Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Tantestületi felkészítő nap 2009. november 16. A LEÁNYFALUSI MÓRICZ ZSIGMOND ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA TARTALOMFEJLESZTÉSE Takátsné Czap.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Tantestületi felkészítő nap 2009. november 16. A LEÁNYFALUSI MÓRICZ ZSIGMOND ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA TARTALOMFEJLESZTÉSE Takátsné Czap."— Előadás másolata:

1 Tantestületi felkészítő nap 2009. november 16. A LEÁNYFALUSI MÓRICZ ZSIGMOND ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA TARTALOMFEJLESZTÉSE Takátsné Czap Éva Projektmenedzser 2009.11.16.

2 TÁMOP - 3.1.4-09/1-2009-0030 Leányfalu Nagyközség Önkormányzata a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázati munkájára 29 767 600 Ft támogatást kapott.

3 A projekt időtartama: 2009. szeptember 17. - 2010. augusztus 31. A projekt időtartama a 2009/2010-es tanévet magába foglalja.

4 Támogatás Igényelhető maximális támogatás: 30.000 000 Ft Támogatás: 29.767.600 Ft Óvoda: 7 000 000 Ft Iskola: 22 767 600 Ft

5 Projektmenedzsment Projektmenedzser: Takátsné Czap Éva Pénzügyi munkatárs: Debreczeni Jenőné Projekt asszisztens: Nagyné Gyenge Renáta Szakmai vezetők: Óvoda: Horváthné Kócsy Andrea Iskola: Jékely Endréné

6 Kötelező tevékenységek a.A kompetencia alapú oktatás implementációja b.A hátrányos helyzetű és SNI tanulók esélyegyenlőségének javítása c.Az új módszerek intézményi alkalmazása, önálló intézményi innováció megvalósítása

7 A kompetencia alapú oktatás implementációja A Nat szerinti kulcskompetencia-területek fejlesztését, újszerű tanulásszervezési eljárások alkalmazását támogató oktatási programok és taneszközök bevezetése, adaptációja. –a „Szövegértés-szövegalkotás” kulcskompetencia területen teljes tanórai lefedettség (A) – egy tanulócsoport –a „Matematika” kulcskompetencia területen teljes tanórai lefedettség (A) – egy tanulócsoport –egy választott kulcskompetencia területe „ Szociális-, életviteli- és környezeti” kulcskompetencia területen teljes tanórai lefedettség (A) – egy tanulócsoport tantárgytömbösített oktatás a szakrendszerű oktatásban •a kötelező tanórai foglalkozások teljes intézményi időkeretének legalább 5- 10-15%-a mértékéig, 3 év alatt –műveltségterület tantárgyi bontás nélküli oktatása •legalább egy műveltségterületen –komplex óvodai program, programcsomag •legalább egy csoportban

8 Programcsomagok bevezetése „Szövegértés-szövegalkotás” A 3.o. Baranyai Emese 6.o. Zoltai Anikó C 2.b. Borbényiné Mócsai Ágnes „Szociális,-életvitel és környezeti A 4.o. Kubisch Boglárka 8.o. Csermely Alexandra „Matematika” A 1.a. Tóthné Somodi Katalin 7.o. Debre Márta „ Óvodai” Nagy-középső csoport Szász Istvánné Krasztev Emese Ildikó

9 Modern pedagógiai módszertan alkalmazása Az oktatási programok, újszerű tanulásszervezési technikák alkalmazását segítő, a kulcskompetenciák fejlesztését támogató modern pedagógiai módszertan alkalmazása (kooperatív technikák, projektmódszer, témahét, múzeumpedagógia, stb.). –Legalább egy, három hetet meghaladó projekt megszervezése tanévenként „ Üdv a Dunának” pedagógiai projekt kidolgozása –Legalább egy témahét megszervezése tanévenként „Ez itt az én hazám” témahét kidolgozása, megvalósítása a Leányfalun található intézményekkel( múzeum, Faluház, könyvtár, civil szervezetek) –Legalább egy moduláris oktatási program megszervezése tanévenként Egészséges életmódra nevelés

10 Digitális tartalmak, taneszközök oktatási gyakorlatban való használata, digitális készségek fejlesztése. A tevékenységet úgy kell megtervezni, hogy a programban érintett tanórák 25%-a IKT-eszközzel támogatott tanóraként valósuljon meg.

