Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A megyei tervezés jelenlegi állása, a közeljövő jogszabályi változásai Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A megyei tervezés jelenlegi állása, a közeljövő jogszabályi változásai Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása,"— Előadás másolata:

1 A megyei tervezés jelenlegi állása, a közeljövő jogszabályi változásai Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP Nagyházi György Nemzet i Fejlesztési Minisztérium Nemzeti Fejlesztési Programok F ő osztály

2 Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP Megyei tervezés Megyei területfejlesztési koncepció javaslattev ő fázis – 3 megye még nem küldte meg min ő ségbiztosításra miniszteri állásfoglalásra beérkezett 3 megyétől (Jász-Nagykun-Szolnok, Pest, Zala) a területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős miniszter állásfoglalásának határideje (30 nap) december 31. regionális kitekintésű helyzetértékelő dokumentum határideje november 15. A határidő módosítás alatt áll.

3 Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP Megyei tervezés Megyei területfejlesztési program iránymutatás és sablon (részben) megküldésre került szeptember folyamán kapcsolódás a koncepcióhoz és a közötti uniós programozási időszak operatív programjaihoz területi hatásvizsgálat, SKV a területfejlesztési program összeállításához kapcsolódó iránymutatás összeállítása társadalmi egyeztetés és minőségbiztosítás a területfejlesztésért felelős miniszter állásfoglalásának határideje (30 nap) február 28.

4 Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP Megyei tervezés Uniós tervezést segítő dokumentumok iránymutatás és sablon megküldésre került szeptember folyamán kapcsolódás a területfejlesztési programhoz három tervezett fázis november 15 – tervezés segítése március 31 – integrált fejlesztési csomagok, projektjavaslatok az ágazatok felé szeptember 30 - területi (integrált) fejlesztések projektjeinek átfogóbb kidolgozása minőségbiztosítás és visszacsatolás

5 Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP Kiemelt térségi tervezés Balaton Fejlesztési Tanács iránymutatás és sablon a területfejlesztési koncepcióhoz iránymutatás és sablon az uniós tervezést segítő dokumentumhoz (GINOP) november iránymutatás és sablon a területfejlesztési programhoz december minőségbiztosítás és visszacsatolás

6 Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP Megyei jogú városi tervezés ROP pályázati felhívások Fenntartható városfejlesztési programok előkészítése területi stratégiai dokumentumok (Településfejlesztési Koncepció és Integrált Településfejlesztési Stratégia) elkészítése, teljes körű felülvizsgálata, átdolgozása -benyújtás a támogató intézményhez május 31-ig -véglegesítés szeptember 30-ig ÁROP kapcsolódás Uniós tervezés támogatása uniós részdokumentum iránymutatás és sablon első változatának átdolgozása a beérkezett vélemények alapján integrált TOP projektcsomag kidolgozása, valamint projektjavaslatok összeállítása az ágazatok felé március 31-ig

7 Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló évi XXI. törvény módosítása

8 Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló évi XXI. törvény módosítása A Kormány döntéseiben biztosítja a regionális politika érvényesülését, amelynek keretében meghatározza a kedvezményezett területfejlesztési- statisztikai kistérségek és települések besorolását, valamint a besorolás feltételrendszerét az európai uniós tervezési ciklusoknak megfelelően felülvizsgálja a kedvezményezett kistérségek és települések körét

9 Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP Országos Területfejlesztési Érdekegyeztető Fórum a Kormány, valamint a megyei önkormányzatok és fővárosi önkormányzat közötti konzultációk és tárgyalások érdekegyeztető fóruma, feladata területfejlesztési, területrendezési és vidékfejlesztési témakörökre terjed ki, közreműködik a területfejlesztési, a területrendezési, a vidékfejlesztési, az ágazati és a megyei, valamint a fővárosi fejlesztési elképzelések, célkitűzések és eszközök összehangolásában, az ágazati tervek véleményezésében, elnöke a területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős miniszter; kormányzat: NGM, BM, VM, NFM, EMMI A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló évi XXI. törvény módosítása

10 Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló évi XXI. törvény módosítása A területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős miniszter összehangolja az országos és térségi területfejlesztési koncepciókat és programokat, gondoskodik a területfejlesztéssel kapcsolatos információs rendszerről, az adatszolgáltatás rendjéről és a területfejlesztés szakmai követelményeiről, kezeli a területfejlesztési célok megvalósítását közvetlenül szolgáló fejezeti kezelésű előirányzatot és koordinálja a területfejlesztési célok megvalósítását közvetetten szolgáló fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználását, a megyei önkormányzatok és a fővárosi önkormányzat bevonásával kidolgozza a területi szempontú fejlesztéseket tartalmazó operatív programokat,

11 Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló évi XXI. törvény módosítása A területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős miniszter javaslatot tesz a kedvezményezett területfejlesztési- statisztikai kistérségek besorolásának feltételrendszerére és besorolására, a településfejlesztésért felelős miniszter közreműködésével, összehangolja a közigazgatási szervek területfejlesztéssel kapcsolatos tevékenységét, szakmai irányítást gyakorol a területfejlesztés intézményrendszere felett.

