Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Ricz András: Az Európai Unió határon átnyúló programjainak hatása Vajdaság regionális fejlődésére MRTT Vándorgyűlés Győr, 2012 november 23.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Ricz András: Az Európai Unió határon átnyúló programjainak hatása Vajdaság regionális fejlődésére MRTT Vándorgyűlés Győr, 2012 november 23."— Előadás másolata:

1 Ricz András: Az Európai Unió határon átnyúló programjainak hatása Vajdaság regionális fejlődésére MRTT Vándorgyűlés Győr, 2012 november 23.

2 A kutatás célja •Választ adjon arra a feltételezésre, hogy Vajdaság, a vajdasági lakosság számára az Uniós források hoztak-e gazdasági és más eredményeket illetve, hogy megvizsgálja, hogy az eddig lezajlott programok mennyire voltak eredményesek regionális fejlődési szempontból, illetve a területi fejlődés milyen szegmenseit érintik e programok pozitívan.

3 Háttér •Vajdaságot 3 oldalról Uniós tagországok határolják •Szerbia számára az IPA program keretében az intézményrendszer kiépítésére szánt pénzek mellett a határon átívelő programok keretében érhetők el Uniós források. •Cél: leszakadó térségek fejlesztése, kapcsolatok kiépítése

4 Vajdaság kapcsolatai a határon túli szomszédos régiókkal •Magyarország, Szerbia, Horvátország -Történelmi együvé tartozás, balkáni háborúk során a kapcsolatok megváltoztak, emberek közötti majd intézményesített kapcsolatok -Centralizált államok kapcsolata, önkormányzati kapcsolatok -Egy ország szomszédok -

5 Intézményesített kapcsolatok •A Duna-Kőrös-Maros-Tisza Eurorégió  1997 DKMT Eurorégió Vajdaság AT, Bács-Kiskun, Csongrád megyék Arad, Temes, Hunyad és Krassó Szörény megyék alkotta csoportosulás.  Célja, hogy az fejlessze és szélesítse a helyi közösségek és a helyi önkormányzatok közötti kapcsolatokat a gazdaság, az oktatás, a művelődés, a tudomány és a sport területén – segítse elő a térség bekapcsolódását az európai integráció folyamatába.  Három ország határ menti területeinek kooperációját kívánja megszervezni annak érdekében, hogy a térség a lehető legelőnyösebb pozícióhoz juthasson a kibővülő-újraegyesülő Európa színpadán.

6 Határmenti programok Magyar-szerb határszakasz •Phare 2003-as Magyar-Szerb Kísérleti Kisprojekt Alap Magyarországi pályázók szerb partnerrel, célja a területfejlesztés, gazdaságfejlesztés, turizmus, humán- erőforrás fejlesztés (képzés, kulturális csere-programok), természet- és környezetvédelem fejlesztése, illetve a felkészülés az interreg programokra. Kis költségvetésű projektek összesen 600.000 Euro 17 nyertes projekt.

7 Határmenti programok •Interreg III A Magyarország – Szerbia és Montenegró Szomszédsági Program (2004-2006) 3 pályázati kiírás, magyar szerb partnerség különböző fokon közös, tükör, különálló projektek Fő támogatási területei a következők: infrastruktúra- fejlesztés, környezetvédelem, üzletiinfrastruktúra- fejlesztés, vállalkozás-fejlesztés, intézmények és közösségek közötti együttműködés, kutatási együttműködés. Meghatározott jogosultsági terület

8 Határmenti programok •Magyarország Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program 3 pályázati felhívás (2009-2012), közös projektek, Fő támogatási területek: infrastruktúra, (út és vízépítés) környezetvédelem-állategészségügy, gazdaságfejlesztés, innováció - közös termékfejlesztés oktatás, közös fejlesztési tanulmányok, emberek közötti kapcsolatok Összesen 50,1 millió Euro keret

9 Magyar-szerb programok •Interreg 2005-ös első kiírásban: - 2 millió Euro, allokálásával - 19 projektet támogatott a program Szerbiából, - 8 millió Euro allokálásával 16 nyertes projekt valósult meg Magyarországon - Nyertesek Vajdaságban jellemzően egyesületek és oktatási intézmények, kisebb mértékben községi önkormányzatok, a tartományi kormányzat és a közvállalatok, illetve vállalkozás- fejlesztési központok A 2006-os második kiírásban: - 4,3 millió Euró finanszírozással, összesen 34 nyertest hirdettek a két országban. Némileg módosult a szerbiai nyertesek összetétele, elsősorban a közvállalatok hátrányára, és az önkormányzatok előnyére. - 3. korlátozott kiírás: csak szerb önkormányzatok

10 IPA HU SRB •1. kiírás: 2009 18 millió Euró 69 szerződött projekt, hangsúly az emberek közötti kapcsolatokon •2. kiírás 2010 12 millió euró 67 szerződött projekt, hangsúly a gazdaságfejlesztésen •3. kiírás 15 millió Euró 64 nyertes projekt, hangsúly az infrastruktúra építésen

