Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Budapest, 2005. július 07. Az INTERREG III Közösségi Kezdeményezés dr. Horváth Annamária Váti Kht., Interreg Igazgatóság.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Budapest, 2005. július 07. Az INTERREG III Közösségi Kezdeményezés dr. Horváth Annamária Váti Kht., Interreg Igazgatóság."— Előadás másolata:

1 Budapest, 2005. július 07. Az INTERREG III Közösségi Kezdeményezés dr. Horváth Annamária Váti Kht., Interreg Igazgatóság

2 Budapest, 2005. július 07. A Strukturális Alapok által támogatott programok (2000-2006) Közösségi Kezdeményezési Programok •Speciális programok az egész Uniót érintő problémák közös megoldására •A megelőző program-periódusban (1994-1999) 14 Közösségi Kezdeményezési Program (CIP) létezett •A jelenlegi program-periódusban (2000-2006) 4 Közösségi Kezdeményezési Program létezik, amelyet a SA 5.35%-ból támogatnak (INTERREG III, Urban II, LEADER+, Equal)

3 Budapest, 2005. július 07. A Strukturális Alapok által támogatott programok (2000-2006) Közösségi Kezdeményezések •INTERREG III: határon átnyúló, nemzetközi és interregionális együttműködés •Urban II: a városok és a hanyatló urbánus térségek fenntartható fejlesztése •LEADER+: helyi kezdeményezésű vidékfejlesztés •EQUAL: küzdelem a munkaerőpiacra jutás egyenlőtlenségei és a diszkrimináció ellen

4 Budapest, 2005. július 07. INTERREG III (2000-2006): •A pillér: határon átnyúló együttműködés (67%) •B pillér: nemzetközi együttműködés (27%) •C pillér: inter-regionális együttműködés (6%)

5 Budapest, 2005. július 07. Jogosult Régiók: INTERREG IIIA Határon átnyúló együttműködés a szomszédos régiók között, annak érdekében, hogy közös fejlesztési stratégiával határon átnyúló gazdasági és társadalmi központokat hozzanak létre

6 Budapest, 2005. július 07. Jogosult régiók: INTERREG IIIA Határmenti együttműködés az új tagállamokban

7 Budapest, 2005. július 07. INTERREG IIIA: Célkitűzések (Prioritások) •város-, vidék és tengerparti területek fejlesztése •vállalkozás, kis és közép vállalkozások •munkaerőpiaci integráció és társadalmi beilleszkedés •az emberi erőforrások közös használata, K&F •oktatás, kultúra, kommunikáció, egészségügy és polgári védelem •környezetvédelem, energia hatékonyság, megújuló energiaforrások •közlekedés, információs és távközlési hálózatok és szolgáltatások, víz és energiarendszerek •jogi és adminisztrációs együttműködés •a határon átnyúló együttműködés emberi és intézményi feltételei

8 Budapest, 2005. július 07. INTERREG IIIB Nemzetek közötti együttműködés: •nemzeti, regionális és helyi szervezetek részvételével •célja a hatákonyabb területi és gazdasági integráció támogatása •13 együttműködési terület (térség): minden ilyen terület több országot és terület-specifikus prioritásokat foglal magában

9 Budapest, 2005. július 07. INTERREG IIIB – jogosult területek

10 Budapest, 2005. július 07. IIIB: Tematikus Célkitűzések •Térségi fejlesztési stratégiák •Városok közötti és vidéki/városi együttműködés •Közlekedési és kommunikációs rendszerek •Természeti erőforrások (pl. víz) kezelése •Kulturális örökség •Kisebb infrastrukturális beruházások •Tengeri és szigetközi együttműködés •Külső területekkel való kapcsolat

11 Budapest, 2005. július 07. Jogosult területek: INTERREG IIIC Északi Zóna Nyugati Zóna Keleti Zóna Déli Zóna

12 Budapest, 2005. július 07. INTERREG IIIC: Célkitűzések (Prioritások) •A határon átnyúló és nemzetek közötti együttműködéssel kapcsolatos tapasztalatcsere és mintaértékű gyakorlati példák cseréje a tagállamok között és harmadik országokkal •Együttműködési kezdeményezések többek között a kutatás, technológia-fejlesztés, vállalkozás, információs társadalom, turizmus, kultúra, és környezetvédelem területén

