Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A projektek megvalósítása I. A támogatási szerződés megkötése, tartalma A támogatási szerződés módosításának feltételei 7. modul Ponácz György Márk SAKK-tréner.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A projektek megvalósítása I. A támogatási szerződés megkötése, tartalma A támogatási szerződés módosításának feltételei 7. modul Ponácz György Márk SAKK-tréner."— Előadás másolata:

1

2 A projektek megvalósítása I. A támogatási szerződés megkötése, tartalma A támogatási szerződés módosításának feltételei 7. modul Ponácz György Márk SAKK-tréner

3 Támogatási szerződések  Már a pályázati dokumentáció részeként megismerjük  Nincs egységes formátum a támogatási rendszerek különbségei miatt  Rendelkezik a következőkről  a támogatás formája (néhány kivételtől eltekintve vissza nem térítendő támogatás),  a támogatás maximális összege és aránya,  a projekt megvalósításának kezdete és befejezése, működtetési kötelezettség esetén annak időtartama,  a költségek elszámolhatóságának szabályai,  a kifizetések kérelmezésének folyamata, feltételei,

4 Támogatási szerződések  Rendelkezik a következőkről (folyt.):  az előrehaladási jelentésekkel kapcsolatos kötelezettségek,  a vonatkozó, állami támogatásokkal kapcsolatos szabályok,  a vonatkozó, közbeszerzéssel kapcsolatos szabályok,  a vonatkozó, tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek,  dokumentációs kötelezettségek,  helyszíni ellenőrzések végzésére vonatkozó szabályok,  a támogatás kifizetésének felfüggesztésére illetve a támogatás visszafizetésére vonatkozó szabályok,  biztosítékadási kötelezettség,  a szerződés módosításának folyamata, feltételei.

5 Nem kötelező előírások  Az Európai Unióban nincs egységes gyakorlat, ezért az államháztartás rendjéről szóló 217/1998. kormányrendelet az iránymutató az alábbi kérdésekben: • milyen eljárás szerint történik a támogatás kifizetése (kifizetett számlák alapján, vagy ki nem fizetett számlák alapján, vagy előlegfizetéssel), • elő kell-e írni működtetési kötelezettséget a kedvezményezettnek a projekt pénzügyi teljesítését követően (általában beruházások esetén kell előírni), • elő kell-e írni adatszolgáltatási kötelezettséget a kedvezményezettnek a projekt pénzügyi teljesítését követően (abban az esetben kell előírni, ha valamely számszerűsíthető célkitűzés csak a végső kifizetést követően valósulhat meg (pl. bevételekkel, foglalkoztatással, stb. kapcsolatban), • vonatkoznak-e az állami támogatások szabályai a támogatási rendszerre, illetve a projektre, • vonatkoznak-e a közbeszerzés szabályai a támogatási rendszerre, illetve a projektre, • vonatkoznak-e a tájékoztatás és nyilvánosság szabályai a támogatási rendszerre, illetve a projektre, • elő kell-e írni biztosítékadási kötelezettséget (pl. jelzálogot, bankgaranciát, stb.) a kedvezményezettnek.

6 Támogatási szerződés mellékletei  költségek, költségkategóriák szerinti bontásuk és ütemezésük,  források,  számszerűsíthető célok, ütemezésük,  biztosítékok (pl. felhatalmazó nyilatkozat, jelzálogszerződés, stb. szükség szerint)

7 Támogatási szerződés fő pontjai  GVOP-2005-2.2.2. támogatási szerződése I. A szerződés tárgya II. A támogatás felhasználhatóságának időtartama és a megvalósítás feltételei III. A támogatás forrása, összege IV. A támogatás kifizetése és ütemezése V. Pénzügyi elszámolás VI. Zárójegyzőkönyv VII. A projekt előrehaladási jelentések és a projekt monitoringja VIII. A szerződéskötéshez szükséges nyilatkozatok és a bejelentéssel kapcsolatos kötelezettségek IX. Tájékoztatás és nyilvánosság X. Ellenőrzés XI. Dokumentumok megőrzése XII. A támogatás folyósításának felfüggesztése XIII. A szerződésszegés és jogkövetkezményei XIV. A Szerződés megszűnése és hatálya XV. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek XVI. Egyéb rendelkezések Mellékletek

8 A szerződéskötéshez szükséges igazolások (példák)  aláírási címpéldány;  jogi státusz igazolása;  források rendelkezésre állásának igazolása;  az adóhatóságok igazolása arról, hogy a kedvezményezettnek nincs lejárt köztartozása; az 1 millió forint összeget el nem érő támogatás esetén a kedvezményezett nyilatkozata helyettesítheti az igazolást;  a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóságok igazolása arról, hogy a kedvezményezettnek nincsen határozatban előírt teljesítetlen kötelezettsége, az 1 millió forint összeget el nem érő támogatás esetén a kedvezményezett nyilatkozata helyettesítheti az igazolást

9 Biztosítékok  Nincs egységes gyakorlat az EU támogatásokra  A leggyakoribb biztosíték-fajták  felhatalmazás azonnali beszedésre a kedvezményezett összes bankszámlájára vonatkozóan,  ingatlan jelzálog, ingó jelzálog (dologi biztosítékok),  bankgarancia, biztosítói garancia, készfizető kezesség (személyi biztosítékok), stb.

10 Biztosítékok  Általános szabályok:  a biztosítékra vonatkozóan külön jelzálogszerződést kell kötni (amely a támogatási szerződés mellékletét képezi),  ingatlan jelzálog esetében feltétel a tulajdoni lap és az ingatlanforgalmi szakértőtől származó értékbecslés benyújtása,  a felajánlott zálogtárgy per- és igénymentes legyen,  a zálogtárgy elfogadását korlátozza, ha a felajánlott zálogtárgyat korábbi jelzálog terheli (a támogatást nyújtó szervezet határozza meg, hogy a zálogtárgynak tehermentesnek kell-e lennie, és ha nem, milyen mértékű korábbi jelzálog fogadható el),  a biztosíték értéke a piaci értéknek a támogatást nyújtó szervezet által meghatározott százaléka, egységesen meghatározott arány (pl. 50%), vagy egyedileg meghatározott arány szerint,  a zálogtárgyra vagyonbiztosítást kell kötni, annak kedvezményezettjeként a támogatást nyújtó szervezetet kell megjelölni,  a támogatás folyósításának feltétele a jelzálog bejegyzésének, valamint a vagyonbiztosítás megkötésének és fizetésének igazolása.

11 Konzorciumok  a konzorciumi tagok egyetemlegesen kötelezettek a támogatást nyújtó szervezettel szemben a támogatási szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítéséért (konzorcium, társulás, társaság)  az együttműködésről szóló megállapodást be kell mutatni és jóvá kell hagyatni a támogatást nyújtó szervezettel

12 A szerződés módosítása  A módosítás kérelmezésének oka lehet  a kedvezményezett azonosító adataiban történő változás (pl. változik a kedvezményezett képviseletére jogosult személy, a kedvezményezett bankszámlaszáma, stb.) - általában automatikus  a projekt bármely egyéb adatában történő változás (pl. változik a projekt befejezésének határideje, a költségek költségkategóriánkénti bontása vagy ütemezése, a számszerűsíthető célok, stb.) - mérlegelés tárgya

13 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "A projektek megvalósítása I. A támogatási szerződés megkötése, tartalma A támogatási szerződés módosításának feltételei 7. modul Ponácz György Márk SAKK-tréner."

Hasonló előadás


Google Hirdetések