Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Gaálné Vörösmarty Éva Veszprém Megyei Közgyűlés tagja

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Gaálné Vörösmarty Éva Veszprém Megyei Közgyűlés tagja"— Előadás másolata:

1 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT TERÜLETFEJLESZTÉSI TERVEI a 2014-2020-as Európai Uniós időszakban
Gaálné Vörösmarty Éva Veszprém Megyei Közgyűlés tagja Területrendezési, Területfejlesztési és Gazdasági Bizottság alelnöke Veszprém, november 14.

2 A megyei tervezés jogszabályi alapjai
A évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 27. § (1) bekezdése alapján január 1-től a megyei önkormányzat területi önkormányzatként területfejlesztési, vidékfejlesztési, területrendezési, valamint koordinációs feladatokat lát el. A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló évi XXI. törvény januári módosulásával meghatározta a megyei önkormányzatok től életbe lépő területfejlesztési és területrendezési feladatait. A területrendezési feladatok 2012 előtt is jelentkeztek, a területfejlesztési feladatok „új feladatként” jelentek meg. A területfejlesztési feladatok különbözőek a és a közötti időszakban. A közötti évek a tervezés, a területi tervezés évei, a közötti évek a „megvalósítás” időszaka.

3 1495/2013. (VII. 29.) Korm. határozat a 2014–2020 közötti időszakra a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program tervezésének egyes szempontjairól és az operatív programhoz tartozó megyék megyei önkormányzatai tervezési jogkörébe utalt források megoszlásáról Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) tervezésének kerete a 2014–2020 közötti európai uniós fejlesztési források felhasználásának gazdaságfejlesztésre meghatározott arányú forráskeret 26,9%-a TOP-ban a decentralizált források tervezési szintjei: a) megyei szint, b) megyei jogú városok és térségének szintje és c) kisvárosok térségének a szintje, megyei szintű programmal összefüggő tervezési feladatokat a megyei önkormányzatok végezik a TOP által meghatározott keretek között a megyei alprogramok indikatív forráskerete országosan összesen 450 milliárd forint, mely összeg megyék közötti indikatív megoszlását – a felzárkóztatást mint szempontot figyelemmel határozták meg. Veszprém megye esetében ez ,9 Milliárd Ft

4 A megyei tervezés pénzügyi támogatása
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének jóváhagyása alapján benyújtásra került az ÁROP /A-2013-A kódszámú a „Területfejlesztési tevékenység támogatása a konvergencia régiókban lévő megyei önkormányzatok számára” című pályázat. A kiírásban szereplő tartalmi és formai követelmények szerint Ft összegű az igényelt pályázati támogatás. A pályázat támogatást nyújt a megyei területfejlesztési koncepció folytatásaként elkészítendő megyei területfejlesztési program és a kapcsolódó egyéb dokumentumok kidolgozására. A pályázat befogadásra került, jelenleg az elbírálás folyik.

5 A megyei tervezés koordinációja
A megyei területfejlesztési tervezés során a Nemzetgazdasági Minisztérium a Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal közreműködésével rendszeres konzultációs és koordinációs fórumokat („Megyei Tervezési Fórum Találkozókat”) tartott, ahol tájékoztatta a megyéket és a fővárost a tervezéshez kapcsolódó folyamatok aktuális állapotáról . Az NGM a Nemzetgazdasági Tervezési Hivatallal közösen útmutatókat és segédleteket bocsátott a megyék rendelkezésére a tervezési folyamat segítése érdekében. Útmutató a megyei önkormányzatok számára a megyei területfejlesztési koncepciók kidolgozásához Iránymutatás a megyei szintű tervezési folyamat keretében elkészítendő tervdokumentumok kidolgozásához A Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal látja el a megyei területfejlesztési dokumentációk (koncepció, program) minőségbiztosítását is.

6 A megyei tervezés folyamata az alábbi 7 fő feladatból áll
1. Megyei szintű helyzetfeltáró dokumentumok elkészítése (2012-ben jóváhagyásra került) 2. Megyei területfejlesztési koncepció elkészítése ( a megyében elfogadás előtt áll) 3. Megyei területfejlesztési program elkészítése (megyei szintű középtávú programok elkészítése) 4. A közötti uniós programozási időszak tervezését segítő megyei területfejlesztési részdokumentumok elkészítése 5. Partnerség biztosítása 6. Területi koordináció ellátása 7. Uniós forrásból támogatandó megyei projektötletek gyűjtése

7 A megyei területi tervezési folyamat a 2014-2020-as időszakra

8 A decentralizált fejlesztésekről
Terület- és Településfejlesztési Operatív Program fő küldetése: keretet biztosítson a területileg decentralizált fejlesztések tervezéséhez és megvalósításához, képes hatékonyan reagálni az eltérő területi sajátosságokra és valóban a térségi igényekre szabott beavatkozásokat valósítja meg. A decentralizált fejlesztések legfőbb indokai: országon belüli, EU átlaghoz képest jelentős különbségek, az egyes térségekben eltérő, a sajátos térségi adottságokra szabott beavatkozásokra van szükség, magyar közigazgatás reformja a területi egyenlőtlenségek jellegének megváltozásához igazodott,

