Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

TÁMOP / Készítette: Baksa Ferencné szakmai vezető

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "TÁMOP / Készítette: Baksa Ferencné szakmai vezető"— Előadás másolata:

1 TÁMOP 3.1.4-08/2-2009. Készítette: Baksa Ferencné szakmai vezető

2 „Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése Napkor településen az alapfokú oktatás és nevelés teljes vertikumában” Tantestületi felkészítő nap Projektnyitó értekezlet 2009. augusztus 3. Napkor

3 EU- támogatás Az Európai Szociális Alap és a Magyar Állam finanszíroz
A Napkor Község Önkormányzata által megnyert támogatás összköltsége: Ft. 1. feladatellátási hely: Napkor – Ft. 2. feladatellátási hely: Sényő – Ft.

4 Sajátosságok Pályázó: Napkor Község Önkormányzata
Felelős irányító: az intézményvezető Innováció kulcsembere: a szakmai vezető A pedagógusok végzik el a munka dandárját!

5 Mit is nyertünk pontosan?
A pályázati dokumentáció megismerése Projektmenedzsment megalakulása Felelősségek, feladatkörök tisztázása, elfogadása Megvalósítás ütemezése Nyilvánosság biztosítása Dokumentáció gyűjtése

6 Pályázati dokumentáció
Komplex helyzetelemzés IKT helyzetelemzés Szakmai feladatterv Költségvetés Támogatási Szerződés

7 Projektszervezet Intézményvezetők=Szakmai vezetők feladatellátási helyenként: Napkor: Baksa Ferencné Sényő: Antalné Tőkési Gabriella Projektmenedzsment: projektmenedzser: Jacsó Lászlóné pénzügyi vezető: Erberhartné Gáva Katalin projektasszisztens: Homonyikné Solymos Aliz Megvalósító pedagógusok feladat-ellátási helyenként

8 FELELŐSSÉGEK „Örökölt felelősségek” polgármester:Dr. Spinyhért Zsolt
Támogatási szerződés aláírója intézményvezető: Baksa Ferencné együttműködési megállapodás, szakmai feladatterv, költségvetés aláírója

9 „Vállalt felelősség” projektmenedzser - munkaszerződés alapján pénzügyi vezető szakmai vezető megvalósítók - feladatra szóló megbízás alapján

10 CSAPATMUNKA

11 Megvalósítási ütemterv
Projektmegvalósítás kezdő időpontja: Megvalósítás záró időpontja: Pályázatban más volt Időrendi tervezés Azt lehet módosítani, ami van

12 A kompetencia alapú oktatási program, programcsomag bevezetése - Napkor
Szövegértés-szövegalkotás: Somogyiné Bige Erzsébet 4. b Szokira Jánosné 5. a Matematika: Milotainé Balázs Szilvia 2. a Kéningerné Farkas Mária 2. b Tóth Zoltánné 5. b Digitális kompetencia: Bodzás Edit 3. a

13 Tantárgytömbösített oktatás bevezetése: Szokira Jánosné
Műveltségterület tantárgyi bontás nélküli oktatása:Ember a természetben Kovácsné Bárány Marianne Három hetet meghaladó projekt megszervezése:Napkor projekt Somogyiné Bige Erzsébet Témahét: Jósika – hét Szokira Jánosné Egészséghét Orosz Györgyné

14 Moduláris oktatási program:
Környezeti nevelés Kovácsné Bárány Marianne A tanulói laptop program megvalósításában részt vevő pedagógusok:Bodzás Edit, Kéningerné Farkas Mária, Milotainé Balázs Szilvia, Somogyiné Bige Erzsébet, Szokira Jánosné, Tóth Zoltánné Osztályok: 2. a, 2. b, 3. a, 4. b, 5. a, 5. b

15 A kompetencia alapú oktatási program, programcsomag bevezetése - Sényő
Szövegértés-szövegalkotás: - Mikó Tibor Istvánné 3. o - Petőné Mike Zsuzsanna 5. o Matematika - Paszerbovics Edit 6. o Idegen nyelv – angol - Gyöngyösi Lívia 4. évfolyam

16 Tantárgytömbösített oktatás bevezetése: Paszerbovics Edit
Műveltségterület tantárgyi bontás nélküli oktatása: Ember a természetben Mikó Tibor Istvánné Három hetet meghaladó projekt megszervezése: Szabolcs projekt Petőné Mike Zsuzsanna Témahét: Egészséghét

17 Moduláris oktatási program: Az etikai kódex
Mikó Tibor Istvánné A tanulói laptop program megvalósításában részt vevő pedagógusok: Gyöngyösi Lívia, Petőné Mike Zsuzsanna, Mikó Tibor Istvánné, Paszerbovics Edit Osztályok:

18 Módszertani továbbképzések Napkor
Új tanulásszervezési eljárások alkalmazása: Bodzás Edit, Kéningerné Farkas Mária, Milotainé Balázs Szilvia, Somogyiné Bige Erzsébet, Kellerné Rafaez Noémi

19 Tanórai differenciálás heterogén
csoportban: Kéningerné Farkas Mária, Milotainé Balázs Szilvia, Szokira Jánosné, Tóth Zoltánné Tanulás tanulása: Bodzás Edit, Kovácsné Bárány Marianne, Somogyiné Bige Erzsébet, Kellerné Rafaez Noémi

20 A kompetencia alapú oktatási programok bevezetését támogató módszertani képzés:Bodzás Edit,
Kéningerné Farkas Mária, Milotainé Balázs Szilvia, Somogyiné Bige Erzsébet, Szokira Jánosné, Tóth Zoltánné

