Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

TÁMOP-3.1.4.-08/2-2009-0043TÁMOP-3.1.4.-08/2-2009-0043 A kompetencia alapú oktatás megvalósítása Mosonmagyaróváron A pályázati kiírás forrását az Európai.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "TÁMOP-3.1.4.-08/2-2009-0043TÁMOP-3.1.4.-08/2-2009-0043 A kompetencia alapú oktatás megvalósítása Mosonmagyaróváron A pályázati kiírás forrását az Európai."— Előadás másolata:

1 TÁMOP-3.1.4.-08/2-2009-0043TÁMOP-3.1.4.-08/2-2009-0043 A kompetencia alapú oktatás megvalósítása Mosonmagyaróváron A pályázati kiírás forrását az Európai Szociális Alap és a Magyar Köztársaság költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. (E pályázati kiírás rendelkezésre álló keretösszege a hat “Konvergencia” célkitűzés alá eső régióra - Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Észak- Alföld, Észak-Magyarország, Közép-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl - 16.100.185.792 forint volt.)

2 Az egész életen át tartó tanulás megalapozását szolgáló képességek fejlesztése a kompetencia alapú oktatás elterjesztésével a magyar közoktatási rendszerben a kompetencia alapú oktatás módszertanának és eszközeinek széleskörű elterjesztése a pedagógusok módszertani kultúrájának korszerűsítése a tanulók képességeinek és kulcskompetenciáinak egyénre szabott fejlesztése és megerősítése az egyenlő hozzáférés és az esélyegyenlőség elveinek érvényesítése a digitális írástudás elterjesztése, mindennapi gyakorlattá válásának támogatása A pályázati kiírás forrását az Európai Szociális Alap és a Magyar Köztársaság költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. (E pályázati kiírás rendelkezésre álló keretösszege a hat “Konvergencia” célkitűzés alá eső régióra - Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Észak-Alföld, Észak- Magyarország, Közép-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl - 16.100.185.792 forint volt.) A TÁMOP-3.1.4.-08/2 fejlesztési pályázat célja

3 A TÁMOP-3.1.4.-08/2-2009-0043 projekt résztvevői A pályázó: Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata mint intézményfenntartó A pályázatban részt vevő intézmények: Bolyai János Általános Iskola, Informatikai és Közgazdasági Szakközépiskola Hunyadi Mátyás Szakképző és Szakközépiskola Kossuth Lajos Gimnázium Lurkóvár Óvoda Ujhelyi Imre Általános Iskola

4 1. A pályázati projektben kötelezően megvalósítandó tevékenységek: a) A kompetencia alapú oktatás implementációja A Nat szerinti kulcskompetencia-területek fejlesztését, újszerű tanulásszervezési eljárások alkalmazását támogató oktatási programok és taneszközök bevezetése, adaptációja az alábbi elemek bevezetésével: •a „Szövegértés-szövegalkotás” kulcskompetencia területen tanévet átfogóan kompetencia alapú oktatási program, programcsomag bevezetése (legalább egy tanulócsoportban) •a „Matematika” kulcskompetencia területen tanévet átfogóan kompetencia alapú oktatási program, programcsomag bevezetése (legalább egy tanulócsoportban) •további egy választott kulcskompetencia területen kompetencia alapú oktatási program, programcsomag bevezetése •tantárgytömbösített oktatás a szakrendszerű oktatásban •műveltségterület tantárgyi bontás nélküli oktatása: legalább egy (választott) műveltségterületen •óvodák esetében legalább egy óvodai csoportban komplex óvodai program, programcsomag bevezetése, alkalmazása A TÁMOP-3.1.4.-08/2 fejlesztési pályázat tartalma I.

