Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Hazai társfinanszírozási támogatási szerződés megkötésének folyamata Szűcs Júlia Európai Együttműködési Programok Igazgatóság Központi Ellenőrzési Osztály.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Hazai társfinanszírozási támogatási szerződés megkötésének folyamata Szűcs Júlia Európai Együttműködési Programok Igazgatóság Központi Ellenőrzési Osztály."— Előadás másolata:

1 Hazai társfinanszírozási támogatási szerződés megkötésének folyamata Szűcs Júlia Európai Együttműködési Programok Igazgatóság Központi Ellenőrzési Osztály Partneri szeminárium magyar partnerek részére Budapest, 2012. október 18.

2 Társfinanszírozás •160/2009. (VIII. 3) Korm. rendelet 19. §, 23-27. § •Központi költségvetési támogatás – további pályáztatás nélkül •Projektrész teljes elszámolható költségének 10 vagy 15%-a •Szerződéskötés a nyertes projektek hazai partnerei és a VÁTI Nonprofit Kft. között •Kifizetés: teljes összege előlegként euróban, a szerződés megkötésétől számított 30 napon belül

3 A társfinanszírozási szerződés megkötésének alapvető feltételei •a közösségi támogatási szerződés megkötése; •partnerségi megállapodás aláírása; •a Nemzeti Hatóság részéről a hazai partner által megvalósított projektrészre vonatkozó kötelezettségvállalási nyilatkozat kiadása.

4 Benyújtandó dokumentumok 1. •Subsidy Contract; •Partnership Agreement •Partnership Agreement; •Application Form •Application Form; •a szerződés aláíróinak aláírási címpéldányai; •a szervezet létrejöttét és működését tanúsító okirat; •nyilatkozat a szervezet adatairól •nyilatkozat a szervezet adatairól; •nyilatkozat a hazai partner magyarországi bankszámláiról •nyilatkozat a hazai partner magyarországi bankszámláiról; •felhatalmazó levelek beszedési megbízásra (vagy más, rendeletben meghatározott biztosíték); •nyilatkozat a 160/2009. (VIII.3) Kormányrendelet 19. § (12) bekezdés c) pontja alapján az önkormányzatok biztosítéknyújtási kötelezettség alóli mentességéről (amennyiben releváns); •nyilatkozat a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 72. § (2) bekezdése alapján;

5 Benyújtandó dokumentumok 2. •ÁFA nyilatkozat •ÁFA nyilatkozat; •nyilatkozat a 160/2009. (VIII.3) Kormányrendelet 21. § (4) bekezdése alapján a közösségi értékhatárt elérő vagy azt meghaladó értékű közbeszerzések tervezéséről ; •felhasználói szabályzat az IMIR 2007-2013 Monitoring és Információs Rendszer Front Office felületének használatához, amelyen keresztül a partneri jelentések kerülnek benyújtásra ; •hozzájáruló nyilatkozat személyes adat kezeléséhez; •a projektrész tevékenységeinek leírása; •kérelem közösségi hozzájárulás megelőlegezéséhez - a 160/2009. (VIII. 3.) Korm. rendelet 27/A. szakasza értelmében jogosult szervezetek esetében.

6 ERFA támogatás megelőlegezése •160/2009. (VIII. 3.) Korm. rendelet 27/A. szakasza alapján Kérelem benyújtása szükséges, melynek feltételei: •A partner nem központi költségvetési szerv ÉS •A projektrész költségvetése eléri vagy meghaladja a 550.000 EUR-t.VAGY •A partner Megyei Intézményfenntartó Központ vagy Regionális Fejlesztési Ügynökség függetlenül a projektrész költségvetésének összegétől. A nemzeti kontrollerek által kiküldött tájékoztató tartalmazza a megelőlegezéssel kapcsolatos információkat, valamint a kérelem elektronikusan is csatolásra kerül.

7 Biztosítékok köre •felhatalmazó levélen alapuló beszedési megbízás, •biztosítási szerződés alapján kiállított, a készfizető kezességvállalását tartalmazó kötelezvény, •garanciabiztosítási szerződés alapján kiállított kötelezvény, •bankgarancia. Nem köteles biztosítékot nyújtani: •a központi költségvetési szerv, •a helyi önkormányzat, a helyi kisebbségi önkormányzat, a többcélú kistérségi társulás, az önkormányzatok egyéb társulása, ha a) a támogatás teljes egészében önként vállalt helyi közügy megoldását vagy önkormányzati kötelező feladat ellátását szolgálja, vagy b) a fejlesztés tárgya vagy a fejlesztés eredményeként létrejövő vagyontárgy önkormányzati törzsvagyon, vagy törzsvagyonná válik.

8 A szerződés megkötésének menete 1.A szerződéskötéshez szükséges dokumentumok benyújtása az értesítőlevél átvételétől számított vagy az aláírt Főszerződés, Partnerségi Megállapodás kézhezvételét követő 10 napon belül. 2.Egyeztetés a VÁTI Nonprofit Kft. kijelölt kapcsolattartójával. 3.Dokumentumok teljességének, megfelelőségének ellenőrzése, szükség esetén hiánypótlás. 4.Kötelezettségvállalási nyilatkozat kiállítása az NH részéről. 5.A szerződéstervezet összeállítása, ellenőrzése. 6.A szerződés megküldése 3 példányban a hazai partner részére aláírás céljából. 7.A szerződés aláírása EEPI főosztályvezetője és helyettese részéről. 8.A szerződés megkötése tényének rögzítése az IMIR 2007-2013-ben.

9 Társfinanszírozási szerződés módosítása Egyszerű módosítás 1. Egyszerű módosítás pl.: - Kisebb átcsoportosítás a költségvetésben - Változás a bankszámlák adataiban (új számla bejelentése, régi megszűntetése) - Kapcsolattartó/aláíró személyében, adataiban változás Társfinanszírozási támogatási szerződésmódosítással járó változás 2. Társfinanszírozási támogatási szerződésmódosítással járó változás pl.: - projektrész teljes költségvetése változik (nő/csökken) - változik a projekt végrehajtás ütemezése

10 Köszönöm a figyelmet! Szűcs Júlia Programkoordinátor E-mail: jszucs@vati.hujszucs@vati.hu Telefon: (1) 224-3247


Letölteni ppt "Hazai társfinanszírozási támogatási szerződés megkötésének folyamata Szűcs Júlia Európai Együttműködési Programok Igazgatóság Központi Ellenőrzési Osztály."

Hasonló előadás


Google Hirdetések