Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Társadalmi Megújulás Operatív Program

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Társadalmi Megújulás Operatív Program"— Előadás másolata:

1 Társadalmi Megújulás Operatív Program
TÁMOP Dr. Csikós Andrea Dóra településfejlesztő 2007. Kecskemét

2 Társadalmi Megújulás Operatív Program – TÁMOP
Európai Szociális Alapból ( ESZA) finanszírozandó – a TAMOP-hoz kapcsolódó – humánerőforrás fejlesztések Alapdokumentumok: TÁMOP évre vonatkozó akciótervének i változata – JELENLEG MÉG BÁRMIKOR VÁLTOZHAT!

3 Társadalmi Megújulás Operatív Program – TÁMOP
TEMATIKA A TÁMOP akciótervének általános bemutatása A TÁMOP-AT prioritástengelyeinek és intézkedéseinek ismertetése, különös tekintettel a térséget érintő humáninfrastruktúra fejlesztésekre Kérdések

4 Társadalmi Megújulás Operatív Program – TÁMOP
Prioritási tengelyek: A foglalkoztathatóság fejlesztése, a munkaerőpiacra való belépés ösztönzése Alkalmazkodóképesség javítása (munkavállalók és szervezetek gazdasági és társadalmi változásokhoz való alkalmazkodásának segítése) Minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek A felsőoktatás tartalmi és szervezeti fejlesztése, a tudásalapú gazdaság kiépítése érdekében Egészségmegőrzés és a társadalmi befogadás, részvétel erősítése

5 Társadalmi Megújulás Operatív Program – TÁMOP
1.prioritás: A foglalkoztathatóság fejlesztése munkaerőpiacra való belépés segítése és ösztönzése 1.1.1 Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának elősegítése 1.1.2 Decentralizált programok a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért 1.2.1 Hátrányos helyzetűek foglalkoztatását ösztönző járulékkedvezmények

6 Társadalmi Megújulás Operatív Program – TÁMOP
A foglalkoztatási szolgálat fejlesztése az integrált munkaügyi és szociális rendszer részeként – I. fázis Alternatív foglalkoztatási programok átmeneti támogatása Mozgáskorlátozott emberek foglalkoztatását, önálló életvitelét segítő eszközfejlesztő műhely és szolgáltatási hálózat

7 Társadalmi Megújulás Operatív Program – TÁMOP
2. prioritás: Az alkalmazkodóképesség javítása 2.1. Lépj egyet előre 2.2. Munkaerő-piaci kulcskompetenciák fejlesztése 2.3. Munkahelyi képzések támogatása - mikro- és kisvállalkozások 2.4. Munkahelyi képzések támogatása – ernyő-szervezeteken keresztül 2.5. Munkahelyi képzések támogatása – középvállalatok 2.6. A képzés minőségének és tartalmának fejlesztése

8 Társadalmi Megújulás Operatív Program – TÁMOP
2.7. Pályaorientáció rendszerének tartalmi és módszertani fejlesztése 2.8. A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása 2.9. „Új pálya” program 2.10. Érdekképviseleti szervezetek kapacitásainak fejlesztése 2.11. A partnerség és a párbeszéd szakmai hátterének megerősítése, közös kezdeményezések támogatása 2.12. Az akkreditáció rendszerének kialakítása

9 Társadalmi Megújulás Operatív Program – TÁMOP
3. prioritás: Minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek 3.1. A kompetencia alapú oktatás és a korszerű pedagógiai módszerek elterjedésének támogatása a közoktatásban és a szakképzésben Fejlesztés koordináció( 21.sz. közoktatás) Innovatív iskolák Pedagógiai kultúra korszerűsítése, Pedagógusok új szerepben Mérésértékelés

10 Társadalmi Megújulás Operatív Program – TÁMOP
3.2.A közoktatási rendszer hatékonyságának javítása, újszerű megoldások és együttműködések kialakítása Intézményi fenntartói társulások megrendelő szerepének „Építő közösségek”-Program a közművelődéi intézményrendszer és civil szféra atipikus, nem formális képzési szolgáltatásainak fejlesztése „Tudásdepó-Expressz” A könyvtári hálózat fejlesztése, nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében Kulturális örökségi értékek digitalizálása és Egységes Szolgáltató Felület kialakítása Új tanulási formák (digitális iskola)

11 Társadalmi Megújulás Operatív Program – TÁMOP
„Múzeumok Mindenkinek” 3.3. A halmozottan hátrányos helyzetű és a roma tanulók szegregációjának csökkentése, esélyegyenlőségük megteremtése a közoktatásban HHH gyermekek integrált nevelését és esélyegyenlőségének biztosítását megalapozó szakmai fejlesztések és szolgáltatások biztosítása Oktatási esélyegyenlőségi programok HHH fiatalok falsőfokú képzésbe irányuló tovább tanulásának erősítése-”Láthatalan kollégiumi” Program Második Esély Gimnáziumok Antidiszkriminációs jelzőrendszer kiépítése

12 Társadalmi Megújulás Operatív Program – TÁMOP
3.4. Az eltérő oktatási igényű csoportok oktatásának és a sajátos nevelési igényű tanulók integrációjának támogatása, az interkulturális oktatás

