Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Új Magyarország Fejlesztési Terv akciótervek Kiss Ambrus.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Új Magyarország Fejlesztési Terv akciótervek Kiss Ambrus."— Előadás másolata:

1 Új Magyarország Fejlesztési Terv akciótervek Kiss Ambrus

2 Feladat szűkítés  Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP)  Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (TIOP)

3 TÁMOP  Értéke 1000 milliárd Ft: 2007-2013  1. prioritás: A foglalkoztathatóság fejlesztése, a munkaerőpiacra való belépés segítése és ösztönzése (848,275 millió euró=210,372 milliárd Ft)  2. prioritás: Az alkalmazkodóképesség javítása (829, 37 millió euró=205,682 milliárd Ft)  5. prioritás: A társadalmi befogadás, részvétel erősítése (481,101 millió euró=119,313 milliárd Ft)

4 TÁMOP 1. prioritás tartalma  Az egyes munkavállalói csoportok sajátos helyzetéhez, speciális szükségleteihez, az egyéni képességekhez, készségekhez  A helyi munkaerő-piaci sajátosságokhoz és gazdsági lehetőségekhez való igazodás

5 Az 1. prioritás célkitűzései Indikátor MértékegységKiinduló értékCél 2010Cél 2015 A támogatott személyek száma fő040.000118.000 Munkaerő-piaci képzésben résztvevők száma fő016.00048.000 Új kezdet kombinált indikátor fiatal %24,623,019,0 Ez nem fiatal %18,518,015,0 180 nap után fogl aránya %028,5 Sikeres képzés fő012.00038.000

6 Támogatási konstrukciók 2007-2008  1.1.1 Megváltozott munkaképességűek: 16,28 milliárd Ft (RMK)  1.1.2. Decentralizált programok a hátrányos helyzetűekért: 26.041 milliárd Ft (RMK)  1.2.1. Járulékkedvezmények: 15,632 milliárd Ft (MPA)  1.3.1. OFSZ fejlesztése: 8,85 milliárd Ft (FSZH)  1.4.1. Alternatív munkaerő-piaci programok: 3,395 milliárd Ft (pályázat)  1.4.2. Mozgáskorlátozottak foglalkoztatása: 1,4 milliárd Ft (Mozgássérültek Állami Intézete)  1.4.3. Innovatív, kísérleti programok (EQUAL is): 3 milliárd Ft (pályázat)  1.4.4. Paktumok: 0,9 milliárd Ft (pályázat)

7 2. prioritás tartalma ( alkalmazkodóképesség)  Kihívás: szerkezetátalakítás, versenyképesség  Célcsoport: munkavállalók és vállalkozások

8 A 2. prioritás célkitűzései IndikátorMértékegységKiinduló értékCél 2015 A képzésben résztvevők száma fő0380.000 Kulcskompetenc ia fejlesztő képzésben résztvevők száma fő0200.000 Érintett vállalatok száma db01.500

9 Támogatási konstrukciók  2.1.1. Lépj egyet előre: 10,665 milliárd Ft (FSZH-kiemelt projekt)  2.1.2. Munkaerő-piaci kulcskompetenciák fejlesztése: 12,883 milliárd Ft (közvetett támogatás 1-7 projekt)  2.1.3. Munkahelyi képzések támogatása mikro-és kisvállalkozások: 1,769 milliárd Ft (pályázat)  2.1.4.Munkahelyi képzések támogatása ernyőszervezeteken keresztül: 1,92 milliárd Ft (pályázat)  2.1.5. Munkahelyi képzések támogatása – kkv: 3.022 milliárd Ft ( pályázat)

10 Támogatási konstrukciók  2.2.1. A képzés minőségének és tartalmának fejlesztése: 7,8 milliárd Ft ( kiemelt projekt: NSZI,FSZH,RKK,kamarák)  2.2.2. Pályaorientáció rendszerének tartalmi és módszertani fejlesztése: 2,1 milliárd Ft (kiemelt projekt – FSZH)  2.2.3. Szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása: 7,384 milliárd Ft ( TISZK- 2 fordulós pályázat)  2.2.4. Határon átnyúló együttműködés a szakképzés és felnőttképzés területén: 0,8 milliárd Ft (pályázat szak-felnőttképzési intézmények és civilek)