21 Az IKT oktatásban történő alkalmazása:Bodzás Edit, Kéningerné Farkas Mária, Kovácsné Bárány Marianne, Milotainé Balázs Szilvia, Somogyiné Bige Erzsébet, Szokira Jánosné, Tóth Zoltánné Informatikai alapozó képzés: Kéningerné Farkas Mária, Somogyiné Bige Erzsébet, Soltészné Lekli Erika, Hegedüsné Tudlik Ildikó

22 Mérés-értékelés: Vislóczki Ágnes, Nagyné Czimbula Annamária
SNI gyerekek együttnevelése: Soltészné Lekli Erika, Liptákné Lekli Ágnes

23 Vezető képzése:menedzsmentképzés
- Változásmenedzsment, projekt- menedzsment: Baksa Ferencné, Tudlik Ferenc - Új oktatásszervezés az intézmény- ben: Baksa Ferencné, Tudlik Ferenc - IKT alkalmazása: Baksa Ferencné

24 Módszertani továbbképzések Sényő
Új tanulásszervezési eljárások alkalmazása: Gyöngyösi Lívia, Petőné Mike Zsuzsa, Paszerbovics Edit Kooperatív tanulás:Mikó Tibor Istvánné, Paszerbovics Edit Drámapedagógia: Petőné Mike Zsuzsa Tanulás tanulása: Gyöngyösi Lívia

25 A kompetencia alapú oktatási programok bevezetését támogató módszertani képzés: Gyöngyösi Lívia, Mikó Tibor Istvánné, Paszerbovics Edit, Petőné Mike Zsuzsa Az IKT oktatásban történő alkalmazása: Gyöngyösi Lívia, Mikó Tibor Istvánné, Paszerbovics Edit, Petőné Mike Zsuzsa

26 Vezető képzése:menedzsmentképzés
- Változásmenedzsment, projekt- menedzsment - Új oktatásszervezés az intézmény- ben - Az IKT alkalmazása Antalné Tőkési Gabriella

27 IPR alkalmazását támogató, tantestületi módszertani képzés
(60 ó): 35 pedagógus Helyi tanterv, Pedagógiai Program módosítása: Baksa Ferencné, Antalné Tőkési Gabriella Tantestületi felkészítő nap

28 Választott tevékenység
Napkor: Egy hetes erdei iskolai program: Orosz Györgyné, Tóth László, Kovácsné Bárány Marianne, Hepp Istvánné, Vislóczki Ágnes Sényő: Nyári tábor program: Paszerbovics Edit

29 Megvalósítási ütemterv
Ütemezés tevékenység 2009. augusztus 03. Tantestületi felkészítő nap – projektnyitó értekezlet 2009. június – 2010. augusztus Projektmenedzsment tevékenysége Projektmegbeszélések ( havonta) Nyilvánosság biztosítása 2009. szeptember- 2010. június A kompetencia alapú oktatás implementációja Pedagógiai program, helyi tanterv átdolgozása Hátrányos helyzetű és SNI tanulók esélyegyenlőségének javítása

30 Megvalósítási ütemterv
2009. október- 2010. június Szaktanácsadók tevékenysége 2009. szeptember- 2010. január A projekt keretében megvalósuló tanári továbbképzések 2009. augusztus- október Oktató csomagok megvásárlása ERFA típusú eszközök beszerzése november Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése december Taneszközök beszerzése

31 Megvalósítási ütemterv
2009. szeptember- november Egy hetes erdei program 2009. október- 2010. április Jó gyakorlatok átvétele az iskolában 2010 február- március Egészséghét megvalósítása 2010. február- április Témahét: Jósika - hét

32 Megvalósítási ütemterv
2010. március- május Három hetet meghaladó projekt meg- valósítása 2010. június- augusztus Nyári tábor program megvalósulása PEJ beadások Záró PEJ EPEJ 2009. november 05. 2010. május 05. 2010. November Helyszíni ellenőrzés

33 Nyilvánosság V. sz. Kommunikációs csomag megvalósítása
- Kötelező eleme: C típusú tábla elhelyezése Fotódokumentáció készítése Honlapon folyamatos tájékoztatás - Ajánlott eleme: Információs anyagok, kiadványok

34 Fontos: - a szülők tájékoztatása: évnyitó, évzáró, szülői értekezletek - a tantestület: értekezletek, bemutató órák, munkaközösségi megbeszélések - diákok: DÖK-gyűléseken - a közvetett partnerek tájékoztatása

35 Dokumentáció Mindenről pontos dokumentáció szükséges:
- feljegyzés, jelenléti ív, fotó, esetleg a kész produktum - naplóban is legyen bejegyezve - minden bejövő és kimenő levél ( papír alapú, vagy )

36 Nyilvántartás - fenntartás
A projekttel kapcsolatos minden dokumentumot elkülönítetten kell tárolni, és legalább december 31-ig meg kell őrizni Fenntartási kötelezettség: a projekt zárásától számított 5 év

37 Kockázatok A tanévkezdés és a felkészülésre szánható idő
A közbeszerzési eljárások „futamideje” Az eszközök, programcsomagok beszerzése Jó gyakorlatok legitim átvétele A bevont pedagógus „magányossága” A pedagógusközösség motivációja

38 „A tanítás az, ami megmarad, amikor a tanultakat elfelejtettük”

39 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


Letölteni ppt "TÁMOP / Készítette: Baksa Ferencné szakmai vezető"

Hasonló előadás


Google Hirdetések