Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Baranya Megyei Önkormányzat

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Baranya Megyei Önkormányzat"— Előadás másolata:

1 Baranya Megyei Önkormányzat
A közötti időszak európai uniós fejlesztési lehetőségeinek önkormányzati vonatkozásai 2014. május 14.

2 Bevezetés Magyarország területfejlesztési rendszere igazodik az EU-s tervezési rendszerhez - 7 éves periódusokra történik a tervezés. időszak (ÚMFT, majd ÚSZT): zárása 2015 év végén várható a 2013/14-ig támogatott projekteket addig kell befejezni időszak (Széchenyi 2020): tervezése, előkészítése jelenleg zajlik Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció (OFTK) „Nemzeti Fejlesztés 2030” címmel decemberében elfogadásra került A magyar területfejlesztés intézményrendszere igazodik az Európai Unió-s pályázati rendszerhez. Magyarország Európai Uniós csatlakozását követően a hazai területfejlesztési alapdokumentumok az EU-s 7 éves tervezési időszak tekintetében készültek/készülnek. Az előző EU-s tervezési időszak a közötti időszak volt, a jelenleg hatályos tervezési időszak a közötti időszak.

3 Jogszabályi háttér A területfejlesztést érintő főbb jogszabályok:
1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről (Tftv.) ( től módosítva) 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól Számos kormányhatározat az elmúlt 1,5 évben Aktuális: 1298/2014. (V. 5.) Korm. határozat a TOP tervezésének egyes feladatairól, valamint az operatív programhoz tartozó megyék megyei önkormányzatai és a megyei jogú városok önkormányzatai tervezési jogkörébe utalt források megoszlásáról. Tftv: 6 fejezet+melléklet: 1.Általános rendelkezések (tv célja, hatálya-feladat,tf és tr célja,feladata,alapfogalmak)2.A Kpi állami szervek tf és tr feladat és hatásköre(Ogy,Korm,Országos Tf Érdekegyeztető Fórum,miniszter és miniszterek)3.Területfejlesztést és területrendezést ellátó területi szervek feladatai(területfejlesztési önko-i társulás,megyei és fővárosi ök,regionális tf konzultációs fórum,megyei tf konzultációs fórum,térségi fejlesztési tanács-Balaton térsége,RFÜ)4.A tf és tr eszközei(tervek, pénzügyi eszk)5. a területrendezésre von-ó külön szabályok 6.záró rendelkezések (tv. hatályba lépése,jogalkotásra felhatalmazások-rendelet,Kr,miniszter,területfejlesztési stratégiai tervezésért felelős min, és területrendezésért felelős min) Melléklet: A területfejlesztési –statisztikai kistérségek és a kistérségekbe tartozó települések) 2/2005 (I.11.) Kr. Egyes tervek és programok környezeti vizsgálatáról;jelentős számú kormányhatározat született a területfejlesztés témakörében!

4 Az intézményrendszer legfőbb változásai 2014-től
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség megszűnt, januártól a szaktárcák irányítása alatt az Irányító Hatóságok A közreműködő szervezetek a miniszterek irányítása alá kerültek. A regionális fejlesztési ügynökségek a megyei önkormányzatok irányítása alá kerültek. Egységes eljárásrend kidolgozása a as időszakra (vidékfejlesztési forrásokkal együtt). RFÜ: Regionális fejlesztési ügynökség 17. § (1) Az egy régió területén működő megyei önkormányzatok és a fővárosi önkormányzata területi operatív programok megvalósításával összefüggő fejlesztési döntések előkészítésére és végrehajtásában való közreműködésre a régióban nonprofit gazdasági társasági formában regionális fejlesztési ügynökséget működtetnek. A gazdasági társaság irányításáról tulajdonjogáról és a tulajdonosi jogok gyakorlásának módjáról a régió területét alkotó megyei önkormányzatok és a fővárosi önkormányzat megállapodásban döntenek.

5 2014-2020 Operatív Programjai és felelősei
Felelős szervek Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) NGM Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP) NGM és megyei önkormányzatok Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP) NFM Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) EMMI Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) NFM, VM Vidékfejlesztési Program (VP) VM Magyar Halgazdálkodási Operatív Program (MAHOP) Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Operatív Program (KÖFOP) KIM

6 Területi tervezés, végrehajtás, koordináció
Megyei önkormányzatok feladatai a Tftv. alapján Területi tervezés, végrehajtás, koordináció Tervezési feladatai körében: Területfejlesztési koncepció és program készítése Különböző szintű fejlesztési koncepciók véleményezése Területi fejlesztési elképzelések összehangolása Részvétel a as OP-k tervezésében Végrehajtási feladati körében: gazdaságfejlesztési és vidékfejlesztési források elosztásában való közreműködés Koordinációs feladatai körében: partnerség-építés, együttműködés más meghatározó területi szereplőkkel Területfejlesztési tervezéssel összefüggő feladatok (tf koncepció, tf program) Tf-i tervek végrehajtásával kapcsolatos feladatok Tfi-i koordinációval kapcs feladatok Területrendezési feladatkör (tr terv) Vidékfejlesztési feladatkör Rendelatalkotás-koncepció,terv

7 Aktuális megyei feladatok
Megyei Területfejlesztési Koncepció Helyzetelemzés Javaslattevő fázis Megyei Területfejlesztési Program Megyei gazdaságfejlesztési részprogram Járási részprogramok TOP-hoz kapcsolódó részdokumentumok Ágazati OP-khoz kapcsolódó részdokumentumok Járásonként 5-8 projekt kidolgozása Projektfejlesztés Teljes megyei projektlista

8 www.fejlodobaranya.hu honlapunk
A fejlesztési ötleteket várjuk: honlapunk Projektgyűjtő Adatlap menüpontja alatt

9 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
további információ: Köszönöm megtisztelő figyelmüket! előadó: Riegl Gábor


Letölteni ppt "Baranya Megyei Önkormányzat"

Hasonló előadás


Google Hirdetések