Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

2014-2020 közötti uniós programozási időszak tervezése az egészségügy területén dr. Török Krisztina főigazgató.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "2014-2020 közötti uniós programozási időszak tervezése az egészségügy területén dr. Török Krisztina főigazgató."— Előadás másolata:

1 2014-2020 közötti uniós programozási időszak tervezése az egészségügy területén dr. Török Krisztina főigazgató

2 Keretrendszer • Az Európa 2020 stratégia célkitűzései •A kohéziós jogszabálytervezetben megadott 11 tematikus célkitűzés •A Bizottság által megfogalmazott országspecifikus ajánlások •Az adott ország által – erre válaszul – elkészített Nemzeti Reformprogram

3 2014–2020 operatív programok (OP) •Gazdaságfejlesztési és Innovációs OP (GINOP) NGM •Versenyképes Közép-Magyarország OP (VEKOP) NGM •Terület- és Településfejlesztési OP (TOP) NGM •Intelligens Közlekedésfejlesztési OP (IKOP) NFM •Környezeti és Energiahatékonysági OP (KEHOP) NFM •Emberi Erőforrás Fejlesztési OP (EFOP) EMMI kb. 10%-a az összforrásnak •Koordinációs OP (KOP) ME •Vidékfejlesztés, halászat OP VM

4 Bizottság javaslata •Hozzáférés javítása a fenntartható magas minőségű ellátáshoz, közösségi alapú integrált kezelések fejlesztése, területi szakmai egyenlőtlenségek megakadályozása •Az egészség-megőrzés és az e-egészségügy támogatása •Az egészségügyi dolgozók itthon tartására intézkedési terv •Magas színvonalú és fenntartható szociális férőhelyek növelése

5 •Befogadó társadalom (szegénység leküzdése) •Gyarapodó tudástőke (foglalkoztatottság növelése) •Innováció •Közigazgatás fejlesztése •Minőségi közszolgáltatások nyújtása (intézményrendszer fejlesztése) Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) 2014-2020

6 Tervezett egészségügyi intézkedések (többek között): •A meglevő egészségügyi és prevenciós szolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférést szolgáló fejlesztések az elmaradott térségekben •Egészségügyi intézmények, szolgáltatások fejlesztése, korszerűsítése •Általános egészségtudatosság, mentális egészség és fizikai aktivitás növelése •Egészségügyi dolgozók térségi mobilitásának elősegítése •A munkaerő-piaci aktivitást támogató egészségügyi és rehabilitációs szolgáltatások, illetve programok megvalósítása EFOP 2014-2020

7 GYEMSZI szerepe I. Az EMMI-ben folyó tervezési munkában való szerepvállalás •Az egészségügyi ellátórendszer és a magyar egészségpolitika 2014-2020-as tervidőszak végére vizionált állapotának rögzítése stratégiai célok és irányvonalak kijelölése •A stratégiai célok elérését szolgáló tevékenységek azonosítása, priorizálása (indikátorok és azok elérését szolgáló beruházások és egyéb fejlesztések kijelölése). •A beruházási és egyéb fejlesztési célok közül az EU-s forrással, valamint nem uniós támogatási fejlesztési forrással megvalósítani kívánt tevékenységek azonosítása, egyidejűleg a forrásszükséglet mértékének meghatározásával (előzetes indikatív ágazati forrástérkép). •Az uniós forrással megvalósítani kívánt tevékenységek forrásigényének fedezetére potenciálisan igénybe vehető (illetőleg igénybe venni kívánt) OP-k forrásainak azonosítása a (koherencia-vizsgálat).

8 GYEMSZI szerepe II. •104 fekvőbeteg intézmény a következő négy hónapban elkészíti az Európai Unió 2014-2020. közötti költségvetési időszakához igazodó stratégiai fejlesztési tervét. •Igazodnak az ágazati stratégiai tervezéshez, kiváló alapot nyújtanak ahhoz, hogy a fejlesztési források elnyerése érdekében szakmailag a lehető legjobban megalapozott elképzelésekkel induljunk. •A létesítmény fejlesztési terv célja, hogy átfogó képet adjon a kórház jelenlegi infrastrukturális állapotáról (épületállomány, eszköz, informatika) valamint meghatározza a 2014-2020-as időszakban tervezett fejlesztési igényeket és ennek megvalósításához szükséges pénzügyi forrást. A létesítmény fejlesztési tervben a kórház középtávú fejlesztését kell bemutatni a 2014-20. közötti időszakra.

9 Folyamat •Módszertan kidolgozása •Térségi Igazgatók vezetésével segítők •Csapatok oktatása –Orvos-szakmai szakértő –Építész szakértő –Orvos technológus –Pénzügy szakértő •Információs nap az intézményeknek

10 A létesítményfejlesztési módszertan A fejlesztési módszertan az egészségügyi létesítmények telephelyeinek, telephelyein lévő épületeinek, illetve létesítményeinek fejlesztési koncepcióját meghatározó tervezést elősegítő, azt megelőző • a létesítmény (kórház összes épületének) jelenlegi állapotát bemutató adatlapok és tervlapok rendszere, • a jelenlegi szakmai helyzetet és a szakmai ellátási célt tartalmazó meghatározott irányok rögzítése, orvos-szakmai program meghatározása, • majd ezek figyelembe vételével a tervezett állapotra vonatkozó, a létesítményt jellemző adatlapok és tervlapok elkészítése.

11 Fejlesztési terv stratégiai vázlat •Célja, hogy meghatározza a 2014-2020-as időszakban tervezett fejlesztési igényeket és ennek megvalósításához szükséges pénzügyi forrást. •Elemei –Orvos-szakmai program –Építészeti-műszaki program és leírás, tervek és adatlapok –Orvos technológia program és leírás, adatlapok –Informatikai fejlesztési program és leírás, adatlapok –Pénzügyi terv •Beadás 2013. május 24.

12 Fejlesztési terv 2013 augusztus 21.

13 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "2014-2020 közötti uniós programozási időszak tervezése az egészségügy területén dr. Török Krisztina főigazgató."

Hasonló előadás


Google Hirdetések