Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1. Tájékoztató az Oktatási Minisztérium HEF OP pályázati kiírásairól 2004. február 24.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1. Tájékoztató az Oktatási Minisztérium HEF OP pályázati kiírásairól 2004. február 24."— Előadás másolata:

1 1. Tájékoztató az Oktatási Minisztérium HEF OP pályázati kiírásairól 2004. február 24.

2 2 Az oktatási tárca fő céljai a programban  Esélyteremtés, integrált oktatás támogatása  Tanulók, pedagógusok készségeinek, kompetenciáinak fejlesztése  Oktatási tartalmak fejlesztése, digitális tartalmak elterjesztése  Pedagógus-képzés, továbbképzés fejlesztése  Fizikai infrastruktúra fejlesztése, eszközbeszerzés

3 3  2.1 Hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének biztosítása az oktatási rendszerben  3.1 Az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges készségek, képességek és kompetenciák fejlesztésének ösztönzése  3.2 A szakképzés tartalmi, módszertani és szerkezeti fejlesztése  3.3 A felsőoktatás szerkezeti és tartalmi fejlesztése  4.1 Az oktatási és képzési infrastruktúra fejlesztése Az Oktatási Minisztérium intézkedései a Humánerőforrás-fejlesztés OP-ban

4 4 Az oktatás részesedése a program költségvetéséből 2004-06 (Mrd Ft)

5 5 Cél: roma és fogyatékkal élő fiatalok esélyeinek növelése, a lemorzsolódás csökkentése az integrált oktatás támogatásán keresztül Tartalomfejlesztés, képzés Oktatási programok, tananyagok kidolgozása, módszertani fejlesztések, tanárképzési modulok kidolgozása Tanárok és szakértők képzése A programok eljuttatása az iskolákhoz A kidolgozott programok eljuttatása iskolákhoz, adaptációja Információs tevékenység, nézetformáló szemináriumok 2.1. Hátrányos helyzetű tanulók esély-egyenlőségének biztosítása az oktatási rendszerben

6 6 –A hátrányos helyzetű diákok oktatásában érintett szakemberek képzése, az integrációs oktatással kapcsolatos oktatási programok kifejlesztése Pedagógusképzési programok kifejlesztése és bevezetése Pedagógus-továbbképzési tréningek és szakértői képzések kifejlesztése és megvalósítása Tréningek és a társadalmi érzékenységet illetve az integrációs oktatás iránti pozitív hozzáállást növelő képzések kidolgozása és megvalósítása helyi döntéshozók és nem pedagógus szakemberek számára Az integrált oktatás know-how-jának kifejlesztése, módszertani adatbank és szolgáltatói programcsomagok létrehozása 2.1. Központi program

7 7 –Intézményi együttműködés a sajátos nevelési igényű tanulók integrációs felkészítésének támogatására a közoktatás területén –Intézményi együttműködés a hátrányos helyzetű tanulók integrációs felkészítésének támogatására –Modellértékű tanórán kívüli programok fejlesztése és adaptációja hátrányos helyzetű tanulók iskolai sikeressége érdekében –Integrációs oktatási programok adaptációja a hátrányos helyzetű tanulók integrációs felkészítésére –Integrációs oktatási programok adaptációja a sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatásának támogatására 2.1. Pályázati kiírások

8 8 3. prioritás: Egész életen át tartó tanulás 3.1. Készségek és képességek fejlesztése Cél: az egész életen át tartó tanuláshoz és a munkaerő-piaci részvételhez nélkülözhetetlen készségek, képességek és kompetenciák fejlesztése Alap- és szociális készségek, informatikai, idegen-nyelvi kompetenciák, életpálya- építési kompetenciák  Tartalomfejlesztés, pedagógusképzés Oktatási programok, tananyagok kidolgozása, módszertani fejlesztések, tanárképzési modulok kidolgozása, képzés  A programok végrehajtása A kidolgozott programok eljuttatása iskolákhoz, adaptációja Iskolák belső átalakítása, minőségbiztosítási rendszerek

9 9 3. prioritás: Egész életen át tartó tanulás 3.1. Központi program Pedagógusok és oktatási szakértők felkészítése kompetencia alapú képzés és oktatás feladataira (továbbképzési rendszer létrehozása, működtetése és értékelése) Oktatási programcsomagok (pedagógiai rendszerek) létrehozása Pedagógiai mérési-értékelési rendszer fejlesztése a kompetenciaalapú oktatás fejlesztése érdekében A minőségbiztosítás kompetencialapú oktatás formálódásához szükséges fejlesztése A projekt fő céljaként megfogalmazott továbbképzések megtervezése, kivitelezése és értékelése