11 Támogatási konstrukciók  2.3.1. Új pálya: 1,95 milliárd Ft (kiemelt projekt: Pécsi RKK)  2.3.2. Munkaerő-piaci előrejelzések készítése: 1,8 milliárd Ft (kutatók – pályázat)  2.5.1. Érdekképviseleti szervezetek kapacitásainak fejlesztése: 2 milliárd Ft (pályázat)  2.6.1. Az akkreditáció rendszerének kialakítása: (OFA)

12 5. prioritás tartalma  A társadalmi kohézió erősítése és a közösségek fejlesztése  A jövedelmi szegénység és más hátrányok okozta kirekesztettség csökkentése  A szegénység és a kiszorulás, hátrányok továbböröklésének megakadályozása

13 5.prioritás célkitűzései  A munkaerő-piaci aktivitás elősegítését szolgáló szociális és rehabilitációs tevékenység által érintettek számának növekedése 2010-ig 20%-os, 2015-ig 30%-os  A leghátrányosabb kistérségekben a munkajövedelmek arányának növekedése az aktív korú tagokkal rendelkező szegény (60% alatti jövedelem) háztartások jövedelmében 2010-ig 10%-os, 2015-ig 20%-os

14 Támogatási konstrukciók  5.1.1 A fejlesztések megalapozása: 3,46 milliárd Ft (kiemelt projekt vagy egyfordulós pályázat: TKT, PROMEI, nonprofit és költségvetési szervek)  5.1.1.1. A Többcélú Kistérségi Társulások Fejlesztési Bizottságai feladatainak és működtetésének támogatása: 0,66 milliárd Ft, pályázat 33 nyertes, 10 millió Ft/év  5.1.1.2. Kistérségek erőforrástérképe: 0,5 milliárd Ft (33 nyertes)  5.1.1.3. Közösségi animáció: 2,3 milliárd Ft (10- 15 mikrotérség, fejlesztési gyakorlattal rendelkező nonprofit és költségvetési szervek)

15 Támogatási konstrukciók  5.1.2. A felzárkóztatáshoz szükséges szociális programok és szolgáltatások fejlesztése: 1,091 milliárd Ft (pályázat vagy kiemelt projekt – TKT, nonprofit és költségvetési szervezetek  5.1.3. Térség-specifikus foglalkoztatási és képzési programok: 2,133 milliárd Ft (pályázat vagy kiemelt projekt, nonprofit és költségvetési szervezetek

16 Támogatási konstrukciók  5.2.1. Gyermekesély programok: 1,3 milliárd Ft (kiemelt projekt SZMI és MTA)  5.2.2. A korai beavatkozást középpontba helyező Biztos Kezdet program a leghátrányosabb helyzetű térségekben: 1,22 milliárd Ft (kiemelt projekt vagy pályázat)  5.2.3. Integrált helyi programok a gyermekszegénység csökkentésére: 1,21 milliárd Ft ( pályázat vagy közvetett támogatás az 5.2.1. projektben kidolgozottak szerint)

17 Támogatási konstrukciók  5.2.4. Biztos Kezdet program országos elterjesztése: 0,5 milliárd Ft ( pályázat)  5.2.5. Gyermekek és fiatalok integrációs programjai: 2,79 milliárd Ft ( pályázat vagy közvetett támogatás önkormányzat,civil, egyház, egészségügy )  5.3.1. Alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és önálló életvitelt elősegítő programjai: 3 milliárd Ft ( pályázat gyermekjóléti szolgáltatást is nyújtó civil, egyház, önkormányzat és társulás)

18 Támogatási konstrukciók  5.3.2. Hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő-piaci integrációjának szakmai és módszertani megalapozása: 0,69 milliárd Ft (kiemelt projekt – Hajléktalanokért Közalapítvány, valamint Összefogás Közalapítvány)  5.3.3. Hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő-piaci integrációját segítő programok: 2,775 milliárd Ft (pályázat – érdekelt önkormányzatok és intézményeik, civilek, egyházak, konzorciumok)

19 Támogatási konstrukciók  5.3.4. A gyermekvédelmi ellátórendszerben élő, onnét kikerülő fiatalok önálló életviteli programjai: 0,6 milliárd Ft (pályázat, gyermekotthonok és nevelőszülői hálózatok – nem állami)  5.4.1. Szociális szolgáltatások modernizációja, központi stratégiai tervezési kapacitások megerősítése, szociálpolitikai döntések megalapozása: 4,087 milliárd Ft (kiemelt projekt – SZMI)  5.4.2. Központi szociális információs fejlesztések: 3 milliárd Ft (kiemelt projekt)

