Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Támogatási Szerződés előkészítése  az előkészítést a Közreműködő Szervezet és a kedvezményezett programmenedzserei közösen végzik  az előkészítés formanyomtatvány,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Támogatási Szerződés előkészítése  az előkészítést a Közreműködő Szervezet és a kedvezményezett programmenedzserei közösen végzik  az előkészítés formanyomtatvány,"— Előadás másolata:

1 Támogatási Szerződés előkészítése  az előkészítést a Közreműködő Szervezet és a kedvezményezett programmenedzserei közösen végzik  az előkészítés formanyomtatvány, vagy szerződésminta alapján történik (pályázati felhívás része)  egyik legfontosabb eleme, szerződéskötéshez szükséges dokumentumok (megadott formátumban történő) beszerzése, „elkészítése”, benyújtása

2 Támogatási Szerződés előkészítése Támogatási Szerződés megkötéséhez szükséges dokumentumok:  általános dokumentumok (aláírási címpéldány(ok), tulajdoni lap(ok), köztartozás-mentesség igazolása stb.);  jogerős építési engedély(ek) és egyéb szükséges jogerős szakhatósági engedély(ek);  megvalósíthatósági tanulmány – amennyiben szükséges;

3 Támogatási Szerződés előkészítése  a pályázathoz benyújtott útvonalterv (cselekvési és ütemterv) szerződés megkötésének dátumához igazított, aktualizált változata; (figyelembe szükséges venni a projekt megvalósításának maximális időtartamát (24 hónap), a közbeszerzési eljárások lebonyolításának időtartamát, az évszakokat, műszaki átadást (épület átadása ≠ használatba vétellel), stb.  biztosíték(ok) – amennyiben szükséges.

4 Projekt megkezdése A pályázat befogadását megelőzően megkezdett beruházáshoz nem igényelhető és nem kapható támogatás. Megkezdettség: (saját felelősségre – előkészítési költségek!!!)  építési tevékenység esetén – építési naplóban történő első bejegyzés/vállalkozó nyilatkozata;  szolgáltatások és immateriális javak beszerzése esetén – megrendelés, vagy szerződés megkötésének napja;  beszerzések esetén – megrendelés. A projektben tervezett költségek a tevékenység megkezdésének időpontjától, a megkezdett tevékenységhez kapcsolódóan elszámolhatóak.

5 Projekt megvalósítás során alkalmazható elszámolások  előfinanszírozás: a Kedvezményezett a projekt megvalósítása során keletkezett számlákat teljesíti, majd benyújtja a KSZ-hez elszámolásra  szállítói kifizetés: a Kedvezményezett a projekt megvalósítása során keletkezett számlák önerő részét teljesíti a vállalkozó felé, majd benyújtja a KSZ-hez elszámolásra, így a számlák támogatás tartalma közvetlenül a vállalkozóknak kerül átutalásra a MÁK-on keresztül  előleg igénylése

6 Előleg igénylése Előleg igénybevételére csak azon projektek esetében van lehetőség, ahol a projekt átlagos támogatási intenzitása eléri, vagy meghaladja a 70%-ot. Az előleg igénylése sávosan értendő:  mikro-, kis- és középvállalkozások esetén:  50 MFt alatti támogatási összegre max. 25%  50 MFt feletti támogatási összegre max. 10%  non-profit szervezetek építési beruházást tartalmazó projektjei esetén:  100 MFt alatti támogatási összegre max. 25%  100-500 MFt-os támogatási összegre max. 10%  (500 MFt feletti támogatás esetén szállítói kifizetés)

7 Előleg igénylése Példa: 300 MFt támogatásban részesülő, non-profit szervezet által végrehajtandó építési beruházást tartalmazó projekt esetén: Előleg maximális összege = 100 MFt * 25%+(300MFt - 100 MFt) * 10% = 45 MFt

8 Jelentéstételi kötelezettség I. Projekt megvalósítása során benyújtandó előrehaladási jelentés (PEJ):  célja: a projekt megvalósulásában bekövetkezett előrehaladás bemutatása,  benyújtás gyakorisága: szerződéskötéstől számított félévente,  elektronikus formában kell készíteni,  szakmai és pénzügyi részből áll,  nem szükségszerűen kapcsolódik kifizetési kérelemhez

9 Jelentéstételi kötelezettség II. Projekt megvalósítása után benyújtandó fenntartási jelentés (PFJ):  célja: a projekt nyomon követése annak megvalósulása utáni időszakban,  benyújtás gyakorisága: a projekt megvalósítása után számított évente, maximum a projekt zárását követő 5 éven keresztül.

10 Kifizetési kérelem  nem szükségszerűen kapcsolódik előrehaladási jelentéshez,  elektronikus számlaösszesítő alkalmazása,  utólagos elszámolás céljából időközi kifizetési igény akkor nyújtható be, ha az igényelt támogatás összege meghaladja a megítélt támogatás 10%-át, és legalább a 100 ezer forintot,  1 milliárd forintot meghaladó támogatás esetén időközi kifizetési igény akkor nyújtható be, ha az igényelt támogatás meghaladja a támogatási szerződésben meghatározott összeget, de legalább a megítélt támogatás 2%-át.

11 Záró kifizetési kérelem  a projekt zárójelentéséhez kapcsolódik (ZPEJ)  elektronikus számlaösszesítő alkalmazása,  non profit szervezetek esetén el kell hogy érje minimum a projekt teljes költségvetésének 10%-át,  egyéb szervezetek esetén el kell hogy érje minimum a projekt teljes költségvetésének 20%-át,  kizárólag utófinanszírozás lehetséges.

12 Támogatási Szerződés módosítása Kedvezményezett részéről akkor kerül rá sor, ha a projekt végrehajtásának időtartama alatt a projekt végrehajtását befolyásoló körülmények változnak a szerződés aláírása után. Például: projekt összes költségének 20%-át meghaladó módosítás a költségvetés sorai és/vagy éves oszlopai között, 10%-os mértéket meghaladó bármilyen változás a projekt számszerűsíthető eredményeiben, a projekt megvalósításának befejezése a meghatározott időponthoz képest 3 hónapot meghaladóan késik, egyéb előre nem látható esetek…

13 Közbeszerzésről általánosságban  A támogatott projekt megvalósítása során a kivitelező(ke)t a vonatkozó közbeszerzési szabályok betartásával kell kiválasztani.  Közbeszerzési értékhatár alatti beszerzések, valamint a közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó kedvezményezettek beszerzései esetén a beszállító kiválasztásához az egyenlő versenyfeltételek és piaci ár alátámasztására, amennyiben a beszerzés értéke - az egybeszámítás elvének betartásával – meghaladja az 1 millió forintot legalább három ajánlatot kell bekérni, melyek tartalmukban azonosak és összehasonlíthatóak egymással.  A közbeszerzési eljárások lefolytatásának szabályosságának és jogszerűségének biztosítása a Kedvezményezett felelőssége!


Letölteni ppt "Támogatási Szerződés előkészítése  az előkészítést a Közreműködő Szervezet és a kedvezményezett programmenedzserei közösen végzik  az előkészítés formanyomtatvány,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések