Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) és a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (TIOP) Kisgyörgy Orsolya Szociális és Munkaügyi Minisztérium.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) és a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (TIOP) Kisgyörgy Orsolya Szociális és Munkaügyi Minisztérium."— Előadás másolata:

1 A Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) és a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (TIOP) Kisgyörgy Orsolya Szociális és Munkaügyi Minisztérium Tervezési és Fejlesztési Titkárság Debrecen, 2007. június 20.

2 A fejlesztési dokumentumok egymáshoz való viszonya Új Magyarország Fejlesztési Terv: átfogó, minden szakterületre (a mezőgazdaságot kivéve) kiterjedő stratégiai dokumentum 2007-2013 időszakra Operatív programok: adott ágazatra vonatkozó stratégiai dokumentum szintén a 2007-2013 közötti időszakra (ESZA és ERFA forrásból finanszírozott OP-k) Akcióterv: az operatív programok végrehajtására vonatkozó dokumentum, 2 éves periódust fog át.

3 SZMM tervezés Az SZMM a következő prioritásokért felelős: Társadalmi megújulás operatív program (TÁMOP): 1. prioritás: A foglalkoztathatóság fejlesztése 2. prioritás: Az alkalmazkodóképesség javítása 5. prioritás: Társadalmi befogadás, részvétel erősítése Társadalmi infrastruktúra operatív program (TIOP): 3. prioritás: A munkaerő-piaci és társadalmi befogadást támogató infrastruktúra fejlesztése

4 A foglalkoztathatóság fejlesztése, a munkaerőpiacra való belépés segítése és ösztönzése (1. prioritás) 1.1. Komplex munkaerő-piaci programok munkanélküli és inaktív emberek foglalkoztatásáért Forrás: 120427 millió forint 1.2. Foglalkoztatást ösztönző normatív támogatások Forrás: 42891 millió forint 1.3. A foglalkoztatási szolgálat fejlesztése az integrált munkaügyi és szociális rendszer részeként Forrás: 31038 millió forint 1.4. Szociális gazdaság, innovatív és helyi együttműködések támogatása Forrás: 35415 millió forint

5 1.1. Komplex munkaerő-piaci programok Decentralizált programok a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért - kiemelt figyelmet fordítva a fiatalok, idősebb munkavállalók, alacsony iskolai végzettségűek, munkanélküli és inaktív nők célcsoportjaira Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése - országos program keretében

6 1.2. Foglalkoztatást ösztönző járulékkedvezmények START Plusz: kisgyermekek otthoni gondozását vagy közeli hozzátartozó otthoni ápolását követően, illetve tartós álláskeresést követően START Extra: 50 éven felüli és/vagy alacsony iskolai végzettségű, tartósan munkanélküliek

7 1.3. A foglalkoztatási szolgálat fejlesztése az integrált munkaügyi és szociális rendszer részeként A munkaerő-piaci kereslet és kínálat összehangolását segítő eszközök javítása a munkaerő-piaci részvétel növelése érdekében. Komplex rehabilitációhoz kapcsolódó fejlesztések Egyablakos rendszer kialakítása Munkáltatóknak nyújtott szolgáltatások fejlesztése Munkaerő-piaci információs rendszer fejlesztése Roma foglalkoztatás-szervező hálózat kiterjesztése Stratégiai irányítás és területi tervezés támogatása Foglalkoztatáspolitikai döntések megalapozása

8 1.4. Kísérleti programok, helyi együttműködések támogatása Kísérleti foglalkoztatási programok Szociális gazdaság támogatása Helyi és határmenti foglalkoztatási megállapodások Alternatív foglalkoztatási programok átmeneti támogatása

9 Az alkalmazkodóképesség javítása ( 2. prioritás) 2.1. A képzéshez való hozzáférés segítése Forrás: 96498 millió forint 2.2. A képzés intézményrendszerének fejlesztése Forrás: 43825 millió forint 2.3. A gazdasági szerkezetváltás előrejelzése és kezelése Forrás: 26685 millió forint 2.4. Rugalmasság és biztonság Forrás: 16856 millió forint 2.5. A partnerség erősítése a munkaerőpiac szereplői között Forrás: 12788 millió forint 2.6. Civil szervezetek kapacitásának megerősítése Forrás: 14608 millió forint 2.7. Átlátható munkaerőpiac Forrás: 13485 millió forint

