Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Magyarország – Románia és Magyarország – Szerbia Montenegró Határon Átnyúló Együttműködési Program 2004 - 2006 1.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Magyarország – Románia és Magyarország – Szerbia Montenegró Határon Átnyúló Együttműködési Program 2004 - 2006 1."— Előadás másolata:

1 Magyarország – Románia és Magyarország – Szerbia Montenegró Határon Átnyúló Együttműködési Program 2004 - 2006 1

2 2  1996 – 2003 között: 34 millió € felhasználása  Magas színvonalon megvalósuló projektek  Intézményi partnerség helyi és regionális szinten  A programozás és menedzsment intézményi hátterének megerősödése A Magyarország – Románia PHARE CBC együttműködések korábbi tapasztalatai és eredményei

3 Magyarország – Románia és Magyarország – Szerbia Montenegró Határon Átnyúló Együttműködési Program 2004 - 2006 3 HU0009-01-01 Csengersima-Petea-i határátkelőhely modernizálása, II. ütem Phare támogatás: 2.250.000€, nemzeti társfinanszírozás: 5.270.000€

4 Magyarország – Románia és Magyarország – Szerbia Montenegró Határon Átnyúló Együttműködési Program 2004 - 2006 4 HU0107-02 A Körös völgy árvízvédelmének fejlesztése Phare: 2.100.000 €, Nemzeti társfin.: 700.000 €

5 Magyarország – Románia és Magyarország – Szerbia Montenegró Határon Átnyúló Együttműködési Program 2004 - 2006 5 HU0107-01 Makói Üzleti és Szolgáltató Központ a magyar-román határmenti kapcsolatok erősítésére Phare támogatás: 2.400.000 €, nemzeti társfinanszírozás: 800.000 €

6 Magyarország – Románia és Magyarország – Szerbia Montenegró Határon Átnyúló Együttműködési Program 2004 - 2006 6 2002/000-627-01 a 4915.j. Nyírbátor-Vállaj összekötő út rekonstrukciója Phare támogatás: 2.115.000 € Nemzeti társfinanszírozás: 1.500.000 €

7 Magyarország – Románia és Magyarország – Szerbia Montenegró Határon Átnyúló Együttműködési Program 2004 - 2006 7 2002/000-627-02 Határon Átnyúló Gazdaságfejlesztési Támogatási Alap Phare támogatás: 270.429 €, Nemzeti társfin.: 90.143 € Pályázó szervezet: Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Pályázat címe: A tudás nem ismer határokat A projekt célja:  Arad és Békés megye vállalkozásait segítő központ létrehozása  KKV-k részére szaktanácsadás, szakmai képzés

8 Magyarország – Románia és Magyarország – Szerbia Montenegró Határon Átnyúló Együttműködési Program 2004 - 2006 8 Rendezvények Konferenciák, Szemináriumok, Kiállítások Pályázat címe: Művészet határtalanul- művészeti eszmecsere - kiállítás Pályázó: Kulturális Kapcsolatok Egyesülete Phare támogatás: 13 950 EUR Saját erő mértéke: 1 550 EUR Békés megyei művészek kiállítása Aradon 2004. április 2.

9 Magyarország – Románia és Magyarország – Szerbia Montenegró Határon Átnyúló Együttműködési Program 2004 - 2006 9 Az INTERREG közösségi kezdeményezés Az Európai Unió támogatja a határon átnyúló együttműködéseket a Közösségen belül és annak határai mentén is. Célja, hogy a tagállamok, a tagjelölt országok és a szomszédos országok között olyan együttműködés alakuljon ki, mely megalapozza a határtérségben a kiegyensúlyozott gazdasági és társadalmi fejlődés alapjait.  Magyarország (EU tagország):  INTERREG Közösségi Kezdeményezésű Program  forrás: Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) + nemzeti társfinanszírozás  Románia (tagjelölt ország):  PHARE CBC Határon Átnyúló Együttműködési Program  forrás: előcsatlakozási alap (PHARE) + nemzeti társfinanszírozás  Szerbia és Montenegró (EU-val szomszédos ország):  Szomszédsági Program  forrás: Szomszédsági és nemzeti CARDS program

10 Magyarország – Románia és Magyarország – Szerbia Montenegró Határon Átnyúló Együttműködési Program 2004 - 2006 10 A három ország két határszakaszán fogja támogatni a határmenti projekteket. A trilaterális együttműködésben kidolgozott program a gyakorlatban két külön bilaterális program szoros együttműködésében fog megvalósulni, egyetlen közös menedzsment struktúra irányításával:  Magyarország – Románia: INTERREG IIIA / Phare CBC  Magyarország – Szerbia és Montenegró: Szomszédsági Program Magyarország – Románia és Magyarország – Szerbia és Montenegró Határon Átnyúló Együttműködési Program

11 Magyarország – Románia és Magyarország – Szerbia Montenegró Határon Átnyúló Együttműködési Program 2004 - 2006 11 ALAPDOKUMENTUMOK  Programdokumentumok  Magyarország – Románia és Magyarország – Szerbia és Montenegró Határon Átnyúló Együttműködési Program 2004- 2006 Programdokumentuma, és  Program-kiegészítő Dokumentuma  Pályázati csomag  Közös pályázati útmutató  Pályázati és kitöltési útmutató  Pályázati formanyomtatvány és mellékletei  Háttéranyagok  Vonatkozó nemzeti és Európai Uniós jogszabályok  Magyarországon a hatályos Közbeszerzési Törvény  PRAG (Románia, illetve Szerbia és Montenegró esetében)  Pénzügyi végrehajtási szabályok

12 Magyarország – Románia és Magyarország – Szerbia Montenegró Határon Átnyúló Együttműködési Program 2004 - 2006 12 Kedvezményezett területek: Magyarország 5 megyéje:  Szabolcs-Szatmár-Bereg  Hajdú-Bihar  Békés  Csongrád  Bács-Kiskun Románia 4 megyéje:  Szatmár  Bihor  Arad  Temes Szerbia Montenegróban:  Vajdaság és Belgrád

13 Magyarország – Románia és Magyarország – Szerbia Montenegró Határon Átnyúló Együttműködési Program 2004 - 2006 13 A pályázat elbírálása során jelentős hangsúlyt kap a projektpartnerek közötti együttműködések minősége és intenzitása. A Magyarország- Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2 projekt típusa: TÜKÖR PROJEKT:  Határon átnyúló együttműködés keretében dolgozzák ki.  Két, vagy három különböző pályázat kerül beadásra.  A határ túloldalán megvalósuló projektek egymást egészítik ki.  A pályázatban világosan hivatkozni kell a „szomszédos“ tükör projektre, mely lehet új, vagy már korábban megvalósult (INTERREG, PHARE, CARDS vagy egyéb) projekt. KÜLÖNÁLLÓ PROJEKT:  A projektjavaslatot a határ túloldalán lévő partnerrel együtt kell kidolgozni.  Egyetlen pályázat kerül benyújtásra, melyet egy pénzügyi eszköz támogathat.  Minden esetben egyértelműen be kell mutatni a határon átnyúló hatást. PROJEKT TÍPUSOK

14 Magyarország – Románia és Magyarország – Szerbia Montenegró Határon Átnyúló Együttműködési Program 2004 - 2006 14 KÖZÖS PROJEKT:  A projektet közösen dolgozzák ki és közösen fogják megvalósítani a projektben résztvevő partnerek.  A Közös pályázatot a vezető pályázó fogja beadni a projekt partnerek nevében.  a Kedvezményezettekkel külön támogatási szerződéseket fognak megkötni.  A projekt megvalósításának nyomonkövetését szolgáló előrehaladási / időközi / záró jelentéseket a vezető pályázó adja be a projekt egészére vonatkozóan. Míg a Magyarország – Románia Határon Átnyúló Programban „közös projekt” indítása nem lehetséges, addig a Magyarország – Szerbia és Montenegró Szomszédsági Program keretében mindhárom típusú projekttel lehet pályázni! „KÖZÖS PROJEKT” A MAGYARORSZÁG – SZERBIA ÉS MONTENEGRÓ SZOMSZÉDSÁGI PROGRAMBAN

15 Magyarország – Románia és Magyarország – Szerbia Montenegró Határon Átnyúló Együttműködési Program 2004 - 2006 15 Lehetőség nyílik trilaterális „jellegű” projektek benyújtására is: Tükörprojektek kidolgozása révén: 3 tükörprojektet kell benyújtani (3 külön pályázati formanyomtatványon), amelyekben hivatkozni kell a másik két kapcsolódó projektre! Közös és tükörprojekt kombinálásával: Benyújtott közös projektet (magyar és szerb pályázók) kell kiegészíteni egy román tükörprojekttel. TRILATERÁLIS PROJEKTEK

16 Magyarország – Románia és Magyarország – Szerbia Montenegró Határon Átnyúló Együttműködési Program 2004 - 2006 16 A program prioritásai és intézkedései 1.sz.Prioritás: A határmenti terület térségi, fizikai és infrastrukturális integrációjának erősítése (69%) 1.1.sz. Intézkedés: A határ menti területek infrastruktúrájának fejlesztése 1.2.sz. Intézkedés: A környezetvédelem és az árvízmegelőzés területén fellelhető közös kihívások kezelése

17 Magyarország – Románia és Magyarország – Szerbia Montenegró Határon Átnyúló Együttműködési Program 2004 - 2006 17 A piacok integrációját elősegítő és a helyi közösségek közötti koherenciát erősítő kooperációs kezdeményezések támogatása (24%) 2.1.sz.Intézkedés: Az üzleti infrastruktúra és közös üzleti szolgáltatások fejlesztése 2.2.sz.Intézkedés: A vállalatok együttműködésének támogatása 2.3.sz.Intézkedés: Az intézmények és a közösségek közötti együttműködések támogatása 2.4.sz. Intézkedés: A kutatás- és oktatásfejlesztés és a humán erőforrás területén az együttműködés elősegítése 2.sz.Prioritás:

18 Magyarország – Románia és Magyarország – Szerbia Montenegró Határon Átnyúló Együttműködési Program 2004 - 2006 18 Intézkedés / Komponens MagyarországRománia Szerbia Montenegró Min.Max.Min.Max.Min.Max. 1.1. A határmenti területek infrastruktúrájának fejlesztése Megvaló- sítás 150,0002,500,000300,000600,000150,000300,000 Tervezés 50,000500,00050,000150,00050,000300,000 1.2. Környezetvédelem és árvízmegelőzés Megvaló- sítás 150,0002,000,000300,000600,000150,000300,000 Tervezés 50,000500,000max 300,00050,000300,000 2.1. Üzleti infrastruktúra és a közös üzleti szolgáltatások 50,0002,000,00050,000300,00050,000300,000 2.2. Vállalatok együttműködésének támogatása 20,000500,00050,000300,00020,000300,000 2.3. Közösségek közötti kapcsolat 10,00050,00010,00050,00010,00050,000 Intézményi együttműködés 50,000300,000--10,000300,000 2.4. A kutatás- és oktatásfejlesztés, HR együttműködés 10,000500,00050,000300,00050,000300,000

19 Magyarország – Románia és Magyarország – Szerbia Montenegró Határon Átnyúló Együttműködési Program 2004 - 2006 19 PÉNZÜGYI FORRÁSOK 2004 – 2006 A program forrásai 2004-2006 között:  Magyarország:  Forrás az Európai Uniótól – ERFA:23.942.271 €  Nemzeti társfinanszírozás: 7.980.758 €  Összesen:31.923.029 €  Románia:  Forrás az Európai Uniótól – PHARE:15.000.000 €  Nemzeti társfinanszírozás: 4.740.000 €  Összesen:19.740.000 €  Szerbia és Montenegró:  Forrás az Európai Uniótól – CARDS: 3.000.000 €  Indikatív társfinanszírozás: 3.000.000 €  Összesen: 6.000.000 €

