Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Heves megye jövője az NFT 2. rendszerében Előadó: Sós Tamás elnök Heves Megyei Közgyűlés.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Heves megye jövője az NFT 2. rendszerében Előadó: Sós Tamás elnök Heves Megyei Közgyűlés."— Előadás másolata:

1 Heves megye jövője az NFT 2. rendszerében Előadó: Sós Tamás elnök Heves Megyei Közgyűlés

2 Az NFT 2. nem más mint egy LEHETŐSÉG!

3 Fejlesztéspolitikai pillérek  Országos Fejlesztéspolitikai Koncepció (OFK)  Országos Területfejlesztési Koncepció (OTK)  Közösségi Stratégiai Iránymutatások (CSG)  Fenntartható Fejlődés Stratégiája  Nemzeti Akcióprogram (NAP)  Nemzeti Agrár- és Vidékfejlesztési Stratégia

4 FŐ CÉL: A kreatív Új Magyarország megteremtése

5

6 Átfogó célok  Versenyképesség  Megújuló társadalom  Élhető környezet biztosítása  A területi kohézió megteremtése

7 Tematikus és területi prioritások  Versenyképesség javítása  Elérhetőség javítása  Az emberi erőforrások fejlesztése  A környezet fejlesztése  Területfejlesztés  A kormányzás hatékonyságának növelése

8 Regionális Operatív Programok  Regionális gazdaság- és turizmusfejlesztés:  a regionális gazdasági versenyképesség javítása,  a régiók turisztikai potenciáljának, szabadidő-gazdaságának és turisztikai portfoliójának stratégiai fejlesztése,  Térségi infrastruktúra és települési környezet fejlesztése:  települési infrastruktúra-fejlesztés (Urban-mintájú integrált településfejlesztési programok),  a humán és kulturális infrastruktúra fejlesztése valamint a közszolgáltatások hatékony és racionális térségi ellátásának biztosítása,  a térségi és helyi közlekedési és környezeti infrastruktúra fejlesztése  Regionális integrált térségi programok és kiemelt térségi, illetve tematikus integrált fejlesztések

9 Operatív programok  A gazdaság versenyképességének javítása, VEGOP  Közlekedési infrastruktúra fejlesztése, KÖZOP  Az emberi erőforrások fejlesztése, EMEROP  Humán infrastruktúra, HIOP  Környezet-, víz- és természetvédelem, energia, KOP  Területi operatív program, TOP  Közép-magyarországi regionális (KMR) operatív program, KMROP  Az igazgatási rendszer korszerűsítése és az információs társadalom kiteljesítése, IGITOP  Európai területi együttműködések operatív programja (nem az NSRK, hanem e célból készülő külön dokumentum mutatja be)

10 PrioritásokOperatív programOP prioritási tengely 1. A versenyképesség javítása A gazdaság verseny- képességének javítása, VEGOP  K+F, innováció erősítése  Kkv-fejlesztés  üzleti környezet fejlesztése  versenyképes IKT-szektor fejlesztése • IT alapvető infrastrukturális feltételeinek biztosítása, fejlesztése 2. Az elérhetőség javítása Közlekedési infrastruktúra fejlesztése, KÖZOP  az ország és a régióközpontok (nemzetközi) elérhetőségének javítása  a térségi (régión belüli) elérhetőség javítása  a városi és agglomerációs közösségi közlekedés fejlesztése az áruszállítás-logisztika közlekedési infrastruktúrájának fejlesztése

11 3. Az emberi erőforrások fejlesztése Az emberi erőforrások fejlesztése, EMEROP a foglalkoztathatóság javítása  alkalmazkodás a változásokhoz  az oktatási rendszer társadalmi-gazdasági igényekhez való rugalmas alkalmazkodásának erősítése  az oktatás, képzés eredményességének és hatékonyságának növelése, a hozzáférés javítása, az esélyteremtés erősítése  az oktatási és képzési rendszerek szerepének erősítése az innovációs potenciál fejlesztésével  a hátrányos helyzetű emberek társadalmi befogadásának erősítés  a közösségek önszerveződő és innovációs képességének növelése, az állampolgári öntudat és a tolerancia erősítése KMR Humán infra- struktúra, HIOP az oktatási infrastruktúra fejlesztése  az egészségügyi infrastruktúra fejlesztése  a társadalmi befogadást és részvételt támogató infrastruktúra fejlesztése  a munkaerőpiaci részvételt támogató infrastruktúra fejlesztése  a kulturális infrastruktúra fejlesztése az e-közigazgatás fejlesztésének támogatása

