Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

„Kompetencia alapú oktatás- egyenlő hozzáférés a vésztői Szabó Pál Általános Iskolában” TÁMOP 3. 1. 4 2009/02 0059 „ Az első mag ezerszer újra kel, folyton.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "„Kompetencia alapú oktatás- egyenlő hozzáférés a vésztői Szabó Pál Általános Iskolában” TÁMOP 3. 1. 4 2009/02 0059 „ Az első mag ezerszer újra kel, folyton."— Előadás másolata:

1 „Kompetencia alapú oktatás- egyenlő hozzáférés a vésztői Szabó Pál Általános Iskolában” TÁMOP 3. 1. 4 2009/02 0059 „ Az első mag ezerszer újra kel, folyton újul az első porhüvely, az első Hajnal írja le, amit az Ítélet alkonya olvas el.” / Teller Ede: A fizika nagyszerű, mert egyszerű/

2 Előzmények: 2000. kompetencia alapú PISA mérés eredményei 2006. évi mérés Munkaadók elégedetlensége a munkaerőpiacra kilépők felkészültségével

3 Következmény: Oktatási programok fejlesztése (NFT; Phare) HEFOP 3.1.1. ( 6 kompetencia területen készültek el a modul rendszerű oktatási programok, amelyek kipróbálása és bevezetése a közoktatási intézmények 10 %-ban sikeresen megtörtént.

4 Cél: Képességfejlesztés Kompetencia alapú oktatás módszertanának és eszközeinek széleskörű elterjesztése A pedagógusok módszertani kultúrájának korszerűsítése A tanulók képességeinek és kulcskompetenciáinak egyénre szabott fejlesztése és megerősítése Újszerű tanulásszervezési eljárások bevezetése (pl. projekt alapú oktatás, komp. alapú tananyagok, taneszközök) IKT-eszközökkel támogatott tanórák módszertani támogatása

5 Kötelezően megvalósítandó tevékenységek: Legalább 1 tanulócsoportban a „Szövegértés-szöveglakotás” kulcskomp. területén tanévet átfogóan, teljes tanórai lefedettséget biztosító komp. alapú progr. csom. bevezetése ( 2. c Lázárné Nagy Margit Katalin; 7. b Turbuczné Kovács Erzsébet) Legalább 1 tanulócsoportban a „Matematika” kulcskomp. területén tanévet átfogóan, teljes tanórai lefedettséget biztosító komp. alapú progr. csom. bevezetése ( 3. c Csüllög Mária; 5. b Szabó Sándor; 6. b Nyíri Károlyné) Legalább 1 tanulócsoportban további egy választott kulcskomp. területén komp. alapú progr. csom. Bevezetése ( 5. c életpálya- építés: Liszkai Andrea; 1. c szociális-életviteli, környezeti Csillagné Baksa Margit, 6. a szociális-életviteli, környezeti: Petrusánné Bányai Mária) Tantárgytömbösített oktatás a szakrendszerű oktatásban 7. b Turbuczné Kovács Erzsébet) Műveltségterület tantárgyi bontás nélkül 4. d Varga Anett; 5. a Kovácsné Harmati Emma

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16 Modern pedagógiai módszertan alkalmazása: Legalább egy három hetet meghaladó projekt megszervezése tanévenként Legalább egy témahét tanévenként Legalább egy moduláris program megszervezése Digitális tartalmak, taneszközök oktatási gyakorlatban való használata->25% IKT- eszközzel támogatott tanóra kell legyen (laptop)

17 Továbbképzések: Képzés:Résztvevők:Időpont:Helyszín: Menedzsment 2x30 óra Pardiné Szabó Mária Tölcsér Jánosné Szept. 24-26. Okt. 1-3. Mezőberény A kompetencia alapú okt. programcsomagok alkalmazását segítő módszertani képzés a választott komp. területnek megfelelően: Szövegértés- szövegalkotás 1x30 óra Matematika 1x30óra szoc,. Komp. 1x30 óra Lázárné Nagy Margit Katalin Turbuczné Kovács Erzsébet Csüllög Mária Nyíri Károlyné Szabó Sándor Csillagné Baksa Margit Petrusánné bányai Mária Varga Anett Kovácsné Harmati Emma okt. 1-3. okt. 8-10. Okt. 8-10. MezőberényMezőberényVésztő Általános pedagógiai módszertani képzések 2x30 óra Minden bevont pedagógus ?????? IKT oktatásban történő alkalmazását támogató képzés 1x30 óra Minden bevont pedagógus Okt. 19-21. Vésztő Mérés-értékelés (országos komp. Mérések iskolai eredményeinek elemzése, fejlesztő beavatkozások tervezése: 60 óra Nyíri Károly Okt. 2-3. Okt. 9-10. Nov.Mezőberény SNI gyermekek együttnevelésére felkészítő képzés 2x30 óra (40% HH arány) Balog Zsigmondné Reszler Roland Szabó Sándorné Berke Istvánné Okt. 8-10. Nov.Mezőberény

18 Tantestületi képzések 2x30 óra Multikulturális oktatás IPR alkalmazására felkészítőTantestületi képzések 2x30 óra Multikulturális oktatás IPR alkalmazására felkészítő tanácsadók mentorok

19 Fenntarthatóság Projektzárástól számított 5 évig: A módosított helyi tantervnek és pedagógiai programnak megfelelő gyakorlat folytatása (legalább annyi csoportban és pedagógussal, mint a pályázatban) A támogatásból beszerzett eszközök rendeltetésében és tulajdonjogviszonyában változás nem történik A projekttel kapcsolatos minden dokumentum elkülönített megőrzése, nyilvántartása legalább 2020. december 31-ig.

20 Tájékoztatási kötelezettség „Nem a szándék a lényeg, hanem az, amit a partner ebből megért.”


Letölteni ppt "„Kompetencia alapú oktatás- egyenlő hozzáférés a vésztői Szabó Pál Általános Iskolában” TÁMOP 3. 1. 4 2009/02 0059 „ Az első mag ezerszer újra kel, folyton."

Hasonló előadás


Google Hirdetések