13 Társadalmi Megújulás Operatív Program – TÁMOP
4. prioritás: A felsőoktatás tartalmi és szervezeti fejlesztése a tudásalapú gazdaság kiépítése érdekében 4.1. Hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a felsőoktatásban 4.2.Tananyagfejlesztés 4.3. Képzők képzése, a pedagógusképzést támogató hálózatok korszerűsítése

14 Társadalmi Megújulás Operatív Program – TÁMOP
4.4. Korszerű matematikai és természettudományos végzettséggel rendelkezők számarányának növeléséhez szükséges tartalmi és képzési kapacitások kialakítása 4.5. Felsőoktatás hatékonyságát növelő központi szolgáltatások fejlesztése 4.6. Központi felsőoktatási minőségfejlesztés 4.7. A tudáshasznosulást, tudástranszfert segítő eszköz-, és Felsőoktatás és gazdaság kapcsolatának erősítése, nemzetközi szintű tudásbázisok fejlesztése.

15 Társadalmi Megújulás Operatív Program – TÁMOP
4.8. Innovatív kutatói teamek alapkutatástól az alkalmazott kutatásig terjedő projektjeinek támogatása 4.9. A tudományos eredmények elismerése és disszeminációja 4.10. Nemzeti Kiválóság Program 4.11. Nemzeti Kutatóközpont kiváló külföldi kutatókat támogató ösztöndíjai

16 Társadalmi Megújulás Operatív Program – TÁMOP
4.8. Innovatív kutatói teamek alapkutatástól az alkalmazott kutatásig terjedő projektjeinek támogatása 4.9. A tudományos eredmények elismerése és disszeminációja 4.10. Nemzeti Kiválóság Program 4.11. Nemzeti Kutatóközpont kiváló külföldi kutatókat támogató ösztöndíjai

17 Társadalmi Megújulás Operatív Program – TÁMOP
Egészségügyi humánerőforrás monitoring Képzési programok az egészségügyben foglalkoztatottak számára, hiányszakmák képzése, kompetenciafejlesztés Regionális alapú országos egészségmonitorozási rendszer kiépítése Foglalkoztatás támogatása Szervezeti hatékonyság fejlesztése az ellátórendszerben

18 Társadalmi Megújulás Operatív Program – TÁMOP
Megvalósíthatósági tervek minőségbiztosítása a Tervezett jelentős beruházásoknál, épület-, gép-, műszer- és energiakataszter modernizálása Betegazonosítási –és irányítási rendszerek bevezetésének előkészítése 5.3. A kiemelt leghátrányosabb helyzetű térségek, valamint a településen belüli szegregáció csökkentését célzó komplex fejlesztések támogatása zászlóshajó program

19 Társadalmi Megújulás Operatív Program – TÁMOP
Gyerekesély program országos kiterjesztésének szakmai módszertani megalapozása, együttműködésben a társterületekkel a korai beavatkozást középpontba helyező Biztos Kezdet program a leghátrányosabb helyzetű térségekben Integrált helyi programok a gyerekszegénység csökkentésére programok Biztos Kezdet program országos elterjesztése Gyermekek és fiatalok integrációs programjai

20 Társadalmi Megújulás Operatív Program – TÁMOP
„Első lépés” Alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és önálló életvitelt elősegítő programjai Hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő-piaci integrációjának módszertani megalapozása Hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő-piaci integrációja A Gyermekvédelmi ellátórendszerben élő, illetve onnét kikerülő fiatalok önálló életvitel programjai

21 Társadalmi Megújulás Operatív Program – TÁMOP
Szociális szolgáltatások modernizációja, központi stratégiai tervezési kapacitások megerősítése, szociálpolitikai döntések megalapozása Központi szociális információs fejlesztések Házi segítségnyújtás fejlesztése Szociális képzések fejlesztése,szakemberek képzése, továbbképzése és készségfejlesztése valamint a helyi fejlesztési kapacitások megerősítése

22 Társadalmi Megújulás Operatív Program – TÁMOP
A fizikai és info-kommunikációs akadálymentesítés szakmai hátterének kialakítása A fizikai és info-kommunikációs akadálymentesítés szakmai tudásának elterjesztése és hozzáférhető szolgáltatások fejlesztése Az elemi rehabilitációs szolgáltatás feltételeinek megteremtése A komplex rehabilitáció szakmai hátterének megerősítése

23 Társadalmi Megújulás Operatív Program – TÁMOP
5.7.1.Közösségi kezdeményezések és önkéntes programok támogatása Önkéntesség elterjesztése 5.7.3.Civil szervezeteknek szolgáltató, azokat fejlesztő szervezetek támogatása 5.7.4.Anti-diszkriminációs műsorok,jogvédő tevékenység, kampányok támogatása A diszkrimináció elleni küzdelem – társadalmi szemléletformálás

24 Társadalmi Megújulás Operatív Program – TÁMOP
A fogyasztóvédelem társadalmasítása tudatos fogyasztói magatartás kialakításával 5.7.7.Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése 5.8.1 Foglalkoztatásba ágyazott képzés Foglalkoztatásba ágyazott képzés 5.8.3 Civil részvétel erősítése a kompetenciafejlesztés eszközeivel A társadalmi kohézió növelése a biztonság megerősítésével

25 Társadalmi Megújulás Operatív Program – TÁMOP
KÖSZÖNÖM A MEGTISZTELŐ FIGYELMET! További információk:


Letölteni ppt "Társadalmi Megújulás Operatív Program"

Hasonló előadás


Google Hirdetések