10 10 3. prioritás: Egész életen át tartó tanulás 3.1. Pályázatok –Oktatási intézmények támogatása a kompetencia alapú tanítási programok alkalmazása érdekében

11 11 Cél: a szakképzés hozzáigazítása a gazdasági igényekhez az OKJ átalakításával, modularizációval, térségi szakképző központok létrehozásával  OKJ megújítása Moduláris képzési rendszer kidolgozása A szakképesítések tartalmi, módszertani megújítása  Térségi integrált szakképző központok létrehozása  A moduláris képzési rendszer bevezetése az intézményekben 3.2. A szakképzés tartalmi, módszertani és szerkezeti fejlesztése

12 12 Cél: A szakképzés tartalmi, módszertani és szerkezeti fejlesztése - Új szakképzési szerkezet –A szakképzés tartalmának és szerkezetének a moduláris rendszer fejlesztésén alapuló megújítása –Elkészül a szakképesítéseknek megfelelő munkakör analízisek, a szakképzési dokumentumrendszer, valamint az új szakképzési szerkezet 3.2. Központi program

13 13 –Térségi integrált szakképző központok létrehozásának intézményes támogatása –Továbbképzési tematikák kidolgozása, továbbképzés és szolgáltatások –A kistérség igényeit figyelembe vevő szociál-, illetve családpedagógiai, karriertervezési programok kidolgozása és bevezetésének támogatása, különös tekintettel a hátrányos helyzetű fiatalokra –A gazdálkodó szervezeteknél gyakorlati képzést folytatók továbbképzési tematikáinak kidolgozása és a továbbképzések lebonyolítása 3.2. Pályázati kiírás

14 14 Cél: a felsőoktatásból kikerülők sikeres munkaerő-piaci részvételének támogatása a képzés átalakításával, az intézmények funkcióbővítésével Pályázat:  Bachelor képzési szint bevezetése Rendszerfejlesztés Tananyagfejlesztés  Nem piacképes felsőfokú végzettséggel rendelkezők továbbképzése  Intézmények profilváltásával összefüggő belső képzések 3.3. A felsőoktatás képzési rendszerének szerkezeti és tartalmi fejlesztése

15 15 Cél: az oktatási rendszer tartalmi átalakításával összefüggő intézkedések sikerének biztosítása a fizikai feltételek megteremtésével Pályázatok  Szakképzési infrastruktúra fejlesztése (3.2.-vel közösen) –Az integrált szakképző intézmények infrastruktúrájának fejl. –A moduláris rendszert bevezető intézmények támogatása –Elméleti képzési helyek, többfunkciós helyiségek bővítése, rekonstrukciója, gyakorlati képzési helyek felújítása  Felsőoktatási infrastruktúra fejlesztése –Gyakorlati képzési helyek fejlesztése, egyéni tanulási terek –Informatikai fejlesztések, akadálymentesítés 4.1. Az oktatás és képzési infrastruktúra fejlesztése

16 16 A pályázati kiírások ütemezése A pályázat címeMegjelenésÖsszeg A sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelésének támogatása2004. II 25.300 A hátrányos helyzetű tanulók integrációs felkészítésének támogatása2004. II 25. 656 Modell értékű tanoda típusú tevékenységek támogatása2004. II 25.300 Térségi Iskola- és Óvodafejlesztő Központok megalapítása kompetenciaalapú tanítási-tanulási programok elterjesztése érdekében 2004. III 31. 1200 Az elkészült és kipróbált oktatási programok terjesztése az óvodák és iskolák körében 2004. IX.30 -9600 A térségi integrált szakképző központok létrehozása2004. III 25.5 546 A felsőoktatás szerkezeti és tartalmi fejlesztése2004. II 25. 6 784 Gyakorlatorientált pedagógus alapképzés terjesztése2005. II. negyedév(500) Térségi integrált szakképző központok infrastrukturális feltételeinek javítása 2004. III 25.12 200 Felsőoktatási intézmények infrastrukturális feltételeinek javítása2004. III 10.12 997


Letölteni ppt "1. Tájékoztató az Oktatási Minisztérium HEF OP pályázati kiírásairól 2004. február 24."

Hasonló előadás


Google Hirdetések