Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Magyarország – Románia és Magyarország – Szerbia-Montenegró

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Magyarország – Románia és Magyarország – Szerbia-Montenegró"— Előadás másolata:

1 Magyarország – Románia és Magyarország – Szerbia-Montenegró
INTERREG III/A Magyarország – Románia és Magyarország – Szerbia-Montenegró Határon átnyúló együttműködési program Kalapáti Magdolna VÁTI KHT. Dél-Alföldi Regionális Képviselet vezetője

2 A Magyarország – Románia PHARE CBC együttműködések korábbi tapasztalatai és eredményei
1996 – 2003 között: 34 millió € felhasználása Magas színvonalon megvalósuló projektek Intézményi partnerség helyi és regionális szinten A programozás és menedzsment intézményi hátterének megerősödése

3 Phare támogatás: 2.250.000€, nemzeti társfinanszírozás: 5.270.000€
HU Csengersima-Petea-i határátkelőhely modernizálása, II. ütem Phare támogatás: €, nemzeti társfinanszírozás: €

4 HU0107-02 A Körös völgy árvízvédelmének fejlesztése
Phare: €, Nemzeti társfin.: €

5 Phare támogatás: 2.400.000 €, nemzeti társfinanszírozás: 800.000 €
HU Makói Üzleti és Szolgáltató Központ a magyar-román határmenti kapcsolatok erősítésére Phare támogatás: €, nemzeti társfinanszírozás: €

6 2002/000-627-01 a 4915.j. Nyírbátor-Vállaj összekötő út rekonstrukciója
Phare támogatás: € Nemzeti társfinanszírozás: €

7 2002/000-627-02 Határon Átnyúló Gazdaságfejlesztési Támogatási Alap
Phare támogatás: €, Nemzeti társfin.: € Pályázó szervezet: Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Pályázat címe: A tudás nem ismer határokat A projekt célja: Arad és Békés megye vállalkozásait segítő központ létrehozása KKV-k részére szaktanácsadás, szakmai képzés

8 Rendezvények Konferenciák, Szemináriumok, Kiállítások
Pályázat címe: Művészet határtalanul- művészeti eszmecsere kiállítás Pályázó: Kulturális Kapcsolatok Egyesülete Phare támogatás: EUR Saját erő mértéke: EUR Békés megyei művészek kiállítása Aradon április 2.

9 Az INTERREG közösségi kezdeményezés
Az Európai Unió támogatja a határon átnyúló együttműködéseket a Közösségen belül és annak határai mentén is. Célja, hogy a tagállamok, a tagjelölt országok és a szomszédos országok között olyan együttműködés alakuljon ki, mely megalapozza a határtérségben a kiegyensúlyozott gazdasági és társadalmi fejlődés alapjait. Magyarország (EU tagország): INTERREG Közösségi Kezdeményezésű Program forrás: Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) + nemzeti társfinanszírozás Románia (tagjelölt ország): PHARE CBC Határon Átnyúló Együttműködési Program forrás: előcsatlakozási alap (PHARE) + nemzeti társfinanszírozás Szerbia és Montenegró (EU-val szomszédos ország): Szomszédsági Program forrás: Szomszédsági és nemzeti CARDS program

10 Magyarország – Románia és Magyarország – Szerbia és Montenegró
Határon Átnyúló Együttműködési Program A három ország két határszakaszán fogja támogatni a határmenti projekteket. A trilaterális együttműködésben kidolgozott program a gyakorlatban két külön bilaterális program szoros együttműködésében fog megvalósulni, egyetlen közös menedzsment struktúra irányításával: Magyarország – Románia: INTERREG IIIA / Phare CBC Magyarország – Szerbia és Montenegró: Szomszédsági Program

