Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Tájékoztató a megyei gazdaságfejlesztési részprogram tervezéséről

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Tájékoztató a megyei gazdaságfejlesztési részprogram tervezéséről"— Előadás másolata:

1 Tájékoztató a megyei gazdaságfejlesztési részprogram tervezéséről
HAJDÚ-BIHAR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT „Hajdú-Bihar megye az értékek otthona” Dr. Csordás-László Enikő Tájékoztató a megyei gazdaságfejlesztési részprogram tervezéséről OTrT évi XXVI. törvény HBMTrT - 13/2010.(IX.23.) közgyűlési rendelet

2 „Hajdú-Bihar megye az értékek otthona”
MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT „Hajdú-Bihar megye az értékek otthona” OTrT évi XXVI. törvény HBMTrT - 13/2010.(IX.23.) közgyűlési rendelet

3 Gazdaságfejlesztési részprogramok kidolgozása (33 Mrd)
HAJDÚ-BIHAR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT „Hajdú-Bihar megye az értékek otthona” Gazdaságfejlesztési részprogramok kidolgozása (33 Mrd) I. fázisban októberig ki kell jelölni a térségi gazdaságfejlesztés szempontjából kiemelt jelentőségű, megyei gazdaságfejlesztési részprogramokat, amelyek projektekből, projektcsomagokból épülnek fel II. fázisban a megyei gazdaságfejlesztési részprogramoknak a projektfejlesztése, azaz a legfontosabbnak ítélt 5-8 db projektnek, projektcsomagnak a tartalmi kidolgozása történik meg - várhatóan előzetes megvalósíthatósági tanulmány szintig kidolgozva - melynek határideje június 30. A as EU fejlesztési, tervezésiprogramozási időszak lesz az első, amelynek fejlesztési és beavatkozási irányait a polgári kormány határozhatja meg. Az Európai Unió fejlesztési alapjainak forrásait ugyan kiegészíthetik a saját nemzeti erőforrások is, de várhatóan a fejlesztésekre rendelkezésre álló források zöme továbbra is Uniós forrásokból fog kikerülni. Mindezen tényezőkre is figyelemmel vitathatatlan, hogy a fejlesztési rendszer célkitűzéseinek a kihívásokra adható válaszokhoz, az európai stratégiai célokhoz kell igazodniuk és a források felhasználási módja is meghatározó jelentőségű. A fejlesztéseknél a komplex integrált megközelítés – ahol az adott területen megvalósuló egyes fejlesztések egymás hatását erősítve strukturáltan kerülnek megvalósításra - biztosíthatja a hatékony és fenntartható forrásfelhasználást, ennek megvalósításához azonban alapos tervezésre van szükség . A forrásfelhasználás hatékonyságának biztosításához persze kérdés, hogy mit és hogyan mérünk, értékelünk: a fejlesztéspolitikai beavatkozások megítélése, a fejlesztési források sikeres abszorpciója áttolódik a hatásosság és eredményesség szempontjainak mind erősebb érvényesítése felé. Ez a tervezési – koncepció-, stratégia- és programalkotási – tevékenységek átgondoltabb, megalapozottabb és mélyrehatóbb elvégzését kívánja meg. A tervezési rendszer felé elvárás, hogy az stabil és a programok eredményes végrehajtását biztosító keretet nyújtson a as időszakban tervezett fejlesztéspolitikai beavatkozásoknak. A tervezési rendszer használatával készült fejlesztési terveknek alkalmasnak kell lenniük a hazai, nemzetközi és európai uniós források programalapú felhasználásának megalapozására, az ágazati és területi fejlesztési igények egyidejű figyelembevétele mellett.

4 Gazdaságfejlesztés tématerületei:
HAJDÚ-BIHAR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT „Hajdú-Bihar megye az értékek otthona” Gazdaságfejlesztés tématerületei: Térségi terület- és gazdaságfejlesztés Térségi kísérleti fejlesztések Turizmusfejlesztés Kiemelt megyei foglalkoztatás bővítési, képzési és társadalomfejlesztési programok

5 HAJDÚ-BIHAR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT „Hajdú-Bihar megye az értékek otthona” 1.Prioritástengely: Térségi gazdaságfejlesztés a foglalkoztatási helyzet javítása érdekében Intézkedések: Térségi szintű integrált, foglalkoztatás-orientált gazdaságfejlesztés Megyei szintű, foglalkoztatás-bővítési célú turizmus fejlesztés Megyei szintű alternatív helyi, térségi és hálózati gazdaságfejlesztés Kis- és középvállalkozások külső finanszírozási helyzetének javítása újszerű pénzügyi eszközök igénybe vételével Kis- és középvállalkozások sikeres működéséhez szükséges tanácsadási programok Térségi kísérleti fejlesztések Megyei alternatív befektetés és beruházás-ösztönzés, projekt-előkészítés, marketing OTrT évi XXVI. törvény HBMTrT - 13/2010.(IX.23.) közgyűlési rendelet

6 2. Prioritástengely:Települési infrastruktúra fejlesztések
HAJDÚ-BIHAR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT „Hajdú-Bihar megye az értékek otthona” 2. Prioritástengely:Települési infrastruktúra fejlesztések Intézkedések: Fenntartható és hatékony városüzemeltetési fejlesztések és a települési gazdasági környezet fejlesztése Leromlott területek komplex fizikai és társadalmi megújítása és/vagy szociális település rehabilitáció és felzárkóztatási integrált város-térségi fejlesztések, valamint a városi környezet megújítása, védelme és a városbiztonság fokozása Az aktív és egészséges élet jól-léti közösségi infrastruktúrafejlesztés OTrT évi XXVI. törvény HBMTrT - 13/2010.(IX.23.) közgyűlési rendelet

7 HAJDÚ-BIHAR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT „Hajdú-Bihar megye az értékek otthona” 3. Prioritástengely:Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a városi területeken Intézkedések: Kisebb léptékű térségi és helyi energetikai potenciál kiaknázására épülő komplex fejlesztési programok és energiahatékonysági beruházások Kisebb léptékű energiahatékonysági beruházások és alacsony szén-dioxid-kibocsátással járó stratégiák és gazdaságfejlesztések támogatása Kisléptékű közlekedési fejlesztések OTrT évi XXVI. törvény HBMTrT - 13/2010.(IX.23.) közgyűlési rendelet

8 HAJDÚ-BIHAR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT „Hajdú-Bihar megye az értékek otthona” Koncepció készítése folyamatában beérkező fejlesztési elképzelések összegzése: OTrT évi XXVI. törvény HBMTrT - 13/2010.(IX.23.) közgyűlési rendelet

9 Gazdaságfejlesztési rész-progam:
HAJDÚ-BIHAR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT „Hajdú-Bihar megye az értékek otthona” Gazdaságfejlesztési rész-progam: Anyagok beérkezésének határideje aug. 30. Városok a területükön meghatározó gazdasági szereplőkkel egyeztessenek, ismerjék meg egymás fejlesztési igényeit OTrT évi XXVI. törvény HBMTrT - 13/2010.(IX.23.) közgyűlési rendelet

10 Példa ismertetése: „Vedd és védd a szentesit”
HAJDÚ-BIHAR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT „Hajdú-Bihar megye az értékek otthona” Példa ismertetése: „Vedd és védd a szentesit” A kezdeményezés célja:a helyi fogyasztáson, vásárlói és vállalkozói lokálpatriotizmuson alapuló helyi gazdaságfejlesztés A kezdeményezés indoka, háttere: a fogyasztók az elmúlt évek során elfordultak a helyi termékek vásárlásától. A helyi gazdaság szereplői alig ismerték egymás termékét, szolgáltatását, a vállalkozások között alig volt kommunikáció. OTrT évi XXVI. törvény HBMTrT - 13/2010.(IX.23.) közgyűlési rendelet

11 HAJDÚ-BIHAR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT „Hajdú-Bihar megye az értékek otthona” Város feladatai: 1. Az érintett vállalkozók felmérése, aktivitási hajlandóságuk feltárása, az érdekazonosság bemutatása. 2. Egy mindenki által könnyen értelmezhető marketingüzenet kialakítása és közzététele. 3. A vállalkozások által biztosított felületen keresztül, illetve a vállalkozók aktív bevonásával a fogyasztók irányába történő intenzív marketingtevékenység. 4. Az önkormányzat lehetőségei által biztosított erős PR-tevékenység végrehajtása, a helyi és az országos média felé. OTrT évi XXVI. törvény HBMTrT - 13/2010.(IX.23.) közgyűlési rendelet

12 A kezdeményezés eredményei:
HAJDÚ-BIHAR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT „Hajdú-Bihar megye az értékek otthona” A kezdeményezés eredményei: a helyi és a kistérségi lakosság helyi fogyasztása nőtt a vállalkozások megismerték egymást és együttműködésük jelentősen javult Közvetett módon kedvező hatást gyakorolt a városmarketingre is. OTrT évi XXVI. törvény HBMTrT - 13/2010.(IX.23.) közgyűlési rendelet

13 HAJDÚ-BIHAR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT „Hajdú-Bihar megye az értékek otthona” Összegzés: A projekt a település iránti felelősségen, a fogyasztók, vállalkozók elkötelezettségén, a helyi termékek, szolgáltatások előnyeinek bemutatásán alapult. A vállalkozások folyamatosan kommunikálták a vásárlóknak, hogy a helyi termékek vásárlásával talán közeli ismerősük, családtagjuk elhelyezkedését segítik. Erre konstruktív marketinggel (helyi újságban, televízióban, plakátokon való megjelenéssel) az önkormányzat is rásegített, a helyi fogyasztás előnyét kiemelve. OTrT évi XXVI. törvény HBMTrT - 13/2010.(IX.23.) közgyűlési rendelet


Letölteni ppt "Tájékoztató a megyei gazdaságfejlesztési részprogram tervezéséről"

Hasonló előadás


Google Hirdetések