12 Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló évi XXI. törvény módosítása A megyei önkormányzat és a fővárosi önkormányzat területfejlesztési tervezési feladatai az országos fejlesztési és területfejlesztési koncepcióval összhangban kidolgozza és határozattal elfogadja a megyei és a budapesti területfejlesztési koncepciót, illetve a megyei és budapesti területfejlesztési koncepció és a megyei területrendezési terv figyelembevételével – a megyei és a budapesti területfejlesztési programot, a területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős miniszter állásfoglalásának beszerzését követően, részt vesz az országos fejlesztési és területfejlesztési koncepció, valamint az operatív programok kidolgozásában, a tervezés és a végrehajtás során gondoskodik a partnerség elvének érvényesítéséről

13 Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló évi XXI. törvény módosítása A megyei önkormányzat és a fővárosi önkormányzat területfejlesztési tervek végrehajtásával kapcsolatos feladatai nyomon követi és értékeli a területfejlesztési koncepció és a területfejlesztési programok végrehajtását, dönt a hatáskörébe utalt fejlesztési források felhasználásáról, figyelemmel kíséri az operatív programok megyében vagy a fővárosban jelentkező feladatainak megvalósítását, beleértve a megyehatáron átnyúló és más nemzetközi programok végrehajtását

14 Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló évi XXI. törvény módosítása A megyei önkormányzat vidékfejlesztési feladatai összehangolja a vidékfejlesztési stratégiákat és akciókat a megyei, térségi, határ menti és határon átnyúló fejlesztési és területfejlesztési koncepciókkal és programokkal, valamint a megyei területrendezési tervekkel, külön megállapodás szerint a vidékfejlesztési akciók végrehajtása során koordinációs és döntéshozatali feladatokat lát el, nyomon követi és értékeli a vidékfejlesztési akciók lebonyolítását és monitoring bizottsági feladatokat lát el a programok végrehajtásához kapcsolódóan, a helyi akciócsoportok tevékenységében való részvétellel közreműködik azok tevékenységében

15 Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló évi XXI. törvény módosítása A megyei önkormányzat előzetesen véleményezi a megye településeinek településfejlesztési koncepcióját és integrált településfejlesztési stratégiáját, valamint településrendezési eszközeit a megyei területfejlesztési koncepcióhoz és programhoz való illeszkedésük érdekében, véleményezi településeinek településrendezési eszközeit, a megyei területrendezési tervvel való összhang megteremtése érdekében

16 Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló évi XXI. törvény módosítása Intézményrendszer Az egy régió területén működő megyei önkormányzatok a területi operatív programok megvalósításával összefüggő fejlesztési döntések előkészítésére és végrehajtásában való közreműködésre a régióban nonprofit gazdasági társasági formában regionális fejlesztési ügynökséget működtetnek. A gazdasági társaság irányításáról tulajdonjogáról és a tulajdonosi jogok gyakorlásának módjáról a régió területén lévő megyék megállapodásban döntenek január 1.

17 Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló évi XXI. törvény módosítása Területfejlesztési tervezési tevékenység jogszabály a területfejlesztési tervezési tevékenység folytatásának részletes feltételeiről a tevékenységet végző bejelentési kötelezettsége a területfejlesztési stratégiai tervezési feladatokért felelős miniszter háttérintézményénél a háttérintézmény nyilvántartást vezet

18 Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP További rendeleti szintű szabályozás a kedvezményezett területfejlesztési-statisztikai kistérségek és települések besorolásának feltételrendszere és besorolása a területfejlesztési tervezési tevékenység folytatásának részletes feltételei a területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős miniszter feladatának segítését ellátó minisztériumi háttérintézmény kijelölése a megyei önkormányzatok és a térségi fejlesztési tanácsok tevékenységéről szóló éves beszámolási kötelezettség szabályai (területrendezésért felelős miniszterrel egyetértésben)

19 Köszönöm a figyelmet! Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP


Letölteni ppt "A megyei tervezés jelenlegi állása, a közeljövő jogszabályi változásai Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések