Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

„ A régió, ahol íze van az életnek” A Dél-dunántúli Operatív Program pályázatai Kovács Zoltán Tervezési csoportvezető Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "„ A régió, ahol íze van az életnek” A Dél-dunántúli Operatív Program pályázatai Kovács Zoltán Tervezési csoportvezető Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési."— Előadás másolata:

1 „ A régió, ahol íze van az életnek” A Dél-dunántúli Operatív Program pályázatai Kovács Zoltán Tervezési csoportvezető Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. Pécs, 2008. június 25.

2 A Dél-Dunántúli Operatív Program tartalma 1. prioritási tengely: A városi térségek fejlesztésére alapozott versenyképes gazdaság megteremtése 2. prioritási tengely: A turisztikai potenciál erősítése a régióban 3. prioritási tengely: Humán közszolgáltatások fejlesztése 4. prioritási tengely: Integrált városfejlesztési akciók támogatása 5. prioritási tengely: Az elérhetőség javítása és környezetfejlesztés

3 A DDOP pénzügyi terve 2007-13

4 1. prioritási tengely: A városi térségek fejlesztésére alapozott versenyképes gazdaság megteremtése •1.1.1 Üzleti infrastruktúra fejlesztése •1.1.1.a Ipari park fejlesztés •1.1.1.b Inkubátorház fejlesztés •1.1.1.c Barnaövek gazdasági célú hasznosítása •1.1.2 Vállalkozói tanácsadás igénybevételének támogatása •1.1.3 A vállalkozások közötti együttműködések erősítése •1.1.4 Kísérleti akciók, programok a regionális innováció támogatására – 2009-től •1.1.5 Leghátrányosabb helyzetű térségek komplex gazdaságfejlesztése – 2009-től

5 2. prioritási tengely: A turisztikai potenciál erősítése a régióban •2.1.1 Komplex turisztikai termékcsomagok kialakítása •2.1.1.a Térségi alapú komplex turisztikai termékcsomagok kialakítása •2.1.1.b Regionális jelentőségű egészségturisztikai fejlesztések támogatása •2.1.1.c Helyi jelentőségű egészségturisztikai fejlesztések támogatása •2.1.1.d Balatoni komplex turisztikai termékcsomagok kialakítása •2.1.2 Szálláshelyek és turisztikai szolgáltatások fejlesztése •2.1.3 Turizmusban érintett szereplők együttműködésének ösztönzése •2.1.3.a Turisztikai klaszterek és beszállítói rendszerek fejlesztése •2.1.3.b Desztináció menedzsment szervezetek kialakítása a régióban •2.1.3.c Balatoni termék desztináció menedzsment szervezet kialakítása

6 Turisztikai magterületek a régióban

7 Termék-magterület mátrix

8 3. prioritási tengely: Humán közszolgáltatások fejlesztése •3.1.1Közszolgálati intézmények akadálymentesítése •3.1.2 Integrált kis- és mikrotérségi oktatási hálózatok és központjaik fejlesztése •3.1.3 Egészségügyi és szociális szolgáltatások fejlesztése •3.1.3.a Integrált mikrotérségi alapfokú egészségügyi és szociális szolgáltató központok kialakítása •3.1.3.b Integrált járó-beteg központok fejlesztése •3.1.3.c Komplex egészségügyi rehabilitációs fejlesztések támogatása – 2009-től •3.1.4 E-közigazgatási rendszerek fejlesztése – 2011-től •3.1.5 Gyermekjóléti alapellátásokhoz való hozzáférés javítása és a szolgáltatások minőségének fejlesztése (Bölcsődefejlesztés) – 2009- től

9 4. prioritási tengely: Integrált városfejlesztési akciók támogatása •4.1.1 Városfejlesztési akciók támogatása •4.1.1.a Funkcióbővítő integrált városfejlesztési akciók támogatása •4.1.1.b Hátrányos helyzetű térségek kisvárosainak fejlesztése •4.1.1.c Megyei jogú városok integrált fejlesztése projektelőkészítés •4.1.1.d A pécsi Európa Kulturális Fővárosa 2010 programhoz kapcsolódó regionális fejlesztések •4.1.2 Leromlott városi területek közösségi célú integrált rehabilitációja •4.1.3 Pécs Európa Kulturális Fővárosa 2010 program infrastrukturális elemeinek megvalósítása

10 5. prioritási tengely: Az elérhetőség javítása… •5.1.1 A hivatásforgalmú kerékpáros közlekedés feltételeinek megteremtése •5.1.2 Közösségi közlekedés színvonalának javítása •5.1.2.a Közösségi közlekedésfejlesztés projektgenerálás •5.1.2.b Közösségi közlekedés színvonalának javítását célzó infrastrukturális beruházások támogatása – 2009-től •5.1.3 A hálózati jelentőségű mellékút hálózat fejlesztése •5.1.3.a A hálózati jelentőségű mellékút hálózat, valamint a településeket feltáró úthálózat fejlesztése •5.1.3.c A közlekedés biztonságát javító fejlesztések az országos közúthálózat települések belterületét érintő átkelési szakaszain

11 5. prioritási tengely: … és környezetfejlesztés •5.1.4 Kistelepülések szennyvízkezelésének fejlesztése •5.1.5 Környezeti veszélyelhárítás •5.1.5.a A felszíni vizek védelmét szolgáló fejlesztések regionális jelentőségű vízvédelmi területeken •5.1.5.b Települési bel- és külterületi vízrendezés •5.1.5.c Balatoni és dunai omlásveszélyes partfalak stabilizálása – 2009-től

12 A 2009-10 évi Akcióterv tervezési feladatainak ütemezése 2008. március - NFÜ módszertani javaslatot küld az érintetteknek április vége- a DDRFÜ elkészítette a tervezési koncepció első változatát május - a tervezési koncepciók értékelése, egyeztetése, majd RFT általi elfogadása június- a kidolgozandó konstrukciók összeállítása, majd RFT általi jóváhagyása július - szeptember- a konstrukciók részletes kidolgozása október- a kidolgozott konstrukciók társadalmasítása, majd RFT általi jóváhagyása november- a Kormány döntése2009. I. negyedév- az első kiírások megjelenése

13 A pályázati dokumentációk letölthetőek: www.nfu.hu

14 www.deldunantul.com

15 Köszönöm figyelmüket!


Letölteni ppt "„ A régió, ahol íze van az életnek” A Dél-dunántúli Operatív Program pályázatai Kovács Zoltán Tervezési csoportvezető Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési."

Hasonló előadás


Google Hirdetések