13 Budapest, 2005. július 07. Az INTERREG Közösségi Kezdeményezés Magyarországon

14 Budapest, 2005. július 07. Phare CBC Programok Magyarországon 1995-2006 1995-2001 prog. AUSTRIA 62 MEUR Au-Slovenia 3 MEUR Au-Slovakia 3 MEUR Romania 24 MEUR SLOVAK 6 MEUR SLOVEN 4 MEUR TOTAL 102 MEUR 2002-2003 prog. AUSTRIA 20 MEUR ROMANIA 10 MEUR SLOVAK 4 MEUR SLOVEN 4 MEUR TOTAL 38 MEUR

15 Budapest, 2005. július 07. Az INTERREG III programok Magyarországon ERFA hozzájárulás (2004-2006) INTERREG IIIA85 %58.3 M EUR INTERREG IIIB9 %6.2 M EUR INTERREG IIIC (+ ESPON, Interact)6%4.1 M EUR TOTAL100%68,6 M EUR

16 Budapest, 2005. július 07. www.interreg.hu

17 Budapest, 2005. július 07. Az INTERREG IIIA forrásai programonként – „magyar” ERFA hozzájárulás Magyarország – Szlovákia – Ukrajna 25 %14,3 M EUR Magyarország – Románia – Szerbia és Montenegró 41 %23,9 M EUR Szlovénia – Magyarország – Horvátország 19 %11,1 M EUR Magyarország – Ausztria15 %9,0 M EUR TOTAL100%58,3 M EUR

18 Budapest, 2005. július 07. A pályáztatás dokumentumai •Programdokumentumok –…Program 2004-2006 Programdokumentum –…Program 2004-2006 Program-kiegészítő Dokumentum •Pályázati dokumentáció –Pályázati Útmutató –Pályázati Formanyomtatvány és mellékletei •Háttéranyagok –Közbeszerzési szabályok –Pénzügyi végrehajtási szabályok

19 Budapest, 2005. július 07. 3 (ill. 4) projekt típus:  Közös projekt  Tükör/kiegészítő projekt  Különálló projekt Közös projekt A projektben résztvevő partnerek a projektet közösen dolgozzák ki és közösen fogják megvalósítani azokat. A közös pályázatot a vezető partner adja be a projekt partnerek nevében. A partnerek egy pályázati formanyomtatványt töltenek ki, felsorolva az összes projekt tevékenységet a fő részben, és a mellékletekből fog kiderülni, hogy az egyes országokban a projektnek mely elemei kerülnek megvalósításra. A kedvezményezettekkel külön támogatási szerződéseket fognak kötni – minden résztvevő országból egy pályázó intézménnyel. A projekt „típusa” (1)

20 Budapest, 2005. július 07. Tükör/kiegészítő projekt Kettő vagy három különböző pályázat kerül beadásra a Közös Szakmai Titkárságra. A határok túloldalán megvalósuló projekteknek egymást kell kiegészíteniük. A pályázatban világosan hivatkozni kell a „szomszéd“ tükör / kiegészítő projektre, mely lehet új, vagy már korábban a programból megvalósult (INTERREG, TACIS) projekt. A pályázatokat külön-külön rögzítik a monitoring rendszerben. Külön támogatási szerződéseket kötnek a kedvezményezettekkel. A projektek megvalósítása nem feltétlenül párhuzamos. Különálló projekt A projektjavaslatot a határ túloldalán lévő partnerrel együtt kell kidolgozni, de csak egyetlen pályázat kerül benyújtásra, melyet egy pénzügyi eszköz támogathat. Minden esetben egyértelműen be kell mutatni a határon átnyúló hatást. A projekt megvalósítása csak az egyik oldalon történik meg. A projekt „típusa” (2)

21 Budapest, 2005. július 07. A pályázó (1) Köz- vagy magánjog által meghatározott, közhasznú vagy meghatározott közfeladatok ellátására létrehozott, non- profit jogi személyek, melyek az alábbi csoportok valamelyikébe tartoznak: •országos, regionális vagy helyi közigazgatási szerv •közintézmény •önkormányzat, vagy annak jogi személyiséggel rendelkező szervezete •non-profit szervezet (egyház, alapítvány, közalapítvány, egyesület, közhasznú társaság) •bizonyos – ált. gazdaságfejlesztési – intézkedések esetén, KKV-k is jogosultak pályázni a “de minimis” szabály betartásával.

