Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4."— Előadás másolata:

1 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4

2 A pályázat céljai A pályázat alapvető célja a sikeres munkaerő-piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen át tartó tanulás megalapozását szolgáló képességek fejlesztése és kompetencia alapú oktatás elterjesztése a magyar közoktatási rendszerben, ami hozzájárul a foglalkoztatási helyzet javításához.

3 A pályázat céljai Ennek érdekében a pályázat a kompetencia alapú oktatás módszertanának és eszközeinek széleskörű elterjesztését célozza, a pedagógusok módszertani kultúrájának korszerűsítését, a tanulók képességeinek és kulcskompetenciáinak egyénre szabott fejlesztését és megerősítését, a rendszerben meglévő szelektív hatások mérséklésével, valamint az egyenlő hozzáférés és esélyegyenlőség szempontjainak érvényesítésével.

4 A pályázat céljai A pályázat további célja, hogy a regionális operatív programok keretében megvalósuló infrastrukturális fejlesztéseket összekapcsolja a szükséges szakmai (tartalmi, módszertani) fejlesztésekkel, annak érdekében, hogy azok egymás hatásait erősítve, komplex módon járuljanak hozzá az oktatás minőségének javulásához.

5 Kötelezően megvalósítandó tevékenységek, beszerzések •A kompetencia alapú oktatás implementációja –legalább egy tanulócsoportban, a „Szövegértés-szövegalkotás” kulcskompetencia területen tanévet átfogóan, teljes tanórai lefedettséget biztosító kompetencia alapú oktatási program, programcsomag bevezetése, alkalmazása –U.e. „Matematika” –U.e. „Élő idegen nyelv – angol és német”

6 Kötelezően megvalósítandó tevékenységek, beszerzések –Tantárgytömbösített oktatás a szakrendszerű oktatásban: magyar nyelv és irodalom + történelem –Műveltségterület tantárgyi bontás nélküli oktatása: magyar nyelv és irodalom –Legalább egy, három hetet meghaladó projekt megszervezése tanévenként –Legalább egy témahét megszervezése tanévenként –Legalább egy moduláris oktatási program megszervezése

7 Kötelezően megvalósítandó tevékenységek, beszerzések –Digitális tartalmak, taneszközök oktatási gyakorlatban való használata, digitális készségek fejlesztése. A tevékenységet úgy kell megtervezni, hogy a programba bevont tanulócsoportok implementációban érintett tanóráinak 25%-a IKT-eszközzel támogatott tanóraként valósuljon meg.

8 Kötelezően megvalósítandó továbbképzések: •Menedzsmentképzés a vezetők számára (3*30 óra továbbképzés) •Az újszerű tanulásszervezési eljárások alkalmazását segítő általános pedagógiai módszertani képzések •A kompetencia alapú oktatási programok, programcsomagok komplex alkalmazását támogató módszertani képzés •Az infokommunikációs technológiák (IKT) oktatásban történő alkalmazását segítő képzés

9 Kötelezően megvalósítandó tevékenységek, beszerzések •Az implementációs folyamat támogatása érdekében szaktanácsadói szolgáltatás igénybevétele •A kompetencia alapú oktatás eredményes bevezetéséhez és alkalmazásához szükséges tanulói és tanári taneszközök beszerzését

10 Kötelezően megvalósítandó tevékenységek, beszerzések •A hátrányos helyzetű és SNI tanulók esélyegyenlőségének javítása (szegregációmentes együttnevelési környezet kialakítása) – minket ez kevéssé érint, mivel nincs 40% felett a HH-s tanulók aránya

11 Kötelezően megvalósítandó tevékenységek, beszerzések •Az új módszerek intézményi alkalmazása, elterjesztése, önálló intézményi innováció megvalósítása: –Az intézmények közötti horizontális tanulás elősegítése érdekében, a feladatellátási hely sajátosságainak megfelelő, a tervezett fejlesztésekhez illeszkedő, már kifejlesztett, kipróbált és jól bevált pedagógiai módszerek, eljárások megismerése, adaptációja ("jó gyakorlatok átvétele"). –Intézmények közötti szakmai együttműködések, referencia intézményekkel való együttműködés kialakítása, a pedagógusok horizontális együttműködési, tanulási lehetőségeinek megteremtése, referenciahelyi szolgáltatások igénybe vétele