12 4. A környezet fejlesztése Környezet-, víz- és természetvédelem, energia, KOP egészséges, tiszta települések  vizeink és természeti értékeink jó kezelése  környezetügy mint gazdasági hajtóerő megújuló energia és energiahatékonyság fejlesztése PrioritásokOperatív programOP prioritási tengely

13 5. Terület- fejlesztés Területi operatív program, TOP Nyugat-Dunántúli regionális program  Közép-Dunántúli regionális program  Dél-Dunántúli regionális program  Észak-Magyarországi regionális program  Észak-Alföldi regionális program  Dél-Alföldi regionális program Közép- magyarországi regionális operatív program, KMROP innovációorientált gazdaságfejlesztések támogatása  humán erőforrás fejlesztése (EMEROP prioritásként)  közszolgáltatási szektor és intézményrendszer fejlesztése  települési tényezők fejlesztése, természeti környezet revitalizálása, a régió közlekedési rendszerének fejlesztése Európai területi együttműködések operatív programja határon túli, nemzetközi és interregionális együttműködések

14 6. A kormányzás hatékonyságának növelése Az igazgatási rendszer korszerűsítése és az információs társadalom kiteljesítése, IGITOP a politikaalkotás és végrehajtás eredményességének javítása  a szolgáltatások minőségének javítása  a humán erőforrás minőségének növelése  a szabályozás minőségének fejlesztése  a szubszidiaritás, decentralizáció érvényesítése, az információs társadalom kiteljesítése.

15 Észak-magyarországi Régió 2007- 2013-as Fejlesztési Stratégiája  A versenyképes gazdaság megteremtése (Techno-régió) program  Integrált beszállítói hálózat kialakítása a régióban  Kreatív ipar  Környezetvédelmi ipar meghonosítása  Megújuló energiaforrásokra épülő energia ipar  Regionális tudásközpont kialakítása  Regionális logisztikai hálózati rendszer kialakítása  Vállalkozásokat segítő üzleti szolgáltatások fejlesztése

16 Észak-magyarországi Régió 2007- 2013-as Fejlesztési Stratégiája  Regionális turisztikai hálózatok kialakítása az Észak-alföldi Régióval közösen  Koherens kommunikációs stratégia kialakítása, régiómarketing eszközök fejlesztése  Közös regionális klaszter létrehozása az Észak- alföldi Régióval  Regionális turisztikai klasszterek létrehozásának támogatása  A programhoz kapcsolódó szolgáltatásfejlesztés

17 Észak-magyarországi Régió 2007- 2013-as Fejlesztési Stratégiája  A minőségi élet feltételének megteremtése, a településhálózat integrált fejlesztése  Tudás város, kreatív város, innovatív városhálózat  A tudás, az innováció átadására képes városok  Agglomerációs, szuburbán és korlátozott központi szerepkörrel rendelkező települések  Szolgáltató városok  Kistelepülések  Regionális belső hálózatok  Nyitott határok

18 Heves megye kiemelt fejlesztési projektjei 2007-2013 időszakra  Elérhetőség megteremtése M25-ös fő út/autóút M3-Eger  Heves megye kommunális hulladékgazdálkodási programja  Heves megye szennyvízkezelési programja  Térségi összekötő és feltáró utak felújítás  Heves megye vízkár-elhárítási programja  Heves megye egészségügy, kórház felújítási programja

19 Heves megye kiemelt fejlesztési projektjei 2007-2013 időszakra  Főutak 11,5 tonnás burkolat megerősítése  Vasúti-, légi-, vízi közlekedés fejlesztése az elérhetőség javításáért (központilag)  Oktatásfejlesztés  Turisztikai fejlesztések  Tisza-program  Városfejlesztés programja  M-8-as út Szolnok-M3 kiépítése

20 Köszönöm megtisztelő figyelmüket Eger, 2006. május 4.


Letölteni ppt "Heves megye jövője az NFT 2. rendszerében Előadó: Sós Tamás elnök Heves Megyei Közgyűlés."

Hasonló előadás


Google Hirdetések