Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Radócz János kistérségi tanácsadó Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. Az Új Magyarország Fejlesztési Terv humánerőforrás-fejlesztési programjai.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Radócz János kistérségi tanácsadó Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. Az Új Magyarország Fejlesztési Terv humánerőforrás-fejlesztési programjai."— Előadás másolata:

1 Radócz János kistérségi tanácsadó Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. Az Új Magyarország Fejlesztési Terv humánerőforrás-fejlesztési programjai

2 Változások •Több pénz: 22 500 millió Euro •Új tervezési dokumentumok és intézményrendszer •Uniós szinten történő változások érintik a magyar operatív programokat is

3 Forrásmegoszlás

4 Társadalmi Megújulás Operatív Program (TAMOP) Európai Szociális Alapból finanszírozandó humán jellegű fejlesztések Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (TIOP) Európai Regionális Fejlesztési Alapból finanszírozandó – a TAMOP- hoz kapcsolódó – infrastrukturális fejlesztések Regionális Operatív Program Fejlesztési programok (Humán terület)

5 Tamop forrásmegoszlása Prioritás Támogatás % Támogatás Mrd HUF (265FT/€) A foglalkoztathatóság fejlesztése, a munkaerőpiacra való belépés ösztönzése, segítése16,86176 Az alkalmazkodóképesség javítása19,82207 Minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek19,82207 A kutatás-fejlesztéshez és az innovációhoz szükséges humán erőforrások fejlesztése11,4118 Egészségmegőrzés és a társadalmi befogadás és részvétel erősítése19,5204 Közép-Magyarország Régió12,6132 Összesen100%1044

6 Társadalmi Megújulás Operatív Program 1. prioritás: A foglalkoztathatóság fejlesztése a munkaerőpiacra való belépés segítése és ösztönzése 1.1.1 Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának A megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztathatóságának, munkavégző képességének javítása és a munkaerőpiacra való belépésük segítése. 1.1.2 Decentralizált programok a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért Hátrányos helyzetű emberek munkaerőpiacra való belépésének segítése személyre szabott és a helyi munkaerőpiaci lehetőségekhez és igényekhez igazodó szolgáltatásokkal és támogatásokkal. 1.2.1 Hátrányos helyzetűek foglalkoztatását ösztönző járulékkedvezmények 1.3.1 A foglalkoztatási szolgálat fejlesztése az integrált munkaügyi és szociális rendszer részeként – I. fázis 1.4.1 Alternatív foglalkoztatási programok átmeneti támogatása 1.4.2 Mozgáskorlátozott emberek foglalkoztatását, önálló életvitelét segítő eszközfejlesztő műhely és szolgáltatási hálózat

7 2. prioritás: Az alkalmazkodóképesség javítása Lépj egyet előre Az alacsony iskolai végzettségű, illetve szakképzetlen felnőttek képzése, akiket a hagyományos képzési programok nem, vagy csak nagyon korlátozottan érnek el. A program lehetőséget kínál számukra arra, hogy az általános iskolai végzettséggel nem rendelkező felnőttek megszerezzék a szakképzésben való részvétel feltételét jelentő alapfokú végzettséget, s hogy a munkaerő-piaci igényeknek megfelelő szakképzettséget szerezzenek. A program támogatja az általános iskolai végzettséggel rendelkező, de szakképesítés nélküli felnőttek szakképzését, illetve az elavult szakmákkal rendelkezők esetében új szakképesítés megszerzését. A „tudás esély” zászlóshajó projekt részét képezi a konstrukció.

8 •Munkaerő-piaci kulcskompetenciák fejlesztése •Munkahelyi képzések támogatása - mikro- és kisvállalkozások Az alkalmazottak foglalkoztathatóságának javítása révén növelje a vállalkozások versenyképességét és ösztönözze a foglalkoztatókat munkavállalóik tudásának folyamatos fejlesztésére. További célja, hogy a képzésekkel megteremtse a tudatos emberi erőforrás gazdálkodás alapjait a mikro- és kisvállalkozásoknál. A „tudás esély” zászlóshajó projekt részét képezi a konstrukció. •Munkahelyi képzések támogatása – ernyő- szervezeteken keresztül •Munkahelyi képzések támogatása – középvállalatok •A képzés minőségének és tartalmának fejlesztése

9 •Pályaorientáció rendszerének tartalmi és módszertani fejlesztése •A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása •„Új pálya” program •Érdekképviseleti szervezetek kapacitásainak fejlesztése •A partnerség és a párbeszéd szakmai hátterének megerősítése, közös kezdeményezések támogatása •Az akkreditáció rendszerének kialakítása

