Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

I. Nemzeti Fejlesztési Terv (2004-2006) Készítette: Koczka Csaba (M6MGTO)

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "I. Nemzeti Fejlesztési Terv (2004-2006) Készítette: Koczka Csaba (M6MGTO)"— Előadás másolata:

1 I. Nemzeti Fejlesztési Terv (2004-2006) Készítette: Koczka Csaba (M6MGTO)

2 Általános tudnivalók a Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT) fekteti le a 2004- 2006 közötti időszak fejlesztési célkitűzéseit és prioritásait, valamint kijelöli a megvalósítás kereteit. Nemzeti Fejlesztési Tervet minden olyan országnak készítenie kell, amelynek az egy főre eső GDP-je az EU-átlag 75%-a alatt van.

3 A fő célok elérésére a NFT három specifikus célt fektetett le: a versenyképesebb gazdaság a humán erőforrások jobb kihasználása a jobb minőségű környezet, illetve a kiegyensúlyozottabb regionális fejlődés elősegítése A célok elérésére 670 milliárd forint állt Magyarország rendelkezésére (Európai Unió Strukturális Alapjaiból).

4 A források hatékony felhasználása érdekében a céloknak megfelelően fejlesztési prioritásokat jelölt ki a kormány: a termelőszektor versenyképességének növelése a foglalkoztatás növelése és az emberi erőforrások fejlesztése jobb infrastruktúra, tisztább környezet biztosítása a regionális és helyi potenciál erősítése

5 A Nemzeti Fejlesztési Terv operatív programjai a források felhasználásának részletes szabályait meghatározó ún. központi (szektorális) és regionális operatív programok (OP) szakértők, minisztériumi köztisztviselők, és civil szervezeti partnerek közreműködésével készültek. Az OP-k prioritásokra, azok pedig intézkedésekre oszlanak. Az NFT képezi az Európai Bizottsággal folytatandó tárgyalások alapját, melynek eredményeként Közösségi Támogatási Keretszerződés készül. KTK rögzíti az EU, illetve Magyarország pénzügyi kötelezettségvállalását

6 A Nemzeti Fejlesztési Terv operatív programjai Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) Humánerőforrás-fejlesztés Operatív Program (HEFOP) Gazdasági Versenyképesség Operatív Program (GVOP) Környezetvédelmi és Infrastruktúra Operatív Program (KIOP) Regionális Fejlesztés Operatív Program (ROP)

7 Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) Az AVOP célja a mezőgazdaság modernizálása, a termelés hatékonyságának javítása, valamint a vidék fejlesztése. Az AVOP prioritásai: a versenyképes alapanyag-termelés megalapozása a mezőgazdaságban a mezőgazdasági termékek feldolgozásának és értékesítésének fejlesztése vidéki térség fejlesztése technikai segítségnyújtás

8 Humánerőforrás-fejlesztés Operatív Program (HEFOP) célja a foglalkoztatás szintjének emelése, a munkanélküliség csökkentése – különös figyelemmel a hátrányos helyzetű csoportok munkaerőpiacra való belépésére, társadalmi kirekesztésük mérséklésére kiemelt célkitűzése: a képzés, az oktatás, illetve a munkaerő-piaci szolgáltatások infrastrukturális alapjainak erősítése, körülményeinek javítása

9 A HEFOP prioritásai aktív munkaerő-piaci intézkedések támogatása a társadalmi kirekesztődés elleni küzdelem a munkaerőpiacra való belépés elősegítésével az egész életen át tartó tanulás támogatása és az alkalmazkodóképesség javítása az oktatási, a szociális szolgáltatások és az egészségügyi ellátórendszer infrastruktúrájának fejlesztése technikai segítségnyújtás

10 Gazdasági Versenyképesség Operatív Program (GVOP) GVOP a termelőszektor modernizációját, valamint a fejlett gazdasági szolgáltató környezet kialakítását tűzi ki célul a GVOP költségvetési kerete a 2004-2006 közötti időszakban több mint 154 milliárd forint, melyből a kis- és középvállalkozásoktól kezdve a kutatásokon keresztül a nagyobb beruházások és az információs társadalom fejlesztéséig nyílik lehetőség pályázatok megvalósítására Magyarországon

11 A GVOP prioritásai a beruházás-ösztönzése a kis- és közepes méretű vállalkozások fejlesztése a kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenységek segítése az információs társadalom és gazdaság fejlesztése

12 Környezetvédelmi és Infrastruktúra Operatív Program (KIOP) célja a környezetvédelmi és a közlekedés- infrastrukturális beruházások megvalósítása mellett a hátrányos helyzetű térségek telekommunikációs infrastruktúrájának javítása, illetve az egészségügy infrastrukturális fejlesztése az esélyegyenlőség szempontjainak érvényesítésével

13 A KIOP prioritásai Környezetvédelem: a települési környezetvédelem erősítése a környezetbiztonság növelése a természetvédelem erősítése az energiagazdálkodás környezetbarát fejlesztése Közlekedési infrastruktúra-fejlesztés: a környezetkímélő közlekedési infrastruktúra fejlesztése a közlekedési infrastruktúra elérhetőségét javító fejlesztések Technikai segítségnyújtás

14 Regionális fejlesztés Operatív Program (ROP) a Regionális Operatív Program felelős az ország hét régiójának egyenrangú fejlődéséért, a különbségek megszüntetéséért fő célkitűzései: a gazdasági környezet javítása a turizmus támogatása és egyes infrastrukturális fejlesztések által, az integrált térség- és településfejlesztés, a régiók emberi erőforrásainak és tudásállományának javítása, valamint környezetgazdálkodásuk fejlesztése

15 A ROP prioritásai a turisztikai potenciál erősítése térségi infrastruktúra és települési környezet fejlesztése a régiók humán erőforrásának fejlesztése technikai segítségnyújtás

16 Következtetés a magyar területfejlesztési politika jövőképe szerint a különböző társadalmi-gazdasági adottságú térségek eltérő, sajátos fejlődési pályán, de egymással összhangban fejlődnek, mérséklődnek a területi különbségek, és az ország, illetve régiói bekapcsolódnak az európai területi munkamegosztásba

17 Források: Nfu.hu Euvonal.hu Nkek.hu

18 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "I. Nemzeti Fejlesztési Terv (2004-2006) Készítette: Koczka Csaba (M6MGTO)"

Hasonló előadás


Google Hirdetések