Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Buzás Sándor főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal (NTH)

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Buzás Sándor főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal (NTH)"— Előadás másolata:

1 AZ EU 2014-2020-AS KÖLTSÉGVETÉSI IDŐSZAKÁHOZ KAPCSOLÓDÓ HAZAI TERVEZÉSI TEVÉKENYSÉG
Buzás Sándor főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal (NTH) Debrecen – II. Klasztermenedzser Klub, január 17.

2 A Nemzetgazdasági Tervezési
Hivatalról (NTH) 2011-ben alapították, január 11-től működik. Az NGM háttérintézménye, szerteágazó tervező, elemző, értékelő, disszeminációs feladatokkal. Gazdaság- és területfejlesztési tervezési feladatai: Tervdokumentumok készítése, koordinációja, illetve ezekben való szakmai közreműködés (pl. OFTK, Magyar Növekedési Terv, Széll Kálmán Terv 2.0, Magyar Kínai Stratégia, Korea Stratégia, Nemzeti Turizmusfejlesztési Koncepció, Erdélyi Magyar Mikó Imre Terv támogatása, stb.) Tervezési és értékelési feladatok ellátása, módszertani javaslatok Döntés-előkészítés, szakmai állásfoglalás, tanácsadás és minőségbiztosítás Külgazdasági elemzés, trendkutatás Gazdasági vezetői információs rendszer építése Nemzetközi kontaktponti és projektfeladatok ellátása + NGM 2014–20-as uniós finanszírozású fejlesztési ciklusra való felkészülési feladatainak támogatása, koordinációja

3 A 2014-2020-as fejlesztési időszak tervezésének alapjai
Európa: Az EU új Területi Agendája (TA2020) (Magyar Elnökség alatt elfogadva) as Kohéziós politikai reform – októberben az első rendelettervezetek Magyarország: Új Széchenyi Terv (ÚSZT) - fókuszban a KKV fejlesztéssel Erdélyi magyarság gazdaságfejlesztési terve a Mikó Imre Terv (HMIT) Nemzeti Energia Stratégia (NES) Magyarország: Nemzeti Vidékstratégia (NVS) Magyar Növekedési Terv (MNT) Új Széll Kálmán Terv és az Új Nemzeti Reformprogram Nemzeti K+F+I Stratégia 2012 júliusában megindultak a as fejlesztési időszak tervezési és felkészülési folyamatai Nemzeti, ágazati és területi stratégiai dokumentumok megújítása OTK felülvizsgálata - NEMZETI FEJLESZTÉS Az Országos Fejlesztési Koncepció és az Országos Területfejlesztési Koncepció megalapozása (OFTK) Megyei Területfejlesztési Koncepciók tervezése Kiemelt nemzeti fejlesztési programok, projektek azonosítása és előkészítésének megindítása 2013 – Partnerségi Szerződés és Operatív programok új generációjának tervezése 2013 – Egyeztetések a Bizottsággal (Partnerségi Megállapodás, OP-k)

4 EU-s keretek EU SZINTEN: Közös Stratégiai Keret
Kapcsolat megteremtése az Európa 2020 stratégia célkitűzéseivel. Öt alapra vonatkozik (ERFA, ESzA, KA, EMVA, ETHA)! Várhatóan a közös rendelkezések melléklete lesz, amely az EP vagy a Tanács kérésére módosítható. Partnerség elve Partnerek meghatározása. Folyamatok meghatározása (tervezés, előrehaladási jelentések, programok előkészítése és végrehajtása, monitoring bizottságok. Bizottság egyszer egy évben konzultál a partnerekkel a végrehajtásról.

5 Partnerségi Megállapodás
Időzítés rendeletek hatályba lépésétől számított 4 hónapon belül 2014. január 1. – december 31. közötti időszakot fedi le Tartalma Európa 2020 stratégiával való összhang biztosítása Fejlettségi különbségek, fejlesztési igények, növekedési potenciál elemzése (figyelembe véve: NRP és ország specifikus ajánlások) Ex-ante értékelések összefoglalása Választott tematikus célok és azokhoz kapcsolódó elvárt eredmények, indikatív allokáció (vidékfejlesztés is) OP-lista mind az öt alap vonatkozásában Hatékony és eredményes végrehajtás biztosítása Addicionalitás igazolásához szükséges információk Előzetes feltételek teljesülése Területfejlesztés integrált megközelítése Források koordinációja nemzeti/regionális szinten Területi jellegzetességek, kedvezményezett területtípusok felsorolása Területi integrációs eszközök (pl. ITI/CLLD) alkalmazásának ösztönzése Makroregionális stratégiákkal együttműködés Partnerségi tevékenység összefoglalója Adminisztratív kapacitás megerősítése Elektronikus adatforgalom rendszerleírása

