Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

TÁMOP Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "TÁMOP Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés"— Előadás másolata:

1 TÁMOP 3.1.4 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés
- Innovatív intézményekben

2 Kötelezően megvalósítandó tevékenységek, beszerzések
a) A kompetencia alapú oktatás implementációja (oktatási program bevezetése, tantárgytömbösített oktatás a szakrendszerű oktatásban, műveltségterület tantárgyi bontás nélküli oktatása: legalább egy műveltségterületen, óvodai csoportban komplex óvodai program bevezetése, kollégiumok esetében a szociális, életviteli és környezeti, valamint az életpálya-építési kompetencia alapú oktatási program alkalmazása, digitális tartalmak, taneszközök oktatási gyakorlatban való használata, továbbképzések, szaktanácsadói szolgáltatások, tanulói és tanári taneszközök beszerzése,) b) A hátrányos helyzetű és SNI tanulók esélyegyenlőségének javítása (integrálását elősegítő programok intézményi alkalmazása, szaktanácsadói támogatás igénybevétele, továbbképzések) Az új módszerek intézményi alkalmazása, elterjesztése, önálló intézményi innováció megvalósítása ("jó gyakorlatok átvétele„,a feladatellátási hely saját innovációjának megvalósítása, az intézmény pedagógiai dokumentumainak módosítása, projektindító napot)

3 Mi várható a programok bevezetésétől, az implementációtól, a fejlesztésektől?
alkalmazásképes tudás motivált tanulók egyéni tanulási utak kialakulása együttműködés és csapatmunka gazdagodó módszertani kultúra változatos tanulásszervezés befogadó iskolák versenyképesség növekedése esélyteremtés

4 Célok kompetencia alapú oktatás elterjesztése
módszertan és eszközök elterjesztése; a pedagógusok módszertani kultúrájának korszerűsítése differenciált, egyénre szabott fejlesztés a rendszerben meglévő szelektív hatások mérséklése, a pályázó intézményekben szegregációmentes, együttnevelési környezet kialakítása az egyenlő hozzáférés és esélyegyenlőség szempontjainak érvényesítése a regionális operatív programok keretében megvalósuló infrastrukturális fejlesztések összekapcsolása a szükséges szakmai (tartalmi, módszertani) fejlesztésekkel

5 TÁMOP 3.1.4: Komplex intézményi fejlesztések
Kompetencia alapú oktatás bevezetése Tantárgyi bontás nélküli műveltségterületi oktatás, új tanulás- és oktatásszervezési eljárások bevezetése (tömbösített oktatás, projektmódszer, moduláris oktatás, stb.) A digitális írásbeliség elterjesztése, digitális készségek fejlesztése(több mint IKT használat!!!) Esélyegyenlőség javítása (szegregáció-mentesség, oktatási integráció, egyenlő hozzáférés)

6 Intézményi fejlesztések elemei 1. Implementáció
Legalább egy tanulócsoportban, a „Szövegértés-szövegalkotás” kulcskompetencia területen tanévet átfogóan, teljes tanórai lefedettséget biztosító kompetencia alapú oktatási program, programcsomag bevezetése, alkalmazása -”A” programcsomag Legalább egy tanulócsoportban, a „Matematika” kulcskompetencia területen tanévet átfogóan, teljes tanórai lefedettséget biztosító kompetencia alapú oktatási program, programcsomag bevezetése, alkalmazása –”A” programcsomag Legalább egy tanulócsoportban, további egy választott kulcskompetencia területen kompetencia alapú oktatási program, programcsomag bevezetése, alkalmazása;

7 Intézményi fejlesztések elemei 2.
Tantárgytömbösített oktatás a szakrendszerű oktatásban: A Kt. 52.§ (3) szerint a kötelező tanórai foglalkozások teljes intézményi időkeretének legalább %-a mértékéig. minimális célértéket 3 év alatt felmenő rendszerben kell elérni (választott műveltségterület/tantárgy). Műveltségterület tantárgyi bontás nélküli oktatása legalább egy műveltségterületen

8 Tantárgytömbösítés követelményei a pályázatban
a tanítási ciklusoknak legalább két hetenként kell váltaniuk egymást, a tantárgytömbösítésbe bevont tantárgyak, műveltségi területek, tanítási óráinak legalább két egymást követő tanítási napra kell esniük, a tanítási napok közül az egyiken legalább három, a másikon legalább kettő a tantárgytömbösítésbe bevont tanítási órának kell lennie, az egy tanítási napon szervezett tanítási órákat egymást követően, egymáshoz kapcsolódóan kell megtartani.

9 Tervezési, szervezési feladatok
A tevékenységet a pályázónak úgy kell megterveznie, hogy annak körében (a tanulásszervezési eljárások bevezetésének keretében) a következő kötelező elemek megvalósuljanak: Legalább egy, három hetet meghaladó projekt megszervezése tanévenként Legalább egy témahét megszervezése tanévenként Legalább egy moduláris oktatási program megszervezése (pl. egészséges életmód, környezetvédelem, demokráciára nevelés, játék, érzelmi-erkölcsi nevelés stb. témakörben) tanévenként Digitális tartalmak, taneszközök oktatási gyakorlatban való használata, digitális készségek fejlesztése. A tevékenységet úgy kell megtervezni, hogy a programban érintett tanórák 25%-a IKT-eszközzel támogatott tanóraként valósuljon meg.

10 Az új módszerek intézményi alkalmazása – az oktatás folyamatában
az oktatás tartalma (új kompetenciák), rugalmas szervezeti keretek (osztálybontás, nívócsoport, feladatra szerveződő team), szervezési módok (egyéni, pár, csoport, frontális) szervezeti formák (45’, blokk, tantárgytömbösítés) módszerek (kooperatív, projekt, esettanulmány).

11 Változások 1. Összefüggő tantárgyak órarendi tömbösítése (különböző epochák kialakítása). Különböző szaktanárok tevékenységének tartalmi egyeztetése egy-egy osztályban Egy adott téma közös tanítása a különböző tantárgyakat tanító tanárok együttműködésével.

12 Változások 2. Projektek közös kidolgozása különböző tárgyak tanáraival. Értékelési eszközök megalkotása a különböző tantárgyakat tanító tanárok együttes munkájával (pl. feladatlap, témazáró, vizsga tételsor stb.)

13 Változások 3. A tanulók összehangolt fejlesztése különböző szakos tanárok által a domináns kompetenciák (pl. kommunikáció, problémamegoldás) terén. Az iskolai internetes termek és az iskolai könyvtár közös használata a különböző tárgyakat tanító tanárokkal és csoportjaikkal.


Letölteni ppt "TÁMOP Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés"

Hasonló előadás


Google Hirdetések