Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A 2007-13 közötti időszak fejlesztési tervezésének megalapozása Magyari Donát NEMZETI FEJLESZTÉSI HIVATAL.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A 2007-13 közötti időszak fejlesztési tervezésének megalapozása Magyari Donát NEMZETI FEJLESZTÉSI HIVATAL."— Előadás másolata:

1 A 2007-13 közötti időszak fejlesztési tervezésének megalapozása Magyari Donát NEMZETI FEJLESZTÉSI HIVATAL

2  2007 és 2013 között összesen 24,6 milliárd euró fejlesztési forrás a kohéziós politika keretében  Magyarország GDP-jének négy százaléka  A magyar politikai és gazdasági elit között érdekazonosság jöhet létre FEJLESZTÉSI FORRÁSOK

3 Jövőkép: Növekvő jólét Elemei:- magasabb bérek, - több munkahely, - az otthonteremtés biztonsága, - hosszabb, egészségben eltöltött élet. FEJLESZTÉSPOLITIKA JÖVŐKÉPE

4 (1) Versenyképes, (2) Igazságos, (3) Biztonságos Magyarország megteremtése ÁTFOGÓ CÉLOK

5 1.A magyar gazdaság versenyképességének tartós növelése; 2.A foglalkoztatás bővítése és a képzettség növelése 3.A népesség egészségi állapotának javítása 4.A társadalmi összetartozás erősítése 5.A fizikai elérhetőség és a virtuális hozzáférés javítása 6.A természeti erőforrások és a környezeti értékek védelme és fenntartható hasznosítsa STRATÉGIAI CÉLOK (2007- 2013)

6 1.esélyegyenlőség érvényesülése (roma népesség, fogyatékossággal élők, nők és férfiak) 2.fenntarthatóság 3.modern infokommunikációs eszközök alkalmazása 4.területiség érvényesítése 5.foglalkoztatás bővítése HORIZONTÁLIS SZEMPONTOK

7 1.makrogazdasági stabilitás 2.közigazgatás modernizálása 3.szabályozó rendszer összhangja a fejlesztéspolitikával PEREMFELTÉTELEK

8 1.Befektetés az Emberbe 2.Befektetés a Gazdaságba 3.Befektetés a Környezetbe ESZKÖZCSOPORTOK (2007- 2013)

9 A siker érdekében szükséges lépések I.  Meg kell erősíteni a tervezés intézmény- rendszerét.  Ki kell alakítani a nyitott tervezés (partnerség) kereteit.  Meg kell kezdeni a végrehajtás előkészítését az államháztartás és az államigazgatás területén.  Meg kell kezdeni a terv nagyprojektjeinek előkészítését.

10 A siker érdekében szükséges lépések II.  Ki kell alakítani a regionális, kistérségi, települési részvétel intézményes kereteit.  Meg kell teremteni a hosszú távú fejlesztéspolitika stabilitását biztosító politikai feltételeket.  Aktív fellépésre van szükség a terv kereteit meghatározó közösségi (EU) politikák alakításában.  Szoros együttműködést kell kialakítani a szomszéd országokkal a fejlesztésekben.

11 Az 1076/2004. Kormányhatározat az Európa Terv (2007-2013.) kidolgozásának tartalmi és szervezeti kereteiről  Gondoskodni kell a társadalmi-gazdasági és a szakmai partnerek, valamint a tudomány képviselőinek bevonásáról  A 2007. és 2013. közötti időszakra történő felkészülésről - a partnerség elvének megfelelően - a Nemzeti Fejlesztési Hivatal honlapján részletes közleményt kell közzétenni  A tervezésben a régiók az ágazatokkal azonos súllyal vegyenek részt

12 MENETREND Egyeztetések Feladatok 2006 2005 márc. 31. szept. 30. 2006 Európai Bizottság Operatív Programok Fejlesztéspolitikai Koncepció Négypárti egyezetések Társadalmi-gazdasági partnerek Nemzeti Stratégia i Referenciakeret

13 EU tagállami modellek SIKERES GAZDASÁGI FELZÁRKÓZÁS Kulcsa: társadalmi-politikai konszenzus Írország  „ Kelta tigris” az irigyelt példa  oktatás  innováció vezérelt növekedés Portugália  „Európa atlanti kapuja”  infrastruktúra fejlesztés  perifériából a centrumba MÉRSÉKELTEN SIKERES PÉLDA Görögország  erőtlen koordináció  fejlesztési források elaprózása

14 Köszönöm figyelmüket! www.nfh.hu 06-40-2004-94


Letölteni ppt "A 2007-13 közötti időszak fejlesztési tervezésének megalapozása Magyari Donát NEMZETI FEJLESZTÉSI HIVATAL."

Hasonló előadás


Google Hirdetések