6 Partnerségi Megállapodás
Tervezett ütemezés: Nemzetgazdasági Minisztérium koordinálja, együttműködve a tárcákkal (hasonlóan az OFTK-hoz). Tárcaközi munkacsoport létrehozása megtörtént (2012. november 29.). Ütemezés: Első nem hivatalos verzió január 31. Társadalmasítás 2013 első félévében. Ex-ante értékelés, benyújtás, megvitatása az EU-s jogszabályok szerint 2013-ban.

7 Operatív Programok Időzítés: Partnerségi megállapodással egy időben, vagy legkésőbb 3 hónappal azt követően Szerkezete: Prioritási tengelyek Főszabály: 1 prioritási tengely 1 alapból 1 régiókategóriához kapcsolódóan, Kivételes esetben több cél több beruházási prioritásához is kapcsolódhat az OP összegének 20%-ig Tartalma: Tematikus célok és beruházási prioritások indoklása, pénzügyi allokáció Célkitűzésekhez rendelten elvárt eredmények és azok mutatói (bázis- és célértékkel) Beruházási prioritásonként a tervezett akciókra példa (projekt-kiválasztási eljárás, célcsoport, célterület, tervezett nagyprojektek) Technikai segítségnyújtás tervezett felhasználása A közösségvezérelt helyi kezdeményezések és a városfejlesztés kedvezményezett területeinek kiválasztási módszertana Makroregionális stratégiák céljaihoz hozzájárulás Az OP végrehajtásának intézményrendszere Koordináció más alapokkal és programokkal Előzetes feltételek teljesülése Horizontális elvek érvényesülése

8 Kormánydöntés a tervezésről
A Kormány 1600/2012. (XII. 17.) Korm. határozata a közötti európai uniós fejlesztési források felhasználásának tervezésével és intézményrendszerének kialakításával összefüggő aktuális feladatokról Az operatív programok tématerületeinek indikatív megnevezése: Gazdaságfejlesztési és Innovációs OP (GINOP) Intelligens Közlekedésfejlesztési OP (IKOP) Környezeti és Energetikai Hatékonysági OP (KEHOP) Emberi Erõforrás Fejlesztési OP (EFOP) Versenyképes Közép-Magyarország OP (VEKOP) Terület- és Településfejlesztési OP (TOP) Koordinációs OP (KOP) Vidékfejlesztési Program és Halászati OP

9 Tervezés ütemezése A Kormány 1600/2012. (XII. 17.) Korm. határozata alapján a határidők: Partnerségi Megállapodás elkészítése az uniós jogszabálycsomag tárgyalása során alakuló szabályozási keretekre figyelemmel: január 31. Operatív Programok elkészítése: február 28. Javaslat az irányító hatóságok és a programok lebonyolítását támogató intézményrendszeri keretek felállításának módjára, felelősségi rendjére és ütemezésére: január 31. Javaslat a 2014–2020 közötti források területi koordinációjának kereteire (a megyék meghatározó szerepet kapjanak a területfejlesztési források felhasználásának tervezésében), biztosítva az ágazati és a területi operatív programok megfelelő összhangját és egymástól való egyértelmű elhatárolását: január 31.

10 Aktuális közös feladatunk
Információ csere: Mit lehet tudni most a GINOP tartalmáról, a klaszterek jövőbeni támogatásáról? Konkrétumok, döntések egyelőre nincsenek, a tervezés még nincs abban a fázisban. Az EU és a hazai tervezést végző szakemberek oldaláról egyértelmű a szándék a további támogatásra. Mit lehet tudni a klaszterek as időszaki támogatásáról, működéséről? Mit érzékeltek a kedvezményezettek, és mit az intézményrendszer különböző tagjai? Milyen jó és rossz tapasztalatok vannak? Milyen esetleges új tendenciák figyelhetőek meg, várhatóak? Mit értünk el eddig, mire lenne szükség a továbblépéshez? Ágazat, tevékenység, eszköz, végrehajtás specifikus tapasztalatok!

11 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
Buzás Sándor főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Gazdaságpolitikai Elemző és Tervező Főosztály H-1051 Budapest, Honvéd U Honlap:


Letölteni ppt "Buzás Sándor főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal (NTH)"

Hasonló előadás


Google Hirdetések