Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv (2007-2013) és a Társadalmi Megújulás Operatív Program Európa közepén 2015-ben Budapest, 2006. november 29. Kovács.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az Új Magyarország Fejlesztési Terv (2007-2013) és a Társadalmi Megújulás Operatív Program Európa közepén 2015-ben Budapest, 2006. november 29. Kovács."— Előadás másolata:

1 Az Új Magyarország Fejlesztési Terv (2007-2013) és a Társadalmi Megújulás Operatív Program Európa közepén 2015-ben Budapest, 2006. november 29. Kovács István Vilmos Fejlesztéspolitikáért felelős elnökhelyettes

2 Miről lesz szó? •Az operatív programokra jutó források aránya •Társadalmi Megújulás Operatív Program (specifikus célok, prioritások) •Egyéb operatív programok, melyek a társadalmi megújulást szolgálják

3 Fő célok •Foglalkoztatás bővítése – a foglalkoztatási közelítse az EU átlagát -foglalkoztathatóság és aktivitás (kínálat) -munkaerő-kereslet bővítése – munkahely teremtés -munkaerő-piaci környezet fejlesztése - mobilitás, közvetítő mechanizmusok •Tartós növekedés – GDP az EU átlag fölött nőjön -magas hozzáadott érték -gazdaság bázisának szélesítése – az egész ország járuljon hozzá / részesedjen belőle -üzleti környezet fejlesztése – ösztönözzük a fejlődést

4 Horizontális célok •Fenntarthatóság - környezeti - makrogazdasági egyensúly - társadalmi megújulás •Kohézió - területi különbségek csökkentése - társadalmi igazságosság

5 A gazdaság teljesítményének növelése és a tudás Termelékenység Foglalkoztatottak Foglalkoztatottakszáma X = GDP GDP Több, jobb tudás: nagyobb hozzáadott érték Több tudás- birtokos ? ? ? MUNKAHELYTEREMTÉS ? ? ? M A

6 Hol van az utánpótlás magas Iskolai végzettségalacsony A foglalkoztatottak aránya Minőség, migráció Piacképes szakképzés, Felnőttképzés Alapkészségek, szakmai célprogramok, egészség, szociális segítség, szabályozás. Kulcskompetenciák

7 A munkaerőpiac „belső tartalékai” A legális munkavállalás ösztönzése –A feketemunka kiszűrése - ellenőrzés –A munkavállaló ösztönzése - ösztöndíj –A munkaadó ösztönzése - bértámogatás

8 Az operatív programok forrásai (Mrd Ft)

9 A társadalmi megújulást szolgáló operatív programok  Társadalmi Megújulás Operatív Program (TAMOP) Az Európai Szociális Alapból (ESZA) finanszírozandó tartalmi („soft”), szervezeti fejlesztések.  Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (TIOP) Az Európai Regionális Fejlesztési Alapból (ERFA) finanszírozandó – a TAMOP-hoz kapcsolódó – infrastrukturális fejlesztések.  Regionális operatív programok ERFA forrás, 7 ROP

10 Társadalmi Megújulás Operatív Program •Európai Szociális Alap forrásaiból: ~933 Mrd Ft •Mind a 7 régióra

11 Specifikus célok Az aktivitás növelése a humánerőforrás minőségének javításával A munkaerő-piaci kereslet és kínálat összehangolása Az aktivitás területi különbségeinek csökkentése A változásokhoz való alkalmazkodás segítése Az egész életen át tartó tanulás támogatása Az egészségi állapot és a munkavégző képesség javítása A társadalmi összetartozás erősítése, esélyegyenlőség Stratégiai prioritások A foglalkoztathatóság fejlesztése, a munkaerőpiacra való belépés ösztönzése Az alkalmazkodó- képesség javítása Minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek Az emberi erőforrások fejlesztése a kutatás és innováció területén Egészségmegőrzés és a társadalmi befogadás, részvétel erősítése Közép-Magyarországi Régió Átfogó cél A TAMOP struktúrája

12 1. prioritás: Foglalkoztathatóság  Képzése, munkaerő-piaci szolgáltatások  Foglalkoztatási csomagok  Ösztönző támogatások (START)  Integrált szolgáltató-rendszer  Hátrányos helyzetű célcsoportok foglalkoztatása  Helyi foglalkoztatás, szociális gazdaság

