Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Tantestületi felkészítő nap

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Tantestületi felkészítő nap"— Előadás másolata:

1 Tantestületi felkészítő nap
2009. november 16. A LEÁNYFALUSI MÓRICZ ZSIGMOND ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA TARTALOMFEJLESZTÉSE Takátsné Czap Éva Projektmenedzser

2 TÁMOP / Leányfalu Nagyközség Önkormányzata a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázati munkájára Ft támogatást kapott.

3 2009. szeptember 17. - 2010. augusztus 31.
A projekt időtartama: 2009. szeptember augusztus 31. A projekt időtartama a 2009/2010-es tanévet magába foglalja.

4 Támogatás Igényelhető maximális támogatás: 30.000 000 Ft
Óvoda: Ft Iskola: Ft

5 Projektmenedzsment Projektmenedzser: Takátsné Czap Éva
Pénzügyi munkatárs: Debreczeni Jenőné Projekt asszisztens: Nagyné Gyenge Renáta Szakmai vezetők: Óvoda: Horváthné Kócsy Andrea Iskola: Jékely Endréné

6 Kötelező tevékenységek
A kompetencia alapú oktatás implementációja A hátrányos helyzetű és SNI tanulók esélyegyenlőségének javítása Az új módszerek intézményi alkalmazása, önálló intézményi innováció megvalósítása

7 A kompetencia alapú oktatás implementációja
A Nat szerinti kulcskompetencia-területek fejlesztését, újszerű tanulásszervezési eljárások alkalmazását támogató oktatási programok és taneszközök bevezetése, adaptációja. a „Szövegértés-szövegalkotás” kulcskompetencia területen teljes tanórai lefedettség (A) – egy tanulócsoport a „Matematika” kulcskompetencia területen egy választott kulcskompetencia területe „Szociális-, életviteli- és környezeti” kulcskompetencia területen tantárgytömbösített oktatás a szakrendszerű oktatásban a kötelező tanórai foglalkozások teljes intézményi időkeretének legalább %-a mértékéig, 3 év alatt műveltségterület tantárgyi bontás nélküli oktatása legalább egy műveltségterületen komplex óvodai program, programcsomag legalább egy csoportban

8 Programcsomagok bevezetése
„Szövegértés-szövegalkotás” A 3.o. Baranyai Emese 6.o. Zoltai Anikó C 2.b. Borbényiné Mócsai Ágnes „Szociális,-életvitel és környezeti 4.o. Kubisch Boglárka 8.o. Csermely Alexandra „Matematika” A 1.a. Tóthné Somodi Katalin 7.o. Debre Márta „ Óvodai” Nagy-középső csoport Szász Istvánné Krasztev Emese Ildikó

9 Modern pedagógiai módszertan alkalmazása
Az oktatási programok, újszerű tanulásszervezési technikák alkalmazását segítő, a kulcskompetenciák fejlesztését támogató modern pedagógiai módszertan alkalmazása (kooperatív technikák, projektmódszer, témahét, múzeumpedagógia, stb.). Legalább egy, három hetet meghaladó projekt megszervezése tanévenként „ Üdv a Dunának” pedagógiai projekt kidolgozása Legalább egy témahét megszervezése tanévenként „Ez itt az én hazám” témahét kidolgozása, megvalósítása a Leányfalun található intézményekkel( múzeum, Faluház, könyvtár, civil szervezetek) Legalább egy moduláris oktatási program megszervezése tanévenként Egészséges életmódra nevelés

10 Digitális tartalmak, taneszközök oktatási gyakorlatban való használata, digitális készségek fejlesztése. A tevékenységet úgy kell megtervezni, hogy a programban érintett tanórák 25%-a IKT-eszközzel támogatott tanóraként valósuljon meg.

