Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az EU „Városi környezet” tematikus stratégiája – a városi környezetgazdálkodás perspektívái Dr. Buzás Kálmánné KvVM Környezetpolitikai Osztály Szakmai.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az EU „Városi környezet” tematikus stratégiája – a városi környezetgazdálkodás perspektívái Dr. Buzás Kálmánné KvVM Környezetpolitikai Osztály Szakmai."— Előadás másolata:

1 Az EU „Városi környezet” tematikus stratégiája – a városi környezetgazdálkodás perspektívái Dr. Buzás Kálmánné KvVM Környezetpolitikai Osztály Szakmai főtanácsadó Dunaújváros, 2007. június 6.

2 Vázlat •A stratégia kidolgozásának folyamata •Az elfogadott stratégia és a kapcsolódó dokumentumok legfontosabb gondolatai •Az alkalmazás hazai lehetőségei, eszközei

3 A kidolgozás folyamata 2001Kulcsterületek kiválasztása: •fenntartható városi környezetgazdálkodás, •városi közlekedés, •építés, •várostervezés (területhasználat) 2002Megalapozó munkák indítása Tartalmi elemek: •európai helyzetértékelés, •a jó megoldások alkalmazásának akadályai, •ajánlások ezek felszámolására 2003A tanulmányok megvitatása, véglegesítése

4 A kidolgozás folyamata 2004 A bizottsági Közlemény („Towards…”) megjelenése és megvitatása (tagországokon belül és között) Nemzetközi szakmai munkacsoportok megalakítása Hazai szakértői tanulmány és önkormányzati műhelyviták Pécs, 2004. szeptember 8 - 9. Kecskemét, 2004. október 6 - 7. 2005 A stratégia szövegezése, hatásvizsgálat összeállítása 2006 Európai Bizottság: a stratégia (és melléklet) elfogadása Környezetvédelmi Tanács: Tanácsi Következtetések Európai Parlament: EP Állásfoglalás. Hazai szakértői tanulmány és önkormányzati műhelyvita Budapest, 2006. november 13.

5 „Városi környezet” stratégia COM(2005) 718 final COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT on Thematic Strategy on the Urban Environment {SEC(2006) 16 } COM(2005)718 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK a városi környezetre vonatkozó tematikus stratégiáról {SEC(2006)16} http://ec.europa.eu/environment/urban/thematic_strategy.htm

6 „Városi környezet” stratégia •Általános elvi iránymutatás •Város – (régió) – tagállam – EU •A siker kulcsa az integrált megközelítés: hosszú távú stratégia és cselekvési terv szakpolitikák és kötelezettségek közigazgatási szintek •EU támogatás legjobb gyakorlatok, tapasztalatcsere, kapcsolatépítés, kutatási és képzési programok, útmutatók Kohéziós és Strukturális Alapok (2007-2013)

7 „Városi környezet” stratégia Az előkészítő anyag vitái során felvetett kérdések: •Kulcsterületek és a helyzetértékelés •Környezeti kérdések – fenntartható fejlődés •Érintett területek (városméret, városkörnyék) •Kötelezés – ajánlás •Általános elvek – részletek •Eredmények, előrehaladás mérése, összehasonlítás

8 Tanácsi Következtetések •A stratégiában foglaltak megerősítése cél, politikák és stratégiák összefüggései, integrált megközelítés, tagországok/városok szerepe •Útmutatók kidolgozása/alkalmazása tartalmi elemek, kiemelt témakörök, további útmutatók •Város – városkörnyék kapcsolata •Javaslat: a megvalósítás eredményeinek áttekintése és szükség szerinti módosítása 2010-ig

9 EP Állásfoglalás •A stratégia megjelenése fontos lépés; de a 6. KAP célkitűzéseinek eléréséhez nem elegendő; •A kötelező városi tervek készítésének támogatása; •Néhány jellemző, intézkedést igénylő városi környezeti probléma felsorolása; •Célkitűzési javaslatok: a személygépkocsi használat 5%-os csökkentése, a halálos közúti balesetek 50%-os csökkentése; •A stratégiában foglaltak megvalósítására az eddigieken túl új forrásokat kell találni;

10 2007 Európai Unió: - Az útmutatók még nem állnak rendelkezésre - European Urban Knowledge Network (EUKN) www.eukn.org

11 2007 Tagállam: -Szakértői tanulmány a stratégiában foglaltak hazai megvalósítására (tervezés) -Új Magyarország Fejlesztési Terv (fejlesztések az EU társfinanszírozásával)

12 Szakértői tanulmány A Városi Környezetgazdálkodási Terv jellemzői: 1.Kapcsolódás a fenntartható fejlesztési stratégiákhoz (EU és hazai), a nemzeti és regionális/városi környezet stratégiákhoz. 2.A helyi tervekkel való összehangolás. 3.Hatókör: várostérség, 4.Tervkészítés: az érdekeltek bevonásával, az ágazatok együttműködésével, társadalmi részvétellel. 5.Hosszú távú szemlélet és három időhorizont 6.Stratégiai megközelítés 7.Tárgyalandó témakörök. A megvalósítást segítő környezetgazdálkodási (környezeti vezetési) rendszer bevezetése, pl. EMAS, ISO 14001

13 Szakértői tanulmány A jelenlegi tervezési rendszerből/a hazai tervezési gyakorlatból a legtöbb esetben hiányzik: –a stratégiai megközelítés, –a jövőkép, –a hosszú távú tervezés, –az integrált környezetgazdálkodási tervezés

14 Szakértői tanulmány A stratégia ajánlásainak érvényesítési lehetőségei a magyar tervezési gyakorlatban –Ajánlások megfogalmazása –A városi környezetgazdálkodási terv integrálása a jelenlegi tervezési rendszerbe. –Új tervezési rendszer kialakítása

15 Az ÚMFT OP-k prioritásai

16 A KEOP prioritásai

17 A ROP-ok jellemző prioritásai Gazdaságfejlesztés, versenyképesség javítása Turisztikai fejlesztések Közlekedési fejlesztések, az elérhetőség javítása Környezetvédelmi tevékenységek Humáninfrastruktúra- (közszolgáltatás) fejlesztés (Integrált) Város- és térség- fejlesztés

18 Város- és térségfejlesztés a ROP-okban

19 Köszönöm a figyelmet! buzas@mail.kvvm.hu


Letölteni ppt "Az EU „Városi környezet” tematikus stratégiája – a városi környezetgazdálkodás perspektívái Dr. Buzás Kálmánné KvVM Környezetpolitikai Osztály Szakmai."

Hasonló előadás


Google Hirdetések