11 Képzések, szaktanácsadói szolgáltatások 1. A közoktatási intézmények pedagógusainak felkészítése az intézményi megvalósítására, szaktanácsadói támogatás igénybevétele. –Kötelező képzések •Menedzsmentképzés a vezetők számára (2x30 óra; általános projektvezetési tréning, oktatásszervezési módszertani tréning) óvoda: 1 fő -változásmenedzsment, projektmenedzsment iskola: 2 fő -új oktatásszervezés-projektpedagógia, tantárgytömbösítés -változásmenedzsment, projektmenedzsment •Az újszerű tanulásszervezési eljárások alkalmazását segítő általános pedagógiai módszertani képzések (2x30 óra; projektpedagógia, tömbösített oktatás és műveltségterületi integrált oktatás, valamint egy választott képzés a szolgáltatói kosárban felsorolt tematikán belül) óvoda: •Hatékony tanulómegismerési technikák :1 fő •Tevékenységközpontú pedagógiák : 1 fő •az óvoda-iskola átmenet : 2fő

12 Képzések, szaktanácsadói szolgáltatások 2. iskola: Általános pedagógiai módszertani továbbképzés: -új tanulásszervezési eljárások 7 fő •Tanórai differenciálás heterogén csoportban: 1 fő •Hatékony tanul-ómegismerési technikák : 1 fő •Tevékenységközpontú pedagógiák : 1 fő •Az óvoda-iskola átmenet : 1 fő •Tanulás tanulása: 1 fő •Drámapedagógia: 1 fő •Kooperatív tanulás: 1 fő

13 Képzések, szaktanácsadói szolgáltatások 3. •A kompetencia alapú oktatási programok, programcsomagok, az óvodai programcsomag komplex alkalmazását támogató módszertani képzés óvoda: 2 fő iskola: 7 fő •Az infokommunikációs technológiák (IKT) oktatásban történő alkalmazását segítő képzés óvoda: 2 fő iskola: 7fő •IKT eszközökkel támogatott tanulói tevékenységre felkészítő módszertani képzés iskola: 7 fő •A sajátos nevelési igényű gyermekek együttnevelésére felkészítő képzés óvoda: 2 fő iskola: 4 fő

14 Képzések, szaktanácsadói szolgáltatások 4. –Kötelező tanácsadói szolgáltatások •Intézményi folyamat-szaktanácsadó (intézményvezetés, intézményi fejlesztési folyamat) óvoda: 50 óra iskola: 88 óra •IKT fejlesztési folyamat-szaktanácsadó 60 óra •Kompetenciaterületi mentor-szaktanácsadó (pedagógiai módszertan) óvoda: 28 óra iskola: 98 óra •IKT fejlesztési mentor-szaktanácsadó (pedagógiai módszertan) 60 óra - tanulói laptop program •SNI tanulók együttnevelésének a gyakorlatát támogató szaktanácsadó iskola: 40 óra •Mérés-értékelés szakértő iskola: 35 óra

15 Beszerzések A kompetencia alapú oktatás eredményes bevezetéséhez és alkalmazásához szükséges tanulói és tanári taneszközök beszerzése, valamint az óvodai program moduláris nevelési eszközeinek beszerzése. óvoda: 600 000 Ft iskola: - kompetencia alapú oktatási programokhoz szükséges taneszközök: 2 500 000 Ft - egyéb taneszközök: 400 000 Ft

16 Innovációs tevékenység •A projekt indításakor a pályázónak az egész tantestületre kiterjedő projektindító napot kell tartania, amely lehetőséget biztosít minden pedagógus számára (függetlenül attól, hogy a pedagógus közvetlenül részt vesz-e a projekt megvalósításában) a pályázati innováció céljainak és eszközrendszerének, szakmai tevékenységeinek megismerésére, áttekintésére. •„Jó gyakorlatok átvétele” Az intézmények közötti horizontális tanulás elősegítése érdekében, a feladatellátási hely sajátosságainak megfelelő, a tervezett fejlesztésekhez illeszkedő, már kifejlesztett, kipróbált és jól bevált pedagógiai módszerek, eljárások megismerése, adaptációja •A kompetenciafejlesztő programcsomagok adaptációja. •Az intézmény saját innovációjának megvalósítása. •Az intézmény pedagógiai dokumentumainak módosítása, átalakítása. •Az intézmények pedagógiai programjának, informatikai stratégiájának összehangolása az IKT alapú kompetenciafejlesztés céljaival.

17 A fejlesztési program kialakítása komplex szaktanácsadó igénybe vételével történt –A helyzetelemzéshez és a szakmai projektterv elkészítéséhez külső komplex szaktanácsadót kellett igénybe venni –A komplex szaktanácsadót a pályázó az országos listáról választhatta –A komplex intézményi szaktanácsadó véleményét és egyetértő nyilatkozatát a pályázathoz csatolni kellett Szaktanácsadónk: Hodossy Attila


Letölteni ppt "Tantestületi felkészítő nap 2009. november 16. A LEÁNYFALUSI MÓRICZ ZSIGMOND ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA TARTALOMFEJLESZTÉSE Takátsné Czap."

Hasonló előadás


Google Hirdetések