11 ALAPDOKUMENTUMOK Programdokumentumok Pályázati csomag Háttéranyagok
Magyarország – Románia és Magyarország – Szerbia és Montenegró Határon Átnyúló Együttműködési Program Programdokumentuma, és Program-kiegészítő Dokumentuma Pályázati csomag Közös pályázati útmutató Pályázati és kitöltési útmutató Pályázati formanyomtatvány és mellékletei Háttéranyagok Vonatkozó nemzeti és Európai Uniós jogszabályok Magyarországon a hatályos Közbeszerzési Törvény PRAG (Románia, illetve Szerbia és Montenegró esetében) Pénzügyi végrehajtási szabályok

12 Kedvezményezett területek:
Magyarország 5 megyéje: Szabolcs-Szatmár-Bereg Hajdú-Bihar Békés Csongrád Bács-Kiskun Románia 4 megyéje: Szatmár Bihor Arad Temes Szerbia Montenegróban: Vajdaság és Belgrád

13 PROJEKT TÍPUSOK A pályázat elbírálása során jelentős hangsúlyt kap a projektpartnerek közötti együttműködések minősége és intenzitása. A Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2 projekt típusa: TÜKÖR PROJEKT: Határon átnyúló együttműködés keretében dolgozzák ki. Két, vagy három különböző pályázat kerül beadásra. A határ túloldalán megvalósuló projektek egymást egészítik ki. A pályázatban világosan hivatkozni kell a „szomszédos“ tükör projektre, mely lehet új, vagy már korábban megvalósult (INTERREG, PHARE, CARDS vagy egyéb) projekt. KÜLÖNÁLLÓ PROJEKT: A projektjavaslatot a határ túloldalán lévő partnerrel együtt kell kidolgozni. Egyetlen pályázat kerül benyújtásra, melyet egy pénzügyi eszköz támogathat. Minden esetben egyértelműen be kell mutatni a határon átnyúló hatást.

14 „KÖZÖS PROJEKT” A MAGYARORSZÁG – SZERBIA ÉS MONTENEGRÓ SZOMSZÉDSÁGI PROGRAMBAN
A projektet közösen dolgozzák ki és közösen fogják megvalósítani a projektben résztvevő partnerek. A Közös pályázatot a vezető pályázó fogja beadni a projekt partnerek nevében. a Kedvezményezettekkel külön támogatási szerződéseket fognak megkötni. A projekt megvalósításának nyomonkövetését szolgáló előrehaladási / időközi / záró jelentéseket a vezető pályázó adja be a projekt egészére vonatkozóan. Míg a Magyarország – Románia Határon Átnyúló Programban „közös projekt” indítása nem lehetséges, addig a Magyarország – Szerbia és Montenegró Szomszédsági Program keretében mindhárom típusú projekttel lehet pályázni!

15 TRILATERÁLIS PROJEKTEK
Lehetőség nyílik trilaterális „jellegű” projektek benyújtására is: Tükörprojektek kidolgozása révén: 3 tükörprojektet kell benyújtani (3 külön pályázati formanyomtatványon), amelyekben hivatkozni kell a másik két kapcsolódó projektre! Közös és tükörprojekt kombinálásával: Benyújtott közös projektet (magyar és szerb pályázók) kell kiegészíteni egy román tükörprojekttel.

16 A program prioritásai és intézkedései
1.sz.Prioritás: A határmenti terület térségi, fizikai és infrastrukturális integrációjának erősítése (69%) 1.1.sz. Intézkedés: A határ menti területek infrastruktúrájának fejlesztése 1.2.sz. Intézkedés: A környezetvédelem és az árvízmegelőzés területén fellelhető közös kihívások kezelése

17 A piacok integrációját elősegítő és a helyi közösségek közötti koherenciát erősítő kooperációs kezdeményezések támogatása (24%) 2.sz.Prioritás: 2.1.sz.Intézkedés: Az üzleti infrastruktúra és közös üzleti szolgáltatások fejlesztése 2.2.sz.Intézkedés: A vállalatok együttműködésének támogatása 2.3.sz.Intézkedés: Az intézmények és a közösségek közötti együttműködések támogatása 2.4.sz. Intézkedés: A kutatás- és oktatásfejlesztés és a humán erőforrás területén az együttműködés elősegítése

18 Intézkedés / Komponens
Magyarország Románia Szerbia Montenegró Min. Max. 1.1. A határmenti területek infrastruktúrájának fejlesztése Megvaló-sítás 150,000 2,500,000 300,000 600,000 Tervezés 50,000 500,000 1.2. Környezetvédelem és árvízmegelőzés 2,000,000 max 300,000 2.1. Üzleti infrastruktúra és a közös üzleti szolgáltatások 2.2. Vállalatok együttműködésének támogatása 20,000 2.3. Közösségek közötti kapcsolat 10,000 Intézményi együttműködés - 2.4. A kutatás- és oktatásfejlesztés, HR együttműködés

19 PÉNZÜGYI FORRÁSOK 2004 – 2006 A program forrásai 2004-2006 között:
Magyarország: Forrás az Európai Uniótól – ERFA: € Nemzeti társfinanszírozás: € Összesen: € Románia: Forrás az Európai Uniótól – PHARE: € Nemzeti társfinanszírozás: € Összesen: € Szerbia és Montenegró: Forrás az Európai Uniótól – CARDS: € Indikatív társfinanszírozás: € Összesen: €

20 AZ ELSŐ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KERETÉBEN RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ ÖSSZEG
Az első pályázati felhívásában a Magyarországi pályázók számára rendelkezésre álló összeg: € (4 milliárd Ft) Magyarország – Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program Magyarország: € (Ft) Románia: € Magyarország – Szerbia és Montenegró Szomszédsági Program Magyarország: € ( Ft) Szerbia és Montenegró: €

21 Pályázati Csomag Közös Útmutató HU-RO-SCG
Magyarország – Szerbia Montenegró Szomszédsági Program Útmutatója (magyar és szerb pályázók számára) Magyarország – Románia Határon Átnyúló Program Útmutatója (csak magyar pályázóknak) Útmutató a Phare CBC évi Programjához (csak román pályázóknak) Általában minden intézkedés ki lesz írva ,de ahogy elfogy a pénz, kevesebb intézkedés lesz kiírva idővel Az Útmutató mellékletei: Pályázati adatlap Kitöltési Útmutató Támogatási Szerződés HU Támogatási Szerződés SCG Az Útmutató mellékletei: Pályázati adatlap Kitöltési Útmutató Támogatási Szerződés HU Mellékletek a PRAG szabályozásának megfelelően

22 Pályázati formanyomtatvány
Főbb elemek A pályázó jogi és gazdasági helyzetének jellemzése A projekt típusa (közös, tükör, különálló) A projektben résztvevő partnerek leírása A projekt tartalma, célja (általános és közvetlen) és a határon átnyúló hatása A projekt tervezett szakaszai és mérföldkövei A megvalósítás helyszíne A projekt tervezett költségvetése és finanszírozásának forrásai A projekt indikátorai Alátámasztó dokumentumok, nyilatkozatok, garanciák

23 A pályázó Pályázó vagy partner Max 100.000 € támogatás
Köz- vagy magánjog által meghatározott, közhasznú vagy meghatározott közfeladatok ellátására létrehozott, non-profit jogi személyek, melyek az alábbi csoportok valamelyikébe tartoznak: országos, regionális vagy helyi közigazgatási szerv közintézmény önkormányzat, vagy annak jogi személyiséggel rendelkező szervezete non-profit szervezet (egyház, alapítvány, közalapítvány, egyesület, közhasznú társaság) bizonyos – ált. gazdaságfejlesztési – intézkedések esetén, KKV-k is jogosultak pályázni a “de minimis” szabály betartásával. Pályázó vagy partner Max € támogatás A projekt teljes költségvetésének max. 50%-a

24 A pályázó A programterületen bejegyzett székhellyel vagy képviselettel rendelkeznek A projekt előkészítéséért és megvalósításáért közvetlenül felelős Megfelelően stabil és elegendő pénzügyi forrással kell rendelkeznie Megfelelő gyakorlattal kell rendelkeznie, és be kell mutatnia, hogy képes a projekt megvalósítására A jogosult pályázónak rendelkeznie kell egy határon túli partnerrel, akinek meg kell felelnie az általános, valamint az adott országra érvényes jogosultsági kritériumoknak.

25 A pályázó partnerei További partnerek: Külföldi Támogatásban részesülő
Külföldi (cross-border) partner (kötelező): Szintén a jogosult programterületen kell székhellyel rendelkeznie és meg kell felelnie az általános, valamint az adott országra érvényes jogosultsági kritériumoknak. További partnerek: Magyar Külföldi Támogatásban részesülő Támogatásban nem részesülő

26 Munkacsomagok és Mérföldkövek
Minden munkacsomag a projekt megvalósításának egy bizonyos időszakaszához rendelhető. Minden munkacsomag egy mérföldkővel végződik, mikor is a soron következő előrehaladási jelentést és kifizetési kérelmet (a vonatkozó számlákkal) be kell nyújtani a Közreműködő Szervezetnek. munkacsomag 1 munkacsomag 2 munkacsomag 3 1. tevékenység: tanulmány elkészítése 2. tevékenység: kutatás 3. tevékenység: képzések tevékenységek 4. tevékenység: PR kampány 5. tevékenység: értékelés 6. tevékenység: zárókonferencia szervezése a projekt idősíkja

27 TÁMOGATÁSOK KIFIZETÉSE
A projektek pénzügyi lebonyolítása a programban résztvevő országonként különválik a különböző finanszírozási források szerint (ERFA, PHARE CBC, CARDS). Kifizetési kérelmeket csak a Főkedvezményezett nyújthat be mérföldkövenként az előrehaladási jelentések alapján. Az ERFA alapból támogatott projektek utófinanszírozásúak Csak előleg fizetése nélkül: a kifizetés történhet a Főkedvezményezett számlájára 1 millió forintot meghaladó számla esetén közvetlenül a szállítóknak Csak előleg fizetés esetén: A Főkedvezményezett egy alkalommal a támogatás 25%-os mértékéig előleg kifizetését kérheti. Az előlegből kifizetett számlák alapján további Kifizetési kérelmeket nyújthat be mérföldkövenként.

28 A pályázati kiírás közzététele
Közös Szakmai Titkárság koordinálja Közzététel csatornái Helyi/országos napilapok és Internet oldal Időzítés Meghatározott időszakonként mindhárom résztvevő országban egy időben közzétéve

29 Információs források A programmal kapcsolatosan tovább információk és anyagok letölthetőek az alábbi honlapokról: és A projektjavaslatok előkészítésében és a pályázatok összeállításában a Közös Szakmai Titkárság, az Infó Pontok és az al-titkárságok az alábbi segítségeket nyújtják a pályázni kívánó szervezeteknek: A pályázati felhívás tartalmának és feltételeinek ismertetése, a határon átnyúló együttműködésre való felkészítés; Segítségnyújtás partner-keresésben; Projektgenerálás; Szaktanácsadás a pályázati csomag összeállításában. A Pályázati Felhívás közzététele után INFO NAPOK fognak részletesebb tájékoztatást adni a programról.

30 Közös Szakmai Titkárság (JTS):
H-1016 Budapest, Gellérthegy utca Kalmár Péter - Interreg programmenedzser Tel.: ; Fax: ; Regionális Info-Pont Végrehajtó Ügynökség H-5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2. Regionális Info-Pont: Borbola István György Tel.: ; Fax: ;

31 Köszönöm a figyelmet Kalapáti Magdolna Képviseletvezető
Váti Kht. Dél-Alföldi Regionális Képviselet 5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2. Tel.: ; Fax:


Letölteni ppt "Magyarország – Románia és Magyarország – Szerbia-Montenegró"

Hasonló előadás


Google Hirdetések