Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

TÁMOP 3.1.4 „Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben” A kompetencia alapú nevelés és oktatás elterjesztése Celldömölkön.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "TÁMOP 3.1.4 „Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben” A kompetencia alapú nevelés és oktatás elterjesztése Celldömölkön."— Előadás másolata:

1 TÁMOP 3.1.4 „Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben” A kompetencia alapú nevelés és oktatás elterjesztése Celldömölkön

2 „ Mindegy, hogy képességeid mekkorák, fő, hogy a tőled telhető legjobbat formáld belőlük és általuk.” / Weöres Sándor/

3 30 90 50 70 65 % 49 % % Mo: 37 % ALAPFOK 79 % 67 % Mo: 72 % KÖZÉPFOK 90 % 74 % Mo: 83 % FELSŐFOK Foglalkoztatási ráták iskolázottság szerint az OECD országokban (25-64 évesek, 2003) (OECD: Kelet-Közép Európa nélkül. Tartomány = átlag +- egy szórásegységnyi sáv)

4 1998. évi nemzetközi felnőtt írásbeliség-vizsgálat 16-32 évesek 70 %-a igen rossz szövegértésű: (1,2)-es szintű egy 5 fokozatú skálán. Nyugat- Európában: 45 % Az érettségivel nem rendelkezők között ez az arány 85 % ! Fiataljaink 20-25 %-a soha nem tanul meg értő módon olvasni.

5 A 16-65 éves középiskolainál alacsonyabb végzettségű népességből azok aránya, akik a dokumentum-típusú szövegértésben 3-as, 4-es, 5-ös szinten végeztek %

6 Diploma Középfok 8 osztály 0-7 osztály 48 46 44 42 1988 19901992199419961998 2000 2002 40 38 36 34 32 Országos Forrás: Kovács K. –Hablicsek L. (2006) Férfiak 30 éves korban várható élettartama Magyaror- szágon iskolai végzettség szerint (5éves mozgó átlagok) év

7 1.Anyanyelven folytatott kommunikáció 2.Idegen nyelveken folytatott kommunikáció 3.Matematikai kompetencia és alapvető kompetenciák a természet- és műszaki tudományok terén 4.Digitális kompetencia 5.A tanulás (meg)tanulása 6.Interperszonális, interkulturális, szociális és állampolgári kompetencia 7.Vállalkozói kompetencia 8.Kulturális kifejezőkészség Kulcskompetenciák 1.Anyanyelvi kommunikáció 2.Idegen nyelvi kommunikáció 3.Matematikai kompetencia 4.Természettudományos kompetencia 5.Digitális kompetencia 6.A hatékony, önálló tanulás 7.Szociális és állampolgári kompetencia 8.Kezdeményzőképesség és vállalkozói kompetencia 9.Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőkészség NAT 2007

8 TÁMOP 3.1.4 kompetencia fejlesztése Az iskola esetén közvetlen kompetencia fejlesztés zajlik a programcsomagokon keresztül, továbbá közvetett módon (IKT tanórai alkalmazása, új tanulásszervezési eljárások alkalmazása, pedagógiai innováció megvalósítása). Az óvoda a teljes személyiséget fejleszti.

9 Várható eredmények Közvetlen – Alapkompetenciák fejlődése (óvoda) – Interperszonális kapcsolatok javulása Közvetett – Befogadás, tolerancia javulása – Munkaerő-piaci esélyek javulása

10 Tevékenységek – a) Kompetencia alapú oktatás implementációja A NAT szerinti kulcskompetencia-területek fejlesztését, újszerű tanulásszervezési eljárások alkalmazását támogató oktatási programok és taneszközök bevezetése,adaptációja Szövegértés-szövegalkotás: Összesen:197 tanuló

11 Tevékenységek – a) Kompetencia alapú oktatás implementációja Matematika: Összesen:152 tanuló - Celldömölki Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola 50 fő - Celldömölki Városi Általános Iskola és EPSZ 26 fő + 48 fő - Celldömölki Városi Általános Iskola és EPSZ – Alsósági Tagiskola – 28 fő

12 Tevékenységek - Kompetencia alapú oktatás implementációja Tantárgytömbösített oktatás a szakrendszerű oktatásban: A Kt. 52.§ (3) szerint a kötelező tanórai foglalkozások teljes intézményi időkeretének legalább 5-10-15%-a mértékéig. A minimális célértéket 3 év alatt felmenő rendszerben kell elérni (választott műveltségterület/tantárgy).

13 Tevékenységek - Kompetencia alapú oktatás implementációja Műveltségterület tantárgyi bontás nélküli oktatása: legalább egy műveltségterületen (választott műveltségterület)

14 Tevékenységek - Kompetencia alapú oktatás implementációja Legalább egy óvodai csoportban komplex óvodai program, programcsomag bevezetése, alkalmazása: - 25 gyermek

15 Tevékenységek - Kompetencia alapú oktatás implementációja Modern pedagógiai módszertan alkalmazása: - Legalább egy, három hetet meghaladó projekt megszervezése tanévenként

16 Tevékenységek - Kompetencia alapú oktatás implementációja Modern pedagógiai módszertan alkalmazása: - Legalább egy témahét megszervezése tanévenként

17 Tevékenységek - Kompetencia alapú oktatás implementációja Modern pedagógiai módszertan alkalmazása: - Legalább egy moduláris oktatási program megszervezése (pl. egészséges életmód, környezetvédelem, demokráciára nevelés, játék, érzelmi-erkölcsi nevelés stb. témakörben) tanévenként

18 Tevékenységek - Kompetencia alapú oktatás implementációja Digitális tartalmak, taneszközök oktatási gyakorlatban való használata, digitális készségek fejlesztése. A tevékenységet úgy kell megtervezni, hogy a programban érintett tanórák 25%-a IKT-eszközzel támogatott tanóraként valósuljon meg.