20 Magyarország – Románia és Magyarország – Szerbia Montenegró Határon Átnyúló Együttműködési Program 2004 - 2006 20 AZ ELSŐ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KERETÉBEN RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ ÖSSZEG Magyarország – Szerbia és Montenegró Szomszédsági Program  Magyarország: 5.000.000 € (1.250.000.000 Ft)  Szerbia és Montenegró:2.000.000 € Magyarország – Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program  Magyarország: 11.000.000 € 2.750.000.000 (Ft)  Románia: 6.333.000 € Az első pályázati felhívásában a Magyarországi pályázók számára rendelkezésre álló összeg: 16.000.000 € (4 milliárd Ft)

21 Magyarország – Románia és Magyarország – Szerbia Montenegró Határon Átnyúló Együttműködési Program 2004 - 2006 21 Közös Útmutató HU-RO-SCG Magyarország – Szerbia Montenegró Szomszédsági Program Útmutatója (magyar és szerb pályázók számára) Magyarország – Románia Határon Átnyúló Program Útmutatója (csak magyar pályázóknak) Útmutató a Phare CBC 2004. évi Programjához (csak román pályázóknak) Mellékletek a PRAG szabályozásának megfelelően Az Útmutató mellékletei: Pályázati adatlap Kitöltési Útmutató Támogatási Szerződés HU Az Útmutató mellékletei: Pályázati adatlap Kitöltési Útmutató Támogatási Szerződés HU Támogatási Szerződés SCG Pályázati Csomag

22 Magyarország – Románia és Magyarország – Szerbia Montenegró Határon Átnyúló Együttműködési Program 2004 - 2006 22 Főbb elemek  A pályázó jogi és gazdasági helyzetének jellemzése  A projekt típusa (közös, tükör, különálló)  A projektben résztvevő partnerek leírása  A projekt tartalma, célja (általános és közvetlen) és a határon átnyúló hatása  A projekt tervezett szakaszai és mérföldkövei  A megvalósítás helyszíne  A projekt tervezett költségvetése és finanszírozásának forrásai  A projekt indikátorai  Alátámasztó dokumentumok, nyilatkozatok, garanciák Pályázati formanyomtatvány

23 Magyarország – Románia és Magyarország – Szerbia Montenegró Határon Átnyúló Együttműködési Program 2004 - 2006 23 A pályázó Köz- vagy magánjog által meghatározott, közhasznú vagy meghatározott közfeladatok ellátására létrehozott, non-profit jogi személyek, melyek az alábbi csoportok valamelyikébe tartoznak:  országos, regionális vagy helyi közigazgatási szerv  közintézmény  önkormányzat, vagy annak jogi személyiséggel rendelkező szervezete  non-profit szervezet (egyház, alapítvány, közalapítvány, egyesület, közhasznú társaság)  bizonyos – ált. gazdaságfejlesztési – intézkedések esetén, KKV-k is jogosultak p á ly á zni a “ de minimis ” szab á ly betart á s á val.  Pályázó vagy partner  Max 100.000 € támogatás  A projekt teljes költségvetésének max. 50%-a

24 Magyarország – Románia és Magyarország – Szerbia Montenegró Határon Átnyúló Együttműködési Program 2004 - 2006 24 A pályázó  A programterületen bejegyzett székhellyel vagy képviselettel rendelkeznek  A projekt előkészítéséért és megvalósításáért közvetlenül felelős  Megfelelően stabil és elegendő pénzügyi forrással kell rendelkeznie  Megfelelő gyakorlattal kell rendelkeznie, és be kell mutatnia, hogy képes a projekt megvalósítására  A jogosult pályázónak rendelkeznie kell egy határon túli partnerrel, akinek meg kell felelnie az általános, valamint az adott országra érvényes jogosultsági kritériumoknak.

25 Magyarország – Románia és Magyarország – Szerbia Montenegró Határon Átnyúló Együttműködési Program 2004 - 2006 25 A pályázó partnerei Külföldi (cross-border) partner (kötelező):  Szintén a jogosult programterületen kell sz é khellyel rendelkeznie és meg kell felelnie az általános, valamint az adott országra érvényes jogosultsági kritériumoknak. További partnerek:  Magyar  Külföldi  Támogatásban részesülő  Támogatásban nem részesülő

26 Magyarország – Románia és Magyarország – Szerbia Montenegró Határon Átnyúló Együttműködési Program 2004 - 2006 26 Munkacsomagok és Mérföldkövek Minden munkacsomag a projekt megvalósításának egy bizonyos időszakaszához rendelhető. Minden munkacsomag egy mérföldkővel végződik, mikor is a soron következő előrehaladási jelentést és kifizetési kérelmet (a vonatkozó számlákkal) be kell nyújtani a Közreműködő Szervezetnek.