9 Megyei helyzetfeltáró dokumentum
Az elkészült megyei területfejlesztési dokumentációk elérhetőek a Veszprém Megyei Önkormányzat honlapján:

10 Megyei területfejlesztési koncepció és környezeti értékelés dokumentumai

11 Veszprém megye fejlesztésének átfogó céljai 2020-ig

12

13

14 A megyei területfejlesztési program
A megyei területfejlesztési program elkészítését a 218/2009. (X.6.) Korm. rendelet szabályozza. Ezen belül a Korm. rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza annak tartalmi követelményeit. E feladat elvégzésére közbeszerzési eljárás keretében kerül kiválasztásra a tervező szervezet. Teljesítési határidő: A területfejlesztési program dokumentumai: A megyei stratégiai program A program keretében kijelölésre kerülnek megyei stratégiai fejlesztési prioritások A megyei operatív program A megyei területfejlesztési részprogramok figyelembevételével

15 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) tématerületeihez illeszkedő Veszprém megyei gazdaságfejlesztési részprogramok Ipari Parkok fejlesztése, Inkubátorházak, Innovációs és Szolgáltató Központok létrehozása és tanácsadási szolgáltatások fejlesztése, ipari területek fejlesztése a munkahelyteremtés érdekében 2. Turizmus kártya Veszprém megyében 3. Együttműködésekre épülő, különféle turisztikai vonzerőket és szolgáltatásokat érintő, összehangolt turisztikai fejlesztések támogatása Balatonfüred, Pápa, Taplca-Sümeg, Zirc városokban 4. Tematikus utak kialakításának támogatása – Borút hálózat létrehozása (Somló-hegy, Badacsony és környéke, Balatonfüred – Csopak borvidék), Várak, kastélyok Veszprém megyében és „egyházi” út kialakítása

16 5. Alternatív energia a településeken 6
5. Alternatív energia a településeken 6. Helyi termékek gyártásának és piacteremtésének ösztönzése – kézműipar, Termelői piacok, termelői polcok elterjesztése illetve a Vállalkozások online megjelenésének támogatása, piacfejlesztés ösztönzése 7. A szociális alapszolgáltatásokhoz és gyermekjóléti alapellátásokhoz (bölcsőde, családi napközik stb.), valamint óvodai ellátáshoz való hozzáférés javítása és a szolgáltatások minőségének fejlesztése 8. A helyi foglalkoztatási szint javítása megyei és helyi alternatív foglalkoztatás bővítést célzó programok támogatásával - paktumok 9. Ösztöndíj program a pályakezdők munkába állásának biztosítása érdekében „Befektetés a jövőbe" és a helyi identitás növelése – az egyének és a lakóhely közötti kapcsolat erősítése

17 Az ágazati Operatív Programokhoz (OP) illeszkedő megyei területfejlesztési részdokumentum
A megyék feladata az ágazati OP-khoz kapcsolódó területfejlesztési részdokumentum kidolgozása is. 1 db területfejlesztési részdokumentum, ami ágazati OP-kból finanszírozható projektekből/projektcsomagokból épül fel. Ezen ágazati fejlesztési igények fontos tervezési inputként szolgálnak az ágazati Operatív Programok tervezéséhez és azok véglegesítéséhez.

18 Partnerség biztosítása
A feladatkörre vonatkozóan a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal részéről a jövőben kerül kidolgozásra az iránymutatás . E feladat elvégzésére közbeszerzési eljárás keretében kerül kiválasztásra a tervező szervezet.

19 Területi koordináció ellátása
A megyei önkormányzat egyrészt – széles partneri körre építve – elkészíti a as fejlesztési időszakra vonatkozó megyei szintű tervezési dokumentumokat. Emellett a megye koordinációs feladatkörrel irányítja a megye területén található kistérségek tervezési munkáit. Végül a megyei önkormányzat konzultációt folytat a területén található megyei jogú városokkal, illetve a szomszédos megyék önkormányzataival. A Veszprém megye esetén további konzultációs feladat jelentkezik a Balaton Fejlesztési Tanács vonatkozásában.

20 Uniós forrásból támogatható megyei projektötletek gyűjtése
A feladatkörre vonatkozóan a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal részéről a jövőben kerül kidolgozásra az iránymutatás. E feladat elvégzésére közbeszerzési eljárás keretében kerül kiválasztásra a tervező szervezet.

21 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Gaálné Vörösmarty Éva Veszprém Megyei Közgyűlés tagja"

Hasonló előadás


Google Hirdetések