19 Tevékenységek - Kompetencia alapú oktatás implementációja Pedagógusok felkészítése fentiek intézményi implementációjára, megvalósítására, szaktanácsadói támogatás igénybevétele. Pedagógusok száma összesen: 85 fő Tanúsítványok összesen: 272 db - Kötelező továbbképzések: A projektbe bevont, a kompetencia alapú oktatás implementációjában résztvevő pedagógusok számára – 4x30 óra

20 Tevékenységek - Kompetencia alapú oktatás implementációja Menedzsmentképzés a vezetők számára (2x30 óra; általános projektvezetési tréning, oktatásszervezési módszertani tréning)

21 Tevékenységek - Kompetencia alapú oktatás implementációja Az újszerű tanulásszervezési eljárások alkalmazását segítő általános pedagógiai módszertani képzések (2x30 óra; projektpedagógia, tömbösített oktatás és műveltségterületi integrált oktatás, valamint egy választott képzés a szolgáltatói kosárban felsorolt tematikán belül):

22 Tevékenységek - Kompetencia alapú oktatás implementációja A kompetencia alapú oktatási programok, programcsomagok, az óvoda programcsomag komplex alkalmazását támogató módszertani képzés

23 Tevékenységek - Kompetencia alapú oktatás implementációja Az infokommunikációs technológiák (IKT) oktatásban történő alkalmazását segítő képzés

24 Tevékenységek - Kompetencia alapú oktatás implementációja Kötelezően tervezendő szaktanácsadói szolgáltatások: - Intézményi folyamat-szaktanácsadó (intézményvezetés, intézményi fejlesztési folyamat) - IKT fejlesztési folyamat-szaktanácsadó - Kompetenciaterületi mentor-szaktanácsadó (pedagógiai módszertan) - IKT fejlesztési mentor-szaktanácsadó (pedagógiai módszertan)

25 Tevékenységek - Kompetencia alapú oktatás implementációja Tanulói és tanári taneszközök beszerzése, valamint az óvodai program moduláris nevelési eszközeinek beszerzése

26 Tevékenységek – b) A hátrányos helyzetű és SNI tanulók esélyegyenlőségének javítása Sajátos nevelési igényű (SNI) gyerekek együttnevelésére felkészítő képzés - Széchenyi u. 15. feladatellátási helyen 19 fő pedagógus - Széchenyi u. 16. feladatellátási helyen 2 fő pedagógus - Sági u. feladatellátási helyen 16 fő pedagógus - Árpád u. 34. feladatellátási helyen 30 fő pedagógus - Celldömölki Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola 2 fő pedagógus

27 Tevékenységek – b) A hátrányos helyzetű és SNI tanulók esélyegyenlőségének javítása SNI adaptációs szakértő - Széchenyi u. 15. feladatellátási helyen 66 szakértői óra - Széchenyi u. 16. feladatellátási helyen 24 szakértői óra

28 Tevékenységek – c) Az új módszerek intézményi alkalmazása, elterjesztése, önálló intézményi innováció megvalósítása Jó gyakorlatok átvétele - IKT jó gyakorlat - Együttnevelés - Tantárgytömbösített oktatás

29 Tevékenységek – c) Az új módszerek intézményi alkalmazása, elterjesztése, önálló intézményi innováció megvalósítása Saját innováció megvalósítása - Feladatbank létrehozása: matematikai logika a differenciált oktatás megsegítéséhez - Óvodások „játékház” programja - Erdei iskola - Digitális tananyagok és integráció a nyelvi órákon

30 Tevékenységek – c) Az új módszerek intézményi alkalmazása, elterjesztése, önálló intézményi innováció megvalósítása Intézményi pedagógiai dokumentumok módosítása - Pedagógiai program - SZMSZ - Munkatervek - Esélyegyenlőségi dokumentumok

31 Tevékenységek – c) Az új módszerek intézményi alkalmazása, elterjesztése, önálló intézményi innováció megvalósítása Az intézmények pedagógiai programjának, informatikai stratégiájának összehangolása az IKT alapú kompetenciafejlesztés céljaival

32 Tevékenységek – c) Az új módszerek intézményi alkalmazása, elterjesztése, önálló intézményi innováció megvalósítása Projektindító nap

33 Tevékenységek – d) Egyéb támogatott tevékenységek Nyilvánosság Anyagköltség Hordozható számítógép Kisértékű tárgyi eszköz

34 Költségvetés Szakmai tevékenységek Az elszámolható költségek 70%-a 92.657.515 Ft ProjektmenedzsmentA projekt elszámolható költségének legfeljebb 12%-a 9.900.000 Ft Egyéb szolgáltatásokA projekt elszámolható költségének legfeljebb 3%-a 2.209.400 Ft Egyéb általános költségek A projekt elszámolható költségének legfeljebb 4%-a 2.923.200 Ft ERFA jellegű költségek (nyomtató, szám.gép) A projekt elszámolható költségének legfeljebb 10%-a 9.854.398 Ft A projekt összes költsége 117.544.513 Ft


Letölteni ppt "TÁMOP 3.1.4 „Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben” A kompetencia alapú nevelés és oktatás elterjesztése Celldömölkön."

Hasonló előadás


Google Hirdetések