12 Kötelezően megvalósítandó tevékenységek, beszerzések –Az intézmény (feladatellátási hely) saját innovációjának megvalósítása, amely a helyi igényekhez igazodva, egyéni fejlesztésre, a nevelés, oktatás eredményességének fokozására, az esélyegyenlőség kiteljesítésére hatékony és sikeres, az egyéni fejlődést támogató oktatási utak, programok, nevelési eljárások, tanulásszervezési módok kidolgozására, azok gyakorlati megvalósítására vállalkozik

13 Kötelezően megvalósítandó tevékenységek, beszerzések –A fejlesztések eredményeinek az intézmény mindennapi gyakorlatába való beillesztését, a pedagógiai szemléletváltást segítő tevékenységek megvalósítása: •A projekt indításakor a feladatellátási helyen az egész tantestületre kiterjedő projektindító napot kell tartani, amely lehetőséget biztosít minden pedagógus számára a pályázati innováció céljainak és eszközrendszerének, szakmai tevékenységeinek megismerésére, áttekintésére.

14 Kötelezően megvalósítandó tevékenységek, beszerzések •Az intézmény pedagógiai dokumentumainak módosítása, oly módon, hogy az a jelen pályázatban vállalt tevékenységek sikeres megvalósítását elősegítse és az intézmények pedagógiai innovációjának fenntarthatóságát biztosítsa (a program végére). A helyi tanterv, pedagógiai program módosítása során fel kell használni az implementáció tapasztalatait. •Az intézmények pedagógiai programjának, informatikai stratégiájának összehangolása az IKT alapú kompetenciafejlesztés céljaival.

15 A projekt szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb feltételek •Helyzetelemzés – már kész •Szakmai feladatterv – már kész •Szakmai vezető: Csordás Katalin •2009/2010-es tanév egészét átfogó terv elkészítése, és további 5 évig folyamatos működtetése •6-10 pedagógus teljes bevonása: Ez nálunk 9 fő (4*30 óra továbbképzés)

16 A projekt szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb feltételek –Magyar nyelv és irodalom: Both Krisztina, Keszthelyi Márta, Rásonyiné Miklós Lívia –Matematika: Fazekas Anna, Krenács Zsuzsa, Lőrincz Katalin –Angol nyelv: Gecse Nóra, Bacsó Márton –Német nyelv: Tánczos Eszter •Tantestület bevonása: 30 fő (3*30 óra továbbképzés) •Szaktanácsadók, mentorok igénybevétele •Taneszköz vásárlás

17 A projekt szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb feltételek •Csatlakozás a tanulói laptop programhoz (TIOP 1.1.1) – még nincs pontosan kidolgozva –IKT asszisztens –Laptop szoba kialakítása –Kölcsönzési rendszer –IKT feladatbank létrehozása

18 Érintett osztályok •2009/2010: 9. évfolyam SzKI osztályok (kiv.: Nyek) + 10. évfolyam Nyek SzKI osztály (10.D) – kompetencia, tömbösítés, műveltségterület •Minden következő évben tovább bővül az osztályok száma •Minden osztály és minden pedagógus – témahét, projekthetek, moduláris oktatás

19 Piszkos anyagiak •23 millió a projekt ránk eső része •Ennek nagy része: továbbképzések, programcsomagok beszerzése, szaktanácsadók •A továbbképzések alatt elmaradt órákért helyettesítési díjat fizet a program •Önálló szellemi termékek megfelelő színvonalú elkészítése honorálható, de ekkor nyilvánossá kell tenni


Letölteni ppt "Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4."

Hasonló előadás


Google Hirdetések