11 Képzések, szaktanácsadói szolgáltatások 1.
A közoktatási intézmények pedagógusainak felkészítése az intézményi megvalósítására, szaktanácsadói támogatás igénybevétele. Kötelező képzések Menedzsmentképzés a vezetők számára (2x30 óra; általános projektvezetési tréning, oktatásszervezési módszertani tréning) óvoda: 1 fő -változásmenedzsment, projektmenedzsment iskola: 2 fő -új oktatásszervezés-projektpedagógia, tantárgytömbösítés -változásmenedzsment, projektmenedzsment Az újszerű tanulásszervezési eljárások alkalmazását segítő általános pedagógiai módszertani képzések (2x30 óra; projektpedagógia, tömbösített oktatás és műveltségterületi integrált oktatás, valamint egy választott képzés a szolgáltatói kosárban felsorolt tematikán belül) óvoda: Hatékony tanulómegismerési technikák :1 fő Tevékenységközpontú pedagógiák : 1 fő az óvoda-iskola átmenet : 2fő

12 Képzések, szaktanácsadói szolgáltatások 2.
iskola: Általános pedagógiai módszertani továbbképzés: új tanulásszervezési eljárások 7 fő Tanórai differenciálás heterogén csoportban: 1 fő Hatékony tanul-ómegismerési technikák : 1 fő Tevékenységközpontú pedagógiák : 1 fő Az óvoda-iskola átmenet : 1 fő Tanulás tanulása: 1 fő Drámapedagógia: 1 fő Kooperatív tanulás: 1 fő

13 Képzések, szaktanácsadói szolgáltatások 3.
A kompetencia alapú oktatási programok, programcsomagok, az óvodai programcsomag komplex alkalmazását támogató módszertani képzés óvoda: 2 fő iskola: 7 fő Az infokommunikációs technológiák (IKT) oktatásban történő alkalmazását segítő képzés iskola: 7fő IKT eszközökkel támogatott tanulói tevékenységre felkészítő módszertani képzés A sajátos nevelési igényű gyermekek együttnevelésére felkészítő képzés iskola: 4 fő

14 Képzések, szaktanácsadói szolgáltatások 4.
Kötelező tanácsadói szolgáltatások Intézményi folyamat-szaktanácsadó (intézményvezetés, intézményi fejlesztési folyamat) óvoda: óra iskola: 88 óra IKT fejlesztési folyamat-szaktanácsadó óra Kompetenciaterületi mentor-szaktanácsadó (pedagógiai módszertan) óvoda: 28 óra iskola: 98 óra IKT fejlesztési mentor-szaktanácsadó (pedagógiai módszertan) 60 óra - tanulói laptop program SNI tanulók együttnevelésének a gyakorlatát támogató szaktanácsadó iskola: 40 óra Mérés-értékelés szakértő iskola: 35 óra

15 Beszerzések A kompetencia alapú oktatás eredményes bevezetéséhez és alkalmazásához szükséges tanulói és tanári taneszközök beszerzése, valamint az óvodai program moduláris nevelési eszközeinek beszerzése. óvoda: Ft iskola: - kompetencia alapú oktatási programokhoz szükséges taneszközök: Ft - egyéb taneszközök: Ft

16 Innovációs tevékenység
A projekt indításakor a pályázónak az egész tantestületre kiterjedő projektindító napot kell tartania, amely lehetőséget biztosít minden pedagógus számára (függetlenül attól, hogy a pedagógus közvetlenül részt vesz-e a projekt megvalósításában) a pályázati innováció céljainak és eszközrendszerének, szakmai tevékenységeinek megismerésére, áttekintésére. „Jó gyakorlatok átvétele” Az intézmények közötti horizontális tanulás elősegítése érdekében, a feladatellátási hely sajátosságainak megfelelő, a tervezett fejlesztésekhez illeszkedő, már kifejlesztett, kipróbált és jól bevált pedagógiai módszerek, eljárások megismerése, adaptációja A kompetenciafejlesztő programcsomagok adaptációja. Az intézmény saját innovációjának megvalósítása. Az intézmény pedagógiai dokumentumainak módosítása, átalakítása. Az intézmények pedagógiai programjának, informatikai stratégiájának összehangolása az IKT alapú kompetenciafejlesztés céljaival.

17 Szaktanácsadónk: Hodossy Attila
A fejlesztési program kialakítása komplex szaktanácsadó igénybe vételével történt A helyzetelemzéshez és a szakmai projektterv elkészítéséhez külső komplex szaktanácsadót kellett igénybe venni A komplex szaktanácsadót a pályázó az országos listáról választhatta A komplex intézményi szaktanácsadó véleményét és egyetértő nyilatkozatát a pályázathoz csatolni kellett Szaktanácsadónk: Hodossy Attila


Letölteni ppt "Tantestületi felkészítő nap"

Hasonló előadás


Google Hirdetések