Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az INTERREG közösségi kezdeményezés 2/C modul Ponácz György Márk SAKK-tréner.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az INTERREG közösségi kezdeményezés 2/C modul Ponácz György Márk SAKK-tréner."— Előadás másolata:

1

2 Az INTERREG közösségi kezdeményezés 2/C modul Ponácz György Márk SAKK-tréner

3 Az INTERREG Az INTERREG kezdeményezéseket – szemben a regionális és egyéb strukturális programokkal – az Európai Bizottság javasolja a Tagállamoknak, mint az egész európai térség fejlesztése és kohéziója szempontjából alapvetően fontos együttműködési területeket. Az EU meghatározza a pénzkeretet, a kezdeményezések átfogó céljait és prioritásait, amely alapján az előre definiált határmenti és makro- térségeket alkotó EU Tagállamok (az érintett szomszédos nem EU tagállamok támogatásával) közös, részletes programot nyújtanak be az Európai Bizottsághoz (Közösségi Kezdeményezésű Programok, CIP). Végrehajtásáért kijelölt Irányító Hatóságok felelősek, speciális végrehajtási szabályok szerint.

4 Az INTERREG három ága Határmenti együttműködés: INTERREG IIIA résztvevő területek: két (egyes esetekben három) ország határ-menti megyéi (NUTS III szint) átfogó célok: határon átnyúló gazdasági és szociális kapcsolatok fejlesztése beavatkozás fő területei: KKV együttműködés, helyi gazdaságfejlesztési kapcsolatok, város és vidékfejlesztés, emberi erőforrás fejlesztés (K+F, kultúra, egészségügy, oktatás), környezetvédelem, megújuló energia, közlekedési, információs és vízügyi együttműködés, jogi és közigazgatási együttműködés, stb. (beruházások és kisebb részben tanulmányok, stb.)

5 Az INTERREG három ága Transznacionális együttműködés: INTERREG IIIB résztvevő területek: Európát 13 makrotérségre osztották. Magyarország (teljes területe) a Közép Európát és a Balkánt magába foglaló térségben vesz részt az együttműködésben (CADSES program) átfogó célok: országok feletti, transznacionális együttműködés az európai térség területi integrációjának elősegítésére beavatkozás fő területei: transznacionális fejlesztési stratégiák közös kidolgozása, hatékony és fenntartható európai közlekedési hálózat kialakítása, az információs társadalomhoz való kapcsolódás elősegítése, környezetvédelmi együttműködés, a kulturális és természeti erőforrások védelme, különös tekintettel a vízgazdálkodásra, stb. (főleg tanulmányok, koncepciók, tervek, szoftverek, stb., továbbá kisebb infrastrukturális beruházások) INTERREGionális együttműködés: INTERREG IIIC résztvevő területek: az ország egész területéről vehetnek részt szervezetek a programban, partnereik pedig Európa teljes területéről származhatnak átfogó célok: a regionális fejlesztés és kohézió stratégiájának és eszközeinek fejlesztése Európa teljes területét felölelő együttműködésen keresztül

6 INTERREG programok Magyarországon 2004-2006 INTERREG IIIA Magyarország-Szlovákia-Ukrajna Magyarország-Románia-Szerbia Ausztria-Magyarország Szlovénia-Horvátország Magyarország INTERREG IIIB CADSES INTERREG IIIC inter-regionális programok Espon Interact

7 INTERREG IIIA program által érintett határmenti térségek

8 INTERREG IIIA - Magyarország, Szlovákia, Ukrajna Prioritások és intézkedések Határon átnyúló gazdasági és társadalmi együttműködés Üzleti telephelyek, infrastruktúra fejlesztése Határon átnyúló KKV fejlesztés Intézményi együttműködés Kisprojekt-alap: „people to people” Határmenti infrastruktúra fejlesztése Környezetvédelmi politikai határon átnyúló koordinációja és kapcsolódó kisebb beruházások Határon átnyúló természetvédelmi együttműködés Alsóbbrendű közlekedési beruházások

9 INTERREG IIIA - Szlovénia, Magyarország, Horvátország Prioritások és intézkedések Gazdasági-társadalmi kohézió és humánerőforrás-fejlesztés Közös gazdasági tér kialakítása Közös humánerőforrás-fejlesztés Közös turisztikai és kulturális tér Fenntartható fejlődés A környezeti erőforrások hatékony felhasználása és környezetvédelem Terméseztvédelem Elérhetőség fejlesztése

10 INTERREG IIIA - Magyarország, Románia, Szerbia A határmenti térség területi, fizikai és infrastrukturális egységének megerősítése Határmenti infrastruktúra fejlesztése Környezet- és árvízvédelmi együttműködés A piacok integrálódását és a helyi közösségek kapcsolatát megerősítő együttműködési kezdeményezések támogatása Üzleti infrastruktúra és üzleti szolgáltatások fejlesztése Vállalatközi együttműködés segítése Intézmények és közösségek közötti együttműködés ösztönzése Kutatás-fejlesztési és humánerőforrás-fejlesztési együttműködés

11 Az INTERREG IIIB CADSES térség Transznacionális együttműködési program Több országból álló területek közösen keressenek megoldásokat a térséget érintő problémákra Az Uniót 13 makro-térségre osztották fel Magyarország a közép-európai–adriai–dunai–délkelet-európai térség (Central Adriatic Danubian South-Eastern European Space - CADSES) részét képezi. A CADSES 18 országot foglal magában a Balti-tengertől (Lengyelország és Németország) Ausztrián, Olaszország nyugati részén, a Balkánon és Görögországon keresztül egészen a Földközi-tengerig.

12 Az INTERREG IIIB CADSES térség elhelyezkedése

13 Az INTERREG IIIB CADSES program prioritásai Területfejlesztési elképzelések és akciók támogatása a társadalmi-gazdasági kohézió erősítésének jegyében Hatékony és fenntartható közlekedési hálózatok, valamint az információs társadalom vívmányaihoz való hozzáférés támogatása A tájvédelem, illetve a természeti és kulturális örökség védelmének és megfelelő kezelésének támogatása Környezetvédelem, erőforrás-gazdálkodás és kockázatkezelés

14 Az INTERREG program aktuális pályázati kiírásai 2004. december 17-én meghirdetésre került a Szlovénia- Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004- 2006 első pályázati felhívása. 1. prioritás: Gazdasági és társadalmi kohézió és humán erőforrás-fejlesztés (közös gazdasági térség, közös humán erőforrás-fejlesztés, közös turisztikai és kulturális térség) 2. prioritás: Fenntartható fejlődés (környezeti erőforrások fenntartható használata és környezetvédelem, természetvédelem, továbbá elérhetőség) A pályázatok beadási határideje 2005. március 1. Információ: www.interreg.hu honlap, továbbá Információs Pont, VÁTI Kht. INTERREG Igazgatóság fax:+36 1/224-3291, kapcsolattartó: Rózsa Diána drozsa@vati.huwww.interreg.hu drozsa@vati.hu

15 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Az INTERREG közösségi kezdeményezés 2/C modul Ponácz György Márk SAKK-tréner."

Hasonló előadás


Google Hirdetések