Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Estefánné Varga Magdolna projektmenedzser „Kompetenciaalapú tanítási-tanulási programok elterjesztése a pedagógusképzésben” EKF HEFOP/2006/3.3.2 pályázat.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Estefánné Varga Magdolna projektmenedzser „Kompetenciaalapú tanítási-tanulási programok elterjesztése a pedagógusképzésben” EKF HEFOP/2006/3.3.2 pályázat."— Előadás másolata:

1 Estefánné Varga Magdolna projektmenedzser „Kompetenciaalapú tanítási-tanulási programok elterjesztése a pedagógusképzésben” EKF HEFOP/2006/3.3.2 pályázat Nyíregyháza 2007. március 06.

2 A projekt célja: „ Olyan pedagógusképzési program, illetve az ehhez szükséges tananyag és taneszközök készítése, amely képessé teszi a tanárjelölteket a XXI. század pedagógiai gyakorlatában jelentkez ő kihívásokkal történ ő szembenézésre, felkészíti ő ket az elméleti és gyakorlati ismeretek és kompetenciák kreatív alkalmazására.”

3 A projekt célcsoportjai: Közvetlen célcsoportok: fels ő oktatási intézményekben és gyakorló- intézményeikben, továbbá a konzorciumi partnereknél a pedagógusjelöltek felkészítésében részt vev ő oktatók, pedagógusok, szakemberek fels ő oktatási intézmények tanár szakos hallgatói közoktatási (iskolai) tanítási gyakorlatra hallgatókat fogadó közoktatási intézmények diákjai.

4 Eszterházy Károly F ő iskola Eszterházy Károly F ő iskola Gyakorló Általános Iskola, Középiskola és Alapfokú M ű vészeti Oktatási Intézmény Arany János Általános Iskola és Szakiskola Miskolci Egyetem – Neveléstudományi Tanszék Digitális Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet Heves Megyei Önkormányzat Pedagógiai Intézete Konzorciumi partnerek:

5 A projekt f ő tevékenységei: 1.Nyitókonferencia, menedzsmenttréning, képz ő k képzése 2.Programadaptálási és fejlesztési tevékenység 3.Programcsomag beépítése a képzésbe, hallgatói speciálkollégium meghirdetése, portfólió kialakítása 4.Az adaptáció elvégzése a közoktatás igényei szerint, gyakorlóiskolai kipróbálása 5.Tananyagfejlesztés, a pedagógiai-pszichológiai 10 kredit tartalmi kidolgozása; tananyagok digitalizálása 6.Kutatási-fejlesztési tevékenység: számítógépes tanulásfejleszt ő programcsomag kidolgozása 7.Min ő ségbiztosítás, mérés-értékelés, hatásvizsgálat; Szinergia+disszemináció

6 Programadaptálási és fejlesztési tevékenység A képz ő k képzése HEFOP 3.1. : szociális és életviteli kompetenciaterület életpálya-építési kompetenciaterület IKT kompetenciaterület HEFOP 2.1.: kooperatív tanulás multikulturális tartalmak projektpedagógiai módszerek Tananyagfejlesztés, kivitelezés, módszertani felkészítés A kompetenciafejleszt ő programcsomagok adaptációjának el ő készítése, adaptálása, beépítése a képzésbe Szakmai anyagok lektorálása Tananyagfejlesztés, kivitelezés

7 Programcsomag beépítése a f ő iskolai és egyetemi képzésbe; hallgatói speciálkollégiumok meghirdetése; portfólió kialakítása - Hallgatói célcsoport toborzása - Hallgatói szemináriumok megszervezése - A hallgatói portfólió szakmai anyagának, forgatókönyvének el ő készítése - A hallgatói portfólió tananyagainak elektronikus formában való elkészítése

8 Az adaptáció elvégzése a közoktatás igényei szerint, gyakorlóiskolai kipróbálás Kompetenciaterületenként a mentorálás és a konzultációk segítik a pedagógusokat (Gyakorlóiskola + Arany János Iskola) 1.Kiképzett pedagógusok a tanmenetbe, tantervekbe, óratervekbe beépítik a kompetenciaterületek fejlesztését. 2.Hallgatói hospitálásokat vezetnek. 3.Hallgatói próbatanításokra felkészítik a hallgatókat, és mentorálják a munkájukat. 4.A hallgatói próbatanítások DVD-re történ ő felvételének el ő készítése.

9 Tananyagfejlesztés, a pedagógiai-pszichológiai 10 kredit tartalmi kidolgozása; tananyagok digitalizálása 1. Tananyagírás + digitalizálásra el ő készítés, - pedagógiai-pszichológiai tanegységek tematikáinak és tananyagainak kidolgozása, - véglegesítése, a tanegységek beépítése a képzésbe 2. E-learning tananyagok elkészítése a 10 kredithez: - pszichológiaelméleti alapok - a gondolkodók a nevelésr ő l - a nevelés társadalmi alapjai elmélet és gyakorlat - a pedagógusszemélyiség fejlesztése. Elektronikus portfólió elkészítése

10 Kutatási-fejlesztési tevékenység: számítógépes tanulásfejleszt ő programcsomag kidolgozása A kutatási terv A kérd ő ív kidolgozása Számítógépes felület elkészítése - programírás Próbavizsgálat Validizálás reliabilitásvizsgálatok A kérd ő ív véglegesítése Fejleszt ő feladatok kidolgozása. Fejleszt ő területenként minimum 10 feladat.

11 Min ő ségbiztosítás: Min ő ségügyi értékelési szempontrendszer kidolgozása Min ő ségbiztosítási terv kidolgozása Mérés-értékelés, hatásvizsgálat: Hallgatói kompetenciamérések; tanulói kompetencia mérések Hatásvizsgálat - hatásvizsgálati tanulmány A projekt min ő ségértékelési jelentésének elkészítése. DPSZI: részvétel a mérés-értékelés eszközrendszerének kidolgozásában, adatok tárolása. Szinergia + disszemináció: Sajtókonferencia - Líceum TV Részvétel külföldi és belföldi konferenciákon Digitális portólió Comenius nemzetközi pedagógustovábbképzési programon részvétel 2 f ő.

12 Köszönöm a figyelmet! Estefánné Varga Magdolna estefan@ektf.hu


Letölteni ppt "Estefánné Varga Magdolna projektmenedzser „Kompetenciaalapú tanítási-tanulási programok elterjesztése a pedagógusképzésben” EKF HEFOP/2006/3.3.2 pályázat."

Hasonló előadás


Google Hirdetések