20 Támogatási konstrukciók  5.4.3. Házi szociális segítségnyújtás fejlesztése: 6,073 milliárd Ft ( pályázat – 50 nyertes – egyeztetés alatt)  5.4.4. Szociális képzések fejlesztése, szakemberek képzése, továbbképzése és készségfejlesztése, valamint a helyi fejlesztési kapacitások megerősítése: 1,15 milliárd Ft (pályázat – 100 nyertes – önkormányzatok, civilek)  5.4.5. Fizikai és infokommunikációs akadálymentesítés szakmai hátterének kialakítása: 0,84 milliárd Ft (kiemelt projekt)

21 Támogatási konstrukciók  5.4.6. A z előbbi szakmai tudásának elterjesztése és hozzáférhető szolgáltatások fejlesztése: 1,45 milliárd Ft ( pályázat – felsőoktatási és oktatási intézmények,civilek és gazdasági szervezetek)  5.4.7. Az elemi rehabilitációs szolgáltatás feltételeinek megteremtése: 1,055 milliárd Ft (pályázat)  5.4.8. A komplex rehabilitáció szakmai hátterének megerősítése: 8,5 milliárd Ft (kiemelt projekt – OOSZI - )

22 Támogatási konstrukciók  5.5.1. Közösségi kezdeményezések és önkéntes programok támogatása: 0,65 milliárd Ft (közvetett támogatás – civilek, regionális fejlesztési ügynökségek)  5.5.2. Önkéntesség elterjesztése: 0,62 milliárd Ft ( pályázat – önkéntes központ, civilek)  5.5.3. Civil szervezeteknek szolgáltató, azokat fejlesztő szervezetek támogatása: 1 milliárd Ft (pályázat – nem állami szervezetek)

23 Támogatási konstrukciók  5.5.4. Anti-diszkriminációs média programok és jogvédő tevékenység támogatása: 1,5 milliárd Ft (pályázat – média és civil)  5.5.5. A diszkrimináció elleni küzdelem – társadalmi szemléletformálás és hatósági munka erősítése: 1 milliárd Ft ( kiemelt projekt – Egyenlő Bánásmód Hatóság)  5.5.6. A fogyasztó védelem társadalmasítása: 0,7 milliárd Ft (pályázat – társadalmi szervezetek)  5.5.7. Betegjogi és civil jogvédő hálózat:1 milliárd Ft (kiemelt projekt – Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány)

24 Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program  3. prioritás: A munkaerő-piaci részvételt és a társadalmi befogadást támogató infrastruktúra fejlesztése

25 A TIOP 3. prioritás tartalma  A szak- és felnőttképzés, valamint az aktív álláskeresést és munkavállalást szolgáló infrastruktúra fejlesztése  Szociális és egyéb szolgáltatások, amelyek közvetetten a munkaerő-piaci részvételt segítik elő, illetve ezek infrastruktúrája

26 A 3. prioritás célértéke  Az Új kezdés kombinált indikátora a 25 év alattiaknál 24,6%-ról 19%-ra, a felettieknél 18,5%-ról 14,5%-ra csökkenjen.  A támogatás befejezése után 3 hónappal a járulékfizetők aránya 57,9%-ról, 65%-ra növekedjen.

27 Támogatási konstrukció  3.1.1. TISZK rendszeréhez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések: 13,868 milliárd Ft (pályázat  3.1.2. A regionális képző központok infrastruktúrájának fejlesztése:2 milliárd Ft (pályázat)  3.2.1. Az integrált rendszer kereteinek megteremtése a foglalkoztatási szolgálat infrastruktúrájának fejlesztésével: 1,608 milliárd Ft (kiemelt projekt – RMK)  3.2.2. a komplex rehabiltációhoz szükséges infrastruktúrális feltételek megteremtése: 5,707 milliárd Ft (kiemelt projekt – OOSZI)

28 Támogatási konstrukció  3.3.1. A közszolgáltatáshoz való egyenlő esélyű hozzáférés megteremtése: 15,754 milliárd Ft ( pályázat: 300+3 nyertes)  3.4.1. Bentlakásos intézmények kiváltása: 6,825 milliárd Ft (pályázat – fenntartók)  3.4.2. Bentlakásos intézmények korszerűsítése: 2,275 milliárd Ft (pályázat)  3.5.1. Innovatív, integrált térségi szolgáltatások létesítése:2009-ben hirdetik meg (pályázat a leghátrányosabb helyzetű térségekben)


Letölteni ppt "Új Magyarország Fejlesztési Terv akciótervek Kiss Ambrus."

Hasonló előadás


Google Hirdetések