5 A TÁMOP-3.1.4.-08/2 fejlesztési pályázat tartalma II. Az oktatási programok, újszerű tanulásszervezési eljárások bevezetését, a kulcskompetenciák fejlesztését a következő kötelező elemek alkalmazásával kellett megtervezni: legalább egy, három hetet meghaladó projekt megszervezése tanévenként legalább egy témahét megszervezése tanévenként legalább egy moduláris oktatási program megszervezése tanévenként digitális tartalmak, taneszközök oktatási gyakorlatban való használata, digitális készségek fejlesztése (a programba bevont tanulócsoportok tanóráinak 25%-a informatikai eszközzel támogatott tanóraként valósul meg)

6 A TÁMOP-3.1.4.-08/2 fejlesztési pályázat tartalma III. b) A hátrányos helyzetű és SNI tanulók esélyegyenlőségének javítása c) Az új módszerek intézményi alkalmazása, elterjesztése, önálló intézményi innováció megvalósítása „jó gyakorlatok átvétele” - már kifejlesztett, kipróbált és jól bevált pedagógiai módszerek, eljárások megismerése, adaptációja az intézmény saját innovációjának megvalósítása átfogó intézményfejlesztés – a fejlesztések eredményeinek az intézmény mindennapi gyakorlatába való beillesztése, a pedagógiai szemléletváltást segítő tevékenységek megvalósítása: •az egész tantestület ismerje meg a pályázati innováció céljait és eszközrendszerét, szakmai tevékenységeit •az intézmény pedagógiai dokumentumainak módosítása, hogy a projekt tevékenységeinek sikeres megvalósítását elősegítsék •az intézmények pedagógiai innovációja fenntarthatóságának legalább 5 tanéven keresztül tartó biztosítása •az intézmények informatikai stratégiájának kidolgozása az informatikai alapú kompetenciafejlesztés érdekében

7 A TÁMOP-3.1.4.-08/2 fejlesztési pályázat tartalma IV. 2. Egyéb (nem kötelező) támogatható tevékenységek a megvalósítással kapcsolatban: további „jó gyakorlatok átvétele”, adaptációja további, a projekt eredményes megvalósítását szolgáló pedagógus-továbbképzési programok a pedagógusok által végzett fejlesztési, innovációs tevékenység, új pedagógiai, módszertani produktumok létrehozása, pl.: •egy többhetes projekt kidolgozása •témahét leírásának elkészítése, megszervezése •a tömbösített oktatást, tantárgyak bontása nélküli műveltségterületi oktatást szolgáló pedagógiai program kidolgozása Szakmai együttműködések kialakítása egyéb szolgáltatások igénybe vételére, pl.: •színházakkal, múzeumokkal, könyvtárakkal való együttműködés kialakítása •a helyi társadalom szereplőivel közös programok szervezése •környezetvédelem, üzemlátogatás •erdei iskolai programok megvalósítása Mérés-értékelési felkészítés a nevelőtestület 1-2 tagja számára, az országos kompetenciamérés iskolai eredményének elemzésére, fejlesztő beavatkozások tervezésére. A kidolgozott tartalmak, produktumok az iskolák honlapján, bárki által ingyenesen felhasználható módon, teljes körűen hozzáférhetők lesznek.

8 A TÁMOP-3.1.4.-08/2 fejlesztési pályázat taralma V. 3. A projekt végrehajtása Időtartam: egy teljes tanév (a 2009/2010-es tanév) Megvalósítandó tevékenység: a tervezett pedagógiai fejlesztések csoport- és osztálytermi szinten, teljes tanévet átfogóan valósulnak meg A résztvevők köre: a pályázati kiírásban kötelezően előírtak szerint intézményenként meghatározott számú tanulócsoportot és óvodai csoportot, valamint pedagógust vontunk be. (Ezen túlmenően további tanulócsoportok, pedagógusok bevonására is lehetőség volt – éltünk is ezzel.)


Letölteni ppt "TÁMOP-3.1.4.-08/2-2009-0043TÁMOP-3.1.4.-08/2-2009-0043 A kompetencia alapú oktatás megvalósítása Mosonmagyaróváron A pályázati kiírás forrását az Európai."

Hasonló előadás


Google Hirdetések