22 Budapest, 2005. július 07. A pályázó (2) •a programterületen bejegyzett székhellyel vagy képviselettel rendelkeznek - ha a szervezet képviselete jogi személyiséggel rendelkezik, a képviseletnek kell a támogatásért folyamodnia, és a támogatás elnyerése esetén a képviselet lesz a szerződő fél - ha regionális/helyi képviselet jogi személyiséggel nem rendelkezik, a központi szervezetnek kell a támogatásért folyamodnia, és a támogatás elnyerése esetén a központi szervezet lesz a szerződő fél. Ebben az esetben az intézmény határ régióban betöltött fontos szerepét a következőkkel kell igazolni: oa helyi képviselet minimum 1 éve fennáll, oa szervezeti egység vezetője, az egység rendeltetésszerű működése által meghatározott körben a jogi személy képviselőjeként jár el.

23 Budapest, 2005. július 07. A pályázó (3) •A projekt előkészítéséért és megvalósításáért közvetlenül felelős szervezetnek kell lennie, nem pedig közvetítő szervezetnek. •Megfelelően stabil és elegendő pénzügyi forrással kell rendelkeznie annak érdekében, hogy a szervezet folyamatos működése biztosítva legyen a projekt ideje alatt, és amennyiben szükséges, a projekt finanszírozásában is részt tudjon venni. •Megfelelő gyakorlattal kell rendelkeznie, és be kell mutatnia, hogy képes egy akkora nagyságrendű projekt megvalósítására, amekkorára támogatási igényt nyújtott be. •A jogosult pályázónak rendelkeznie kell egy határon túli partnerrel, akinek meg kell felelnie az általános, valamint az adott országra érvényes jogosultsági kritériumoknak.

24 Budapest, 2005. július 07. Támogatási arány •A nemzeti társfinanszírozást Magyarországon az MTRFH kezelésében lévő alap biztosítja. •A nemzeti társfinanszírozás biztosítása „automatikus”: azaz nemzeti társfinanszírozásra a közösségi támogatással együtt kell pályázni. •Projekten belüli támogatás megoszlás: - ERFA forrás: 75% - kormányzati társfinanszírozás: 20% - saját hozzájárulás összege: 5% KKV-k esetén: 50%

25 Budapest, 2005. július 07. A pályázati kiírás közzététele •Közzététel csatornái –Helyi/országos napilapok és Internet oldal (www.interreg.hu, www.mtrfh.hu) •Időzítés –Meghatározott időszakonként (2-4 kiírás/év), minden résztvevő országban egy időben közzétéve

26 Budapest, 2005. július 07. Információ a pályázóknak •Közös Szakmai Titkárság és Info Pontok: –Tájékoztatás és segítségnyújtás a pályázati anyaggal kapcsolatban –Partnerkeresésben segítségnyújtás –„Gyakran Ismétlődő Kérdések” közzététele a www.interreg.hu internet oldalon –Projektfejlesztési tanácsadás –Információs napok és projektfejlesztési tréningek szervezése

27 Budapest, 2005. július 07. Magyarország-Szlovákia- Ukrajna Szomszédsági Program 2004-2006

28 Budapest, 2005. július 07. Kedvezményezett terület

29 Budapest, 2005. július 07. Prioritások és intézkedések 1. Határon átnyúló szociális és gazdasági együttműködés 2. Határon átnyúló infrastruktúra fejlesztés 1.1. Határon átnyúló gazdasági együttműködés támogatása 2.1. Környezeti politikák koordinációja és az ehhez kapcsolódó kisléptékű befektetések 1.2. Intézményi együttműködés2.2. Természetvédelmi együttműködés 1.3. Mikroprojekt alapok – “people to people” tevékenységek 2.3. Kisléptékű közlekedési infrastruktúra fejlesztés 36%57%

