Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A 2014-2020 időszak végrehajtási intézményrendszere Dr. Homolya Róbert Miniszterelnökség, Fejlesztési Irodát vezető helyettes államtitkár.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A 2014-2020 időszak végrehajtási intézményrendszere Dr. Homolya Róbert Miniszterelnökség, Fejlesztési Irodát vezető helyettes államtitkár."— Előadás másolata:

1 A 2014-2020 időszak végrehajtási intézményrendszere Dr. Homolya Róbert Miniszterelnökség, Fejlesztési Irodát vezető helyettes államtitkár

2 2 2007-2013-as programozási időszak végrehajtási intézményrendszere (2010. június – 2013. július 31.) Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság (2012. július 2-tól) Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Irányító Hatóságok +Központi Koordinációs Egységek Közreműködő Szervezetek – Nemzeti Fejlesztési Minisztérium irányítása alatt Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Szaktárcák

3 3 2007-2013-as programozási időszak végrehajtási intézményrendszere (2013. július 31.– 2013. december 31.) Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Irányító Hatóságok +Központi Koordinációs Egységek Közreműködő Szervezetek – Nemzeti Fejlesztési Minisztérium irányítása alatt MiniszterelnökségSzaktárcák

4 4 A 2014-2020-as intézményrendszer kialakításának helyzete

5 5 Korábbi intézményi döntések 1. (2012. december, 2013. április) 1600/2012. és 1217/2013. Korm. határozat: Koncepció • Erős központi koordináció minden alapra kiterjedően • Irányító Hatóságok átalakítása: −2014. januártól a szaktárcák irányítása alatt −a jelenlegi IH-k bázisán • 2007-2013-as programidőszak kifutó programjainak zökkenőmentes zárása és a kifizetések teljes körű abszorpciója prioritás

6 6 Korábbi intézményi döntések 2. (2013. augusztus) 1545/2013. Korm. határozat: Az intézményrendszer felállításának módja • A közreműködő szervezetek a miniszterek irányítása alá kerülnek • A regionális fejlesztési ügynökségek a megyei önkormányzatok irányítása alá kerülnek • Karrier Program kidolgozása a humánkapacitások megtartása és továbbfejlesztése érdekében

7 7 Legutóbbi intézményi döntések A Kormány 2013. október 30-ai döntése: • Az egyes OP-k irányító hatóságai a tevékenység fókuszát adó területért felelős szaktárcához kerülnek áthelyezésre - helyettes államtitkári irányítás alatt • Összeférhetetlenség elkerülése: az IH vezetők (helyettes államtitkárok) függetlenségét biztosítja, hogy a miniszternek közvetlenül alárendelve fogják ellátni feladataikat • a központi koordináció a Miniszterelnökség szervezeti keretein belül kerül kialakításra 2014. január 1-től • A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2014. január 1-jével megszűnik

8 8 2014-2020-as programozási időszak Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság Miniszterelnökség Központi Koordinációs Egységek Szakminisztériumok Irányító Hatóságok + Közreműködő Szervezetek Folyamatos működés biztosított „Jogutódlás”=humánkapacitás+bérszínvonal

9 9 • A 2007-2013-as intézményrendszer eredményeinek továbbvitele – Magas szintű standardizáció – Teljes körű, valósidejű nyomon követhetőség • A 2007-2013-as intézményrendszer gyengeségeinek javítása – A szakpolitikai tervezés és végrehajtás egy kézbe kerül – A szakpolitikai végrehajtás és az operatív programok végrehajtásának felelőssége szintén egy kézbe kerül • Az egységesítés erősítése érdekében a központi koordináció a Miniszterelnökség szervezeti keretei között kerül kialakításra A központi koordináció kialakításának alapelvei

10 10 • a) Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság titkársági feladatainak ellátása, • b) az egységes eljárásrendi keretek kialakítása (jogalkotás és szabályozás) az érintett minisztériumok bevonásával, valamint az egységes végrehajtási gyakorlat (értelmezési kérdések) és szabályosság kialakítása, • c) a támogatási konstrukciók megjelentetés előtti jóváhagyása, • d) az irányító hatóságok döntéseivel szemben biztosított egységes jogorvoslati rendszer működtetése, • e) egységes informatikai és monitoring rendszer kialakítása és működtetése, • f) egységes költségvetési fejezet menedzsment biztosítása, A központi koordináció feladatai a Kormány 2013. október 30-ai döntésének megfelelően (1.)

11 11 • g) projekt és program értékelési rendszer központi kialakítása és működtetése, • h) az európai uniós források felhasználásához kötődő partnerségi egyeztetési folyamatok és kommunikációs tevékenységek egységes koordinálása, • i) egységes humánerőforrás menedzsment (különösen a javadalmazási, a motivációs és képzési rendszer) kialakítása és működtetése, • j) az európai uniós forrásokból megvalósuló közbeszerzési eljárások ellenőrzése, • k) a Koordinációs Operatív Program működtetése, • l) az egyes operatív programok végrehajtására vonatkozó ellenőrzések, auditok koordinációja, • m) európai uniós és nemzetközi szervezetekkel való kapcsolattartás, A központi koordináció feladatai a Kormány 2013. október 30-ai döntésének megfelelően (2.)

12 12 • A 2014-2020-as időszak közreműködő szervezetei a korábbi időszak KSZ-einek bázisán kerülnek kialakításra • A KSZ-ek továbbra is állami tulajdonban álló gazdasági szervezetek lesznek, amelyek kijelöléssel látják el feladataikat • A KSZ-ek tulajdonosi jogait a tevékenység fókuszát adó operatív programért felelős miniszter gyakorolja • Főszabályként egy OP végrehajtására egy KSZ kerül kijelölésre oly módon, hogy a rugalmas kapacitásgazdálkodás biztosítható legyen A közreműködő szervezetek átalakításának alapelvei

13 13 Az alapok közti koordináció további eszközei: • Döntési szint: NFK biztosítja az összehangolást • Operatív szint: Partnerségi Megállapodás Monitoring Bizottság • Szakértői szint: „Menedzsment Bizottság” – a különböző OP- ból/alapból finanszírozott fejlesztések összehangolása • Integrált fejlesztési eszközök központi koordinációja • Egységes képzési rendszer • Egységes projekttámogatási rendszer • Egységes program és projektértékelési rendszer • Horizontális elvek egységes kezelése Az erős központi koordináció garanciái

14 14 Köszönöm figyelmüket! Miniszterelnökség Fejlesztési Iroda robert.homolya@me.gov.hu 06-1-795-2624 1054 Budapest, Markó u. 9


Letölteni ppt "A 2014-2020 időszak végrehajtási intézményrendszere Dr. Homolya Róbert Miniszterelnökség, Fejlesztési Irodát vezető helyettes államtitkár."

Hasonló előadás


Google Hirdetések