10 2.1. A képzéshez való hozzáférés segítése Átfogó kompetenciafejlesztő felnőttképzési programok Hátrányos helyzetűek képzési programjai Munkahelyi képzések támogatása

11 2.2. A képzés és a pályaorientáció intézményrendszerének fejlesztése A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása (a TISZK rendszer továbbfejlesztése) A képzés minőségének és tartalmának fejlesztése (minőségbiztosítási rendszer, pályakövetés, a szakmai vizsgarendszer fejlesztése,tananyag-fejlesztés, szakmai idegen nyelvi kompetenciák fejlesztése, képzés iránti kereslet növelése) A pályaorientáció rendszerének fejlesztése Innováció és határokon átnyúló együttműködés a szak- és felnőttképzés területén

12 2.3. A szerkezetváltás előrejelzése és kezelése A létszámleépítéssel érintett ágazatokban dolgozók felkészítése a pályamódosításra és az átképzésre Munkaerőpiaci kínálati és keresleti előrejelzések, szerkezetváltási folyamatok előrejelzése

13 2.4. Rugalmasság és biztonság A szervezeti kultúra és munkaszervezés fejlesztése A munkahelyi egészség és biztonság feltételeinek javítása

14 2. 5. A partnerség erősítése a munkaerőpiac szereplői között Jogsegélyszolgálat létrehozása Szociális partnerek, civil szervezetek felkészítésének, képzésének támogatása Közös kutatás, gazdaság-felmérés Együttműködés a munkaerő-piacot érintő reformok elfogadtatása érdekében Az érdekképviseletben kiemelt szerepet játszó szervezetek intézményi fejlesztése Ágazati, ágazatközi, szektorközi és területi civil együttműködés fejlesztése A Gazdasági és Szociális Tanács szerepének erősítése a társadalmi párbeszéd fejlesztése érdekében

15 2.6. Nem állami szervezetek kapacitásainak megerősítése, a szolgáltatói szerephez való alkalmazkodásuk segítése Annak a rendszernek a kialakítása, amely lehetővé teszi a jelenleg az ÁFSZ által nyújtott (illetve a jövőben bevezetendő új) szolgáltatások egy részének civil szervezetek által/bevonásával történő ellátása A szervezetek szolgáltatói szerephez való alkalmazkodásának elősegítése

16 2.7. Átlátható munkaerőpiac Az OMMF kapacitásainak megerősítése Munkavállalói tudatosság növelését segítő programok szervezése Munkavállalói nyilvántartási rendszerek továbbfejlesztése

17 5. prioritás Társadalmi befogadás, részvétel erősítése 5.3. A kiemelt leghátrányosabb helyzetű térségek, valamint a településen belüli szegregáció csökkentését célzó komplex fejlesztések támogatása Forrás: 19839 millió forint 5.4. Beruházás a jövőnkbe: gyermek és ifjúsági programok Forrás: 21680 millió forint 5.5. A halmozottan hátrányos helyzetű csoportok szociális ellátórendszerhez és szolgáltatásokhoz való hozzáférésének javítása munkaerő- piaci integrációjuk előmozdítása érdekében Forrás: 22294 millió forint 5.6. A szociális szolgáltatások fejlesztése Forrás: 45487 millió forint 5.7. Helyi közösségek és a civil társadalom fejlesztése: aktív állampolgársági magatartás ösztönzése, társadalmi szolidaritás megerősítése Forrás: 14041 millió forint

18 5.3.intézkedés A kiemelt leghátrányosabb helyzetű térségek, valamint a településen belüli szegregáció csökkentését célzó komplex fejlesztések támogatása Az intézkedés több OP (ROP-ok, GOP, TIOP, ÚMVP) keretében valósul meg – TÁMOP-ból a szociális és foglalkoztatási területek kapcsolódó fejlesztései: - komplex területfejlesztési programok szakmai megalapozása, - speciális foglalkoztatási és szociális programok indítása

19 5.4. intézkedés: Beruházás a jövőnkbe: gyermek és ifjúsági programok Az intézkedés fejlesztései a gyermekek és fiatalok körében jelentkező hátrányok leküzdéséhez, a szegénység átörökítésének megakadályozásához járulnak hozzá. 0-7 évesek programjai Iskolás korú gyermekek és fiatalok szocializációját, beilleszkedését segítő programok Horizontális programok (szülői kompetenciákat, családi funkciókat erősítő, családi kríziseket kezelő programok; Szakemberek kompetenciáinak és együttműködésének erősítése)