30 Budapest, 2005. július 07. 1.1. A határon átnyúló üzleti együttműködés támogatása 1. Komponens: a határon átnyúló üzleti jellegű és innovációs tevékenységek támogatása. 2. Komponens: támogatás mindazon tevékenységekhez, amelyek a határon átnyúló turizmus fejlesztésére irányulnak. 3. Komponens: a kezdő kis- és középvállalkozások fejlesztését, a munkahelyteremtést és a KKV-k határon átnyúló együttműködéssel megvalósuló klaszterizációját célzó nem anyagi jellegű beruházások támogatása

31 Budapest, 2005. július 07. 1.2. Intézményi együttműködés 1. Komponens: a 2. sz. komponenshez köthető tervezési tevékenységek támogatása. 2. Komponens: a határokon átnyúló együttműködésben részt vevő intézmények közötti kapcsolatépítés támogatása.

32 Budapest, 2005. július 07. 2.1. A környezetvédelmi politikák és kapcsolódó kis léptékű beruházások határon átnyúló koordinációja 1. Komponens: a határ menti területek vízgazdálkodással kapcsolatos tevékenységeinek támogatása. 2. Komponens: a határ menti területek hulladékkezeléssel összefüggő tevékenységeinek támogatása. 3. Komponens: támogatás minden olyan tevékenységhez, amely a megújuló energiaforrások ignybevétele révén a környezetre rótt terhek (pl. szennyezőanyag-kibocsátás) csökkentését tűzi ki célul

33 Budapest, 2005. július 07. 2.2. Határon átnyúló természetvédelmi együttműködés 1. Komponens: •Kis mértékű beruházások a célterületen egymás mellett fekvő nemzeti parkok és természetvédelmi körzetek közös struktúráinak kidolgozására. 2. Komponens: A már meglévő és közösen kialakítandó természetvédelmi területekre irányuló kutatások támogatása 3. Komponens: A természetvédelmi területek irányításához szükséges határon átnyúló együttműködés támogatása 4. Komponens: A helyi társadalom természetvédelmi tudatosságának növelését elősegítő alábbi tevékenységek támogatása

34 Budapest, 2005. július 07. 2.3. Kis léptékű közlekedési és távközlési infrastruktúra 1. Komponens: •A hiányzó határmenti közlekedési hálózat, ideértve kerékpárutak valamint kishatár átkelők kiépítése •A meglévő határmenti közlekedési útvonalak rekonstrukciója, kiszélesítése és felújítása. A fejlesztés részeként felújítás akkor támogatható, ha az infrastrukturális elemek az útfelszín alatt vagy mellett helyezkednek el, illetve, ha a beruházás célja valamely biztonsági kockázat megszüntetése (közlekedési jelzőtáblák, sorompók, irányjelző táblák stb.) vagy a környezet védelme. •A határátkelő állomásokhoz vezető közlekedési útszakaszok felújítása és építése, ideértve a határt átszelő kerékpárútvonalakat. •A határmenti térségben található hidak építése és felújítása •A jövőben tervezett közlekedési (szárazföldi, vasúti, vízi, földalatti fejlesztésekhez szükséges tervek előkészítése mint például építési terv, megvalósíthatósági tanulmány stb.)

35 Budapest, 2005. július 07. 2.3. Kis léptékű közlekedési és távközlési infrastruktúra 2. Komponens: •Határon átnyúló szolgáltatások, információs és kommunikációs technológiák valamint szükséges alkalmazások fejlesztése (pl. határon átnyúló adatsztrádák – a meglévő hálózatokkal és telemetrikus berendezésekkel, telemetrikus projektekkel, határon átnyúló adatbázisokkal és adatcserével összhangban létrehozott regionális csomópontok) •Információs és térinformatikai rendszer fejlesztése tekintettel a határ menti utas- és áruszállításra kifejtett hatására (pl. utastájékoztatás, elektronikus jegyrendszerek bevezetése, forgalomirányító központok fejlesztése).

36 Budapest, 2005. július 07. INTERREG III A Magyarország – Románia és Magyarország – Szerbia és Montenegró határon átnyúló együttműködési program

37 Budapest, 2005. július 07. KEDVEZMÉNYEZETT TERÜLETEK Magyarország 5 megyéje:  Szabolcs-Szatmár-Bereg  Hajdú-Bihar  Békés  Csongrád  Bács-Kiskun Románia 4 megyéje:  Szatmár  Bihor  Arad  Temes Szerbia és Montenegróban:  Vajdaság és Belgrád

38 Budapest, 2005. július 07. Prioritások és intézkedések 1. A határmenti terület térségi, fizikai és infrastrukturális integrációjának erősítése 2. A gazdasági integráció és a társadalmi koherencia erősítése 1.1 Határmenti területek infrastruktúrájának fejlesztése 2.1 Üzleti infrastruktúra és közös üzleti szolgáltatások 1.2 Környezetvédelem és árvízmegelőzés 2.2 KKV-k együttműködésének támogatása 2.3 Közösségek, intézmények közötti együttműködés 2.4 Kutatás és technológiai fejlesztés, HR-fejlesztés

39 Budapest, 2005. július 07. Ausztria-Magyarország INTERREG IIIA Program

40 Budapest, 2005. július 07. Jogosult terület Magyar oldalon: Győr-Moson-Sopron, Vas és Zala megyék Osztrák oldalon : • Bécs és Bécs környék dél: Bécs városa, Bruck an der Leitha körzet, Mödling körzet, Baden bírósági kerület és Ebreichsdorf bírósági kerület (Baden körzet részei), Schwechat bírósági kerület (Bécs környék körzet része), •Alsó-Ausztria dél: Wiener Neustadt (város) körzet, Wiener Neustadt (vidék) körzet, Lilienfeld körzet, Neunkirchen körzet, Pottenstein bírósági kerület (Baden körzet része). •Burgenland egésze

41 Prioritások és intézkedések P1 Határon átnyúló gazdasági együttműködés P2 Elérhetőség P3 Határon átnyúló szervezeti struktúrák és hálózatok P4 Emberi erőforrás P5 Fenntartható térbeli és környezeti fejlődés I1 A határmenti területek helyszíneinek és üzleti infrastruktúrájának fejlesztése és támogatása Határon átnyúló közlekedési és távközlési infrastruktúra javítása Határon átnyúló szervezeti struktúrák támogatása és határon átnyúló hálózatok fejlesztése Regionális munkaerőpiacok fejlesztése a bővítés tükrében Forrásmenedzsment, technikai infrastruktúra és megújuló energiaforrás I2 Kis- és közép Vállalkozások együttműködése és határon átnyúló üzleti tevékenységekhez kapcsolódó tanácsadás Közlekedés- szervezés és tervezés, logisztika Kisprojektek, beleértve a „people to people” akciókat és kis minta projekteket is Az együttműködés és infrastruktúra fejlesztése és támogatása az oktatás, képzés és kutatás terén Természet- és környezetvédelem nemzeti és természeti parkok I3 Idegenforgalom és szabadidő Vidéki és városi területek határon átnyúló területi fejlesztése

42 Budapest, 2005. július 07. Szlovénia-Magyarország- Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006

43 Budapest, 2005. július 07. Jogosult programterület

44 Budapest, 2005. július 07. P Társadalmi-gazdasági kohézió és humán erőforrás fejlesztés Fenntartható fejlődés I1 Közös gazdasági térség Környezeti erőforrások fenntartható használata és környezetvédelem I2 Közös humán erőforrás-fejlesztés Természetvédelem I3 Közös turisztikai és kulturális térség Elérhetőség Célkitűzések

45 Budapest, 2005. július 07. INTERREG IIIB CADSES Magyarország a közép-európai–adriai–dunai– délkelet-európai térség részeként vesz részt a programban. 1998 – Magyarország teljes jogú tag (INTERREG IIC) CADSES Phare Projekt Alapok (2002-2003)

46 Budapest, 2005. július 07. Információ/Information VÁTI Kht, INTERREG Igazgatóság 1016 Budapest, Gellérthegy u. 30-32. Tel.: (+36 1) 224-32-79 Fax: (+36 1) 224-32-91 E-mail: interreg@vati.hu www.interreg.hu


Letölteni ppt "Budapest, 2005. július 07. Az INTERREG III Közösségi Kezdeményezés dr. Horváth Annamária Váti Kht., Interreg Igazgatóság."

Hasonló előadás


Google Hirdetések