkezett ügyek összesen - FT

22 Fővárosi Törvényszék VII.

23


Letölteni ppt "A Fővárosi Törvényszék PPKE ÁJK 2014 Marosi Ildikó."

Hasonló előadás


Google Hirdetések