11 Román - szerb programok •Szerbia és Románia 2004-től kapcsolódott be a PHARE szomszédsági programjába.  Az első kis projekteket támogató pénzügyi keret 4 millió Eurót tett ki, amelyhez 1,27 millió Euró nemzeti hozzájárulást allokáltak.  A program célja gazdasági és társadalmi fejlődés és kohézió megteremtése volt.  A pályázati kiírásra összesen 228 projektet nyújtottak be ebből 58 került finanszírozásra a PHARE CBC és a román kormány által míg 20 pályázatot a CARDS alap finanszírozott, a szerbiai pályázók számára.  A program második pályázati felhívásában már csak helyi közvállalatok és turisztikai szervezetek nyújthattak be pályázatokat, helyi gazdaságfejlesztési és szociális program keretében.

12 Román - szerb programok  A Románia – Szerbia és Montenegró Szomszédsági Program (2004-2006)  Az elérhető források nagysága romániai részről 3,80 millió €, míg szerbiai részről pedig 2,73 millió € volt.  A program általános célja a két ország közötti gazdasági-társadalmi fejlődés kiegyenlítése és a határon átívelő együttműködés erősítése volt.  Az első pályázaton 15 nyertes összesen 2.144.525,29 Euro értékben. A második kiírásban 2006 szeptemberében 17 projekt került támogatásra összesen 1.075.122,61 Euro értékben. A harmadik kiírásban 2007 októberében 21 kapott támogatást a források szűkössége miatt. Ebben a körben összesen 1,4 millió Euro támogatást allokáltak a szerbiai pályázók.

13 IPA RO SRB •IPA RO-SRB 2 pályázati kör 45 szerződött pályázat 30,1 millió Euró

14 IPA CRO SRB •Első közös program a két ország között •Korlátozott költségvetés •Fő támogatási területek: környezetvédelem, gazdasági együttműködés, emberek közötti kapcsolatok •1. pályázati kör 11 szerződött 2 millió Euró •2. pályázati kör folyamatban

15 Eredmények - Infrastrukturális beruházások (nem csak a határmenti forgalomban) - Üzleti együttműködések - Közösségi együttműködés - Közös fejlesztési tervek (sajnos csak elméletben) - Emberek közötti kapcsolatok

16 Eredmények - Vannak igazán életképes a lehetőségekkel élni tudó közösségek, illetve szervezetek, amelyek fejlődéséhez nagyban hozzájárulnak a külső források. - Viszont ez a lekötési készség még mindig nagyobb, mint a forráskeretek. - A helyi kezdeményezések és a meglévő lehetőségek kihasználása jellemző, alulról jövő kezdeményezésként.

17 Eredmények - A projektek létrehozták azt az összefogást és megalapozták a helyi közösségeken belül azokat a lehetőségeket, amelyeket kihasználva már az Uniós támogatás nélkül is gazdasági fejlődés érhető el. - Ha az egyének megerősödnek, akkor maga a közösség is erősebbé válik, és további fejlesztésekre lesz képes, az eddigi programok megmutatják azt az utat, amit be kell járniuk az egyes szubjektumoknak a fejlődés érdekében. - Ez az út viszont a térségben élő és működő más közösségek számára is példaértékű lehet, ha látják a fejlődési irányokat, a megvalósult programokat akkor ők is létrehozzák a fejlesztési csoportjaikat, amelyek a későbbiek során további sikeres fejlesztéseket hajtanak végre.

18 További teendők - Vajdaság számára még jelentős erőforrások allokálására van szükség - A források magukban hordozzák a fejlődés lehetőségét - A támogatások megfelelő helyekre kerültek, de ezek csak lokális, egy-egy helyi közösség vagy jobbik esetben község/város fejlődését szolgálják - Szükség van a humánerőforrás fejlesztésére, és ezzel meg lehet a későbbi időkre alapozni azt a humánerőforrás hátteret, amelyre építve a területi fejlődés kiegyensúlyozottabb lesz

19 Hiányosságok - Legnagyobb problémának mutatkozik, hogy az egyes projektek utánkövetése, a fenntarthatóság ellenőrzése nem megoldott. Hiába költenek el sok száz-ezer Eurót általában a szoft projektekre, ha azoknak nincsenek hosszú távú eredményeik, akkor a pénz csak elfolyt, de nem volt megfelelő befektetés. - A határmenti projektek elsődleges feladata, amellett, hogy a perifériális területek fejlesztését célul tűzi ki, illetve a határon átívelő kapcsolatokat erősíti, hogy Szerbia esetében megalapozza a lehetőséget a későbbiek során elérhetővé váló előcsatlakozási alapok támogatásainak a minél nagyobb lekötésére.

20 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! riczandras@rcgroup.co


Letölteni ppt "Ricz András: Az Európai Unió határon átnyúló programjainak hatása Vajdaság regionális fejlődésére MRTT Vándorgyűlés Győr, 2012 november 23."

Hasonló előadás


Google Hirdetések