Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Területi államigazgatási szervek. ÁllamigazgatásÖnkormányzati igazgatás KÖZPONTIKÖZPONTI TERÜLETITERÜLETI Kormány (+segítő és hivatali szervek) minisztériumok,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Területi államigazgatási szervek. ÁllamigazgatásÖnkormányzati igazgatás KÖZPONTIKÖZPONTI TERÜLETITERÜLETI Kormány (+segítő és hivatali szervek) minisztériumok,"— Előadás másolata:

1 Területi államigazgatási szervek

2 ÁllamigazgatásÖnkormányzati igazgatás KÖZPONTIKÖZPONTI TERÜLETITERÜLETI Kormány (+segítő és hivatali szervek) minisztériumok, korm./kp. hivatalok Helyi (területi és települési) önkormányzatok Területi államigazgatási (rendv.)szervek Közigazgatási szervezetrendszer Terület- fejlesztés OTF Rft Mft Kistérségi ft /többcélú kistérségi társulás Autonóm áll.ig. szervek

3 Feladat- és hatáskör fogalma Feladatkör: a közigazgatás funkcióinak megvalósítását szolgáló célkitűzések összessége, melyet a közigazgatási szerv számára jogszabályok írnak elő Hatáskör: a feladat teljesítéséhez – ugyancsak jogszabályban biztosított – jogosítványok és kötelezettségek összessége Hatósági jogkör: a hatáskörök egy csoportja, jogosítvány egyedi közhatalmi aktus kibocsátására vagy hatósági ellenőrzésre

4 II.2.Területi munkamegosztás: a dekoncentrált szervek = területi államigazgatási szervek Kormány Minisztérium 1 Központi Hivatal regionális hivatal városi hivatal Minisztérium 2 megyei hivatal Minisztérium 3 Központi Hivatal regionális hiv. kistérségi hivatal Minisztérium 4 területi hivatal körzeti hivatal területi hivatal kirendeltség

5 II.3. Területi államigazgatási (dekoncentrált) szervek jellemzői •csak államigazgatási feladatok ellátása •általában önálló államigazgatási szervek - jogszabályban megállapított saját hatáskörök; - (ált.) önálló vagy részben önálló költségvetési szervek; - (ált.) jogi személyek (DE: bővül a nem önálló területi szervek köre) •egyszemélyi vezetés alatt álló hivatalok •központi különös hatáskörű államigazgatási szervek hierarchikus irányítása (vezetése) alatt működnek

6 KÖZPONTIKÖZPONTI TERÜLETITERÜLETI II.4.Területi államigazgatási szervek típusai MINISZTÉRIUM/ KORM.HIV/KP. HIVATAL TERÜLETI SZERV KÖRZETI SZERV KÖZPONTI SZERVEZETI EGYSÉG TERÜLETI SZERVEZETI EGYSÉGEK I.II. III. MIN./ KP. HIV. (ME) ÖTM KÖZIGATÁSI HIVATAL Szakig. szerv

7 II.5.Dekoncentráció értékelése Előnyei Hátrányai • a központi akaratot érvényesíti • hatékony igazgatás; pontosan meghatározott feladatok • utasítható szervek • állami költségvetésből finanszírozható • ágazatilag túlzottan tagolttá teszi az igazgatási rendszert • drága • nincs horizontális koordináció

8 II.6. Közigazgatási hivatal Jogállása: a Kormány területi államigazgatási szerve, melyet az ÖTM közreműködésével irányít Működési területe: régió [ 2008. jún. 30-ig - 90/2007. (XI. 14.) AB határozat ] 1. A hivatalvezető irányítása alatt álló szervezeti egységek 2. Ágazati szakigazgatási szervek: szociális és gyámhivatal; területi főépítész Szervezeti felépítése 3. Megyei kirendeltség

9 A közigazgatási hivatal vezetője:  Miniszterelnök bízza meg és menti fel - MeH miniszter és a ÖTM miniszter együttes javaslatára  állam- és jogtudományi végzettség, jogi vagy közigazgatási szakvizsga  határozatlan időre kinevezett köztisztviselő, minisztériumi főosztályvezetői besorolás  egyéb munkáltatói jogok a ÖTM miniszternél  négyévente beszámol a Kormánynak + évente összegző jelentés

10 A hivatal feladatai 1.) I. és II. fokú ható- sági jogkör 2.) törvényességi ellenőrzés 4.) koordináció 5.) ellenőrzés 6.) képzés, tovább- képzés 7.) informatika 3.) közreműködés a kormányzati irányításban

11 1.) I. f. hatósági jogkör: azok az ügyek, melyekre nem hoztak létre ágazati területi államigazgatási szervet + a közig. hivatalon belüli szakigazgatási szervek I. f. hatósági ügyei II.f. hatósági jogkör: azokban az államigazgatási ügyekben, melyekben I. fokon a (fő)jegyző, a (fő)polgármester, elöljáró, polg.mesteri hiv. ügyintézője járt el 2.) Helyi önkormányzatok, területfejlesztési tanácsok, kisebbségi önkormányzatok feletti törvényességi ellenőrzés (ld. ök. előadás)

12 3. Közreműködés az államigazgatási szervek kormányzati irányításában A területi államigazgatási szervek tekintetében -vélemény + javaslat a vezető kinevezéséhez, felmentéséhez, jutalmazásához -vélemény a szervek létesítéséhez, megszüntetéséhez, átszervezéséhez -vélemény a létszámukról és a költségvetésükről szóló előterjesztésről Területi államigazgatási szervek, rendvédelmi szervek, jegyző (polg.mester áll.ig ügyben) -bármely döntést bekérhet, tájékozódás, iratbetekintés -felügyeleti eljárás kezdeményezése -Kormány aktusfelülvizsgálati döntésének (Alk.35.§ /4/ bek.) kezdeményezése az ÖTM-nél

13 4.) Koordináció  Területei: - több ágazatot érintő kormányzati döntések végrehajtása - közig. korszerűsítés, e-közigazgatás - közreműködés a központi közszolgálati nyilvántartásban - ügyfélfogadási rend, ügyfélszolgálat koordinációja  Intézményei; jogosítványai - regionális államigazgatási kollégium - jegyző/polg.mester: szakmai koordinációs értekezlet, felügyeleti szervi ellenőrzés, eljárás(ok) kezdeményezése

14 5.) Ellenőrzési feladatok A területi államigazgatási szerveknél  ellenőrzési tervek összehangolása  ellenőrzi -a köztisztviselői alkalmazás jogszerűségét, -az általános eljárási szabályok érvényesülését, -az ügyiratkezelést, -az adatvédelmi szabályok érvényesülését, -az informatikai programok jogtisztaságát, -az infokommunikációs rendszereik üzemeltetési és üzemmenet-folytonossági szabályait, az ezeknek való megfelelést

15 6.) Képzés, továbbképzés szervezése Köztisztviselők és önkormányzati tisztségviselők továbbképzése; alap- és szakvizsgák, anyakönyvi szakvizsgák megszervezése, ágazati képzések koordinációja, informatikai képzés szervezése 7.) Informatikai feladatok -kezdeményezi az ügyviteli tevékenység összehangolását, -informatikai fejlesztés koordinációja -gondoskodik a területi áll.ig szervek informatikai rendszereinek távfelügyeleti rendszerben való működtetése -választási informatika


Letölteni ppt "Területi államigazgatási szervek. ÁllamigazgatásÖnkormányzati igazgatás KÖZPONTIKÖZPONTI TERÜLETITERÜLETI Kormány (+segítő és hivatali szervek) minisztériumok,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések