Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben pályázati felhívásához 3.1.4.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben pályázati felhívásához 3.1.4."— Előadás másolata:

1 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben pályázati felhívásához 3.1.4

2 A pályázat célja Hosszú távú cél:  a sikeres munkaerő-piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen át tartó tanulás megalapozását szolgáló képességek fejlesztése  kompetencia alapú oktatás elterjesztése a magyar közoktatási rendszerben ami hozzájárul a foglalkoztatási helyzet javításához..

3 A pályázat célja Ennek érdekében a következő rövid távú célokat fogalmazza meg a pályázat: a kompetencia alapú oktatás módszertanának és eszközeinek széleskörű elterjesztése a pedagógusok módszertani kultúrájának korszerűsítése a tanulók képességeinek és kulcskompetenciáinak egyénre szabott fejlesztése és megerősítése a rendszerben meglévő szelektív hatások mérsékléséve valamint az egyenlő hozzáférés és esélyegyenlőség szempontjainak érvényesítése

4 A pályázat célja További cél: A regionális operatív programok keretében megvalósuló infrastrukturális fejlesztéseket (ROP) összekapcsolja a szükséges szakmai (tartalmi, módszertani) fejlesztésekkel, annak érdekében, hogy azok egymás hatásait erősítve, komplex módon járuljanak hozzá az oktatás minőségének javulásához.

5 Támogatott tevékenységek A kompetencia alapú oktatás implementációja A Nat szerinti kulcskompetencia-területek fejlesztését, újszerű tanulásszervezési eljárások alkalmazását támogató oktatási programok és taneszközök bevezetése, adaptációja:  Szövegértés-szövegalkotás kompetencia terület - legalább egy tanulócsoportban  Matematika kompetencia terület - legalább egy tanulócsoportban  Választott kompetencia terület - legalább egy tanulócsoportban

6 Támogatott tevékenységek 2.  Tantárgytömbösített oktatás a szakrendszerű oktatásban - kötelező tanórai foglalkozások teljes intézményi időkeretének legalább %-a mértékéig.  műveltségterület tantárgyi bontás nélküli oktatása  óvodák esetében legalább egy óvodai csoportban komplex óvodai program, programcsomag bevezetése, alkalmazása  kollégiumok esetében: szociális, életpálya-építés kompetencia terület alapfokú művészetoktatási intézmények: tananyagok, pedagógiai koncepció, tanulói és tanári segédanyag, értékelési eszközök, pedagógus továbbképzési program fejlesztése – célja a hatékony, önálló tanuláshoz szükséges képességek és a szociális kompetenciák fejlesztése

7 Támogatott tevékenységek 3. Módszertan megújítása: kooperatív technikák, projektmódszer, témahét, múzeumpedagógia stb.  legalább egy, három hetet meghaladó projekt megszervezése tanévenként  legalább egy témahét megszervezése tanévenként  legalább egy moduláris oktatási program megszervezése (pl. egészséges életmód, környezetvédelem, demokráciára nevelés, játék, érzelmi-erkölcsi nevelés stb. témakörben) tanévenként  digitális tartalmak, taneszközök oktatási gyakorlatban való használata, digitális készségek fejlesztése.

8 Támogatott tevékenységek 4. Pedagógus továbbképzések:  menedzsmentképzés a vezetők számára  pedagógiai módszertani képzések  a kompetencia alapú oktatási programok, programcsomagok, az óvodai programcsomag komplex alkalmazását támogató módszertani képzés  az infokommunikációs technológiák (IKT) oktatásban történő alkalmazását segítő képzés Szaktanácsadói szolgáltatás igénybevétele pl:  komplex helyzetelemző  komplex IKT  folyamattanácsadó  IPR folyamattanácsadó Taneszközök

9 Támogatott tevékenységek A hátrányos helyzetű és SNI tanulók esélyegyenlőségének javítása: Azokon a feladatellátási helyeken, ahol a hátrányos helyzetű tanulók létszáma meghaladja a 40%-ot, illetve a települési közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési terv alapján beavatkozás szükséges Kötelező továbbképzések:  tantestületi IPR-képzés  tantestületi módszertani képzés  SNI-tanulók érintettsége esetén együttnevelésre felkészítő tréning Kötelezően tervezendő tanácsadói szolgáltatások:  a TÁMOP kiemelt program által biztosított esélyegyenlőségi folyamat- szaktanácsadó  IPR-módszertani mentor-szaktanácsadó

10 Támogatott tevékenységek Az új módszerek intézményi alkalmazása, elterjesztése, önálló intézményi innováció megvalósítása  „Jó gyakorlatok átvétele„ - a tervezett fejlesztésekhez illeszkedő, már kifejlesztett, kipróbált és jól bevált pedagógiai módszerek, eljárások megismerése, adaptációja. Intézmények közötti szakmai együttműködések, referencia intézményekkel való együttműködés kialakítása, a pedagógusok horizontális együttműködési, tanulási lehetőségeinek megteremtése, referenciahelyi szolgáltatások igénybevétele (pl. a pedagógiai eljárást már sikerrel alkalmazó intézményben tanóra-látogatási alkalmak szervezése a jó gyakorlatot adaptáló intézmény pedagógusainak, pedagógusok közötti szakmai konzultáció, tapasztalatcsere megvalósítása).  Saját innovációjának megvalósítása

11 Támogatott tevékenységek 7. Szemléletváltást, ill. a napi gyakorlatba történő beépítést segítő tevékenységek:  projektindító napot  intézmény pedagógiai dokumentumainak módosítása  az intézmények pedagógiai programjának, informatikai stratégiájának  összehangolása az IKT alapú kompetenciafejlesztés céljaival

12 Egyéb támogatható tevékenységek  további „Jó gyakorlatok átvétele”, adaptációja, hálózati tanulás a referencia intézményektől.  további továbbképzések, szaktanácsadói tevékenységek igénybevétele  pedagógusok által végzett fejlesztési, innovációs tevékenység, új pedagógiai, módszertani produktumok létrehozása  szakmai együttműködések kialakítása egyéb szolgáltatások igénybe vételére, amelyek szükségesek az intézményi innováció megvalósulásához pl. múzumok, könyvtárak stb.  mérés-értékelési felkészítés a nevelőtestület 1-2 tagjának  intézményi szinten (is) használható digitális tartalmak, tananyagok, oktatási szoftverek beszerzése.

13 Intézmény, Pedagógus, Gyermek, tanuló regionális hálózat Pályázat akkred OKM Educatio, OFI UMFT közoktatás-fejlesztési konstrukciói XX XXX XXXX XX XX XX XX XXX X X XX XX Pályázat szakértő minősítés ref isk Központi program szolgáltatói kosár (tartalom) Ped tov képz Eltérő okt ig SNI, EGYMI Központi program 3.1.8

14 A projekt szervezeti és szakmai megvalósításához kapcsolódó egyéb feltételek  A pályázó (konzorcium) az alábbi közoktatási pályázatok koordinációs tevékenységében is részt vesz i:  TÁMOP – Innovatív iskolák  TÁMOP – EGYMI  TÁMOP B –Új tanulási formák  TÁMOP –  TÁMOP –  TÁMOP – A halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok felsőfokú képzésbe irányuló továbbtanulási útjának megerősítése, "Láthatatlan kollégiumi" programok támogatása felsőfokú intézményekben tanuló roma fiatalok számára  TÁMOP – SNI  TÁMOP – Migráns,  A TÁMOP 3 kiemelt projektjei (TÁMOP 3.1.1; 3.1.8; 3.2.1A; 3.3.1)


Letölteni ppt "Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben pályázati felhívásához 3.1.4."

Hasonló előadás


Google Hirdetések