10 Társadalmi Megújulás Operatív Program 3. prioritás: Minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek 3.1. A kompetencia alapú oktatás és a korszerű pedagógiai módszerek elterjedésének támogatása a közoktatásban és a szakképzésben 3.2A közoktatási és felsőoktatási intézmények művelődési, szociális, egészségnevelési és szabadidős szolgáltató szerepének erősítése, az oktatási és kulturális intézmények együttműködésének erősítése •Oktatási épületek művelődési-közösségi terekként történő fokozott hasznosítása (sportolási, önképzési, önművelődési stb.) •Az oktatási intézmények a helyi-regionális kulturális és sport kommunikációs hálózatokba történő aktív bekapcsolása •Az oktatási és kulturális funkciókat ellátó intézmények integrált működésének ösztönzése, tevékenységi körük bővítése •Felnőttkori művelődés elősegítése

11 3.3Tanulási lehetőségek bővítése, új tanulási formák elterjesztésének ösztönzése •IKT használatának elterjesztése •Távoktatási tananyagok és értékelési rendszerek kifejlesztése •Távoktatás elterjesztése •A munkahelyi tanulás támogatása 3.4 A formális, nem-formális és informális rendszerek összekapcsolása 3.5Az interkulturális nevelés fejlesztése, a nemzetiségi és migráns tanulók és felnőttek beilleszkedésének támogatása •Kutatások, tanulmányutak, nemzetközi tapasztalatcserék támogatása •Nemzetiségi pedagógusképzés, szaknyelvi képzés •A közismereti tantárgyak nemzetiségi nyelven történő oktatásának támogatása

12 3.6 Átfogó mérési, értékelési és minőségirányítási rendszerek fejlesztése 3.7A pedagógusképzés megújítása, az oktatásban dolgozók továbbképzése • Akkreditált továbbképző tanfolyamok szervezése 3.8A közoktatás hatékonyságát segítő területi együtt- működések támogatása 3.9A hátrányos helyzetű és roma tanulók szegregációja elleni küzdelem, az integrált oktatásuk támogatása, tanulási lehetőségeik bővítése 3.10A sajátos nevelési igényű tanulók integrációjának támogatása 3.10 A kiemelkedően tehetséges hallgatók tehetségét támogató és fejlesztő, tehetséggondozó programok elterjesztése

13 4. prioritás: A felsőoktatás tartalmi és szervezeti fejlesztése a tudásalapú gazdaság kiépítése érdekében 1.Hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a felsőoktatásban 2.Tananyagfejlesztés 3.Képzők képzése, a pedagógusképzést támogató hálózatok korszerűsítése 4.Korszerű matematikai és természettudományos végzettséggel rendelkezők számarányának növeléséhez szükséges tartalmi és képzési kapacitások kialakítása 5.Felsőoktatás hatékonyságát növelő központi szolgáltatások fejlesztése 6.Központi felsőoktatási minőségfejlesztés 7.A tudáshasznosulást, tudástranszfert segítő eszköz-, és Felsőoktatás és gazdaság kapcsolatának erősítése, nemzetközi szintű tudásbázisok fejlesztése. 8.Innovatív kutatói teamek alapkutatástól az alkalmazott kutatásig terjedő projektjeinek támogatása 9.A tudományos eredmények elismerése és disszeminációja 10.Nemzeti Kiválóság Program 11.Nemzeti Kutatóközpont kiváló külföldi kutatókat támogató ösztöndíjai

14 5. prioritás: Egészségmegőrzés és a társadalmi befogadás, részvétel erősítése

15 TIOP •Oktatási infrastruktúra fejlesztése a pedagógiai reformot támogató, elsősorban informatikai jellegű fejlesztések alternatív tanulásformák ösztönzése felsőfokú oktatás stabilizálásának ösztönzése

16 Egészségügyi infrastruktúra •járóbeteg szakrendelés támogatása •fekvőbeteg szakrendelések támogatása •mentésirányítási rendszerfejlesztés •adminisztráció, betegazonosítás

17 Társadalmi befogadást támogató infrastruktúra •térségi szemléletű rendszerek támogatása •bentlakásos intézmények problémaköre •egyenlő esélyek biztosítása

18 Köszönöm a figyelmet ! Radócz János, kistérségi tanácsadó janos.radocz@eszakalfold.hu (30) 4760896 Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség 4028, Debrecen, Simonyi u. 14.


Letölteni ppt "Radócz János kistérségi tanácsadó Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. Az Új Magyarország Fejlesztési Terv humánerőforrás-fejlesztési programjai."

Hasonló előadás


Google Hirdetések