Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Új Magyarország Fejlesztési Terv 2007-2013 „Foglalkoztatás és növekedés” Cél: Felzárkózni a fejlett országokhoz a foglalkoztatás növelésével és a gazdasági.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Új Magyarország Fejlesztési Terv 2007-2013 „Foglalkoztatás és növekedés” Cél: Felzárkózni a fejlett országokhoz a foglalkoztatás növelésével és a gazdasági."— Előadás másolata:

1 Új Magyarország Fejlesztési Terv 2007-2013 „Foglalkoztatás és növekedés” Cél: Felzárkózni a fejlett országokhoz a foglalkoztatás növelésével és a gazdasági növekedés feltételeinek megteremtésével Indikátorok: Növekedjen a versenyszférában a foglalkoztatottak száma 120 000 fővel Növekedjen a versenyszférában megtermelt jövedelem 10%-kal

2 Horizontális politikák Fenntarthatóság A környezeti, gazdasági, társadalmi folyamatok fenntarthatósága Kohézió A területi, társadalmi kohézió fenntartása

3 PrioritásokOperatív programok 1. GazdaságfejlesztésGazdaságfejlesztés OP 2. KözlekedésfejlesztésKözlekedés OP 3. Társadalmi megújulásTársadalmi megújulás OP Társadalmi infrastruktúra OP 4.Környezeti és energetikai fejlesztés Környezeti és energia OP 5. Területfejlesztés7 db regionális OP (Nyugat-dunántúli OP stb.) 6. ÁllamreformÁllamreform OP ÚMFT koordináció és kommunikáció Végrehajtás OP

4 Források EU 22,4 milliárd EUR Költségvetés 3,9 milliárd EUR (+15%) Összességében 6 600 milliárd Ft

5 Társadalmi Megújulás Operatív Program 5. prioritás Az egészségmegőrzés és a társadalmi befogadás, részvétel erősítése Cél: A kirekesztettség, a szegénység csökkentése, továbbörökítésének megakadályozása Indikátorok A munkaerő-piaci aktivitás növelését A foglalkoztathatóság visszanyerését célzó szolgáltatások által elértek arányának növelése az adott település népességén belül 30%-kal

6 5.3 Intézkedés A halmozottan hátrányos helyzetű társadalmi csoportok szociális ellátórendszerhez és szolgáltatásokhoz való hozzáférésének javítása munkaerő-piaci integrációjuk előmozdítása érdekében. Az intézkedés hajléktalan embereket érintő konstrukciói 5.3.2 Hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő- piaci integrációját szakmai és módszertani megalapozása 5.3.3 Hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő- piaci integrációját segítő programok támogatása Forrás 4,905 milliárd Ft

7 5.3.3. konstrukció: Hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő-piaci integrációját segítő programok támogatása Cél A lakhatás és a foglalkoztatás személyre szabott megoldásaival az integráció növelése Indikátorok A programban részt vevő hajléktalanok száma: 3000 fő A program zárását követően foglalkoztatottak száma: 900 fő Forrás 4,2 milliárd Ft nyílt pályázati eljárás vissza nem térítendő támogatás 100%-os támogatás

8 Támogatható tevékenységek I 1. A foglalkoztathatóság javítása kapcsán: –a projektrésztvevők kiválasztása, motiválása –személyes segítség, tanácsadás, mentorálás, –egyéni fejlesztés, –képességfejlesztő csoportok, –egészségi állapot javítása, –képzés (szakképzés és alapkészségek fejlesztése), –felkészítés a munkavállalásra, –foglalkoztatási lehetőségek felkutatása, –munkában maradás segítése, –járulékterhek támogatása a munkaadók részére, –alternatív foglalkoztatási formák, kockázatviselés támogatása a munkaadók részére.

9 Támogatható tevékenységek II 2. A foglalkoztatás eléréséhez és megtartásához az önálló lakhatás támogatása kapcsán: –lakásbérleti, albérleti díj, –munkásszálló díja, –lakásbérlet, albérlet egy összegű tartós lekötése, kaució, –számlákkal igazolt közüzemi költség, közös költség, –a támogatott szervezet által bérelt lakásbérlemény, vagy munkásszálló férőhely bérlésének és működtetésének költségei. 3. A foglalkoztatás és lakhatás elérését és megtartását segítő szociális munka költségei 4. Menedzsment költségek (12%)

10 Támogatás előzetes tervezése 1 hajléktalan emberre Foglalkoztathatóvá tétel, foglalkoztatás támogatása: 1-12. hónapon keresztül 20 000 Ft/fő 13-24. hónapon keresztül 10 000 Ft/fő Lakhatás támogatása: 1-24. hónapon keresztül20 000 Ft/fő Szociális munka költségei 1-24. hónapon keresztül15 000 Ft/fő

11 5.3.2. konstrukció: Hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő-piaci integrációjának szakmai és módszertani megalapozása Kiemelt projekt Cél Az 5.3.3 konstrukció pályázati programjai létrejöttének és megvalósításának segítése A HKA és ÖKA konzorciuma valósítja meg regionális felosztásban a hajléktalan-ellátás módszertanai intézményeire építve Indikátorok 50 pályázó szervezet felkészítése A nyertes projektek megvalósítására felkészített 70 szociális munkás 182 db regionális műhely Forrás 690 millió Ft

12 Támogatható költségek I Részvétel a pályázati program kidolgozásában és a projekt kiválasztásában A végrehajtás módszertanának kidolgozása –szociális munkások felkészítésének tematikája –ellátottak kiválasztása –ellátotti támogató csoport –motiválás –kapcsolat a munkaügyi kirendeltséggel –kapcsolat munkaadókkal –dokumentáció Szociális munkások képzése és után képzése –foglalkoztatáspolitikai ismeretek –a foglalkoztatás megszervezését és megtartását segítő szociális munka –a lakhatás megszerzését és megtartását segítő szociális munka

13 Támogatható költségek II Tanácsadás –mentorálás –konzorciumok alakításának segítése a kisellátók számára Szakmai segítségnyújtás a pályázatok szakmai tartalma kidolgozásához A program végrehajtásának segítése –regionális foglalkoztatási műhelyek –folyamatkísérés kedvezményezettenként –a program nyilvánossá tétele a munkaadók között, régiónként –munkaadói igények felmérése régiónként –állásbörze szervezése a régiók nagyvárosaiban a munkaügyi kirendeltségekkel együttműködve –esetmegbeszélő csoport (régiónként) –a résztvevő hajléktalanok elégedettségének mérése –munkaadói elégedettség mérése –a lemorzsolódások elemzése Menedzsment költségek, előkészítés költségei

14 ÚMFT TÁMOP TIOP 5. prioritás Az egészségmegőrzés és a társadalmi befogadás, részvétel erősítése 5.3 intézkedés A halmozottan hátrányos helyzetű társadalmi csoportok szociális ellátórendszerhez és szolgáltatásokhoz való hozzáférésének javítása munkaerő-piaci integrációjuk előmozdítása érdekében 5.3.2. konstrukció5.3.3. konstrukció Hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő-piaci integrációjá- nak szakmai és módszertani megalapozása Pályázati projektek Kiemelt projekt Hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő-piaci integrációját segítő programok támogatása


Letölteni ppt "Új Magyarország Fejlesztési Terv 2007-2013 „Foglalkoztatás és növekedés” Cél: Felzárkózni a fejlett országokhoz a foglalkoztatás növelésével és a gazdasági."

Hasonló előadás


Google Hirdetések