13 2. prioritás: Alkalmazkodóképesség  Munkahelyi képzések és kompetenciafejlesztés  A gazdaság igényeihez illeszkedő képzések  A tanulási rendszerek összekapcsolása  Pálya-tanácsadási, pályaorientációs rendszer  Új tanulási formák  A gazdasági szerkezetváltás előrejelzése és kezelése  A nem hagyományos foglalkoztatási formák  A partnerség erősítése, civil szervezetek felkészítése

14 3. prioritás: Oktatás  A kompetencia alapú oktatás  Átfogó mérési, értékelési és minőségirányítási rendszer  A pedagógusképzés megújítása  A közoktatás hatékonyabbá tétele  A hátrányos helyzetű és roma tanulók  A közoktatási intézmények művelődési, szabadidős és szolgáltató szerepe

15 4. prioritás: Felsőoktatás, K+F  A felsőoktatási reform és a bolognai foly.  A felsőoktatás minőségének fejlesztése  Műszaki és természettudományos végzettséggel rendelkezők számának növelése  A gyakorlati oktatás fejlesztése  Vállalkozások és a felsőoktatási kutatóhelyek együttműködése

16 5. prioritás: Társadalmi befogadás, kultúra és egészségügy  Az egészségi állapot javításának támogatása  Egészségre nevelés, szemléletformálás  A leghátrányosabb helyzetű térségek fejlesztése  Hátrányos helyzetű emberek társadalmi beilleszkedése  Helyi közösségek, civil szervezetek fejlesztése  A diszkrimináció elleni küzdelem  A kulturális tőke fejlesztése

17 Prioritás Támogatás %Mrd Ft Foglalkoztathatóság15,2137 Alkalmazkodóképesség21189 Oktatás21189 K+F, innovációs kapacitás építés 12109 Egészségmegőrzés, társadalmi befogadás 18,9169 Közép-magyarországi régió11,8107 Összesen : 100933 A TAMOP forrásai

18 Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program •Európai Regionális Fejlesztési Alap forrásaiból: ~538 Mrd Ft •6 konvergencia régióra •Átfogó cél: Az aktivitás növelése a humánerőforrások minőségének javításával •Specifikus célok: –Területi egyenlőtlenségek mérséklése, a hozzáférés javítása –A humán közszolgáltatások hatékonyságának növelése, átfogó reformjuk elősegítése –A társadalmi megújulást szolgáló fejlesztések hatékonyságának növelése

19 A TIOP struktúrája Átfogó cél Az aktivitás növelése a humánerőforrások minőségének javításával Specifikus célok A humán közszolgáltatások hatékonyságának növelése, átfogó reformjuk elősegítése Területi egyenlőtlenségek mérséklése, hozzáférés A társadalmi megújulást szolgáló fejlesztések hatékonyságának növelése Prioritási tengelyek Az egészségügyi infrastruktúra fejlesztése A munkaerő-piaci részvételt és a társadalmi befogadást támogató infrastruktúra Az oktatási infrastruktúra fejlesztése A kulturális infrastruktúra fejlesztése

20  Regionális operatív programok és KMR (ERFA) -Átfogó közoktatási infrastruktúra fejlesztési program -Egészségügyi alapszolgáltatások, prevenció, rehabilitáció, kistérségi járóbeteg-ellátás -Szociális alapszolg., bölcsőde, kistérségi központok Továbbá:  Környezet és energetika OP (pl. erdei iskola)  Gazdaságfejlesztés OP (felsőoktatás és vállalkozások közötti kapcsolatok erősítése, K+F infrastruktúra)  Elektronikus közigazgatás OP (e-szolgáltatások a humán közszolgáltatások területén, oktatási, foglalkoztatási kártya) Humán fejlesztések más operatív programokban

21 Köszönöm a figyelmet! www.nfu.hu


Letölteni ppt "Az Új Magyarország Fejlesztési Terv (2007-2013) és a Társadalmi Megújulás Operatív Program Európa közepén 2015-ben Budapest, 2006. november 29. Kovács."

Hasonló előadás


Google Hirdetések