20 5.5. A halmozottan hátrányos helyzetű csoportok szociális ellátórendszerhez és szolgáltatásokhoz való hozzáférésének javítása munkaerő- piaci integrációjuk előmozdítása érdekében Önálló életvitelt segítő és felkészítő programok az alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkező emberek számára Hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő-piaci integrációjának elősegítése A gyermekvédelmi ellátórendszerben élő, illetve onnan kikerülő fiatalok önálló életvitel programjai

21 5.6. intézkedés A szociális szolgáltatások fejlesztése A szociális szolgáltatások modernizációja, képzések fejlesztése, tervezés, döntéstámogatás, módszertani fejlesztés Házi segítségnyújtás fejlesztése (modell-program) Az akadálymentes tudás, rehabilitációs szolgáltatások szakmai hátterének megerősítése

22 5.7. intézkedés Helyi közösségek erősítése, a civil társadalom fejlesztése A civil szektor fejlesztése A diszkrimináció elleni küzdelem A fogyasztók és ellátottak védelmének megerősítése és társadalmasítása, a szolgáltatások és érdekvédelem, illetve a jogvédő munka támogatásával

23 Transznacionális együttműködési lehetőségek  Eddig az EQUAL keretében volt lehetőség transznacionális együttműködésre  2007-2013 között az ESZA OP-k keretében van lehetőség transznacionális együttműködés megvalósítására  Az OP minden intézkedésében lehetséges interregionális és transznacionális együttműködés kidolgozása  A civil szervezetekre vonatkozó intézkedéseknél is lehetőség van határon átnyúló és nemzetközi együttműködésre

24 TIOP 3. prioritás A munkaerőpiaci részvételt és a társadalmi befogadást támogató infrastruktúra fejlesztés prioritás Szakképzés és felnőttképzés infrastruktúrájának fejlesztése (3.1. intézkedés), forrás: 45907 millió forint Integrált foglalkoztatási és szociális szolgáltató rendszer kialakítása (3.2. intézkedés), forrás: 26 396 millió forint Akadálymentesítés (3.3. intézkedés), forrás: 17 215 millió forint Bentlakásos szociális intézmények modernizációja és kitagolása (3.4. intézkedés), forrás: 16 215 millió forint Innovatív, integrált térségi szolgáltatások létesítése (3.5. intézkedés), forrás: 7 034 millió forint

25 3.1. intézkedés A szakképzés és felnőttképzés infrastruktúrájának fejlesztése TISZK rendszerhez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések A regionális képzési hálózathoz kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések

26 3.2. intézkedés Integrált foglalkoztatási és szociális szolgáltató rendszer kialakítása Foglalkozási rehabilitáció infrastrukturális feltételeinek fejlesztése Az integrált rendszer működéséhez szükséges informatikai rendszer fejlesztése Az ügyfélterek infrastrukturális feltételeinek fejlesztése

27 3.3. intézkedés Akadálymentesítés Fizikai környezet akadálymentesítése érdekében a központi költségvetési szervek és állami fenntartású intézmények feladat-ellátását biztosító épületek akadálymentesítése A térségi jelnyelvi tolmács-szolgáltatások infrastrukturális feltételeinek kialakítása

28 3.4. intézkedés Bentlakásos szociális intézmények modernizációja és kitagolása A korszerűtlen nagy létszámú intézményben élő emberek (fogyatékossággal élők, pszichiátriai és szenvedélybetegek, hajléktalanok, idősek, intézményben élő gyerekek, fiatalok) méltatlan ellátási körülményeinek javítása.

29 3.5. intézkedés Innovatív, integrált térségi szolgáltatások létesítése Modellértékű innovatív, többfunkciós mikro- és kistérségi szolgáltató központok kialakítása, a kiemelt leghátrányosabb helyzetű térségekben élők általános hozzáférési problémáinak enyhítése – kapcsolódva a komplex térségfejlesztési programokhoz.

30 Köszönöm a figyelmet! e-mail: kisgyorgy.orsolya@szmm.gov.hu


Letölteni ppt "A Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) és a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (TIOP) Kisgyörgy Orsolya Szociális és Munkaügyi Minisztérium."

Hasonló előadás


Google Hirdetések