27 Magyarország – Románia és Magyarország – Szerbia Montenegró Határon Átnyúló Együttműködési Program 2004 - 2006 27  A projektek pénzügyi lebonyolítása a programban résztvevő országonként különválik a különböző finanszírozási források szerint (ERFA, PHARE CBC, CARDS).  Kifizetési kérelmeket csak a Főkedvezményezett nyújthat be mérföldkövenként az előrehaladási jelentések alapján.  Az ERFA alapból támogatott projektek utófinanszírozásúak TÁMOGATÁSOK KIFIZETÉSE Csak előleg fizetés esetén:  A Főkedvezményezett egy alkalommal a támogatás 25%-os mértékéig előleg kifizetését kérheti.  Az előlegből kifizetett számlák alapján további Kifizetési kérelmeket nyújthat be mérföldkövenként. Csak előleg fizetése nélkül:  a kifizetés történhet a Főkedvezményezett számlájára  1 millió forintot meghaladó számla esetén közvetlenül a szállítóknak

28 Magyarország – Románia és Magyarország – Szerbia Montenegró Határon Átnyúló Együttműködési Program 2004 - 2006 28 A pályázati kiírás közzététele  Közzététel  Közös Szakmai Titkárság koordinálja  Közzététel csatornái  Helyi/országos napilapok és Internet oldal www.interreg.hu  Időzítés  Meghatározott időszakonként mindhárom résztvevő országban egy időben közzétéve

29 Magyarország – Románia és Magyarország – Szerbia Montenegró Határon Átnyúló Együttműködési Program 2004 - 2006 29 Információs források  A programmal kapcsolatosan tovább információk és anyagok letölthetőek az alábbi honlapokról: www.interreg.hu, www.mier.sr.yu és www.mie.ro.  A projektjavaslatok előkészítésében és a pályázatok összeállításában a Közös Szakmai Titkárság, az Infó Pontok és az al-titkárságok az alábbi segítségeket nyújtják a pályázni kívánó szervezeteknek:  A pályázati felhívás tartalmának és feltételeinek ismertetése, a határon átnyúló együttműködésre való felkészítés;  Segítségnyújtás partner-keresésben;  Projektgenerálás;  Szaktanácsadás a pályázati csomag összeállításában.  A Pályázati Felhívás közzététele után INFO NAPOK fognak részletesebb tájékoztatást adni a programról.

30 Magyarország – Románia és Magyarország – Szerbia Montenegró Határon Átnyúló Együttműködési Program 2004 - 2006 30 Közös Szakmai Titkárság (JTS): H-1016 Budapest, Gellérthegy utca 30-32. Kalmár Péter - Interreg programmenedzser Tel.: +36 1 224-3275; Fax: +36 1 224-3291; e-mail: kalmar@interreg.hu Regionális Info-Pont Végrehajtó Ügynökség H-5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2. Regionális Info-Pont: Borbola István György Tel.: +36 66 520-257; Fax: +36 66 520-253; e-mail: iborbola@interreg.hu www.interreg.hu

31 Magyarország – Románia és Magyarország – Szerbia Montenegró Határon Átnyúló Együttműködési Program 2004 - 2006 31 Köszönöm a figyelmet Kalapáti Magdolna Képviseletvezető Váti Kht. Dél-Alföldi Regionális Képviselet 5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2. Tel.: 66 520-250; Fax: 66 520-253 kalapati@vati.hu


Letölteni ppt "Magyarország – Románia és Magyarország – Szerbia Montenegró Határon Átnyúló Együttműködési Program 2004 - 2006 1."

Hasonló előadás


Google Hirdetések